Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTA NAMYSŁOWSKI INFORMUJE

Starosta Namysłowski informuje, że zgodnie z treścią § 71 ust. 2 pkt. 6  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz. 1572) w skład operatu technicznego wchodzą m.in. pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych,  o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy  z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą, a Starostą Namysłowskim prowadzącym Państwowy Zasób Geodezyjny  i Kartograficzny.

W tym celu Starosta Namysłowski, w ramach uzgodnienia, udostępnia nieodpłatnie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego, które zamierzają wykonywać prace geodezyjne i kartograficzne na terenie Powiatu Namysłowskiego, program komputerowy GEO-INFO Delta LT w celu jego wykorzystania do sporządzenia plików danych, o których mowa w § 71 ust. 2 pkt. 6  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 9 listopada 2011 r. Unikalną wartością tego programu jest możliwość modyfikacji wszystkich obiektów w trybie on-line zapewniając jednocześnie tworzenie historii zasobu macierzystego. Wykonawca prac będzie miał możliwość pracy na aktualnej bazie danych bez konieczności ponownego zakupu plików bazodanowych. 

Plik instalacyjny można pobrać pod poniższym adresem:

http://www.sterowniki.systherm-info.pl/geo-info/GIDelta32_64_ODGiK.zip

Jednocześnie informuje się  że jedynie do  dnia 30-04-2019 r., zamiast plików GML, o których mowa w § 71 ust. 2 pkt 6, mogą być przekazywane do PZGiK, jako rezultat opracowania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i  wysokościowych, wykazy współrzędnych punktów wyznaczających wszystkie obiekty przestrzenne objęte opracowaniem oraz mapa przeglądowa obrazująca te obiekty i punkty,  pod rygorem uznania przekazywanej dokumentacji za niekompletną.


INFORMACJA

Na podstawie art.3 ust.1 i art.7d ust.1 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2101 z późn.zm.) oraz w powiązaniu z  §3 ust.1 pkt 2, § 6 ust. 1 i 2, § 24 ust.1 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz.1247) informuję, że od dnia 19.12.2018 r. obowiązującym systemem odniesień przestrzennych na terenie powiatu namysłowskiego jest geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

Wszystkie obiekty bazy danych BDOT500, GESUT, BDSOG z wysokościami w  układzie PL-KRON86-NH zostały przeliczone do obowiązującego układu PL-EVRF2007-NH.

Wyniki pomiarowe opracowań geodezyjnych (dotyczy zgłoszonych prac geodezyjnych przed dniem 19.12.2018 r.) przed przekazaniem do PODGiK w Namysłowie należy uzgodnić z pracownikami PODGiK.


Informacja o identyfikatorach zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie namysłowskim.

 

Nazwa zbioru danych przestrzennych

Identyfikator zbioru danych przestrzennych

Ewidencja gruntów i budynków

PL.PZGiK.13

Baza Danych Obiektów Topograficznych

PL.PZGiK.5562

Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych

PL.PZGiK.5563

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu

PL.PZGiK.5564

Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

PL.PZGiK.5565


INFORMACJA

Na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015 poz.2028) informuję o utworzeniu bazy danych BDOT500 dla obszaru obejmującego następujące jednostki ewidencyjne:

TERYT Nazwa jednostki ewidencyjnej
160602_4 Namysłów-miasto
160601_2 Domaszowice
160605_2 Wilków
160602_5 Namysłów-obszar wiejski
160604_2 Świerczów

 

 

 1. PDFInformacja BDOT500.pdf
 2. PDFInformacja BDOT500_23122016.pdf
 3. PDFInformacja BDOT500_06102017.pdf

 

STAROSTA NAMYSŁOWSKI

Andrzej Michta    

 


INFORMACJA

Informujemy, że Powiat Namysłowski dokonał zakupu programu GEO-INFO Delta do współpracy z Wykonawcami LT, wraz z licencją na bezpłatne korzystanie z aplikacji przez dowolne osoby i podmioty.

Program GEO-INFO Delta do współpracy z Wykonawcami LT jest niezależnym programem narzędziowym dedykowanym przede wszystkim wykonawstwu geodezyjnemu do współpracy z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej. Program jest w pełni obiektowy i kompatybilny z modułem GEO-INFO 7 Mapa, gdzie wymiana danych odbywa się w rodzimym formacie GIV.

 

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany usprawnią pracę wykonawcom prac geodezyjnych na obszarze powiatu namysłowskiego i tym samym współpracę z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Namysłowie.

 

Link do wersji instalacyjnej GEO-INFO Delta LT do współpracy z wykonawcami dla powiatu namysłowskiego: 

Metryczka
 • opublikowano:
  02-12-2016 12:50
  przez: Bartosz Podgórski
 • zmodyfikowano:
  02-04-2019 14:59
  przez: Robert Kupniewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 11966
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×