Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Komisje Stałe Rady Powiatu kadencji VI 2018 r. -2023 r.

Komisja Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska,

Bezpieczeństwa i Porządku

Przewodniczący:

 

Pozostali członkowie:

 

 

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych
 

Przewodniczący:

 

Pozostali członkowie:

 

 

Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu

Przewodniczący:

 

Pozostali członkowie:

 

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:

 

Pozostali członkowie:

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący:

 

Pozostali członkowie: