Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Dyżury aptek na terenie powiatu

 

Uchwała Nr XXVII/185/2016

Rady Powiatu Namysłowskiego

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie

Powiatu Namysłowskiego na rok 2017

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2016, poz. 814 i poz. 1579)  oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008 r., poz. 271 z późn. zm.), Rada Powiatu  Namysłowskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala  się, że w roku 2017, na terenie Powiatu Namysłowskiego, obowiązywać będzie niżej podany  rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych:

  1. godziny pracy aptek ogólnodostępnych

Adres apteki

Nazwa apteki

Typ

Czynna

Dyżur

 

 

Poniedziałek-piątek

Soboty

Pełni

Nie pełni

Pogotowie pracy

 
 

46-146 Domaszowice

ul. Strzelecka 3, tel. 77/ 4 10 82 30-1

„Amicus”

mgr Dorota Idzi

A

8oo-1500

900-1100

-

X

X

 

46-034 Pokój

ul. 1-go Maja 30A,  tel. 77/ 4 69 15 63

„Pod Lipami”

A

900-1630

900-1300

-

X

-

 

46-112 Świerczów

ul. Opolska 5,  tel. 77/ 4 19 61 15

Apteka Prywatna

mgr Brygida Jendrusz-Pypla

A

900-1300

1600-1800

800-1000

-

X

-

 

46-100 Namysłów

ul. Reymonta 10, tel.77/ tel. 4 10 70 20

„Pharmacia”

A

900-1800

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

Rynek 2, tel.77/ 4 196 748

„Pod Białym Orłem”

A

800-1900

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Obr. Pokoju 10, tel. 77/  4 10 70 15

„Siloe”

A

800-1800

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. 3-go Maja 1-5, tel. 77/ 4 196 785

Apteka Prywatna

mgr Ewa

 Jerczyńska

A

800-1800

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Piłsudskiego 1B, tel. 77/ 4 10 66 14

Apteka „Mniszek” mgr Wiesław Góra

A

830-1900

830-1500

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Mickiewicza 8  tel. 77/ 4 102 089

Apteka Rodzinna

A

800-1900

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Wały Jana III 5, tel. 77/ 4 103 133

Apteka Przy Targu

A

800-1900

800-1500

X

-

-

 

46-100Namysłów

   ul. Sikorskiego 12, tel. 77/ 4030104                             

Apteka Dr Max

Kaufland

A

8°°-21°°

8°°-21°°

niedziele

9°°-19°°

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Krakowska 5

 tel. 77/ 464 80 90

Apteka

„Na dobre i na złe”

A

800-1900

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów, ul. Boh. Warszawy 17B, tel. 693 275 754

Apteka Polska

A

900-2000

900-1500

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Reymonta 1, tel. 77/ 546 11 35

Apteka „Na Reymonta”      mgr farm. Anna Drozdowska

A

800-1900

800-1500

X

-

-

 

46-113 Wilków,

ul. Długa 4,  tel. 77/  419 33 10

Punkt Apteczny

Beata Bojczuk

-

800-1600

900-1300

 

X

-

 

46-100 Namysłów, Kowalowice

ul. Szkolna 2, tel. 77/ 419 20 10

Punkt Apteczny

-

800-1300

-

-

X

-

 

  1. harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych, w porze nocnej, święta, dni wolne od pracy

Wykaz aptek  dyżurujących

L.p.

Nazwa

Adres

Telefon

1.

Apteka „Pharmacia”

ul. Reymonta 10, Namysłów

77/ 4 107 020

2.

Apteka „Siloe”

ul. Obr. Pokoju 10, Namysłów

77/ 4 107 015

3.

Apteka Prywatna

ul. 3-go Maja 1-5, Namysłów

77/ 4 196 785

4.

Apteka „Pod Białym Orłem”

ul. Rynek 2, Namysłów

77/ 4 196 748

5.

Apteka „Mniszek”

ul. Piłsudskiego 1B, Namysłów

77/ 4 106 614

6.

Apteka „Rodzinna”

ul. Mickiewicza 8, Namysłów

77/ 4 102 089

7.

Apteka Polska

ul. Boh. Warszawy 17B, Namysłów

693 275 754

8.

Apteka Dr Max - Kaufland

ul. Sikorskiego 12, Namysłów

77/ 4 030 104

9.

Apteka„Na dobre i na złe”

ul. Krakowska 5, Namysłów

77/ 464 80 90

10.

Apteka „Na Reymonta”

ul. Reymonta 1, Namysłów

77/ 546 11 35

11.

Apteka Polska

ul. Boh. Warszawy 17B, Namysłów

693 275 754

 

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.01.2017

8

01.02.2017

6

01.03.2017

1

02.01.2017

9

02.02.2017

7

02.03.2017

2

03.01.2017

10

03.02.2017

8

03.03.2017

3

04.01.2017

11

04.02.2017

9

04.03.2017

4

05.01.2017

1

05.02.2017

10

05.03.2017

5

06.01.2017

2

06.02.2017

11

06.03.2017

6

07.01.2017

3

07.02.2017

1

07.03.2017

7

08.01.2017

4

08.02.2017

2

08.03.2017

8

09.01.2017

5

09.02.2017

3

09.03.2017

9

10.01.2017

6

10.02.2017

4

10.03.2017

10

11.01.2017

7

11.02.2017

5

11.03.2017

11

12.01.2017

8

12.02.2017

6

12.03.2017

1

13.01.2017

9

13.02.2017

7

13.03.2017

2

14.01.2017

10

14.02.2017

8

14.03.2017

3

15.01.2017

11

15.02.2017

9

15.03.2017

4

16.01.2017

1

16.02.2017

10

16.03.2017

5

17.01.2017

2

17.02.2017

11

17.03.2017

6

18.01.2017

3

18.02.2017

1

18.03.2017

7

19.01.2017

4

19.02.2017

2

19.03.2017

8

20.01.2017

5

20.02.2017

3

20.03.2017

9

21.01.2017

6

21.02.2017

4

21.03.2017

10

22.01.2017

7

22.02.2017

5

22.03.2017

11

23.01.2017

8

23.02.2017

6

23.03.2017

1

24.01.2017

9

24.02.2017

7

24.03.2017

2

25.01.2017

10

25.02.2017

8

25.03.2017

3

26.01.2017

11

26.02.2017

9

26.03.2017

4

27.01.2017

1

27.02.2017

10

27.03.2017

5

28.01.2017

2

28.02.2017

11

28.03.2017

6

29.01.2017

3

----------------

----------------

29.03.2017

7

30.01.2017

4

----------------

----------------

30.03.2017

8

31.01.2017

5

----------------

----------------

31.03.2017

9

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Data dyżuru

Data dyżuru

Nr apteki

01.04.2017

10

01.05.2017

7

01.06.2017

5

02.04.2017

11

02.05.2017

8

02.06.2017

6

03.04.2017

1

03.05.2017

9

03.06.2017

7

04.04.2017

2

04.05.2017

10

04.06.2017

8

05.04.2017

3

05.05.2017

11

05.06.2017

9

06.04.2017

4

06.05.2017

1

06.06.2017

10

07.04.2017

5

07.05.2017

2

07.06.2017

11

08.04.2017

6

08.05.2017

3

08.06.2017

1

09.04.2017

7

09.05.2017

4

09.06.2017

2

10.04.2017

8

10.05.2017

5

10.06.2017

3

11.04.2017

9

11.05.2017

6

11.06.2017

4

12.04.2017

10

12.05.2017

7

12.06.2017

5

13.04.2017

11

13.05.2017

8

13.06.2017

6

14.04.2017

1

14.05.2017

9

14.06.2017

7

15.04.2017

2

15.05.2017

10

15.06.2017

8

16.04.2017

3

16.05.2017

11

16.06.2017

9

17.04.2017

4

17.05.2017

1

17.06.2017

10

18.04.2017

5

18.05.2017

2

18.06.2017

11

19.04.2017

6

19.05.2017

3

19.06.2017

1

20.04.2017

7

20.05.2017

4

20.06.2017

2

21.04.2017

8

21.05.2017

5

21.06.2017

3

22.04.2017

9

22.05.2017

6

22.06.2017

4

23.04.2017

10

23.05.2017

7

23.06.2017

5

24.04.2017

11

24.05.2017

8

24.06.2017

6

25.04.2017

1

25.05.2017

9

25.06.2017

7

26.04.2017

2

26.05.2017

10

26.06.2017

8

27.04.2017

3

27.05.2017

11

27.06.2017

9

28.04.2017

4

28.05.2017

1

28.06.2017

10

29.04.2017

5

29.05.2017

2

29.06.2011

11

30.04.2017

6

30.05.2017

3

30.06.2017

1

---------------

--------------

31.05.2017

4

-------------

--------------

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.07.2017

2

01.08.2017

11

01.09.2017

9

02.07.2017

3

02.08.2017

1

02.09.2017

10

03.07.2017

4

03.08.2017

2

03.09.2017

11

04.07.2017

5

04.08.2017

3

04.09.2017

1

05.07.2017

6

05.08.2017

4

05.09.2017

2

06.07.2017

7

06.08.2017

5

06.09.2017

3

07.07.2017

8

07.08.2017

6

07.09.2017

4

08.07.2017

9

08.08.2017

7

08.09.2017

5

09.07.2017

10

09.08.2017

8

09.09.2017

6

10.07.2017

11

10.08.2017

9

10.09.2017

7

11.07.2017

1

11.08.2017

10

11.09.2017

8

12.07.2017

2

12.08.2017

11

12.09.2017

9

13.07.2017

3

13.08.2017

1

13.09.2017

10

14 07.2017

4

14.08.2017

2

14.09.2017

11

15.07.2017

5

15.08.2017

3

15.09.2017

1

16.07.2017

6

16.08.2017

4

16.09.2017

2

17.07.2017

7

17.08.2017

5

17.09.2017

3

18.07.2017

8

18.08.2017

6

18.09.2017

4

19.07.2017

9

19.08.2017

7

19.09.2017

5

20.07.2017

10

20.08.2017

8

20.09.2017

6

21.07.2017

11

21.08.2017

9

21.09.2017

7

22.07.2017

1

22.08.2017

10

22.09.2017

8

23.07.2017

2

23.08.2017

11

23.09.2017

9

24.07.2017

3

24.08.2017

1

24.09.2017

10

25.07.2017

4

25.08.2017

2

25.09.2017

11

26.07.2017

5

26.08.2017

3

26.09.2017

1

27.07.2017

6

27.08.2017

4

27.09.2017

2

28.07.2017

7

28.08.2017

5

28.09.2017

3

29.07.2017

8

29.08.2017

6

29.09.2017

4

30.07.2017

9

30.08.2017

7

30.09.2017

5

31.07.2017

10

31.08.2017

8

---------------

---------------

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.10.2017

6

01.11.2017

4

01.12.2017

1

02.10.2017

7

02.11.2017

5

02.12.2017

2

03.10.2017

8

03.11.2017

6

03.12.2017

3

04.10.2017

9

04.11.2017

7

04.12.2017

4

05.10.2017

10

05.11.2017

8

05.12.2017

5

06.10.2017

11

06.11.2017

9

06.12.2017

6

07.10.2017

1

07.11.2017

10

07.12.2017

7

08.10.2017

2

08.11.2017

11

08.12.2017

8

09.10.2017

3

09.11.2017

1

09.12.2017

9

10.10.2017

4

10.11.2017

2

10.12.2017

10

11.10.2017

5

11.11.2017

3

11.12.2017

11

12.10.2017

6

12.11.2017

4

12.12.2017

1

13.10.2017

7

13.11.2017

5

13.12.2017

2

14.10.2017

8

14.11.2017

6

14.12.2017

3

15.10.2017

9

15.11.2017

7

15.12.2017

4

16.10.2017

10

16.11.2017

8

16.12.2017

5

17.10.2017

11

17.11.2017

9

17.12.2017

6

18.10.2017

1

18.11.2017

10

18.12.2017

7

19.10.2017

2

19.11.2017

11

19.12.2017

8

20.10.2017

3

20.11.2017

1

20.12.2017

9

21.10.2017

4

21.11.2017

2

21.12.2017

10

22.10.2017

5

22.11.2017

3

22.12.2017

11

23.10.2017

6

23.11.2017

4

23.12.2017

1

24.10.2017

7

24.11.2017

5

24.12.2017

2

25.10.2017

8

25.11.2017

6

25.12.2017

3

26.10.2017

9

26.11.2017

7

26.12.2017

4

27.10.2017

10

27.11.2017

8

27.12.2017

5

28.10.2017

11

28.11.2017

9

28.12.2017

6

29.10.2017

1

29.11.2017

10

29.12.2017

7

30.10.2017

2

30.11.2017

11

30.12.2017

8

31.10.2017

3

--------------

----------------

31.12.2017

9

  1. dyżur apteki rozpoczyna się o godzinie 08.00 i trwa do godziny 08.00 następnego dnia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 r.

 

                                                                       Przewodniczy Rady Powiatu Namysłowskiego       

                                                                                                 Wojciech Próchnicki