Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zapytania ofertowe 2018

Data publikacji Termin składania ofert Zadanie
19.06.2018r.

     26.06.2018r.      do godz.15:30

Sporządzenie Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu  Państwa należących do osób fizycznych. Sporządzenie Inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych.