Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Wykaz regulaminów ZSM

Wykaz regulaminów

W Zespole Szkół Mechanicznych funkcjonują i obowiązują następujące regulaminy:

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO).
 2. Regulamin Rady Pedagogicznej.
 3. Powiatowy regulamin wynagradzania nauczycieli.
 4. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych.
 5. Regulamin kontroli wewnętrznej.
 6. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 7. Regulamin Rady Rodziców.
 8. Regulamin Uczniowski.
 9. Regulaminy korzystania z gabinetów, sal lekcyjnych i obiektów sportowych.
10. Regulamin dyżurów nauczycieli.
11. Regulamin organizacyjny placówki.
12. Regulamin pracy.
13. Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zasad ewakuacji ludzi.
14. Instrukcje: obiegu dokumentów, finansowo - ksiegowe i kancelaryjne.

Oryginały wymienionych regulaminów i instrukcji dostępne są w sekretariacje ZSM.

W załącznikach opublikowano regulaminy: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Wewnątrzszkolny System Oceniania.