Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Dyżury aptek na terenie powiatu

UCHWAŁA NR XIV/107/2016

RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

Z DNIA  17 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany  uchwały

Rady Powiatu Namysłowskiego XII/86/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie

Powiatu Namysłowskiego na rok 2016

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U. 2015, poz. 1445 z późn. zm./  oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne /j.t. z 2008 r. Dz.U. Nr 45, poz. 271 z późn. zm../, Rada Powiatu  Namysłowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1. 1 W treści § 1 ust. 1 „Rozkład aptek ogólnodostępnych” Uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego Nr XII/86/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2016:

1) dopisuje się pozycję:

 

46-100 Namysłów, ul. Bohaterów Warszawy 17B 1, tel. 693 275 754

Apteka Polska     

A

900-2000

900-1500

X

-

-

 

     2) skreśla się pozycję:

 

46-100 Namysłów, Ligota Książęca 20, tel. 77/ 419 24 30

Punkt Apteczny

-

800-1400

800-1000

-

X

-

 

  1. W pozycji  Apteka „Przy Targu”, kolumna „dyżur pełni”, wykreśla się znak „X”

 

§ 2. W treści § 1 ust. 2 „Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych, w porze nocnej, święta, dni wolne od pracy”:

  1. Dopisuje się z pozycję nr 11 o treści: „Apteka Polska” – ul. Bohaterów Warszawy 17B, 46- 100 Namysłów – 693 275 754”
  2. Pozycję nr 7 o treści: „Apteka Przy Targu, ul. Wały Jana III 5, Namysłów, 77/ 4 103 13”, skreśla się, a w jej miejsce wpisuje się : „Apteka Polska” – ul. Bohaterów Warszawy 17B, 46- 100 Namysłów – 693 275 754”,

a w skutek powyższego zmienia się numeracja aptek, przyjmując brzmienie:

 

Wykaz aptek  dyżurujących

L.p.

Nazwa

Adres

Telefon

1.

Apteka „Pharmacia”

ul. Reymonta 10, Namysłów

77/ 4 107 020

2.

Apteka „Siloe”

ul. Obr. Pokoju 10, Namysłów

77/ 4 107 015

3.

Apteka Prywatna

ul. 3-go Maja 1-5, Namysłów

77/ 4 196 785

4.

Apteka „Pod Białym Orłem”

ul. Rynek 2, Namysłów

77/ 4 196 748

5.

Apteka „Mniszek”

ul. Piłsudskiego 1B, Namysłów

77/ 4 106 614

6.

Apteka „Rodzinna”

ul. Mickiewicza 8, Namysłów

77/ 4 102 089

7.

Apteka Polska

ul. Bohaterów Warszawy 17B, Namysłów

693 275 754

8.

Apteka Dr Max - Kaufland

ul. Sikorskiego 12, 46-100 Namysłów

77/ 4 030 104

9.

Apteka„Na dobre i na złe”

ul. Krakowska 5, 46-100 Namysłów

77/ 464 80 90

10.

Apteka „Na Reymonta”

ul. Reymonta 1, 46-100 Namysłów

77/ 546 11 35

11.

Apteka Polska

ul. Bohaterów Warszawy 17B, Namysłów

693 275 754

 

 

§ 3. W treści § 1 ust. 2 „Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych, w porze nocnej, święta, dni wolne od pracy”, dopisuje się w numeracji aptek, począwszy od miesiąca marca, pozycję nr 11 - w skutek tego Harmonogram ten przyjmuje brzmienie:

 

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.03.2016

10

01.04.2016

8

01.05.2016

5

02.03.2016

11

02.04.2016

9

02.05.2016

6

03.03.2016

1

03.04.2016

10

03.05.2016

7

04.03.2016

2

04.04.2016

11

04.05.2016

8

05.03.2016

3

05.04.2016

1

05.05.2016

9

06.03.2016

4

06.04.2016

2

06.05.2016

10

07.03.2016

5

07.04.2016

3

07.05.2016

11

08.03.2016

6

08.04.2016

4

08.05.2016

1

09.03.2016

7

09.04.2016

5

09.05.2016

2

10.03.2016

8

10.04.2016

6

10.05.2016

3

11.03.2016

9

11.04.2016

7

11.05.2016

4

12.03.2016

10

12.04.2016

8

12.05.2016

5

13.03.2016

11

13.04.2016

9

13.05.2016

6

14.03.2016

1

14.04.2016

10

14.05.2016

7

15.03.2016

2

15.04.2016

11

15.05.2016

8

16.03.2016

3

16.04.2016

1

16.05.2016

9

17.03.2016

4

17.04.2016

2

17.05.2016

10

18.03.2016

5

18.04.2016

3

18.05.2016

11

19.03.2016

6

19.04.2016

4

19.05.2016

1

20.03.2016

7

20.04.2016

5

20.05.2016

2

21.03.2016

8

21.04.2016

6

21.05.2016

3

22.03.2016

9

22.04.2016

7

22.05.2016

4

23.03.2016

10

23.04.2016

8

23.05.2016

5

24.03.2016

11

24.04.2016

9

24.05.2016

6

25.03.2016

1

25.04.2016

10

25.05.2016

7

26.03.2016

2

26.04.2016

11

26.05.2016

8

27.03.2016

3

27.04.2016

1

27.05.2016

9

28.03.2016

4

28.04.2016

2

28.05.2016

10

29.03.2016

5

29.04.2016

3

29.05.2016

11

30.03.2016

6

30.04.2016

4

30.05.2016

1

31.03.2016

7

---------------

--------------

31.05.2016

2

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Data dyżuru

Data dyżuru

Nr apteki

01.06.2016

3

01.07.2016

11

01.08.2016

9

02.06.2016

4

02.07.2016

1

02.08.2016

10

03.06.2016

5

03.07.2016

2

03.08.2016

11

04.06.2016

6

04.07.2016

3

04.08.2016

1

05.06.2016

7

05.07.2016

4

05.08.2016

2

06.06.2016

8

06.07.2016

5

06.08.2016

3

07.06.2016

9

07.07.2016

6

07.08.2016

4

08.06.2016

10

08.07.2016

7

08.08.2016

5

09.06.2016

11

09.07.2016

8

09.08.2016

6

10.06.2016

1

10.07.2016

9

10.08.2016

7

11.06.2016

2

11.07.2016

10

11.08.2016

8

12.06.2016

3

12.07.2016

11

12.08.2016

9

13.06.2016

4

13.07.2016

1

13.08.2016

10

14.06.2016

5

14 07.2016

2

14.08.2016

11

15.06.2016

6

15.07.2016

3

15.08.2016

1

16.06.2016

7

16.07.2016

4

16.08.2016

2

17.06.2016

8

17.07.2016

5

17.08.2016

3

18.06.2016

9

18.07.2016

6

18.08.2016

4

19.06.2016

10

19.07.2016

7

19.08.2016

5

20.06.2016

11

20.07.2016

8

20.08.2016

6

21.06.2016

1

21.07.2016

9

21.08.2016

7

22.06.2016

2

22.07.2016

10

22.08.2016

8

23.06.2016

3

23.07.2016

11

23.08.2016

9

24.06.2016

4

24.07.2016

1

24.08.2016

10

25.06.2016

5

25.07.2016

2

25.08.2016

11

26.06.2016

6

26.07.2016

3

26.08.2016

1

27.06.2016

7

27.07.2016

4

27.08.2016

2

28.06.2016

8

28.07.2016

5

28.08.2016

3

29.06.2016

9

29.07.2016

6

29.08.2016

4

30.06.2016

10

30.07.2016

7

30.08.2016

5

-------------

-----------

31.07.2016

8

31.08.2016

6

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.09.2016

7

01.10.2016

4

01.11.2016

2

02.09.2016

8

02.10.2016

5

02.11.2016

3

03.09.2016

9

03.10.2016

6

03.11.2016

4

04.09.2016

10

04.10.2016

7

04.11.2016

5

05.09.2016

11

05.10.2016

8

05.11.2016

6

06.09.2016

1

06.10.2016

9

06.11.2016

7

07.09.2016

2

07.10.2016

10

07.11.2016

8

08.09.2016

3

08.10.2016

11

08.11.2016

9

09.09.2016

4

09.10.2016

1

09.11.2016

10

10.09.2016

5

10.10.2016

2

10.11.2016

11

11.09.2016

6

11.10.2016

3

11.11.2016

1

12.09.2016

7

12.10.2016

4

12.11.2016

2

13.09.2016

8

13.10.2016

5

13.11.2016

3

14.09.2016

9

14.10.2016

6

14.11.2016

4

15.09.2016

10

15.10.2016

7

15.11.2016

5

16.09.2016

11

16.10.2016

8

16.11.2016

6

17.09.2016

1

17.10.2016

9

17.11.2016

7

18.09.2016

2

18.10.2016

10

18.11.2016

8

19.09.2016

3

19.10.2016

11

19.11.2016

9

20.09.2016

4

20.10.2016

1

20.11.2016

10

21.09.2016

5

21.10.2016

2

21.11.2016

11

22.09.2016

6

22.10.2016

3

22.11.2016

1

23.09.2016

7

23.10.2016

4

23.11.2016

2

24.09.2016

8

24.10.2016

5

24.11.2016

3

25.09.2016

9

25.10.2016

6

25.11.2016

4

26.09.2016

10

26.10.2016

7

26.11.2016

5

27.09.2016

11

27.10.2016

8

27.11.2016

6

28.09.2016

1

28.10.2016

9

28.11.2016

7

29.09.2016

2

29.10.2016

10

29.11.2016

8

30.09.2016

3

30.10.2016

11

30.11.2016

9

---------------

------------

31.10.2016

1

--------------

-----------

Data dyżuru

Nr apteki

 

01.12.2016

10

 

02.12.2016

11

 

03.12.2016

1

 

04.12.2016

2

 

05.12.2016

3

 

06.12.2016

4

 

07.12.2016

5

 

08.12.2016

6

 

09.12.2016

7

 

10.12.2016

8

 

11.12.2016

9

 

12.12.2016

10

 

13.12.2016

11

 

14.12.2016

1

 

15.12.2016

2

 

16.12.2016

3

 

17.12.2016

4

 

18.12.2016

5

 

19.12.2016

6

 

20.12.2016

7

 

21.12.2016

8

 

22.12.2016

9

 

23.12.2016

10

 

24.12.2016

11

 

25.12.2016

1

 

26.12.2016

2

 

27.12.2016

3

 

28.12.2016

4

 

29.12.2016

5

 

30.12.2016

6

 

31.12.2016

7

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2016 r.

 

                                                                                                                  

 

UCHWAŁA NR XII/86/2015

RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

Z DNIA  30 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie

Powiatu Namysłowskiego na rok 2016

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U. 2015, poz. 1445/  oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne /j.t. z 2008 r. Dz.U. Nr 45, poz. 271 ze zm./, Rada Powiatu  Namysłowskiego uchwalaco następuje

§ 1

Ustala  się, że w roku 2016, na terenie Powiatu Namysłowskiego, obowiązywać będzie niżej podany  rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

  1. Rozkład pracy aptek ogólnodostępnych :

Adres apteki

Nazwa apteki

Typ

Czynna

Dyżur

 

 

Poniedziałek-piątek

Soboty

Pełni

Nie pełni

Pogotowie pracy

 
 

46-146 Domaszowice

ul. Strzelecka 3, tel. 77/ 4 10 82 30-1

„Amicus”

mgr Dorota Idzi

A

8oo-1500

900-1100

-

X

X

 

46-034 Pokój

ul. 1-go Maja 30A,  tel. 77/ 4 69 15 63

„Pod Lipami”

A

900-1630

900-1300

-

X

-

 

46-112 Świerczów

ul. Opolska 5,  tel. 77/ 4 19 61 15

Apteka Prywatna

mgr Brygida Jendrusz-Pypla

A

900-1300

1600-1800

800-1000

-

X

-

 

46-100 Namysłów

ul. Reymonta 10, tel.77/ tel. 4 10 70 20

„Pharmacia”

A

900-1800

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

Rynek 2, tel.77/ 4 196 748

„Pod Białym Orłem”

A

800-1900

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Obr. Pokoju 10, tel. 77/  4 10 70 15

„Siloe”

A

800-1800

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. 3-go Maja 1-5, tel. 77/ 4 196 785

Apteka Prywatna

mgr Ewa

 Jerczyńska

A

800-1800

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Piłsudskiego 1B, tel. 77/ 4 10 66 14

Apteka „Mniszek” mgr Wiesław Góra

A

830-1900

830-1500

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Mickiewicza 8  tel. 77/ 4 102 089

Apteka Rodzinna

A

800-1900

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Wały Jana III 5, tel. 77/ 4 103 133

Apteka Przy Targu

A

800-1900

800-1500

X

-

-

 

46-100Namysłów

ul. Sikorskiego 12, tel. 77/ 403 01 04

Apteka Dr Max

Kaufland

A

8°°-21°°

8°°-21°°

niedziele

9°°-19°°

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Krakowska 5

 tel. 77/ 464 80 90

Apteka

„Na dobre i na złe”

A

800-1900

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Reymonta 1, tel. 77/ 546 11 35

Apteka „Na Reymonta”      mgr farm. Anna Drozdowska

A

800-1900

800-1500

X

-

-

 

46-113 Wilków,

ul. Długa 4,  tel. 77/  419 33 10

Punkt Apteczny

Beata Bojczuk

-

800-1600

900-1300

 

X

-

 

46-100 Namysłów, Kowalowice

ul. Szkolna 2, tel. 77/ 419 20 10

Punkt Apteczny

-

800-1300

-

-

X

-

 

46-100 Namysłów, Ligota Książęca 20

 tel. 77/ 419 24 30

Punkt Apteczny

-

800-1400

800-1000

-

X

-

 

§ 2

  1. Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych, w porze nocnej, święta, dni wolne od pracy.

Dyżur rozpoczyna się o godzinie 08.00 i trwa do godziny 08.00 następnego dnia.

 

Wykaz aptek  dyżurujących

L.p.

Nazwa

Adres

Telefon

1.

Apteka „Pharmacia”

ul. Reymonta 10, Namysłów

77/ 4 107 020

2.

Apteka „Siloe”

ul. Obr. Pokoju 10, Namysłów

77/ 4 107 015

3.

Apteka Prywatna

ul. 3-go Maja 1-5, Namysłów

77/ 4 196 785

4.

Apteka „Pod Białym Orłem”

ul. Rynek 2, Namysłów

77/ 4 196 748

5.

Apteka „Mniszek”

ul. Piłsudskiego 1B, Namysłów

77/ 4 106 614

6.

Apteka „Rodzinna”

ul. Mickiewicza 8, Namysłów

77/ 4 102 089

7.

Apteka „Przy Targu”

ul. Wały Jana III 5, Namysłów

77/ 4 103 133

8.

Apteka Dr Max - Kaufland

ul. Sikorskiego 12, 46-100 Namysłów

77/ 4 030 104

9.

Apteka„Na dobre i na złe”

ul. Krakowska 5, 46-100 Namysłów

77/ 464 80 90

10.

Apteka „Na Reymonta”

ul. Reymonta 1, 46-100 Namysłów

77/ 546 11 35

 

 

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.01.2016

10

01.02.2016

1

01.03.2016

10

02.01.2016

1

02.02.2016

2

02.03.2016

1

03.01.2016

2

03.02.2016

3

03.03.2016

2

04.01.2016

3

04.02.2016

4

04.03.2016

3

05.01.2016

4

05.02.2016

5

05.03.2016

4

06.01.2016

5

06.02.2016

6

06.03.2016

5

07.01.2016

6

07.02.2016

7

07.03.2016

6

08.01.2016

7

08.02.2016

8

08.03.2016

7

09.01.2016

8

09.02.2016

9

09.03.2016

8

10.01.2016

9

10.02.2016

10

10.03.2016

9

11.01.2016

10

11.02.2016

1

11.03.2016

10

12.01.2016

1

12.02.2016

2

12.03.2016

1

13.01.2016

2

13.02.2016

3

13.03.2016

2

14.01.2016

3

14.02.2016

4

14.03.2016

3

15.01.2016

4

15.02.2016

5

15.03.2016

4

16.01.2016

5

16.02.2016

6

16.03.2016

5

17.01.2016

6

17.02.2016

7

17.03.2016

6

18.01.2016

7

18.02.2016

8

18.03.2016

7

19.01.2016

8

19.02.2016

9

19.03.2016

8

20.01.2016

9

20.02.2016

10

20.03.2016

9

21.01.2016

10

21.02.2016

1

21.03.2016

10

22.01.2016

1

22.02.2016

2

22.03.2016

1

23.01.2016

2

23.02.2016

3

23.03.2016

2

24.01.2016

3

24.02.2016

4

24.03.2016

3

25.01.2016

4

25.02.2016

5

25.03.2016

4

26.01.2016

5

26.02.2016

6

26.03.2016

5

27.01.2016

6

27.02.2016

7

27.03.2016

6

28.01.2016

7

28.02.2016

8

28.03.2016

7

29.01.2016

8

29.02.2016

9

29.03.2016

8

30.01.2016

9

----------------

----------------

30.03.2016

9

31.01.2016

10

----------------

----------------

31.03.2016

10

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Data dyżuru

Data dyżuru

Nr apteki

01.04.2016

1

01.05.2016

1

01.06.2016

2

02.04.2016

2

02.05.2016

2

02.06.2016

3

03.04.2016

3

03.05.2016

3

03.06.2016

4

04.04.2016

4

04.05.2016

4

04.06.2016

5

05.04.2016

5

05.05.2016

5

05.06.2016

6

06.04.2016

6

06.05.2016

6

06.06.2016

7

07.04.2016

7

07.05.2016

7

07.06.2016

8

08.04.2016

8

08.05.2016

8

08.06.2016

9

09.04.2016

9

09.05.2016

9

09.06.2016

10

10.04.2016

10

10.05.2016

10

10.06.2016

1

11.04.2016

1

11.05.2016

1

11.06.2016

2

12.04.2016

2

12.05.2016

2

12.06.2016

3

13.04.2016

3

13.05.2016

3

13.06.2016

4

14.04.2016

4

14.05.2016

4

14.06.2016

5

15.04.2016

5

15.05.2016

5

15.06.2016

6

16.04.2016

6

16.05.2016

6

16.06.2016

7

17.04.2016

7

17.05.2016

7

17.06.2016

8

18.04.2016

8

18.05.2016

8

18.06.2016

9

19.04.2016

9

19.05.2016

9

19.06.2016

10

20.04.2016

10

20.05.2016

10

20.06.2016

1

21.04.2016

1

21.05.2016

1

21.06.2016

2

22.04.2016

2

22.05.2016

2

22.06.2016

3

23.04.2016

3

23.05.2016

3

23.06.2016

4

24.04.2016

4

24.05.2016

4

24.06.2016

5

25.04.2016

5

25.05.2016

5

25.06.2016

6

26.04.2016

6

26.05.2016

6

26.06.2016

7

27.04.2016

7

27.05.2016

7

27.06.2016

8

28.04.2016

8

28.05.2016

8

28.06.2016

9

29.04.2016

9

29.05.2016

9

29.06.2016

10

30.04.2016

10

30.05.2016

10

30.06.2016

1

---------------

--------------

31.05.2016

1

-------------

--------------

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.07.2016

2

01.08.2016

3

01.09.2016

4

02.07.2016

3

02.08.2016

4

02.09.2016

5

03.07.2016

4

03.08.2016

5

03.09.2016

6

04.07.2016

5

04.08.2016

6

04.09.2016

7

05.07.2016

6

05.08.2016

7

05.09.2016

8

06.07.2016

7

06.08.2016

8

06.09.2016

9

07.07.2016

8

07.08.2016

9

07.09.2016

10

08.07.2016

9

08.08.2016

10

08.09.2016

1

09.07.2016

10

09.08.2016

1

09.09.2016

2

10.07.2016

1

10.08.2016

2

10.09.2016

3

11.07.2016

2

11.08.2016

3

11.09.2016

4

12.07.2016

3

12.08.2016

4

12.09.2016

5

13.07.2016

4

13.08.2016

5

13.09.2016

6

14 07.2016

5

14.08.2016

6

14.09.2016

7

15.07.2016

6

15.08.2016

7

15.09.2016

8

16.07.2016

7

16.08.2016

8

16.09.2016

9

17.07.2016

8

17.08.2016

9

17.09.2016

10

18.07.2016

9

18.08.2016

10

18.09.2016

1

19.07.2016

10

19.08.2016

1

19.09.2016

2

20.07.2016

1

20.08.2016

2

20.09.2016

3

21.07.2016

2

21.08.2016

3

21.09.2016

4

22.07.2016

3

22.08.2016

4

22.09.2016

5

23.07.2016

4

23.08.2016

5

23.09.2016

6

24.07.2016

5

24.08.2016

6

24.09.2016

7

25.07.2016

6

25.08.2016

7

25.09.2016

8

26.07.2016

7

26.08.2016

8

26.09.2016

9

27.07.2016

8

27.08.2016

9

27.09.2016

10

28.07.2016

9

28.08.2016

10

28.09.2016

1

29.07.2016

10

29.08.2016

1

29.09.2016

2

30.07.2016

1

30.08.2016

2

30.09.2016

3

31.07.2016

2

31.08.2016

3

---------------

---------------

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.10.2016

4

01.11.2016

5

01.12.2016

5

02.10.2016

5

02.11.2016

6

02.12.2016

6

03.10.2016

6

03.11.2016

7

03.12.2016

7

04.10.2016

7

04.11.2016

8

04.12.2016

8

05.10.2016

8

05.11.2016

9

05.12.2016

9

06.10.2016

9

06.11.2016

10

06.12.2016

10

07.10.2016

10

07.11.2016

1

07.12.2016

1

08.10.2016

1

08.11.2016

2

08.12.2016

2

09.10.2016

2

09.11.2016

3

09.12.2016

3

10.10.2016

3

10.11.2016

4

10.12.2016

4

11.10.2016

4

11.11.2016

5

11.12.2016

5

12.10.2016

5

12.11.2016

6

12.12.2016

6

13.10.2016

6

13.11.2016

7

13.12.2016

7

14.10.2016

7

14.11.2016

8

14.12.2016

8

15.10.2016

8

15.11.2016

9

15.12.2016

9

16.10.2016

9

16.11.2016

10

16.12.2016

10

17.10.2016

10

17.11.2016

1

17.12.2016

1

18.10.2016

1

18.11.2016

2

18.12.2016

2

19.10.2016

2

19.11.2016

3

19.12.2016

3

20.10.2016

3

20.11.2016

4

20.12.2016

4

21.10.2016

4

21.11.2016

5

21.12.2016

5

22.10.2016

5

22.11.2016

6

22.12.2016

6

23.10.2016

6

23.11.2016

7

23.12.2016

7

24.10.2016

7

24.11.2016

8

24.12.2016

8

25.10.2016

8

25.11.2016

9

25.12.2016

9

26.10.2016

9

26.11.2016

10

26.12.2016

10

27.10.2016

10

27.11.2016

1

27.12.2016

1

28.10.2016

1

28.11.2016

2

28.12.2016

2

29.10.2016

2

29.11.2016

3

29.12.2016

3

30.10.2016

3

30.11.2016

4

30.12.2016

4

31.10.2016

4

--------------

----------------

31.12.2016

5

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 r.