Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Dyżury aptek na terenie powiatu

 

Uchwała Nr XXXIV/239/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego

z dnia 05 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/185/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie

Powiatu Namysłowskiego na rok 2017

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2016, poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 i Dz.U. 2017, poz. 730)  oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2016, poz. 2142 i poz. 2003), Rada Powiatu  Namysłowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1. W treści § 1 pkt 1 „Godziny pracy aptek ogólnodostępnych” Uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego Nr XXVII/185/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2017,  wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Skreśla się pozycje:

 

46-100 Namysłów, ul. Piłsudskiego 1B, tel. 77/ 4 10 66 14

Apteka Mniszek mgr Wiesław Góra

A

830-1900

830-1500

X

-

-

46-100 Namysłów, ul. Bohaterów Warszawy 17B , tel. 693 275 754

Apteka Polska

A

900-2000

900-1500

X

-

-

 

  1. Dopisuje się pozycję:

 

46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 4, tel. 77/ 500 04 55

Apteka Przy Szpitalu

A

800-2200

900-1600

X

-

-

 

§ 2. W treści § 1 pkt 2 „Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych, w porze nocnej, święta, dni wolne od pracy”, wprowadza się następujące zmiany:

  1. Skreśla się dotychczasową treść pozycji nr 5: „Apteka Mniszek ul. Piłsudskiego 1B, Namysłów, 77/4 106 614”, a w jej miejsce wpisuje się: „Apteka Przy Szpitalu, ul. Oleśnicka 4, 46- 100 Namysłów , 77/ 500 04 55”.
  2. Skreśla się dotychczasową treść pozycji nr 7: „Apteka Polska, ul. Boh. Warszawy 17B, Namysłów, 693 275 754”, a w jej miejsce wpisuje się: „Apteka Przy Targu, ul. Wały Jana III 5, 46- 100 Namysłów , 77/ 4 103 133”.
  3. Wykreśla się pozycję 11 o treści: : „Apteka Polska, ul. Boh. Warszawy 17B, Namysłów, 693 275 754”
  4. W skutek powyższego zmienia się numeracja aptek, przyjmując brzmienie:

 

Wykaz aptek  dyżurujących

L.p.

Nazwa

Adres

Telefon

1.

Apteka „Pharmacia”

ul. Reymonta 10, Namysłów

77/ 4 107 020

2.

Apteka „Siloe”

ul. Obr. Pokoju 10, Namysłów

77/ 4 107 015

3.

Apteka Prywatna

ul. 3-go Maja 1-5, Namysłów

77/ 4 196 785

4.

Apteka „Pod Białym Orłem”

ul. Rynek 2, Namysłów

77/ 4 196 748

5.

Apteka „Przy Szpitalu”

ul. Oleśnicka 4, Namysłów

77/ 500 04 55

6.

Apteka „Rodzinna”

ul. Mickiewicza 8, Namysłów

77/ 4 102 089

7.

Apteka „Przy Targu”

ul. Wały Jana III 5, 46- 100 Namysłów

77/ 4 103 133

8.

Apteka Dr Max - Kaufland

ul. Sikorskiego 12, Namysłów

77/ 4 030 104

9.

Apteka „Na dobre i na złe”

ul. Krakowska 5, Namysłów

77/ 464 80 90

10.

Apteka „Na Reymonta”

ul. Reymonta 1, Namysłów

77/ 546 11 35

  1. „Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych, w porze nocnej, święta, dni wolne od pracy” przyjmuje brzmienie:

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.07.2017

2

01.08.2017

3

01.09.2017

4

02.07.2017

3

02.08.2017

4

02.09.2017

5

03.07.2017

4

03.08.2017

5

03.09.2017

6

04.07.2017

5

04.08.2017

6

04.09.2017

7

05.07.2017

6

05.08.2017

7

05.09.2017

8

06.07.2017

7

06.08.2017

8

06.09.2017

9

07.07.2017

8

07.08.2017

9

07.09.2017

10

08.07.2017

9

08.08.2017

10

08.09.2017

1

09.07.2017

10

09.08.2017

1

09.09.2017

2

10.07.2017

1

10.08.2017

2

10.09.2017

3

11.07.2017

2

11.08.2017

3

11.09.2017

4

12.07.2017

3

12.08.2017

4

12.09.2017

5

13.07.2017

4

13.08.2017

5

13.09.2017

6

14 07.2017

5

14.08.2017

6

14.09.2017

7

15.07.2017

6

15.08.2017

7

15.09.2017

8

16.07.2017

7

16.08.2017

8

16.09.2017

9

17.07.2017

8

17.08.2017

9

17.09.2017

10

18.07.2017

9

18.08.2017

10

18.09.2017

1

19.07.2017

10

19.08.2017

1

19.09.2017

2

20.07.2017

1

20.08.2017

2

20.09.2017

3

21.07.2017

2

21.08.2017

3

21.09.2017

4

22.07.2017

3

22.08.2017

4

22.09.2017

5

23.07.2017

4

23.08.2017

5

23.09.2017

6

24.07.2017

5

24.08.2017

6

24.09.2017

7

25.07.2017

6

25.08.2017

7

25.09.2017

8

26.07.2017

7

26.08.2017

8

26.09.2017

9

27.07.2017

8

27.08.2017

9

27.09.2017

10

28.07.2017

9

28.08.2017

10

28.09.2017

1

29.07.2017

10

29.08.2017

1

29.09.2017

2

30.07.2017

1

30.08.2017

2

30.09.2017

3

31.07.2017

2

31.08.2017

3

---------------

---------------

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.10.2017

4

01.11.2017

5

01.12.2017

5

02.10.2017

5

02.11.2017

6

02.12.2017

6

03.10.2017

6

03.11.2017

7

03.12.2017

7

04.10.2017

7

04.11.2017

8

04.12.2017

8

05.10.2017

8

05.11.2017

9

05.12.2017

9

06.10.2017

9

06.11.2017

10

06.12.2017

10

07.10.2017

10

07.11.2017

1

07.12.2017

1

08.10.2017

1

08.11.2017

2

08.12.2017

2

09.10.2017

2

09.11.2017

3

09.12.2017

3

10.10.2017

3

10.11.2017

4

10.12.2017

4

11.10.2017

4

11.11.2017

5

11.12.2017

5

12.10.2017

5

12.11.2017

6

12.12.2017

6

13.10.2017

6

13.11.2017

7

13.12.2017

7

14.10.2017

7

14.11.2017

8

14.12.2017

8

15.10.2017

8

15.11.2017

9

15.12.2017

9

16.10.2017

9

16.11.2017

10

16.12.2017

10

17.10.2017

10

17.11.2017

1

17.12.2017

1

18.10.2017

1

18.11.2017

2

18.12.2017

2

19.10.2017

2

19.11.2017

3

19.12.2017

3

20.10.2017

3

20.11.2017

4

20.12.2017

4

21.10.2017

4

21.11.2017

5

21.12.2017

5

22.10.2017

5

22.11.2017

6

22.12.2017

6

23.10.2017

6

23.11.2017

7

23.12.2017

7

24.10.2017

7

24.11.2017

8

24.12.2017

8

25.10.2017

8

25.11.2017

9

25.12.2017

9

26.10.2017

9

26.11.2017

10

26.12.2017

10

27.10.2017

10

27.11.2017

1

27.12.2017

1

28.10.2017

1

28.11.2017

2

28.12.2017

2

29.10.2017

2

29.11.2017

3

29.12.2017

3

30.10.2017

3

30.11.2017

4

30.12.2017

4

31.10.2017

4

--------------

----------------

31.12.2017

5

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2017 r.

 

            Przewodniczy Rady Powiatu

                                                                                                       Namysłowskiego        

 

                                                                                                    Wojciech Próchnicki