Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Namysłów, dnia 21 lipca 2015r.

Biuro Rzeczy Znalezionych

SO.5314.1-1.2015.HD

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

            Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie osoby uprawnionej,

wzywam

wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionego depozytu przechowywanego przez Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Namysłowie:

 

Rower typu damka

znaleziony dnia 14  lipca 2015r.

w Namysłowie przy ul. Waryńskiego

 

Termin odbioru w/w upływa dnia – 21 lipca 2017 r.

Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Pl. Wolności 12A w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich, II piętro, pokój nr 221. Godziny pracy Biura: od poniedziałku do piątku – 730 – 1530.

Pouczenie:

 1. Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał  w wyznaczonym przez starostę terminie.
 2. Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.
 3. Starostwo Powiatowe w Namysłowie nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny znalezionych rzeczy.
Metryczka
 • wytworzono:
  23-07-2015
  przez: Halina Dzidowska
 • opublikowano:
  23-07-2015 12:54
  przez: Robert Kupniewski
 • zmodyfikowano:
  23-07-2015 13:39
  przez: Robert Kupniewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 5114
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×