Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Struktura organizacyjna I LO

Struktura organizacyjna I LO

Podstawa prawna działania:

I LO w Namysłowie jest publiczną jednostką oświatową.
Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Namysłowie.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.
I LO zorganizowane jest zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Powiatu Regulaminem Organizacyjnym.

W roku szkolnym 2004/2005 do I LO uczęszcza 460 uczniów zorganizowanych w 17 oddziałach klasowych.