Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Ogłoszenia Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych w Domaszowicach - rob. geod. G.6640.1.978.2016.pdf

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych w terenie - rob.geod.G.6640.1.979.2016.pdf

PDFZawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych dla działki położonej w Bukowie Śląskiej.pdf

PDFZawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy działki położonej w Głuszynie dz. nr 330.pdf

PDFZawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych w miejscowości Nowe Smarchowice dz.200_4_002925.pdf

PDFZawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy działki położonej w Jastrzębiu dz.52.pdf

PDFZawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy działki położonej w Kamiennej dz.513.pdf

PDFZawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy działki położonej w Lubskiej dz.100.pdf

PDFZawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy działki położonej w Smarchowicach Małych dz.142.pdf

PDFZawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Działka ewidencyjna 52 KW OP1U/00079934/0.pdf

PDFZawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Działka ewidencyjna 513 KW OP1U/00001984/8.pdf

PDFZawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Działka ewidencyjna 513 KW OP1U/00001984/8.pdf

PDFZawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Działka ewidencyjna 513 KW OP1U/00001984/8.pdf

PDFZawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Działka ewidencyjna numer 330 KW OP1U/00014491/9 z działkami sąsiednimi m.in. dz. 253 KW OP1U/00014506/0 położonymi w Głuszynie ul. Kościelna.pdf

PDFZawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Działka ewidencyjna 100 KW OP1U/00090198/1 z działkami sąsiednimi położonymi w Lubuskiej.pdf

PDFUchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów w obrębie Zofijówka.pdf

PDFZawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic dziełek ewidencyjnych - Niwki.pdf

Ustalenie  granic we wsi Kamienna

Zarządzenie Nr 27/09/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przygotowania do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Józefków

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w Ewidencji Gruntów i Budynków oraz ich stabilizacji

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych i/lub wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w Ewidencji Gruntów i Budynków i/lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/08/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Polkowskie

Zarządzenie Nr 22/08/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Polkowskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24/08/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Bukowie

Zarządzenie Nr 24/18/2018 w sprawie przygotowania do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Bukowie

Decyzja dotycząca udzielenia TURON Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 2/19 w Namysłowie

Decyzja dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 2/19 w Namysłowie

Decyzja dotycząca nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w Namysłowie dz. 2/10

Decyzja dotycząca nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz. 3/12

Decyzja dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Namysłowie dz.2/10

Decyzja dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz.3/12

Decyzja dotycząca nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz. 3/18

PDFDecyzja dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz.3/18.pdf

Decyzja dotycząca nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz. 7/5

Decyzja dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz.7/5

PDFzawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia prawa własności działki 2/19 w Namysłowie.pdf

PDFdecyzja o ograniczeniu prawa własności działek 19 29 118 w Zieleńcu.pdf

PDFdecyzja nadająca rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o ograniczeniu prawa własności działek 19 29 118 w Zieleńcu.pdf

PDFZawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia prawa własności dz. 3/12 w Jastrzębiu.pdf

PDFZarządzenie Nr 19/06/2018 Starosty Namysłowskiego z dnia 20 czerwca 2018r. W sprawie przygotowania do darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Namysłowie.pdf

zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia prawa własności działki 3/18 w Jastrzębiu

zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy ograniczenia prawa własności dz nr  2/19 w Namysłowie

zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia prawa własności dz nr 7/5 w Jastrzębiu

zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy ograniczenia prawa własności dz nr  3/18 w  Jastrzębiu

zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy ograniczenia prawa własności dz nr  3/12 w  Jastrzębiu

decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości poł w Jastrzędiu dz 3/31

decyzja dotycząca nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz. 3/31

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Zieleńcu dz. 19, 29, 118

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Jastrzębie dz 3/31

 

Decyzja dotycząca nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 176/56
 

Decyzja dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 176/56

 

Zawiadomienie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stanowiącej dz. 84/1 położoną w Zieleńcu, Gmina Pokój

 

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 176/56
 

Decyzja dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 179/56
 

Decyzja dotycząca nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 179/56
 

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 179/56

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz. 7/5

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz. 3/12

 

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Jed. ew. 160602_5, obręb 0024 Kamienna, działki nr 311/2 z działką 313/1

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z
nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 2/19, k. m. 16 o pow. 0,0778 ha położoną w Namysłowie.

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Jastrzębie dz. 3/18

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 179/56

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Zieleńcu dz. 84/1

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Zieleńcu dz. 19, 29, 118

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 176/56

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz. 3/31

 

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

 

Ogłoszenie Starosty Namysłowskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Zawiadomienie o stawieniu się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych.

 

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej.

 

Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (Działka nr 315/3; Obręb Kamienna)

 

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w Ewidencji Gruntów i Budynków i ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych