Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zamówienia publiczne 2017 r.

Data publikacji Termin składania ofert Zadanie
23.06.2017 r.

07.07.2017 r.

godz. 10:00

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna: Przygotowywanie, dostarczanie i przekazywanie posiłków na oddziały szpitalne (do kuchenek oddziałowych) oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych.
14.06.2017 r.

29.06.2017 r.

godz. 10:00

„Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna, realizowanego w ramach osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3 ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, polegająca na remoncie konserwatorskim odcinka murów obronnych w Namysłowie przy ul. Staszica 8 na działce nr 913.
29.05.2017 r.

13.06.2017 r.

godz. 10:00

Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego wraz z miejscami postojowymi.
11.05.2017 r.

26.05.2017 r.

godz. 10:00

Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Kolejowa – budowa chodnika.

09.05.2017 r.

18.05.2017 r.

godz. 10:00

Wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
21.04.2017 r.

10.05.2017 r.

godz. 10:00

      Dostawy rękawic chirurgicznych
28.03.2017 r.

07.04.2017 r.

godz. 10:00

Dostawy materiałów szewnych.

Zamówienie składa się z 3 części:

Część 1: Dostawy materiałów szewnych – nici niewchłanialne, materiały szewne wchlanialne.

Część 2: Dostawy materiałów szewnych – materiały szewne niewchłanialne, materialy szewne wchłaniane.

Część 3: Dostawy materiałów szewnych – siatki chirurgiczne.

23.03.2017 r.

03.04.2017 r.

godz. 10:00

  Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia drogą przewodu pokarmowego i pozajelitowego.
23.03.2017 r.

31.03.2017 r.

godz. 10:00

Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla Gminy Świerczów w zakresie:

21.03.2017 r.

29.03.2017 r.

godz. 10:00

Zakup materiałów dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Namysłowskiego uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.

Zamówienie składa się z 3 części:

 1. Część – Materiały dydaktyczne dla Zespołu Szkół Mechanicznych,
 2. Część – Materiały dydaktyczne dla Zespołu Szkół Rolniczych,
 3. Cześć – Materiały dydaktyczne dla I Liceum Ogólnokształcącego.
17.03.2017 r.

27.03.2017 r.

godz. 10:00

Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.

17.03.2017 r.

27.03.2017 r.

godz. 10:00

Zakup materiałów dydaktycznych dla Publicznego Gimnazjum w Świerczowie uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.

16.03.2017 r.

24.03.2017 r

godz. 10:00

Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.

15.03.2017 r.

27.03.2017 r.

godz. 10:00

Zakup materiałów dydaktycznych dla Publicznego Gimnazjum w Wilkowie uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.

15.03.2017 r.

23.03.2017 r.

godz. 10:00

Dostawa kopuły astronomicznej wraz z teleskopem dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.

14.03.2017 r.

24.03.2017 r.

godz. 10:00

Utworzenie 2 Laboratoriów fonetycznych dla szkół gimnazjalnych uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.

Zamówienie składa się z 2 części:

Część 1 – Laboratorium fonetyczne na 24 stanowiska dla Publicznego Gimnazjum w Świerczowie.

Część 2 – Laboratorium fonetyczne na 24 stanowiska dla Publicznego Gimnazjum w Wilkowie.

10.03.2017 r.

23.03.2017 r.

godz. 10:00

Wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny w szkołach uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.

Zamówienie składa się z 5 części:

Część 1 – Sprzęt multimedialny dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie.

Część 2 – Sprzęt multimedialny dla Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie.

Część 3 – Sprzęt multimedialny dla Zespołu Gimnazjalno- Szkolnego w Domaszowicach.

Część 4 – Sprzęt multimedialny dla Publicznego Gimnazjum w Wilkowie.

Część 5 – Sprzęt multimedialny dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju.

09.03.2017 r.

17.03.2017 r.

godz. 10:00

Świadczenie transportu personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

07.03.2017 r.

15.03.2017 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie 60 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSM w Namysłowie), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.
Zamówienie składa się z 2 części:
Część 1: Aktywna młodość pewniejsza przyszłość – język niemiecki (20 godzin);
Część 2: Aktywna młodość pewniejsza przyszłość – język angielski (40 godzin).
06.03.2017 r.

21.03.2017 r.

godz. 10:00

Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 384 ton.

02.03.2017 r.

10.03.2017 r.

godz. 10:00

Wsparcie kształcenia ogólnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wykonywane poprzez przewozy na i z zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdy edukacyjne w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.
28.02.2017 r.

10.03.2017 r.

godz. 10:00

Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

Zamówienie składa się z 6 części (zadań):

Część 1: Preparaty i sprzęt do żywienia  drogą przewodu pokarmowego.

Część 2: Preparaty i sprzęt do żywienia  drogą przewodu pokarmowego.

Część 3: Preparaty i sprzęt do żywienia  drogą przewodu pokarmowego.

Część 4: Preparaty do żywienia  pozajelitowego.

Część 5: Preparaty do żywienia  pozajelitowego.

Część 6: Preparaty gotowe do użycia.

20.02.2017 r.

28.02.2017 r.

godz. 10:00

Świadczenie transportu personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

02.02.2017 r.

10.02.2017 r.

godz. 10:00

Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni  - II Przetarg
01.02.2017 r.

09.02.2017 r.

godz. 10:00

Wsparcie kształcenia ogólnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wykonywane poprzez przewozy na i z zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdy edukacyjne w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.
20.01.2017 r.

30.01.2017 r.

godz. 10:00

Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni. 
18.01.2017 r.

26.01.2017 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie 420 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie PG w Wilkowie), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa
18.01.2017 r.

26.01.2017 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie 1080 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie PG w Świerczowie), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa
18.01.2017 r.

26.01.2017 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie 480 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSG w Pokoju), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa
18.01.2017 r.

27.01.2017 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie 200 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”(uczestnikami zajęć będą uczniowie ZGS w Domaszowicach), współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków
Budżetu Państwa.

17.01.2017 r.

25.01.2017 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie 610 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSR w Namysłowie), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.
17.01.2017 r.

25.01.2017 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie 620 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSM w Namysłowie), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.
13.01.2017 r.

13.02.2017 r.

godz. 10:00

Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Namysłowie.
12.01.2017 r.

23.01.2017 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie 1250 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie I LO w Namysłowie), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa dla niżej określonych zajęć.

Zamówienie składa się z 14 części realizowanych w dwóch blokach tematycznych:

BLOK I Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności – porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencje informatyczne:

 1. Część 1: Zajęcia realioznawcze z języka angielskiego (90 godzin);
 2. Część 2: Różnorodne formy literackie w języku angielskim- warsztaty literackie dla uczniów  o zainteresowaniach literaturą (90 godzin);
 3. Część 3: Angielski kreatywnie – teatr, film, media krajów anglojęzycznych (120 godzin);
 4. Część 4: Zajęcia realioznawcze z języka francuskiego (40 godzin);
 5. Część 5: Wędrówka przez kulturę i język Hiszpanii (60 godzin);
 6. Część 6: Zajęcia realioznawcze z języka niemieckiego (40 godzin);
 7. Część 7: Zajęcia z technologii informatyczno-komputerowej (60 godzin);

BLOK II Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki:

 1. Część 8: Zajęcia edukacyjne z nauk przyrodniczych o charakterze eksperymentalnym - Chemia (90 godzin);
 2. Część 9: Zajęcia edukacyjne z nauk przyrodniczych o charakterze eksperymentalnym - Biologia (90godzin);
 3. Część 10: Zajęcia edukacyjne z nauk przyrodniczych o charakterze eksperymentalnym – Fizyka (90 godzin);
 4. Część 11: Zajęcia edukacyjne z nauk przyrodniczych o charakterze eksperymentalnym – Geografia (30 godzin);
 5. Część 12: Matematyka I:
  1. matematyka w zastosowaniach (90 godzin);
  2. z matematyką w przyszłość (60 godzin);
 6. Część 13: Matematyka II:
  1. politechniczne potyczki, czyli z matematyką za pan brat (60 godzin);
  2. zastosowanie matematyki w naukach przyrodniczych (120 godzin);
 7. Część 14: Matematyka III:
  1. od humanisty do matematyka (60 godzin);
  2. z matematyką na Ty (60 godzin).
12.01.2017 r.

23.01.2017 r.

godz. 10:00

Świadczenie usług pralniczych (pranie, dezynfekcja, prasowanie, krochmalenie i maglowanie pościeli, obrusów, ręczników, firan, zasłon, fartuchów ochronnych, reperacja uszkodzeń oraz pakowanie, segregacja i znakowanie bielizny czystej), a także transport (w tym załadunki i wyładunki) zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego - Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. - przez okres 12 miesięcy
10.01.2017 r.

20.01.2017

godz. 10:00

Dostawa trzydziestu sześciu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, dwóch serwerów z oprogramowaniem i licencjami oraz urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki laserowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
09.01.2017 r.

17.01.2017 r.

godz. 10:00

Koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach powiatowych Powiatu Namysłowskiego w latach 2017-2019
09.01.2017 r.

07.02.2017 r.

godz. 10:00

Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.

Zamówienie składa się z 5 części:

Część 1 – Linia diagnostyczna i podnośnik nożycowy dla Zespołu Szkół Mechanicznych.

Część 2 – Zestaw wulkanizacyjny, podnośnik oraz narzędzia diagnostyczno-pomiarowe dla Zespołu Szkół Mechanicznych.

Część 3 – Silniki oraz literatura dla Zespołu Szkół Mechanicznych.

Część 4 – Trenażery dydaktyczne dla Zespołu Szkół Mechanicznych.

Część 5 – Sprzęt oraz narzędzia do pracowni samochodowej dla Zespołu Szkół Mechanicznych