Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Pl. Wolności 12 A
pokój nr 4, 5
tel. 77 / 41 03 695 wew. 128, 129

Podstawa prawna:
art. 184, art. 220 ust. 1, art. 221 Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150z późn. zm.)

Rozpoczęcie sprawy:
wniosek złożony w Sekretariacie lub przesłany pocztą

Wymagane dokumenty:
Wniosek opracowany zgodnie z art. 184 ust. 2 oraz art. 221 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

Opłaty:
Opłatę skarbową od decyzji w kwocie 2011 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie - nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Namysłowie.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

Czas załatwienia sprawy:
Do 30 dni od momentu złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami

Zakończenie sprawy:
wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Inne istotne informacje (uwagi):
Wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia w przypadku instalacji określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.12.2004r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2840)

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Od decyzji służy odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  06-10-2011 08:24
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  20-03-2012 08:35
  przez: Marcin Kompała
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 4998
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×