Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Komisje Stałe Rady Powiatu kadencji VI 2018 r. -2023 r.

Komisja Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska,

Bezpieczeństwa i Porządku

Przewodniczący:

Antoni Sobiegraj

Pozostali członkowie:

Mariusz Jabłoński 

Lucyna Medyk

Andrzej Michta

Andrzej Zielonka

Krzysztof Żołnowski

 

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych

Przewodniczący:

Roman Letki

Pozostali członkowie:

Zbigniew Bratosiewicz

Grzegorz Grudziński

Mariusz Jabłoński

Zenon Kotarski

Piotr Lechowicz

Adam Maciąg

Roman Półrolniczak

Antoni Sobiegraj

Krzysztof Żołnowski

 

Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu

Przewodniczący:

Ryszard Wołczański

Pozostali członkowie:

Zbigniew Bratosiewicz 

Zenon Kotarski

Piotr Lechowicz

Adam Maciąg

Lucyna Medyk

Andrzej Michta

Andrzej Zielonka

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:

Roman Pólrolniczak

Pozostali członkowie:

Grzegorz Grudziński

Roman Letki

Krzysztof Szyndlarewicz

Ryszard Wołczański

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący:

 

Pozostali członkowie: