Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zamówienia publiczne 2018 r.

Data publikacji Termin składania ofert Nazwa zamówienia
04.09.2018 r.

19.09.2018 r.

godz. 10:00

Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych:
a)    DP 1121 O w m. Wojciechów
b)    DP 1127 O w m. Barzyna
c)    DP 1141 O w m. Bąkowice
d)    DP 1145 O na odcinku Gręboszów - Strzelce

29.08.2018 r.

18.09.2018 r.

godz. 10:00

Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. - IV Przetarg.

23.08.2018 r.

07.09.2018 r.

godz. 10:00

Remont drogi powiatowej nr DP 1150 O Popielów-Ładza w m. Ładza o długości 1.097,0 mb (klasa drogi -Z) – II Przetarg.

16.08.2018 r. 03.09.2018 r.
godz. 10:00
Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego.
16.08.2018 r. 30.08.2018 r.
godz. 10:00
Dostawy antybiotyków.
09.08.2018 r. 20.09.2018 r.
godz. 10:00
Rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu e-zdrowia w Namysłowskim 
Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.
Zamówienie składa się z 2 części:
Część 1: Rozbudowa infrastruktury i zakupu sprzętu oraz system IT.
Część 2: Modernizacja sieci LAN i zakup sprzętu.
19.07.2018 r. 09.08.2018 r. godz. 10:00 Remont drogi powiatowej nr DP 1150 O Popielów-Ładza w m. Ładza o długości 1.097,0 mb (klasa drogi -Z) współfinansowany ze środków otrzymanych z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
05.07.2018 r.

20.07.2018 r.

godz. 10:00

Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie
 13.06.2018 r.

22.06.2018 r.

godz. 10:00

Dostawy profesjonalnej chemii gospodarczej.
29.05.2018 r. 06.06.2018 r. godz. 10:00 Opracowanie, korekta, druk i dostawa folderu promocyjnego dla projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.
16.05.2018 r.

24.05.2018 r.

godz. 10:00

Wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa:
Zamówienie składa się z 2 części:
Część 1 – Wyjazd do Drezna – 18 uczestników;
Część 2 – Wyjazd do Berlina – 27 uczestników.

16.05.2018 r.

25.05.2018 r.

godz. 10:00

Dostawy antybiotyków.
08.05.2018 r.

17.05.2018 r.

godz. 10:00

Dostawy rękawic chirurgicznych.

Zamówienie składa się z 2 części:

Część 1: Dostawy rękawic chirurgicznych jałowych.

Część 2: Dostawy rękawic chirurgicznych zabiegowych.

11.04.2018 r.

26.04.2018 r.

godz. 10:00

Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER w roku 2018.

11.04.2018 r.

19.04.2018 r.

godz. 10:00

Wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa:
•    Wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Zamówienie składa się z 3 części:
Część 1 – Szkoły ponadgimnazjalne – 81 uczestników;
Część 2 – Gimnazjum Wilków – 43 uczestników;
Część 3 – Gimnazjum Świerczów + Gimnazjum Domaszowice – 35 uczestników.

06.04.2018 r.

17.04.2018 r.

godz.10:00

Opracownie, korekta, druk i dostawa materiałów poligraficznych dla projektu pt.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilita-cji i Rekreacji – cześć północna”  współfinansowanych w ramach RPO WO 2014-2020, działanie 5.3 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, poddziałanie 5.3.1. Dziedzic-two kulturowe i kultura.
27.03.2018 r.

06.04.2018 r.

godz. 10:00

Wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa:
•    Wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Zamówienie składa się z 4 części:
Część 1 – Szkoły ponadgimnazjalne – 81 uczestników;
Część 2 – Gimnazjum Domaszowice – 18 uczestników;
Część 3 – Gimnazjum Wilków – 43 uczestników;
Część 4 – Gimnazjum Świerczów – 17 uczestników.

21.03.2018 r.

05.04.2018 r.

godz. 10:00

Dostawy materiałów szewnych.

Zamówienie składa się z 3 części:

  1. Dostawy materiałów szewnych – nici niewchłanialne, materiały szewne wchlanialne – część 1.
  2. Dostawy materiałów szewnych – materiały szewne niewchłanialne, materialy szewne wchłaniane – część 2.
  3. Dostawy materiałów szewnych – siatki chirurgiczne – część 3.
16.03.2018 r.

26.03.2018 r.

godz. 12:00

Kompleksowa usługa opracowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych.
16.03.2018 r.

29.03.2018 r.

godz. 10:00

Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego II.

Zamówienie składa się z 2 części:

Część 1: Preparaty i sprzęt do żywienia  drogą przewodu pokarmowego.

Część 2: Preparaty i sprzęt do żywienia  drogą przewodu pokarmowego.

09.03.2018 r.

11.04.2018 r.

godz. 10:00

Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA - III Przetarg.
09.03.2018 r.

19.03.2018 r.

godz. 10:00

Świadczenie transportu personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
26.02.2018 r.

09.03.2018 r.

godz. 10:00

    Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
Zamówienie składa się z 5 części:
Część 1: Preparaty i sprzęt do żywienia  drogą przewodu pokarmowego.
Część 2: Preparaty i sprzęt do żywienia  drogą przewodu pokarmowego.
    Część 3: Preparaty i sprzęt do żywienia  drogą przewodu pokarmowego.
    Część 4: Preparaty do żywienia  pozajelitowego.
    Część 5: Preparaty do żywienia  pozajelitowego.

16.02.2018 r.

05.03.2018 r.

godz. 10:00

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, instalacja oraz montaż 12 tablic tyflograficznych dla projektu pt.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna” – działanie z zakresu edukacji, informacji i promocji projektu z uwzględnieniem osób niewidomych.
12.02.2018 r.

06.03.2018 r.

godz. 10:00

Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. przetarg II
01.02.2018 r. 13.02.2018 r. Świadczenie usług pralniczych
01.02.2018 r. 20.02.2018 r. Dostawy immunoglobulin
25.01.2018 r. 05.02.2018 r. Wycinka drzew, podkrzesanie,
usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni
15.01.2018 r. 06.02.2018 r.

Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.