Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zasady rekrutacji ZSM

Zasady rekrutacji

WIZJA SZKOŁY
Szkoła przyjazna, otwarta, wspierająca rozwój każdego ucznia.

MISJA SZKOŁY
Wszechstronne wykształcenie absolwenta i przygotowanie go do życia w szeroko rozumianym aspekcie.

Uczniem Zespołu Szkół Mechanicznych zostaje się zgodnie z ustalanymi szkolnymi zasadami rekrutacji opracowanymi w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu oraz wytyczne Opolskiego Kuratora Oświaty.
Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna, która określa szczegółowe zasady przyznawania punktów i realizuje proces przyjęć do klas pierwszych.

Kandydat do klasy pierwszej uzyskuje punkty za:
1. Max 80 pkt za stopnie na świadectwie ukończenia gimnazjum.
2. Max 20 pkt za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, artystycznych i sportowych (ilość punktów uzależniona jest od szczebla organizowanych konkursów i olimpiad).
3. Ilość punktów otrzymanych z egzaminu gimnazjalnego.

Uczniowie przyjmowani są według kolejności rankingowej listy punktowej do danego typu szkoły.

 

W załączniku podanie do Komisji Rekrutacyjnej ZSM na rok szkolny 2010/2011