Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura Organizacyjna Domu Pomocy Społecznej

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZY (Z.T.O)

Do pracowników Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego, którzy pełnią również funkcje pracowników 1-go kontaktu, należą następujące stanowiska pracy:     

1. Pielęgniarki - 4 etaty

Pielęgniarki zobowiązane są do:

 • wykonywania czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych, profilatyczno-leczniczych oraz psychologiczno-społecznych,

 • zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej.

 • współpracy z terapeutą, fizjoterapeutą, pracownikiem socjalnym w taki sposób, aby zapewnić mieszkańcom najlepszą opiekę.

2. Opiekunki - 7 etatów

Opiekunki zobowiązane są do:

 • prowadzenia procesu pielęgnowania i opieki nad mieszkańcami,  
 • wykonywania czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych i psychologiczno-społecznych. 

3. Pokojowe - 4 etaty

Pokojowe zobowiązane są do:

 • utrzymywania należytej czystość we wszystkich pomieszczeniach Domu, pokojach mieszkańców i korytarzach,  
 • roznoszenia posiłków dla mieszkańców.

4. Pracownik socjalny - 1 etat

Pracownik socjalny zobowiązany jest do :

 • prawidłowego rozpoznania i zaspokajania potrzeb i życzeń mieszkańców z uwzględnieniem ich osobowości, zainteresowań,
 • pomocy mieszkańcom w rozwiązywaniu spraw wykraczających poza sprawy związane z pobytem w Domu,
 • prowadzenia spraw depozytowych i finansowych mieszkańców.

5. Starszy terapeuta zajęciowy - 1 etat

Terapeuta zajęciowy zobowiązany jest do:

 • organizowania zajęć terapeutycznych zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami mieszkańców,
 • opracowywania planów i programów zajęć z mieszkańcami.

6. Fizjoterapeuta - 1 etat

Technik fizjoterapii zobowiązany jest do:

 • prowadzenia zajęć z zakresu rehabilitacji, fizykoterapii oraz masażu,
 • współdziałania z lekarzem, opiekunami i pielęgniarkami w zakresie sposobów i rodzajów stosowanych zabiegów. 

Pielęgniarki oraz opiekunki wykonują swoje czynności w systemie dyżurów całodobowych we wszystkie dni tygodnia (w tym niedziele i święta)  w godzinach:      

7.00 - 19.00    I zmiana   oraz   19.00 - 7.00   II zmiana 

Pokojowe wykonują swoje czynności we wszystkie dni tygodnia (w tym niedziele i święta) w godzinach:

7.00 - 15.00   I zmiana   oraz   11.00 - 19.00   II zmiana

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - FINANSOWY

W dziale administracyjno-finansowym znajdują się następujące stanowiska pracy:

1. Główna księgowa - 1 etat

Główna księgowa zabezpiecza środki finansowe na prowadzenie Domu, opracowuje budżet jednostki. Jest odpowiedzialna za terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych oraz za całokształt spraw z zakresu rachunkowości i budżetu jednostki.

2. St. insp. ds. administracyjno-osobowych i płac - 1 etat

St. insp. ds. administracyjno-osobowych i płac zobowiązany jest do:

 • obsługi sekretariatu,
 • prowadzenia spraw kadrowych,
 • prowadzenia całokształtu spraw związanych z wynagrodzeniami pracowników oraz byłych pracowników.

3. Insp. ds. finansowo-księgowych - 1 etat

 • sporządzanie poleceń przelewów i dokonywanie ich terminowych płatności,
 • dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z ZPK i przyjętymi zasadami rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji dowodów księgowych w programie finansowo – księgowym

4. Starszy administrator - 1 etat

Starszy administrator zobowiązany jest do:

 • sprawowania nadzoru nad pracą działu obsługi, w tym dbania o zaopatrzenie w środki czystości i pralnicze,
 • zabezpieczania potrzeb transportowych oraz dbania o samochody służbowe.

4 . Pomoc administracyjna 

Pomoc administracyjna zobowiązana jest do udzielania pomocy przy czynnościach biurowych pracownikom administracyjnym, a w szczególności głównej księgowej. 

Pracownicy administracyjno-finansowi wykonują swoje czynności od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

 

DZIAŁ OBSŁUGI

W dziale obsługi istnieją następujące stanowiska pracy: 

1. Intendent - magazynier - 1 etat

Intendent - magazynier odpowiedzialny jest za:

 • zamawianie artykułów żywnościowych oraz opracowywanie jadłospisów,
 • prowadzenie magazynu artykułów żywnościowych,
 • kontrolowanie sporządzania posiłków zgodnie z opracowanym jadłospisem.

2. Kucharki - 4 etaty

Kucharki odpowiedzialne są za prawidłowe i terminowe, zgodne z jadłospisem sporządzanie posiłków oraz wydawanie ich mieszkańcom. 

3. Praczka-szwaczka-prasowaczka - 1 etat

Praczka- szwaczka-prasowaczka zobowiązana jest do prania, prasowania i naprawy bielizny i odzieży mieszkańców oraz prania, prasowania i naprawy pościeli i bielizny Domu.

4. Konserwator-elektryk - 1 etat

Konserwator-elektryk ma za zadanie utrzymywać w gotowości technicznej sprzęty i urządzenia oraz ich konserwację i   utrzymywanie czystości i porządku wokół Domu.

 

Pracownicy kuchni wykonują swoje czynności we wszystkie dni tygodnia (w tym niedziele i święta) w godzinach 6.00 - 14.00 I zmiana oraz 11.00 - 19.00 II zmiana

 

Intendent - magazynier, konserwator elektryk oraz praczka-szawczka-prasowaczka wykonują swoje czynności od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30  

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  06-10-2011 12:09
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  07-08-2018 11:20
  przez: Agnieszka Kasprzak
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 17862
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×