Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Dyżury aptek na terenie powiatu

UCHWAŁA NR III/20/2015

RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

Z DNIA  28 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany  uchwały

Rady Powiatu Namysłowskiego nr XLI/341/2014 z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie

Powiatu Namysłowskiego na rok 2015

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U. 2013, poz. 595 ze zm./  oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne /j.t. z 2008 r. Dz.U. Nr 45, poz. 271 ze zm./, Rada Powiatu  Namysłowskiego uchwala co następuje

§ 1

W treści § 1 ust. 1 „Rozkład aptek ogólnodostępnych” Uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XLI/341/2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2015, dopisuje się pozycję:

46-100 Namysłów

ul. Reymonta 1, tel. 77/ 546 11 35

Apteka „Na Reymonta”      mgr farm. Anna Drozdowska

A

800-1900

800-1500

X

-

-

§ 2

W treści § 1 ust. 2 „Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych, w porze nocnej, święta, dni wolne od pracy” - „Wykaz aptek dyżurujących”, uchwały nr XLI/341/2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2015, dopisuje się z pozycję nr 10 o treści:

„Apteka Na Reymonta” – ul. Reymonta 1, 46- 100 Namysłów – 77/ 546 11 35”

a w skutek powyższego zmienia się numeracja aptek, przyjmując brzmienie:

Wykaz aptek  dyżurujących

L.p.

Nazwa

Adres

Telefon

1.

Apteka „Pharmacia”

ul. Reymonta 10, Namysłów

77/ 4 107 020

2.

Apteka „Siloe”

ul. Obr. Pokoju 10, Namysłów

77/ 4 107 015

3.

Apteka Prywatna

ul. 3-go Maja 1-5, Namysłów

77/ 4 196 785

4.

Apteka „Pod Białym Orłem”

ul. Rynek 2, Namysłów

77/ 4 196 748

5.

Apteka „Mniszek”

ul. Piłsudskiego 1B, Namysłów

77/ 4 106 614

6.

Apteka „Rodzinna”

ul. Mickiewicza 8, Namysłów

77/ 4 102 089

7.

Apteka „Przy Targu”

ul. Wały Jana III 5, Namysłów

77/ 4 103 133

8.

Apteka Dr Max - Kaufland

ul. Sikorskiego 12, 46-100 Namysłów

77/ 4 030 104

9.

Apteka„Na dobre i na złe”

ul. Krakowska 5, 46-100 Namysłów

77/ 464 80 90

10.

Apteka „Na Reymonta”

ul. Reymonta 1, 46-100 Namysłów

77/ 546 11 35

§ 3

W treści § 1 ust. 2 „Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych, w porze nocnej, święta, dni wolne od pracy” uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XLI/341/2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2015, dopisuje się w numeracji aptek, począwszy od miesiąca marca, pozycję nr 10 - w skutek tego Harmonogram ten przyjmuje brzmienie:

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.03.2015

4

01.04.2015

5

01.05.2015

5

01.06.2015

6

02.03.2015

5

02.04.2015

6

02.05.2015

6

02.06.2015

7

03.03.2015

6

03.04.2015

7

03.05.2015

7

03.06.2015

8

04.03.2015

7

04.04.2015

8

04.05.2015

8

04.06.2015

9

05.03.2015

8

05.04.2015

9

05.05.2015

9

05.06.2015

10

06.03.2015

9

06.04.2015

10

06.05.2015

10

06.06.2015

1

07.03.2015

10

07.04.2015

1

07.05.2015

1

07.06.2015

2

08.03.2015

1

08.04.2015

2

08.05.2015

2

08.06.2015

3

09.03.2015

2

09.04.2015

3

09.05.2015

3

09.06.2015

4

10.03.2015

3

10.04.2015

4

10.05.2015

4

10.06.2015

5

11.03.2015

4

11.04.2015

5

11.05.2015

5

11.06.2015

6

12.03.2015

5

12.04.2015

6

12.05.2015

6

12.06.2015

7

13.03.2015

6

13.04.2015

7

13.05.2015

7

13.06.2015

8

14.03.2015

7

14.04.2015

8

14.05.2015

8

14.06.2015

9

15.03.2015

8

15.04.2015

9

15.05.2015

9

15.06.2015

10

16.03.2015

9

16.04.2015

10

16.05.2015

10

16.06.2015

1

17.03.2015

10

17.04.2015

1

17.05.2015

1

17.06.2015

2

18.03.2015

1

18.04.2015

2

18.05.2015

2

18.06.2015

3

19.03.2015

2

19.04.2015

3

19.05.2015

3

19.06.2015

4

20.03.2015

3

20.04.2015

4

20.05.2015

4

20.06.2015

5

21.03.2015

4

21.04.2015

5

21.05.2015

5

21.06.2015

6

22.03.2015

5

22.04.2015

6

22.05.2015

6

22.06.2015

7

23.03.2015

6

23.04.2015

7

23.05.2015

7

23.06.2015

8

24.03.2015

7

24.04.2015

8

24.05.2015

8

24.06.2015

9

25.03.2015

8

25.04.2015

9

25.05.2015

9

25.06.2015

10

26.03.2015

9

26.04.2015

10

26.05.2015

10

26.06.2015

1

27.03.2015

10

27.04.2015

1

27.05.2015

1

27.06.2015

2

28.03.2015

1

28.04.2015

2

28.05.2015

2

28.06.2015

3

29.03.2015

2

29.04.2015

3

29.05.2015

3

29.06.2015

4

30.03.2015

3

30.04.2015

4

30.05.2015

4

30.06.2015

5

31.03.2015

4

-------------

--------

31.05.2015

5

-------------

----------

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.07.2015

6

01.08.2015

7

01.09.2015

8

01.10.2015

8

02.07.2015

7

02.08.2015

8

02.09.2015

9

02.10.2015

9

03.07.2015

8

03.08.2015

9

03.09.2015

10

03.10.2015

10

04.07.2015

9

04.08.2015

10

04.09.2015

1

04.10.2015

1

05.07.2015

10

05.08.2015

1

05.09.2015

2

05.10.2015

2

06.07.2015

1

06.08.2015

2

06.09.2015

3

06.10.2015

3

07.07.2015

2

07.08.2015

3

07.09.2015

4

07.10.2015

4

08.07.2015

3

08.08.2015

4

08.09.2015

5

08.10.2015

5

09.07.2015

4

09.08.2015

5

09.09.2015

6

09.10.2015

6

10.07.2015

5

10.08.2015

6

10.09.2015

7

10.10.2015

7

11.07.2015

6

11.08.2015

7

11.09.2015

8

11.10.2015

8

12.07.2015

7

12.08.2015

8

12.09.2015

9

12.10.2015

9

13.07.2015

8

13.08.2015

9

13.09.2015

10

13.10.2015

10

14 07.2015

9

14.08.2015

10

14.09.2015

1

14.10.2015

1

15.07.2015

10

15.08.2015

1

15.09.2015

2

15.10.2015

2

16.07.2015

1

16.08.2015

2

16.09.2015

3

16.10.2015

3

17.07.2015

2

17.08.2015

3

17.09.2015

4

17.10.2015

4

18.07.2015

3

18.08.2015

4

18.09.2015

5

18.10.2015

5

19.07.2015

4

19.08.2015

5

19.09.2015

6

19.10.2015

6

20.07.2015

5

20.08.2015

6

20.09.2015

7

20.10.2015

7

21.07.2015

6

21.08.2015

7

21.09.2015

8

21.10.2015

8

22.07.2015

7

22.08.2015

8

22.09.2015

9

22.10.2015

9

23.07.2015

8

23.08.2015

9

23.09.2015

10

23.10.2015

10

24.07.2015

9

24.08.2015

10

24.09.2015

1

24.10.2015

1

25.07.2015

10

25.08.2015

1

25.09.2015

2

25.10.2015

2

26.07.2015

1

26.08.2015

2

26.09.2015

3

26.10.2015

3

27.07.2015

2

27.08.2015

3

27.09.2015

4

27.10.2015

4

28.07.2015

3

28.08.2015

4

28.09.2015

5

28.10.2015

5

29.07.2015

4

29.08.2015

5

29.09.2015

6

29.10.2015

6

30.07.2015

5

30.08.2015

6

30.09.2015

7

30.10.2015

7

31.07.2015

6

31.08.2015

7

-------------

-----------

31.10.2015

8

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

 

01.11.2015

9

01.12.2015

9

 

02.11.2015

10

02.12.2015

10

 

03.11.2015

1

03.12.2015

1

 

04.11.2015

2

04.12.2015

2

 

05.11.2015

3

05.12.2015

3

 

06.11.2015

4

06.12.2015

4

 

07.11.2015

5

07.12.2015

5

 

08.11.2015

6

08.12.2015

6

 

09.11.2015

7

09.12.2015

7

 

10.11.2015

8

10.12.2015

8

 

11.11.2015

9

11.12.2015

9

 

12.11.2015

10

12.12.2015

10

 

13.11.2015

1

13.12.2015

1

 

14.11.2015

2

14.12.2015

2

 

15.11.2015

3

15.12.2015

3

 

16.11.2015

4

16.12.2015

4

 

17.11.2015

5

17.12.2015

5

 

18.11.2015

6

18.12.2015

6

 

19.11.2015

7

19.12.2015

7

 

20.11.2015

8

20.12.2015

8

 

21.11.2015

9

21.12.2015

9

 

22.11.2015

10

22.12.2015

10

 

23.11.2015

1

23.12.2015

1

 

24.11.2015

2

24.12.2015

2

 

25.11.2015

3

25.12.2015

3

 

26.11.2015

4

26.12.2015

4

 

27.11.2015

5

27.12.2015

5

 

28.11.2015

6

28.12.2015

6

 

29.11.2015

7

29.12.2015

7

 

30.11.2015

8

30.12.2015

8

 

--------------

--------

31.12.2015

9

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2015 r.

 

           Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                       Namysłowskiego       

                                                                                                        Sławomir Gradzik

                                                                                                                

DYŻURY APTEK W ROKU 2015

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24.10.2014 r. XLI/341/2014 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2015, obowiązuje niżej podany grafik pracy aptek:

 

  1. Rozkład pracy aptek ogólnodostępnych :

 

Adres apteki

Nazwa apteki

Typ

Czynna

Dyżur

 

 

Poniedziałek-piątek

Soboty

Pełni

Nie pełni

Pogotowie pracy

 
 

46-146 Domaszowice

ul. Strzelecka 3, tel. 77/ 4 10 82 30-1

„Amicus”

mgr Dorota Idzi

A

8oo-1500

900-1100

-

X

X

 

46-034 Pokój

ul. 1-go Maja 30A,  tel. 77/ 4 69 15 63

„Pod Lipami”

A

900-1630

900-1300

-

X

-

 

46-112 Świerczów

ul. Opolska 5,  tel. 77/ 4 19 61 15

Apteka Prywatna

mgr Brygida Jendrusz-Pypla

A

900-1300

1600-1800

800-1000

-

X

-

 

46-100 Namysłów

ul. Reymonta 10, tel.77/ tel. 4 10 70 20

„Pharmacia”

A

900-1800

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

Rynek 2, tel.77/ 4 196 748

„Pod Białym Orłem”

A

800-1900

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Obr. Pokoju 10, tel. 77/  4 10 70 15

„Siloe”

A

800-1800

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. 3-go Maja 1-5, tel. 77/ 4 196 785

Apteka Prywatna

mgr Ewa

 Jerczyńska

A

800-1800

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Piłsudskiego 1B, tel. 77/ 4 10 66 14

Apteka „Mniszek” mgr Wiesław Góra

A

830-1900

830-1500

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Mickiewicza 8  tel. 77/ 4 102 089

Apteka Rodzinna

A

800-1900

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Wały Jana III 5, tel. 77/ 4 103 133

Apteka Przy Targu

A

800-1900

800-1500

X

-

-

 

46-100Namysłów

ul. Sikorskiego 12, tel. 77/ 403 01 04

Apteka Dr Max

Kaufland

A

8°°-21°°

8°°-21°°

niedziele

9°°-19°°

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Krakowska 5

 tel. 77/ 464 80 90

Apteka

„Na dobre i na złe”

A

800-1900

900-1300

X

-

-

 

46-113 Wilków,

ul. Długa 4,  tel. 77/  419 33 10

Punkt Apteczny

Beata Bojczuk

-

800-1600

900-1300

 

X

-

 

46-100 Namysłów, Kowalowice

ul. Szkolna 2, tel. 77/ 419 20 10

Punkt Apteczny

-

800-1300

-

-

X

-

 

46-100 Namysłów, Ligota Książęca 20

 tel. 77/ 419 24 30

Punkt Apteczny

-

800-1400

800-1000

-

X

-

 

                 

 

 

  1. Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych, w porze nocnej, święta, dni wolne od pracy.

Dyżur rozpoczyna się o godzinie 08.00 i trwa do godziny 08.00 następnego dnia.

 

Wykaz aptek  dyżurujących

L.p.

Nazwa

Adres

Telefon

1.

Apteka „Pharmacia”

ul. Reymonta 10, Namysłów

77/ 4 107 020

2.

Apteka „Siloe”

ul. Obr. Pokoju 10, Namysłów

77/ 4 107 015

3.

Apteka Prywatna

ul. 3-go Maja 1-5, Namysłów

77/ 4 196 785

4.

Apteka „Pod Białym Orłem”

ul. Rynek 2, Namysłów

77/ 4 196 748

5.

Apteka „Mniszek”

ul. Piłsudskiego 1B, Namysłów

77/ 4 106 614

6.

Apteka „Rodzinna”

ul. Mickiewicza 8, Namysłów

77/ 4 102 089

7.

Apteka „Przy Targu”

ul. Wały Jana III 5, Namysłów

77/ 4 103 133

8.

Apteka Dr Max - Kaufland

ul. Sikorskiego 12, 46-100 Namysłów

77/ 4 030 104

9.

Apteka„Na dobre i na złe”

ul. Krakowska 5, 46-100 Namysłów

77/ 464 80 90

 

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.01.2015

8

01.02.2015

3

01.03.2015

4

02.01.2015

9

02.02.2015

4

02.03.2015

5

03.01.2015

1

03.02.2015

5

03.03.2015

6

04.01.2015

2

04.02.2015

6

04.03.2015

7

05.01.2015

3

05.02.2015

7

05.03.2015

8

06.01.2015

4

06.02.2015

8

06.03.2015

9

07.01.2015

5

07.02.2015

9

07.03.2015

1

08.01.2015

6

08.02.2015

1

08.03.2015

2

09.01.2015

7

09.02.2015

2

09.03.2015

3

10.01.2015

8

10.02.2015

3

10.03.2015

4

11.01.2015

9

11.02.2015

4

11.03.2015

5

12.01.2015

1

12.02.2015

5

12.03.2015

6

13.01.2015

2

13.02.2015

6

13.03.2015

7

14.01.2015

3

14.02.2015

7

14.03.2015

8

15.01.2015

4

15.02.2015

8

15.03.2015

9

16.01.2015

5

16.02.2015

9

16.03.2015

1

17.01.2015

6

17.02.2015

1

17.03.2015

2

18.01.2015

7

18.02.2015

2

18.03.2015

3

19.01.2015

8

19.02.2015

3

19.03.2015

4

20.01.2015

9

20.02.2015

4

20.03.2015

5

21.01.2015

1

21.02.2015

5

21.03.2015

6

22.01.2015

2

22.02.2015

6

22.03.2015

7

23.01.2015

3

23.02.2015

7

23.03.2015

8

24.01.2015

4

24.02.2015

8

24.03.2015

9

25.01.2015

5

25.02.2015

9

25.03.2015

1

26.01.2015

6

26.02.2015

1

26.03.2015

2

27.01.2015

7

27.02.2015

2

27.03.2015

3

28.01.2015

8

28.02.2015

3

28.03.2015

4

29.01.2015

9

----------------

----------------

29.03.2015

5

30.01.2015

1

----------------

----------------

30.03.2015

6

31.01.2015

2

----------------

----------------

31.03.2015

7

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Data dyżuru

Data dyżuru

Nr apteki

01.04.2015

8

01.05.2015

2

01.06.2015

6

02.04.2015

9

02.05.2015

3

02.06.2015

7

03.04.2015

1

03.05.2015

4

03.06.2015

8

04.04.2015

2

04.05.2015

5

04.06.2015

9

05.04.2015

3

05.05.2015

6

05.06.2015

1

06.04.2015

4

06.05.2015

7

06.06.2015

2

07.04.2015

5

07.05.2015

8

07.06.2015

3

08.04.2015

6

08.05.2015

9

08.06.2015

4

09.04.2015

7

09.05.2015

1

09.06.2015

5

10.04.2015

8

10.05.2015

2

10.06.2015

6

11.04.2015

9

11.05.2015

3

11.06.2015

7

12.04.2015

1

12.05.2015

4

12.06.2015

8

13.04.2015

2

13.05.2015

5

13.06.2015

9

14.04.2015

3

14.05.2015

6

14.06.2015

1

15.04.2015

4

15.05.2015

7

15.06.2015

2

16.04.2015

5

16.05.2015

8

16.06.2015

3

17.04.2015

6

17.05.2015

9

17.06.2015

4

18.04.2015

7

18.05.2015

1

18.06.2015

5

19.04.2015

8

19.05.2015

2

19.06.2015

6

20.04.2015

9

20.05.2015

3

20.06.2015

7

21.04.2015

1

21.05.2015

4

21.06.2015

8

22.04.2015

2

22.05.2015

5

22.06.2015

9

23.04.2015

3

23.05.2015

6

23.06.2015

1

24.04.2015

4

24.05.2015

7

24.06.2015

2

25.04.2015

5

25.05.2015

8

25.06.2015

3

26.04.2015

6

26.05.2015

9

26.06.2015

4

27.04.2015

7

27.05.2015

1

27.06.2015

5

28.04.2015

8

28.05.2015

2

28.06.2015

6

29.04.2015

9

29.05.2015

3

29.06.2015

7

30.04.2015

1

30.05.2015

4

30.06.2015

8

---------------

-------------

31.05.2015

5

--------------

--------------

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.07.2015

9

01.08.2015

4

01.09.2015

8

02.07.2015

1

02.08.2015

5

02.09.2015

9

03.07.2015

2

03.08.2015

6

03.09.2015

1

04.07.2015

3

04.08.2015

7

04.09.2015

2

05.07.2015

4

05.08.2015

8

05.09.2015

3

06.07.2015

5

06.08.2015

9

06.09.2015

4

07.07.2015

6

07.08.2015

1

07.09.2015

5

08.07.2015

7

08.08.2015

2

08.09.2015

6

09.07.2015

8

09.08.2015

3

09.09.2015

7

10.07.2015

9

10.08.2015

4

10.09.2015

8

11.07.2015

1

11.08.2015

5

11.09.2015

9

12.07.2015

2

12.08.2015

6

12.09.2015

1

13.07.2015

3

13.08.2015

7

13.09.2015

2

14 07.2015

4

14.08.2015

8

14.09.2015

3

15.07.2015

5

15.08.2015

9

15.09.2015

4

16.07.2015

6

16.08.2015

1

16.09.2015

5

17.07.2015

7

17.08.2015

2

17.09.2015

6

18.07.2015

8

18.08.2015

3

18.09.2015

7

19.07.2015

9

19.08.2015

4

19.09.2015

8

20.07.2015

1

20.08.2015

5

20.09.2015

9

21.07.2015

2

21.08.2015

6

21.09.2015

1

22.07.2015

3

22.08.2015

7

22.09.2015

2

23.07.2015

4

23.08.2015

8

23.09.2015

3

24.07.2015

5

24.08.2015

9

24.09.2015

4

25.07.2015

6

25.08.2015

1

25.09.2015

5

26.07.2015

7

26.08.2015

2

26.09.2015

6

27.07.2015

8

27.08.2015

3

27.09.2015

7

28.07.2015

9

28.08.2015

4

28.09.2015

8

29.07.2015

1

29.08.2015

5

29.09.2015

9

30.07.2015

2

30.08.2015

6

30.09.2015

1

31.07.2015

3

31.08.2015

7

----------------

---------------

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.10.2015

2

01.11.2015

6

01.12.2015

9

02.10.2015

3

02.11.2015

7

02.12.2015

1

03.10.2015

4

03.11.2015

8

03.12.2015

2

04.10.2015

5

04.11.2015

9

04.12.2015

3

05.10.2015

6

05.11.2015

1

05.12.2015

4

06.10.2015

7

06.11.2015

2

06.12.2015

5

07.10.2015

8

07.11.2015

3

07.12.2015

6

08.10.2015

9

08.11.2015

4

08.12.2015

7

09.10.2015

1

09.11.2015

5

09.12.2015

8

10.10.2015

2

10.11.2015

6

10.12.2015

9

11.10.2015

3

11.11.2015

7

11.12.2015

1

12.10.2015

4

12.11.2015

8

12.12.2015

2

13.10.2015

5

13.11.2015

9

13.12.2015

3

14.10.2015

6

14.11.2015

1

14.12.2015

4

15.10.2015

7

15.11.2015

2

15.12.2015

5

16.10.2015

8

16.11.2015

3

16.12.2015

6

17.10.2015

9

17.11.2015

4

17.12.2015

7

18.10.2015

1

18.11.2015

5

18.12.2015

8

19.10.2015

2

19.11.2015

6

19.12.2015

9

20.10.2015

3

20.11.2015

7

20.12.2015

1

21.10.2015

4

21.11.2015

8

21.12.2015

2

22.10.2015

5

22.11.2015

9

22.12.2015

3

23.10.2015

6

23.11.2015

1

23.12.2015

4

24.10.2015

7

24.11.2015

2

24.12.2015

5

25.10.2015

8

25.11.2015

3

25.12.2015

6

26.10.2015

9

26.11.2015

4

26.12.2015

7

27.10.2015

1

27.11.2015

5

27.12.2015

8

28.10.2015

2

28.11.2015

6

28.12.2015

9

29.10.2015

3

29.11.2015

7

29.12.2015

1

30.10.2015

4

30.11.2015

8

30.12.2015

2

31.10.2015

5

---------------

----------------

31.12.2015

3