Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Podstawa prawna:
Art. 6ca, 6cb, 6cc ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016, poz. 2046 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U z 2015, poz. 1110 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
a) pisemny wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
b) kserokopia prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
c) aktualne zdjęcie w formacie 35x45 mm,
d) kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy, w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem - z wyczernionymi danymi dot. imion rodziców i nazwiska rodowego.

Opłaty:
15 zł. za wydanie duplikatu legitymacji

Czas załatwienia sprawy:
około 1 miesiąca

Zakończenie sprawy:
Wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Inne istotne informacje (uwagi):
a) Legitymacja wydawana jest wyłącznie na podstawie ostatniego, prawomocnego orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
b) Wniosek można otrzymać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych lub pobrać z niżej zamieszczonego pliku
c) Legitymacja wydawana jest: dla osób do ukończenia 16 r.ż. - na czas ważności orzeczenia, lecz nie dłużej niż na lat 5; dla osób po 16 r.ż. - na czas ważności orzeczenia lecz nie dłużej niż na lat 10; w przypadku osób które ukończyły 60 r.ż. - na czas ważności orzeczenia, a w przypadku orzeczeń bezterminowych - na stałe.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2011
  przez: Katarzyna Kuśmierczyk
 • opublikowano:
  06-10-2011 11:36
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  07-06-2019 10:44
  przez: Robert Kupniewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 13205
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×