Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zapytania ofertowe 2016 r.

Data publikacji Termin składania ofert Zadanie
12.07.2016 r.

20.07.2016 r.

do godz.1000

Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 dziedzictwo kulturowe
i kultura.
11.07.2016 r.

19.07.2016 r.

do godz.1000

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Powiatu Namysłowskiego”.