Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zamówienia publiczne 2018 r.

Data publikacji Termin składania ofert Nazwa zamówienia
16.02.2018 r.

26.02.2018 r.

godz. 10:00

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, instalacja oraz montaż 12 tablic tyflograficznych dla projektu pt.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna” – działanie z zakresu edukacji, informacji i promocji projektu z uwzględnieniem osób niewidomych.
12.02.2018 r.

06.03.2018 r.

godz. 10:00

Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. przetarg II
01.02.2018 r. 13.02.2018 r. Świadczenie usług pralniczych
01.02.2018 r. 20.02.2018 r. Dostawy immunoglobulin
25.01.2018 r. 05.02.2018 r. Wycinka drzew, podkrzesanie,
usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni
15.01.2018 r. 06.02.2018 r.

Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.