Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

INFORMACJA

Na podstawie art.3 ust.1 i art.7d ust.1 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2101 z późn.zm.) oraz w powiązaniu z  §3 ust.1 pkt 2, § 6 ust. 1 i 2, § 24 ust.1 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz.1247) informuję, że od dnia 19.12.2018 r. obowiązującym systemem odniesień przestrzennych na terenie powiatu namysłowskiego jest geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

Wszystkie obiekty bazy danych BDOT500, GESUT, BDSOG z wysokościami w  układzie PL-KRON86-NH zostały przeliczone do obowiązującego układu PL-EVRF2007-NH.

Wyniki pomiarowe opracowań geodezyjnych (dotyczy zgłoszonych prac geodezyjnych przed dniem 19.12.2018 r.) przed przekazaniem do PODGiK w Namysłowie należy uzgodnić z pracownikami PODGiK.


Informacja o identyfikatorach zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie namysłowskim.

 

Nazwa zbioru danych przestrzennych

Identyfikator zbioru danych przestrzennych

Ewidencja gruntów i budynków

PL.PZGiK.13

Baza Danych Obiektów Topograficznych

PL.PZGiK.5562

Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych

PL.PZGiK.5563

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu

PL.PZGiK.5564

Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

PL.PZGiK.5565


INFORMACJA

Na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015 poz.2028) informuję o utworzeniu bazy danych BDOT500 dla obszaru obejmującego następujące jednostki ewidencyjne:

TERYT Nazwa jednostki ewidencyjnej
160602_4 Namysłów-miasto
160601_2 Domaszowice
160605_2 Wilków
160602_5 Namysłów-obszar wiejski
160604_2 Świerczów

 

 

  1. PDFInformacja BDOT500.pdf
  2. PDFInformacja BDOT500_23122016.pdf
  3. PDFInformacja BDOT500_06102017.pdf

 

STAROSTA NAMYSŁOWSKI

Andrzej Michta    

 


INFORMACJA

Informujemy, że Powiat Namysłowski dokonał zakupu programu GEO-INFO Delta do współpracy z Wykonawcami LT, wraz z licencją na bezpłatne korzystanie z aplikacji przez dowolne osoby i podmioty.

Program GEO-INFO Delta do współpracy z Wykonawcami LT jest niezależnym programem narzędziowym dedykowanym przede wszystkim wykonawstwu geodezyjnemu do współpracy z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej. Program jest w pełni obiektowy i kompatybilny z modułem GEO-INFO 7 Mapa, gdzie wymiana danych odbywa się w rodzimym formacie GIV.

 

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany usprawnią pracę wykonawcom prac geodezyjnych na obszarze powiatu namysłowskiego i tym samym współpracę z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Namysłowie.

 

Link do wersji instalacyjnej GEO-INFO Delta LT do współpracy z wykonawcami dla powiatu namysłowskiego: