Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacja o identyfikatorach zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie namysłowskim.

 

Nazwa zbioru danych przestrzennych

Identyfikator zbioru danych przestrzennych

Ewidencja gruntów i budynków

PL.PZGiK.13

Baza Danych Obiektów Topograficznych

PL.PZGiK.5562

Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych

PL.PZGiK.5563

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu

PL.PZGiK.5564

Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

PL.PZGiK.5565

 

 


INFORMACJA

Na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015 poz.2028) informuję o utworzeniu bazy danych BDOT500 dla obszaru obejmującego następujące jednostki ewidencyjne:

TERYT Nazwa jednostki ewidencyjnej
160602_4 Namysłów-miasto
160601_2 Domaszowice
160605_2 Wilków
160602_5 Namysłów-obszar wiejski
160604_2 Świerczów

 

 

  1. PDFInformacja BDOT500.pdf
  2. PDFInformacja BDOT500_23122016.pdf
  3. PDFInformacja BDOT500_06102017.pdf

 

STAROSTA NAMYSŁOWSKI

Andrzej Michta    

 


INFORMACJA

Informujemy, że Powiat Namysłowski dokonał zakupu programu GEO-INFO Delta do współpracy z Wykonawcami LT, wraz z licencją na bezpłatne korzystanie z aplikacji przez dowolne osoby i podmioty.

Program GEO-INFO Delta do współpracy z Wykonawcami LT jest niezależnym programem narzędziowym dedykowanym przede wszystkim wykonawstwu geodezyjnemu do współpracy z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej. Program jest w pełni obiektowy i kompatybilny z modułem GEO-INFO 7 Mapa, gdzie wymiana danych odbywa się w rodzimym formacie GIV.

 

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany usprawnią pracę wykonawcom prac geodezyjnych na obszarze powiatu namysłowskiego i tym samym współpracę z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Namysłowie.

 

Link do wersji instalacyjnej GEO-INFO Delta LT do współpracy z wykonawcami dla powiatu namysłowskiego: