Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Rejestry, ewidencje i archiwa I LO

Rejestry, ewidencje archiwa

Rejestry prowadzone przez sekretariat szkoły:
·Ewidencja uczniów,
·Ewidencja absolwentów,
·Rejestr wydanych świadectw i legitymacji,
·Rejestr wydanych zaświadczeń,
·Rejestr zwolnień z wychowania fizycznego.


Zasoby przechowywane w archiwum:
·Dzienniki lekcyjne,
·Arkusze ocen,
·Protokoły egzaminu dojrzałości,
·Arkusze organizacyjne i plany pracy placówki.