Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Skład Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Namysłowie:
Krystyna Pacholik - Przewodnicząca,
Agnieszka Zwiernik - Zastępca Przewodniczącej,
Ryszard Kalis - Sekretarz,
Maria Karaban - Członek,
Magdalena Adamska-Nieśpiałowska - Członek.

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Do zakresu działania powiatowej rady należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób nie-pełnosprawnych;
3) ocena realizacji programów;
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.