Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Prowadzone rejestry PINB

Prowadzone rejestry

Aktualnie prowadzone są rejestry:

1) Wpływającej korespondencji,
2) Rejestr wydanych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej
pozwoleń na budowę i użytkowanie oraz postanowień,
3) Rejestr zgłoszeń,
4) Rejestr spraw w zakresie:
a) Utrzymania budynków,
b) Kontroli budynków,
c) Samowóll budowlanych,
d) Wydanych pozwoleń na użytkowanie,
e) Rozpoczynanych i zakończonych budów.
 

Jednostka prowadzi archiwum zakładowe.