Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania ofertowe 2017 r.

Data publikacji Termin składania ofert Zadanie
08.11.2017 r.

16.11.2017 r.

godz. 10:00

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro - pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności architektonicznej, realizowanego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, obejmującego obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą i rozliczeniem zadania inwestycyjnego - robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowegoPowiat Namysłowski” - mury obronne ul. Staszica 8 oraz mury obronne ul. Piastowska 8, w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - cześć północna, realizowanego w ramach osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3 ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, polegająca  na remoncie konserwatorskim odcinka murów obronnych w Namysłowie przy ul. Staszica 8 na działce nr 913, oraz na renowacji zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowska 8 na działce nr 916/7 i 917/1.
27.10.2017 r.

06.11.2017 r.

godz. 10:00

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności architektonicznej, realizowanego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, obejmującego obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą i rozliczeniem zadania inwestycyjnego – robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” - mury obronne ul. Staszica 8 oraz mury obronne ul. Piastowska 8, w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna, realizowanego w ramach osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3 ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, polegająca  na remoncie konserwatorskim odcinka murów obronnych w Namysłowie przy ul. Staszica 8 na działce nr 913, oraz na renowacji zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowska 8 na działce nr 916/7 i 917/1.

25.10.2017 r.

03.11.2017 r.

godz. 10:00

 

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro - pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności architektonicznej, realizowanego w imieniu i na rzecz zamawiającego, obejmującego obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą i rozliczeniem zadania inwestycyjnego - robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu "Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie" w ramach osi Priorytetowej V Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 (Konkurs nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/16).

17.10.2017r.

25.10.2017 r.

godz. 10:00

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro - pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności architektonicznej, realizowanego w imieniu i na rzecz zamawiającego, obejmującego obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą i rozliczeniem zadania inwestycyjnego – robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu "Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”, w ramach osi Priorytetowej V Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (Konkurs nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/16).

04.10.2017r. 

13.10.2017r.

godz. 10:00

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro - pełnienie nadzoru inwestorskiego (w specjalności architektonicznej, w specjalności elektrycznej, w specjalności drogowej i w specjalności zieleni zabytkowej), realizowanego w imieniu i na rzecz zamawiającego, obejmującego obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą i rozliczeniem zadania inwestycyjnego – robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”, w ramach osi Priorytetowej V Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (Konkurs nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/16).

23.08.2017 r.

31.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro polegają na ochronie siedlisk gatunku nietoperzy
i wspomaganie rozmnażania się gatunku nietoperzy na obszarze parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Metryczka
 • wytworzono:
  23-08-2017
  przez: Robert Kupniewski
 • opublikowano:
  23-08-2017 13:48
  przez: Robert Kupniewski
 • zmodyfikowano:
  08-11-2017 13:12
  przez: Edyta Marcinkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 8002
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×