Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5507800000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12286013379314837414912313838711199810017397589921569791495218111940
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12358413486513555411492610855691407723158616078732112239110193115955
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
75943621599608926871525683788359778928951181220110300113585124780
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
791786813570585595067572267687660797423171742731606676189894
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
615594672745897442268019262361651806255159557593085813965480
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
612037522961721665057510571187138876123776127687124320121658134578
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
268633745548738306552852030392326423477431985319712962647741
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
337651866615699199382159318390172961520221275222352091023687
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000001107428103836
 1. Rejestr stron BIP
  Wyświetleń: 407052
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 241475
 3. Wydziały
  Wyświetleń: 100372
 4. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (konkursy)
  Wyświetleń: 88230
 5. Wydział Komunikacji i Transportu - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 63458
 6. Zapytania ofertowe 2014 r.
  Wyświetleń: 60460
 7. Dyżury aptek na terenie powiatu
  Wyświetleń: 55821
 8. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 50376
 9. Druki i wnioski dostępne w Wydziale Architektury i Budownictwa
  Wyświetleń: 43993
 10. Zapytania ofertowe 2015 r.
  Wyświetleń: 43383
 11. Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntów rolnych
  Wyświetleń: 43111
 12. Wydział Architektury i Budownictwa - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 41613
 13. Załatwianie spraw w PCPR
  Wyświetleń: 36273
 14. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 36069
 15. Wydział Dróg - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 36068
 16. Wzory druków PINB
  Wyświetleń: 35459
 17. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 35297
 18. Druki i wnioski dostępne w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 34544
 19. Wydział Organizacyjny - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 33881
 20. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 33068
 21. Kierownictwo Starostwa
  Wyświetleń: 31328
 22. Zapytania ofertowe 2016 r.
  Wyświetleń: 31007
 23. Wydział Finansowy - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 30903
 24. Zamówienia publiczne 2016 r.
  Wyświetleń: 30376
 25. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 30161
 26. Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 29487
 27. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 29367
 28. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2015 r.
  Wyświetleń: 29285
 29. Zamówienia publiczne 2017 r.
  Wyświetleń: 29138
 30. Zakładanie stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 29099
 31. Wizja i misja szkoły ZSS
  Wyświetleń: 28456
 32. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2014 r.
  Wyświetleń: 28311
 33. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2019 r.
  Wyświetleń: 28138
 34. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 28086
 35. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 26803
 36. Zapytania ofertowe 2019 r.
  Wyświetleń: 26710
 37. Majątek i budżet ZSM
  Wyświetleń: 26481
 38. Zadania Wydziału Komunikacji / Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 25775
 39. Załatwianie spraw - Wydział Inwestycji
  Wyświetleń: 25075
 40. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 25008
 41. Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa / Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 24979
 42. Zamówienia publiczne 2015 r.
  Wyświetleń: 24889
 43. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2016 r.
  Wyświetleń: 24774
 44. Biuro Prawne
  Wyświetleń: 24462
 45. Rada Powiatu Namysłowskiego VI kadencji 2018 r.-2023 r.
  Wyświetleń: 24266
 46. Zamówienia publiczne 2019 r.
  Wyświetleń: 24252
 47. I Liceum Ogólnokształcące
  Wyświetleń: 24241
 48. Zasady funkcjonowania PINB
  Wyświetleń: 24240
 49. Kontrole zewnętrzne w ZSM
  Wyświetleń: 24054
 50. Oferty pracy w PINB
  Wyświetleń: 23902
 51. Statut I LO
  Wyświetleń: 23738
 52. Statut ZSM
  Wyświetleń: 23636
 53. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 23387
 54. Procedury dotyczące wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy
  Wyświetleń: 23371
 55. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 23352
 56. Zarząd Powiatu Namysłowskiego VI kadencji 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 23339
 57. Rekrutacja ZSS
  Wyświetleń: 23302
 58. Protokoły Zarządu Powiatu 2010r. - 2014r
  Wyświetleń: 22992
 59. Wykaz regulaminów ZSS
  Wyświetleń: 22718
 60. Strategie i programy PCPR
  Wyświetleń: 22617
 61. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu
  Wyświetleń: 22355
 62. Zamówienia niepubliczne (zapytania ofertowe) 2013 r.
  Wyświetleń: 22126
 63. Zamówienia publiczne 2018 r.
  Wyświetleń: 22051
 64. Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2015 r.
  Wyświetleń: 21667
 65. Zamówienia publiczne 2014 r.
  Wyświetleń: 20942
 66. Majątek i budżet I LO
  Wyświetleń: 20833
 67. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 20830
 68. Druki do pobrania - Wydział Dróg
  Wyświetleń: 20790
 69. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 20737
 70. Prowadzone rejestry PINB
  Wyświetleń: 20583
 71. Informacje ogóne Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 20443
 72. Uchwały Zarządu Powiatu 2010 r. – 2014 r.
  Wyświetleń: 20344
 73. Zawiadomienia o posiedzeniach (sesjach) Rady Powiatu
  Wyświetleń: 20184
 74. Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 20009
 75. Zapytania ofertowe 2018 r.
  Wyświetleń: 19882
 76. Zadania Wydziału Architektury i Budownictwa / Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 19703
 77. Zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 19601
 78. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2013 r.
  Wyświetleń: 19597
 79. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 19287
 80. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 19136
 81. Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 19131
 82. Wyniki wyszukiwania w BIP
  Wyświetleń: 18904
 83. Organizacja PINB
  Wyświetleń: 18893
 84. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2012 r.
  Wyświetleń: 18768
 85. Zamówienia niepubliczne (zapytania ofertowe) 2012 r.
  Wyświetleń: 18574
 86. Statut prawny PINB
  Wyświetleń: 18509
 87. Struktura Organizacyjna Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 18508
 88. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie
  Wyświetleń: 18466
 89. Zadania Wydziału Finansowego
  Wyświetleń: 18436
 90. Zadania Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu
  Wyświetleń: 18245
 91. Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu
  Wyświetleń: 18132
 92. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających złożenie wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
  Wyświetleń: 18026
 93. Zadania Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 17961
 94. Zamówienia publiczne 2013 r.
  Wyświetleń: 17802
 95. Rejestry publiczne, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 17689
 96. Rejestracja pojazdów - Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 17623
 97. Oświadczenia majątkowe pracowników starostwa
  Wyświetleń: 17569
 98. Protokoły Rady Powiatu
  Wyświetleń: 17561
 99. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
  Wyświetleń: 17413
 100. Dyżury aptek na terenie powiatu na rok 2019
  Wyświetleń: 17356
 101. Pogram Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 17172
 102. Zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 16880
 103. Zadania Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 16879
 104. Biuro rzeczy znalezionych
  Wyświetleń: 16870
 105. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 16769
 106. Uchwały Rady Powiatu 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 16738
 107. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 16683
 108. Statut powiatu
  Wyświetleń: 16653
 109. Oświadczenia majątkowe Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 16492
 110. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 16472
 111. Wykaz obiektów i robót nie wymagajacych pozwolenia na budowę / rozbiórkę
  Wyświetleń: 16403
 112. Podstawowe informacje dotyczące Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 16357
 113. Komisje Stałe Rady Powiatu kadencji VI 2018 r. -2023 r.
  Wyświetleń: 16296
 114. Zadania Wydziału Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 16223
 115. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 16195
 116. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  Wyświetleń: 16055
 117. Podstawa prawna działalności Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 15826
 118. Informacje ogólne Zespół Szkół Mechanicznych
  Wyświetleń: 15784
 119. Informacje ogólne Zespół Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 15742
 120. Charakterystyka Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 15732
 121. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wyświetleń: 15686
 122. Działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 15562
 123. Ogłoszenia biura rzeczy znalezionych
  Wyświetleń: 15407
 124. Załatwianie spraw - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 15401
 125. Zamówienia publiczne 2012 r.
  Wyświetleń: 15381
 126. Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarowania odpadami dla Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 15340
 127. Ważne informacje
  Wyświetleń: 15327
 128. Podstawa prawna Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 15090
 129. Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 14988
 130. Zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 14882
 131. Pozostałe informacje publiczne
  Wyświetleń: 14732
 132. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2018 r.
  Wyświetleń: 14701
 133. Informacje Ogólne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 14652
 134. Zasady rekrutacji I LO
  Wyświetleń: 14632
 135. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 14625
 136. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu
  Wyświetleń: 14584
 137. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 14580
 138. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 14467
 139. Pobierz programy
  Wyświetleń: 14402
 140. Zasady rekrutacji ZSM
  Wyświetleń: 14344
 141. Struktura organizacyjna I LO
  Wyświetleń: 14206
 142. Rejestry, ewidencje i archiwa ZSM
  Wyświetleń: 14162
 143. Podstawa prawna działania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 14155
 144. Ogłoszenia o konkursach ofert
  Wyświetleń: 13915
 145. Informacje finansowe Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 13856
 146. Organy i osoby sprawujące funkcję PINB
  Wyświetleń: 13704
 147. Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
  Wyświetleń: 13692
 148. Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 13639
 149. Rejestr SKP i OSK
  Wyświetleń: 13578
 150. Wykaz regulaminów ZSM
  Wyświetleń: 13538
 151. Uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 13515
 152. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - ZLIKWIDOWANY
  Wyświetleń: 13494
 153. Struktura organizacyjna ZSM
  Wyświetleń: 13402
 154. Petycje 2017
  Wyświetleń: 13364
 155. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2017 r.
  Wyświetleń: 13340
 156. Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień
  Wyświetleń: 13334
 157. Załatwianie spraw - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 13278
 158. Rejestry, ewidencje i archiwa I LO
  Wyświetleń: 13204
 159. Informacje Ogólne - Dom Dziecka i Filia w Namysłowie
  Wyświetleń: 13188
 160. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie
  Wyświetleń: 13187
 161. Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
  Wyświetleń: 13160
 162. Majątek PINB
  Wyświetleń: 13068
 163. Struktura organizacyjna ZSS
  Wyświetleń: 13066
 164. Kontrole zewnętrzne w I LO
  Wyświetleń: 13055
 165. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 13042
 166. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 13038
 167. Struktura Organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 13027
 168. Przedmiot działania i kompetencje PINB
  Wyświetleń: 12978
 169. Kontrole zewnętrzne Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 12948
 170. Wsparcie dla lokalnego sektora MŚP
  Wyświetleń: 12863
 171. Majątek Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 12842
 172. Statut Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 12812
 173. Kontrole zewnętrzne ZSS
  Wyświetleń: 12778
 174. Plan Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2022
  Wyświetleń: 12724
 175. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 12624
 176. Informacje Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 12624
 177. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 12383
 178. Majątek i budżet ZSS
  Wyświetleń: 12167
 179. Ogłoszenia Pełnomocnika
  Wyświetleń: 12155
 180. Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 12096
 181. Zaproszenia Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 12085
 182. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 11899
 183. Zezwolenie na transport odpadów
  Wyświetleń: 11676
 184. Zarządzenia Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 11632
 185. Rejestry, ewidencje i archiwa ZSS
  Wyświetleń: 11542
 186. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw PINB
  Wyświetleń: 11514
 187. Podstawa prawna działalności Domu Dziecka
  Wyświetleń: 11374
 188. Informacje Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 10939
 189. Uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 10785
 190. Sprawozdania Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 10661
 191. Zdawalność osób szkolonych w OSK
  Wyświetleń: 10481
 192. Wydawanie kart parkingowych
  Wyświetleń: 10293
 193. Przedmiot działania Domu Dziecka
  Wyświetleń: 10119
 194. Roczna informacja finansowa za rok 2010
  Wyświetleń: 9718
 195. Wykonanie wycinki drzew w ilości 269 szt. przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 9663
 196. Sprawozdania z konsultacji Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 9245
 197. Oferta pracy na stanowisku: Inspektor Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 9178
 198. Uchwały Zarządu Powiatu 2014-2018
  Wyświetleń: 9120
 199. Konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie
  Wyświetleń: 8867
 200. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
  Wyświetleń: 8823
 201. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, które powstają w związku z eksploatacją instalacji
  Wyświetleń: 8775
 202. Zgłoszenie sprzedaży pojazdu
  Wyświetleń: 8660
 203. Dom Dziecka
  Wyświetleń: 8543
 204. Zapytania ofertowe 2017 r.
  Wyświetleń: 8385
 205. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 8330
 206. Uchwały Rady Powiatu 2014-2018
  Wyświetleń: 8256
 207. Zgłoszenia robót budowlanych podlegających obowiązkowi publikacji
  Wyświetleń: 8226
 208. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 8150
 209. Uchwały Rady Powiatu 2014 - 2018 - Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 8043
 210. Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 7904
 211. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 7871
 212. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki - Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie
  Wyświetleń: 7867
 213. Nabór na stanowisko: Referent ds. sekretariatu w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 7791
 214. Obwieszczenie Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 7755
 215. Konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcacego w Namysłowie
  Wyświetleń: 7717
 216. Jak złożyć protest w sprawie zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 7643
 217. Nabór na stanowisko: Sekretarz Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 7622
 218. Udostępnianie protokołu postępowania o zamówienie publiczne
  Wyświetleń: 7466
 219. Nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu
  Wyświetleń: 7411
 220. Ustanowienie lub wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 7402
 221. Rejestracja pojazdu z terenu RP (spoza powiatu namysłowskiego)
  Wyświetleń: 7340
 222. Pozwolenie wodnoprawne
  Wyświetleń: 7283
 223. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w powiecie namysłowskim
  Wyświetleń: 7260
 224. Jak uzyskać informacje z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 7256
 225. Ogłoszenia Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 7124
 226. Nabór na stanowisko pracy: Informatyk Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 7112
 227. Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 7104
 228. Informacje publiczne Wydziału Architektury i Budownictwa
  Wyświetleń: 6996
 229. Nabór na stanowisko Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Namysłowskim
  Wyświetleń: 6972
 230. Wykreślanie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 6928
 231. Przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
  Wyświetleń: 6921
 232. Majątek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 6912
 233. Wyrejestrowanie pojazdu
  Wyświetleń: 6806
 234. Kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 6750
 235. Nabór na stanowisko referenta księgowości w Zespole Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 6709
 236. Wydanie wtórnika prawa jazdy
  Wyświetleń: 6688
 237. Nabór na stanowisko: Referent ds. ewidencji i rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 6663
 238. Zaświadczenie potwierdzające dane zarejestrowanego pojazdu
  Wyświetleń: 6635
 239. Rachunki bankowe
  Wyświetleń: 6626
 240. Zarządzenia Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 6610
 241. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się lub technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 6601
 242. Sprzedaż wypisów z ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 6574
 243. Informacje Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 6558
 244. Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 6510
 245. Jak i gdzie złożyć ofertę
  Wyświetleń: 6466
 246. Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
  Wyświetleń: 6458
 247. Informacje ogólne Zespół Szkół Rolniczych
  Wyświetleń: 6414
 248. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 6403
 249. Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa
  Wyświetleń: 6383
 250. Konkurs na stanowisko Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
  Wyświetleń: 6329
 251. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych
  Wyświetleń: 6315
 252. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 6315
 253. Zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio-video do projektu pn.: „Dobry start – dobra przyszłość II” - II.
  Wyświetleń: 6296
 254. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2011 r. (za rok 2010)
  Wyświetleń: 6293
 255. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze dla osób indywidualnych
  Wyświetleń: 6277
 256. Nadanie stopnia awansu zawodowego
  Wyświetleń: 6273
 257. Pozostałe informacje finansowe Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 6250
 258. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym (na żądanie ZUS, KRUS, Sąd, Urząd Skarbowy, Komenda Policji)
  Wyświetleń: 6224
 259. Jak uzyskać informację o rozstrzygniętych zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 6220
 260. Jak uzyskać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
  Wyświetleń: 6214
 261. Jak dokonać zgłoszenia robót budowlanych ?
  Wyświetleń: 6212
 262. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  Wyświetleń: 6205
 263. Uzyskanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 6180
 264. Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 6142
 265. Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
  Wyświetleń: 6132
 266. Informacje publiczne Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 6131
 267. Wnoszenie i rozpatrywanie odwołań od protestów
  Wyświetleń: 6122
 268. Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
  Wyświetleń: 6114
 269. Regulacje stanów prawnych nieruchomości
  Wyświetleń: 6105
 270. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa
  Wyświetleń: 6065
 271. Uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 6045
 272. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
  Wyświetleń: 6039
 273. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2011 r. (za rok 2010) wraz z korektą
  Wyświetleń: 6037
 274. Informacja o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży
  Wyświetleń: 6034
 275. Protokoły Zarządu Powiatu 2014-2018
  Wyświetleń: 6023
 276. Jak uzyskać pozwolenie na budowę lub rozbiórkę ?
  Wyświetleń: 6021
 277. Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
  Wyświetleń: 5974
 278. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych
  Wyświetleń: 5968
 279. Kwartalne informacje finansowe Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 5942
 280. Pierwsza rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP
  Wyświetleń: 5940
 281. Jak uzyskać informację dotyczącą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  Wyświetleń: 5928
 282. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji
  Wyświetleń: 5903
 283. Jak uzyskać informację o ogłaszanych zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 5877
 284. Wykaz nieruchomości - działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5857
 285. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców
  Wyświetleń: 5837
 286. Ogłoszenie o sprzedaży składników mienia ruchomego w miejscowości Kozuby - gmina Pokój
  Wyświetleń: 5786
 287. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 5786
 288. Roczne informacje finansowe Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 5782
 289. Wydawanie kart wędkarskich
  Wyświetleń: 5779
 290. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu
  Wyświetleń: 5743
 291. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
  Wyświetleń: 5738
 292. Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  Wyświetleń: 5732
 293. Wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 5716
 294. Audytor Wewnętrzny
  Wyświetleń: 5712
 295. Wykonanie zadań Starosty z zakresu administracji rządowej
  Wyświetleń: 5705
 296. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 5683
 297. Wezwanie do odbioru depozytu - Torba podróżna z zawartością znaleziona dnia 14 sierpnia 2015r. w Krogólnej (przystanek PKS)
  Wyświetleń: 5648
 298. Koncesja na wydobywanie kopalin metodą odkrywkową ze złóż nieobjętych własnością górniczą na obszarze, który nie przekracza 2 ha, w ilości, która nie przekroczy 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych
  Wyświetleń: 5633
 299. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 5631
 300. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej osobom opuszczającym placówki, o których mowa w art.88 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz rodziny zastępcze
  Wyświetleń: 5612
 301. Informacje Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 5609
 302. Obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych - przygotowanie materiałów zasobu geodezyjnego do wykonywania prac geodezyjnych oraz weryfikacja zakończonych prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 5594
 303. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji
  Wyświetleń: 5583
 304. Wyniki wyborów 2014
  Wyświetleń: 5567
 305. Elementy postulatywne - Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023r.
  Wyświetleń: 5560
 306. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2012 r. (za rok 2011)
  Wyświetleń: 5543
 307. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5526
 308. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 5513
 309. Przygotowywanie i zawieranie umów w sprawie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5503
 310. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 5444
 311. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 5426
 312. Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia
  Wyświetleń: 5419
 313. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 5415
 314. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2013 r. (za rok 2012)
  Wyświetleń: 5404
 315. Pozostałe informacje publiczne
  Wyświetleń: 5404
 316. I przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego - drewna opałowego
  Wyświetleń: 5396
 317. Zakup oraz dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (skaner kolorowy A3, drukarka i kopiarka) wraz z usługami serwisowymi dotyczącymi konserwacji urządzenia
  Wyświetleń: 5395
 318. Informacja o nieruchomościach do wynajęcia, wydzierżawienia, itp.
  Wyświetleń: 5384
 319. Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
  Wyświetleń: 5374
 320. Kompleksowa obsługa BHP i PPOŻ na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 5371
 321. Sprzedaż wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (dokumentacja do celów notarialnych)
  Wyświetleń: 5357
 322. Informacje do publicznej wiadomości
  Wyświetleń: 5341
 323. Wezwanie do odbioru depozytu - rower
  Wyświetleń: 5328
 324. Plan zamówień publicznych - 2019
  Wyświetleń: 5316
 325. Wezwanie do odbioru depozytu - Rower typu damka znaleziony dnia 14 lipca 2015r. w Namysłowie przy ul. Waryńskiego
  Wyświetleń: 5313
 326. Informacje publiczne Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 5278
 327. Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 5255
 328. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5247
 329. I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynku położonego na tej nieruchomości w Namysłowie przy ul. Grunwaldzkiej 10
  Wyświetleń: 5240
 330. Nabr na stanowisko: ds.inwestycji i remontów w Wydz. Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu - 0,5 etatu
  Wyświetleń: 5227
 331. Udostępnianie informacji o środowisku
  Wyświetleń: 5184
 332. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2012 r. (za rok 2011)
  Wyświetleń: 5157
 333. Protokoły Rady Powiaty 2014-2018
  Wyświetleń: 5157
 334. Nabór na stanowisko ds. księgowości
  Wyświetleń: 5112
 335. Sprzedaż map ewidencyjnych, zasadniczych do celów opiniodawczych
  Wyświetleń: 5088
 336. Ustanawianie strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej
  Wyświetleń: 5071
 337. Plan zamówień publicznych - 2017
  Wyświetleń: 5059
 338. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 160/3 położona w Barzynie przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 5047
 339. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu
  Wyświetleń: 5042
 340. Nabór na stanowisko - Rzecznik Prasowy
  Wyświetleń: 5029
 341. Udzielanie informacji o danych z ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 5003
 342. Informacje publiczne Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 4995
 343. Dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej
  Wyświetleń: 4990
 344. Protokoły Rady Powiatu 2010r. - 2014r
  Wyświetleń: 4964
 345. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 167/1 położona w Nowym Folwarku przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 4955
 346. Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 4944
 347. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy
  Wyświetleń: 4933
 348. Ustalenie w drodze decyzji linii brzegowej cieku naturalnego
  Wyświetleń: 4932
 349. Majątek i budżet ZSR
  Wyświetleń: 4904
 350. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę lub utrzymywanie chartów lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 4886
 351. II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat pomieszczenia położonego w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3
  Wyświetleń: 4883
 352. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
  Wyświetleń: 4870
 353. Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 4869
 354. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2014 r. za rok 2013)
  Wyświetleń: 4856
 355. Drewno opałowe na sprzedaż
  Wyświetleń: 4855
 356. Ochrona znaków geodezyjnych
  Wyświetleń: 4832
 357. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości - lokali położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12, ul. Pułaskiego 3, ul. Pułaskiego 10.
  Wyświetleń: 4809
 358. Wykaz regulaminów ZSR
  Wyświetleń: 4779
 359. Nabór na stanowisko ds. nadzoru nad SKP i OSK w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 4749
 360. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 4746
 361. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2013 r. (za rok 2012)
  Wyświetleń: 4710
 362. Nadanie na własność nieruchomości gruntowych pod zabudowaniami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego w zamian za świadczenia emerytalno - rentowe
  Wyświetleń: 4705
 363. Ustanawianie w drodze decyzji strefy ochronnej urządzeń pomiarowych państwowych służb hydrologiczno - meteorologicznych i hydrogeologicznych
  Wyświetleń: 4703
 364. Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie kopalin pospolitych
  Wyświetleń: 4697
 365. Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego realizującej cel publiczny
  Wyświetleń: 4684
 366. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym dot. przystosowania pojazdu do zasilania gazem / dot. przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczepy
  Wyświetleń: 4679
 367. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 4676
 368. Zakup i dostawa środków czystości do Starostwa Powiatowego w Namysłowie na pokrycie bieżących potrzeb.
  Wyświetleń: 4666
 369. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2012-2014
  Wyświetleń: 4634
 370. Nabór na stanowisko ds. nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów i Ośrodkami Szkolenia Kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 4634
 371. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne)
  Wyświetleń: 4614
 372. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4594
 373. Jak dokonać zgłoszenia rozbiórki ?
  Wyświetleń: 4584
 374. II przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego – drewna opałowego
  Wyświetleń: 4563
 375. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2014 (za rok 2013)
  Wyświetleń: 4543
 376. Wykaz nieruchomości - lokali położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12, ul. Pułaskiego 3, ul. Pułaskiego 10 przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat.
  Wyświetleń: 4520
 377. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego przez Policję
  Wyświetleń: 4512
 378. Ustanowienie / anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe
  Wyświetleń: 4494
 379. Kontrole zewnętrzne w ZSR
  Wyświetleń: 4492
 380. Scalenia i wymiany gruntów
  Wyświetleń: 4492
 381. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2014 r. (za rok 2013)
  Wyświetleń: 4472
 382. Rejestry, ewidencje i archiwa ZSR
  Wyświetleń: 4470
 383. Wezwanie do odbioru depozytu - pęk kluczy znalezionych w Namysłowie na przejeździe kolejowym na ul. Piłsudskiego.
  Wyświetleń: 4456
 384. Zakup usługi WMS/WFS
  Wyświetleń: 4453
 385. Wycinka 161 sztuk drzew przydrożnych, gatunek topola, rosnących przy drogach powiatowych.
  Wyświetleń: 4447
 386. Czyszczenie rowów przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 4440
 387. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych pod budownictwo wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej.
  Wyświetleń: 4431
 388. Jak dokonać zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania ?
  Wyświetleń: 4423
 389. Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - Unieważniony
  Wyświetleń: 4416
 390. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej.
  Wyświetleń: 4413
 391. Zakup i dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej
  Wyświetleń: 4413
 392. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 4394
 393. Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawa oraz kolportaż gazety
  Wyświetleń: 4387
 394. Wezwanie do odbioru depozytu - Rower typu damka znaleziony dnia 09 lipca 2015r. w Bukowie Śl. (okolice sklepu)
  Wyświetleń: 4385
 395. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 4383
 396. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 4382
 397. Wezwanie do odbioru depozytu - Rower młodzieżowy typu górskiego znaleziony dnia 17 listopada 2015r. w Kamiennej (droga polna Kamiena – Paulinów)
  Wyświetleń: 4361
 398. Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 4353
 399. Wezwanie do odbioru depozytu - rower górski znaleziony w Namysłowie przy ul. Mickiewicza w okolicach budynku mieszkalnego nr 6
  Wyświetleń: 4339
 400. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2014 (za rok 2013)
  Wyświetleń: 4335
 401. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 4295
 402. Skrzynka Podawcza Powiatowego Inspektoratu Budowlanego
  Wyświetleń: 4281
 403. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa (na żądanie banków, urzędów gmin, innych instytucji)
  Wyświetleń: 4274
 404. Nowe wnioski o pozwolenie na budowę i rozbiórkę
  Wyświetleń: 4272
 405. Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę (zniszczenie lub uszkodzenie)
  Wyświetleń: 4271
 406. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2014 r. (za rok 2013)
  Wyświetleń: 4258
 407. Plan zamówień publicznych - 2018
  Wyświetleń: 4254
 408. Struktura organizacyjna RCKU
  Wyświetleń: 4254
 409. Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice-Świerczów-Mąkoszyce – etap II
  Wyświetleń: 4252
 410. Wycinka drzew, podkrzesanie i usunięcie posuszu z wysięgnika oraz redukcja pni przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 4252
 411. Informacje o dyżurach PKW
  Wyświetleń: 4245
 412. Koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach powiatowych Powiatu Namysłowskiego w latach 2014 - 2016.
  Wyświetleń: 4217
 413. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2014 r. (za rok 2013)
  Wyświetleń: 4213
 414. Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
  Wyświetleń: 4209
 415. Zasady rekrutacji ZSR
  Wyświetleń: 4201
 416. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 437/307 położonej w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 4175
 417. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych II - Kurs operator obrabiarek CNC
  Wyświetleń: 4175
 418. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat stoiska obsługi klienta na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 4157
 419. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 4130
 420. Numery rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 4126
 421. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu, złożone w roku 2014 (za rok 2013)
  Wyświetleń: 4119
 422. Sporządzenie cyfrowej kopii PZGiK dla obszaru Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 4116
 423. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
  Wyświetleń: 4113
 424. Informacja o składzie i siedzibie PKW
  Wyświetleń: 4101
 425. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 4100
 426. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych PUP
  Wyświetleń: 4097
 427. Wykaz nieruchomości - urządzonego stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 4086
 428. Wykonanie wycinki z wysięgnika 99 szt. drzew, podkrzesania i usunięcia posuszu 128 szt. drzew oraz frezowania 78 szt. pni
  Wyświetleń: 4083
 429. Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy - znaleziony dnia 26 października 2016r. w Namysłowie ul. Mariańska (plac „Pod Grzybkiem”)
  Wyświetleń: 4082
 430. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone 2 miesiące przed końcem kadencji (wrzesień 2014 r.)
  Wyświetleń: 4075
 431. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do trzech lat, nieruchomości rolnej będącej własnością Skarbu Państwa położonej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 4063
 432. Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
  Wyświetleń: 4049
 433. Zakup i dostawa kamizelek odblaskowych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 4032
 434. Poświadczenie dokumentów stwierdzających prawo własność do nieruchomości
  Wyświetleń: 4028
 435. Statut ZSR
  Wyświetleń: 4028
 436. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji opiekuna stażu
  Wyświetleń: 4025
 437. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” polegająca na remoncie konserwatorskim odcinka murów obronnych w Namysłowie przy ul. Staszica 8 na działce nr 913.
  Wyświetleń: 4014
 438. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 4003
 439. Dostawa oprogramowania GEO-INFO 6 i.Net oraz GEO-INFO 6 i.Kerg
  Wyświetleń: 3998
 440. Struktura organizacyjna ZSR
  Wyświetleń: 3994
 441. Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawa oraz kolportaż gazety: Nasz Powiat Namysłowski -II
  Wyświetleń: 3993
 442. Wykaz nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 3989
 443. Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.
  Wyświetleń: 3980
 444. Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkoły zawodowej w ramach realizacji projektu: Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem II
  Wyświetleń: 3959
 445. Zarządu Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 3949
 446. Zapytanie ofertowe dot. przeglądów obiektów mostowych
  Wyświetleń: 3938
 447. Świadczenie usług szpitalnych na oddziale wewnętrznym i opieki długoterminowej Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
  Wyświetleń: 3910
 448. Dostawa modułu Ośrodek GEO INFO V Mapa do Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3901
 449. Oświadczenia majątkowe radnych, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 3891
 450. Nabór na stanowisko ds. Nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów i Ośrodkami Szkolenia Kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 3875
 451. Ogłoszenie I (pierwszego) publicznego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 3875
 452. Nabór na stanowisko ds. ewidencji kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu - Anulowane
  Wyświetleń: 3873
 453. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie i w Wilkowie
  Wyświetleń: 3872
 454. Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Namysłowie
  Wyświetleń: 3861
 455. Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół zawodowych
  Wyświetleń: 3843
 456. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2015 (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3840
 457. Kwartalna informacja finansowa za rok 2011
  Wyświetleń: 3834
 458. Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3831
 459. Schematy/Procedury Kontroli
  Wyświetleń: 3829
 460. Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
  Wyświetleń: 3825
 461. Kursy dla uczniów szkół zawodowych ZSR i ZSM - prawo jazdy B, T i wózki widłowe
  Wyświetleń: 3824
 462. Dostawa oprogramowania dla oświaty
  Wyświetleń: 3820
 463. Jak uzyskać poświadczenie samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego ?
  Wyświetleń: 3819
 464. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2015 r. (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3815
 465. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 3814
 466. Dotacje dla Szkół i Placówek publicznych i niepublicznych
  Wyświetleń: 3813
 467. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 127/1 położona w Dziedzicach przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 3806
 468. Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół zawodowych: Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie, w ramach realizacji projektu pt. Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem III - 16 zadań.
  Wyświetleń: 3801
 469. Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy – znaleziony 06 czerwca 2016r. na trasie Namysłów – Smarchowice Małe.
  Wyświetleń: 3800
 470. Świadczenie usług pielęgniarskich na oddziale urologicznym Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
  Wyświetleń: 3794
 471. Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych z dnia 27 września 2016r.
  Wyświetleń: 3783
 472. Wykaz nieruchomości - działka o nr ewid. 1279/47 położona w Namysłowie przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 3782
 473. Zakup, dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 14.
  Wyświetleń: 3775
 474. Zakup i dostawy wody źródlanej dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3762
 475. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.
  Wyświetleń: 3746
 476. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat położonych w Wilkowie i Namysłowie
  Wyświetleń: 3740
 477. Zapytanie ofertowe - Terminarze na rok 2014
  Wyświetleń: 3740
 478. Przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B dla uczniów szkoły zawodowej
  Wyświetleń: 3728
 479. Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Skarbu Państwa położonych w obrębie wsi Dąbrowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat
  Wyświetleń: 3727
 480. Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół zawodowych II
  Wyświetleń: 3717
 481. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 134/5 położona w Nowym Folwarku przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 3706
 482. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3706
 483. Przebudowa części pomieszczeń budynku szpitala na oddział dziecięcy - II
  Wyświetleń: 3701
 484. Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3688
 485. Przeprowadzenie kursu pilotów wycieczek turystycznych dla uczniów szkoły zawodowej w ramach realizacji projektu pt. Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem II
  Wyświetleń: 3687
 486. Remont drogi powiatowej nr DP 1131 O w miejscowości Domaszowice, ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 3684
 487. Wycinka drzew wraz z wykupem II
  Wyświetleń: 3682
 488. Przebudowa części pomieszczeń w budynku szpitala na Oddział Dziecięcy w Namysłowie
  Wyświetleń: 3678
 489. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie
  Wyświetleń: 3672
 490. Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i oświetleniem w m. Bukowie.
  Wyświetleń: 3658
 491. Interpelacje i zapytania 2018
  Wyświetleń: 3651
 492. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2015 (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3651
 493. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 3636
 494. Wykonanie wycen nieruchomości w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 3625
 495. Nabór na stanowisko ds. ewidencji kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 3623
 496. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2014 r. - 2018 r. (Sławomir Gardzik)
  Wyświetleń: 3620
 497. Kwartalna informacja finansowa za rok 2010
  Wyświetleń: 3615
 498. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych
  Wyświetleń: 3602
 499. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 3586
 500. Praktyki zaowodowe uczniów we Wrocławiu
  Wyświetleń: 3585
 501. Praktyki zawodowe uczniów we Wrocławiu II
  Wyświetleń: 3583
 502. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  Wyświetleń: 3581
 503. Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego Microsoft SQLServer 2012 w ramach umowy licencyjnej Select Plus na potrzeby PODGiK
  Wyświetleń: 3578
 504. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2015 r. za rok 2014
  Wyświetleń: 3568
 505. Przebudowa boiska na boiska wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Rolniczych
  Wyświetleń: 3561
 506. Termomodernizacja budynku Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3561
 507. Wykaz nieruchomości - działka o nr ewid. 437/357 przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 3555
 508. Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3546
 509. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru
  Wyświetleń: 3534
 510. Budowa chodnika przy drodze powiatowej DP 1105 O w m. Smogorzów o długości 399,00 mb i szerokości 2,00 m
  Wyświetleń: 3532
 511. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji budynków powiatu namysłowskiego
  Wyświetleń: 3532
 512. Wykaz nieruchomości - pomieszczeń położonych w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10 przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 3530
 513. oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska - Julian Kruszyński
  Wyświetleń: 3522
 514. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w dniu odwołania ze stanowiska (01.12.2014r.)
  Wyświetleń: 3514
 515. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych - Przedstawiciel handlowy telemarketer (telepraca)
  Wyświetleń: 3514
 516. Praktyka zawodowa we Wrocławiu dla uczniów ZSM - II
  Wyświetleń: 3500
 517. Subskrypcja i nadzór autorski nad oprogramowaniem GEO-INFO 6 na rok 2013
  Wyświetleń: 3494
 518. Remont odcinka drogi powiatowej DP 1132 O w miejscowości Pieczyska (gmina Świerczów) długości 150 mb
  Wyświetleń: 3480
 519. Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawa oraz kolportaż gazety: Nasz Powiat Namysłowski.
  Wyświetleń: 3471
 520. Zakup i dostawa materiałów biurowych i środków czystości na pokrycie bieżących potrzeb do Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3464
 521. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone 2 miesiące przed końcem kadencji (wrzesień 2014 r. - Roman Półrolniczak)
  Wyświetleń: 3463
 522. Przekształcanie stowarzyszenia - wpis do ewidencji
  Wyświetleń: 3458
 523. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Poddziałanie 6.1.3., projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie - 9 zadań
  Wyświetleń: 3458
 524. Wykaz nieruchomości - budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4 przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 3455
 525. Wykonanie prac geodezyjnych w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 3455
 526. Wykonanie wycinki drzew w ilości 157 szt. przy drogach powiatowych II.
  Wyświetleń: 3447
 527. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2015 r. (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3440
 528. Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej Promyk w Kamiennej
  Wyświetleń: 3438
 529. Opracowanie rastrowej mapy zasadniczej w państwowym układzie współrzędnych płaskich „2000” dla obszaru Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 3432
 530. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Namysłowie
  Wyświetleń: 3429
 531. Szkolenia dla osób bezrobotnych: telepraca i sklep w sieci internetowej
  Wyświetleń: 3416
 532. Zakup i dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej "PROMYK" w Kamiennej
  Wyświetleń: 3411
 533. Ubezpieczenie mienia Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 3409
 534. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 3408
 535. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2015 r. (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3405
 536. Zorganizowanie i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego nad polskim morzem dla osób niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 3405
 537. Wycinka drzew wraz z wykupem, redukcja koron, usunięcie posuszu z wysięgnika oraz frezowanie pni.
  Wyświetleń: 3403
 538. Ubezpieczenie mienia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 3402
 539. Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego Microsoft SQLServer 2012
  Wyświetleń: 3386
 540. Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych i oprogramowania dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie w ramach realizacji projektu pn. W LEPSZY START.
  Wyświetleń: 3377
 541. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2015 (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3376
 542. Założenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla miasta Namysłów w zakresie sieci ciepłowniczej.
  Wyświetleń: 3368
 543. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do komputerów
  Wyświetleń: 3359
 544. Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup, dostawę i montaż windy zewnętrznej do budynku, w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Skarbowy w Namysłowie przy Placu Wolności 1.
  Wyświetleń: 3351
 545. Nabór na stanowisko ds. sekretariatu w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 3351
 546. Przeprowadzenie kursów dla uczniów ZSR i ZSM - barista, florysta, wizaż i barman
  Wyświetleń: 3351
 547. Kursy dla uczniów ZSR i ZSM - spawanie MAG i TIG
  Wyświetleń: 3340
 548. Opracowanie dokumentacji technicznej do przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  Wyświetleń: 3333
 549. Wykonanie wycinki drzew w ilości 157 szt. przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 3331
 550. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na pokrycie bieżących potrzeb Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3330
 551. II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie (Rynek 16/7)
  Wyświetleń: 3329
 552. Wykonanie okresowych przeglądów i bieżącej konserwacji dźwigu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3329
 553. Zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio-video do projektu pn.: „Dobry start – dobra przyszłość II” - II.
  Wyświetleń: 3328
 554. Budowa zatoki parkingowej w miejscowości Krasowice
  Wyświetleń: 3322
 555. Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 3316
 556. Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.
  Wyświetleń: 3307
 557. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Namysłowskiego - II
  Wyświetleń: 3304
 558. Praktyki zawodowe uczniów ZSM we Wrocławiu
  Wyświetleń: 3300
 559. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości – pomieszczeń spawalni położonych w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10
  Wyświetleń: 3299
 560. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3294
 561. Zakup i dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Namysłowie na pokrycie bieżących potrzeb.
  Wyświetleń: 3292
 562. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów II LO - ćwiczenia interaktywne II
  Wyświetleń: 3291
 563. Wyposażenie laboratorium logistycznego w sprzęt komputerowy i drukarki
  Wyświetleń: 3288
 564. Zapewnienie dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia na praktykach zawodowych we Wrocławiu dla uczniów szkół zawodowych w ramach realizacji projektu: W lepszy start.
  Wyświetleń: 3285
 565. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Poddziałanie 6.1.3., projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie - 11 zadań
  Wyświetleń: 3283
 566. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego DP 1129 O na odcinku Ligota Książęca – Mikowice.
  Wyświetleń: 3283
 567. V (piąte) publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości - działek budowlanych przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 3282
 568. Modernizacja c.w.u. i z.w. w budynku przychodni szpitala w Namysłowie
  Wyświetleń: 3279
 569. Zakup sprzętu komputerowego i audio-video
  Wyświetleń: 3277
 570. Remont istniejącego chodnika w miejscowości Minkowskie
  Wyświetleń: 3271
 571. Zakup i dostawa serwera do Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3270
 572. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2017
  Wyświetleń: 3261
 573. Subskrypcja i nadzór autorski nad oprogramowaniem GEO-INFO 6.
  Wyświetleń: 3259
 574. Wytworzenie i dostarczanie dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń
  Wyświetleń: 3257
 575. Nabór na stanowisko Inspektora ds. obsługi Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 3246
 576. Remont pracowni chemiczno-fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3246
 577. Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych i utworzenie nowych gabinetów terapeutycznych poprzez nadbudowę z przebudową i rozbudową.
  Wyświetleń: 3238
 578. Remont pracowni chemiczno-fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie - II.
  Wyświetleń: 3216
 579. Zakup materiałów dydaktycznych dla profilu technik elektronik
  Wyświetleń: 3213
 580. Wyposażenie laboratorium logistycznego w sprzęt komputerowy i drukarki II
  Wyświetleń: 3201
 581. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć w Zespole Szkół Mechanicznych oraz w I Liceum Ogólnokształcącym
  Wyświetleń: 3195
 582. Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów - II.
  Wyświetleń: 3194
 583. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów II LO w Namysłowie
  Wyświetleń: 3190
 584. Zakup oraz dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla zawodu branży elektromechanicznej w ramach realizacji projektu pn. LEPSZA SZKOŁA ZAWODOWA LEPSZYM JUTREM III - II
  Wyświetleń: 3190
 585. Zakup i dostawy wody źródlanej dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3186
 586. Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3184
 587. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w II LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start. - II.
  Wyświetleń: 3182
 588. Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej „PROMYK”w Kamiennej.
  Wyświetleń: 3181
 589. Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do DPS - III.
  Wyświetleń: 3179
 590. Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów.
  Wyświetleń: 3177
 591. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1103 O w m. Namysłów, ul. Sycowska na długości 510,00 mb.
  Wyświetleń: 3174
 592. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć w II LO w Namysłowie
  Wyświetleń: 3167
 593. Przewozy wraz z postojami uczestników projektów
  Wyświetleń: 3166
 594. Zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio-video do projektu pn.: Dobry start – dobra przyszłość II.
  Wyświetleń: 3165
 595. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie (Rynek 16/7)
  Wyświetleń: 3163
 596. Zakup i dostawa trzynastu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.
  Wyświetleń: 3163
 597. Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych (16 kompletów zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) dla ZSM w ramach projektu pn. W lepszy start
  Wyświetleń: 3154
 598. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Długa – budowę chodnika od km 2+296,7 do km 3+277 o dług. 980,30mb.
  Wyświetleń: 3148
 599. oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru na stanowisko (Michał Ilnicki)
  Wyświetleń: 3146
 600. Zakup i dostawa serwera do Starostwa Powiatowego w Namysłowie II
  Wyświetleń: 3140
 601. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Praca zdalna
  Wyświetleń: 3139
 602. Przebudowa drogi powiatowej DP 1104 O na odcinku Kowalowice-Głuszyna, o długości 900,00 mb.
  Wyświetleń: 3136
 603. Zakup oraz dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla zawodu branży elektromechanicznej w ramach realizacji projektu pn. LEPSZA SZKOŁA ZAWODOWA LEPSZYM JUTREM III
  Wyświetleń: 3124
 604. Przebudowa drogi powiatowej DP 1348 O na odcinku Jagienna – Kozuby, o długości 1.000,00 mb.
  Wyświetleń: 3122
 605. Informacja o skladzie Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3120
 606. Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu audio-video i aparatu fotograficznego w ramach realizacji projektów pn. LEPSZA SZKOŁA ZAWODOWA LEPSZYM JUTREM III; DOBRY START – DOBRA PRZYSZŁOŚĆ II; W LEPSZY START.
  Wyświetleń: 3115
 607. Wykonanie, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych z wyposażeniem do pracowni fizyczno-chemicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie
  Wyświetleń: 3114
 608. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2013-2016.
  Wyświetleń: 3110
 609. Przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa w celu ich przystosowania dla potrzeb archiwum PODGiK.
  Wyświetleń: 3106
 610. Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do DPS - II
  Wyświetleń: 3103
 611. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2013 - 2016 - II.
  Wyświetleń: 3102
 612. Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3097
 613. Przebudowa drogi powiatowej DP 1139 O na odcinku Świerczów – Bielice o długości 5,600 km.
  Wyświetleń: 3086
 614. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2016 (za rok 2015)
  Wyświetleń: 3085
 615. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2016 (za rok 2015)
  Wyświetleń: 3080
 616. Opracowanie rastrowej mapy zasadniczej w państwowym układzie współrzędnych płaskich 2000 dla obszaru Powiatu Namysłowskiego - II.
  Wyświetleń: 3078
 617. Wykonanie prac geodezyjnych w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 3075
 618. Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej PROMYK w Kamiennej.
  Wyświetleń: 3074
 619. Generowanie PKK
  Wyświetleń: 3073
 620. Prowadzenie stałej obsługi w zakresie wykonywania służby BHP i p.poż dla jednostek organizacyjnych powiatu namysłowskiego
  Wyświetleń: 3071
 621. Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć w II LO w Namysłowie - II
  Wyświetleń: 3067
 622. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów I LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start.
  Wyświetleń: 3065
 623. Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3054
 624. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie - II
  Wyświetleń: 3053
 625. Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów
  Wyświetleń: 3053
 626. Wykonywanie i dostarczanie tablice rejestracyjnych
  Wyświetleń: 3053
 627. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej DP 1102 O Namysłów, ul. Braterska.
  Wyświetleń: 3037
 628. Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym
  Wyświetleń: 3028
 629. Wykonanie, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych z wyposażeniem do pracowni fizyczno-chemicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie - II
  Wyświetleń: 3024
 630. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1105 O na odcinku Głuszyna – Smogorzów, o długości 2.200,00 mb.
  Wyświetleń: 3017
 631. Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, biletów MPK, ubezpieczenia oraz transportów do miejsca odbywania praktyk zawodowych we Wrocławiu i powrotów do Namysłowa dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie i ich opiekunów.
  Wyświetleń: 3010
 632. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 6.1.3, projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie - 16 zadań.
  Wyświetleń: 3008
 633. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć pozalekcyjnych w ZSR w Namysłowie
  Wyświetleń: 2995
 634. Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ZSM - II
  Wyświetleń: 2994
 635. Zakup oraz dostawa urządzenia kopiująco - drukująco - skanującego do tworzenia i archiwizacji wielkoformatowej dokumentacji w kolorze
  Wyświetleń: 2991
 636. Przebudowa drogi – budowa chodnika ze ścieżką rowerową przy DP 1129 O na odcinku Mikowice – Ligota Książęca.
  Wyświetleń: 2989
 637. Przeproawadzenie kursu pilotów wycieczek turystycznych w ramach realizacji projektu pt. Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem II.
  Wyświetleń: 2988
 638. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów II LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start.
  Wyświetleń: 2986
 639. Założenia inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla miasta Namysłów.
  Wyświetleń: 2986
 640. Zakup i dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej PROMYK w Kamiennej
  Wyświetleń: 2972
 641. Korekty do oświadczeń majątkowych złożonych w 2016 r.
  Wyświetleń: 2970
 642. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2013-2016 - III.
  Wyświetleń: 2970
 643. Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawę oraz kolportaż gazety: Nasz Powiat Namysłowski.
  Wyświetleń: 2964
 644. Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2957
 645. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie
  Wyświetleń: 2956
 646. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2956
 647. Wykonanie, dostawa i montaż mebli z wyposażeniem do pracowni polonistyczno - biologicznej i matematyczno - fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie
  Wyświetleń: 2953
 648. Przebudowa drogi powiatowej DP 1127 O na odcinku Barzyna – Ligota Książęca, o długości 1.000,00 mb.
  Wyświetleń: 2949
 649. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2016 r. (za rok 2015)
  Wyświetleń: 2947
 650. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 160/3 położona w Barzynie przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 2947
 651. Zakup pomocy dydaktycznych dla zawodu branży elektromechanicznej
  Wyświetleń: 2944
 652. Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, biletów MPK, ubezpieczenia oraz transportów do miejsca odbywania praktyk zawodowych we Wrocławiu i powrotów do Namysłowa dla uczniów szkół zawodowych z Namysłowa i ich opiekunów
  Wyświetleń: 2941
 653. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 6.1.3, projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie - 13 zadań.
  Wyświetleń: 2939
 654. Wykonanie, dostawa i montaż mebli z wyposażeniem do pracowni polonistyczno – biologicznej i matematyczno – fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2934
 655. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2015-2017.
  Wyświetleń: 2930
 656. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2016 r. (za rok 2015)
  Wyświetleń: 2929
 657. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów I LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start - II
  Wyświetleń: 2918
 658. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nazwą: Pracownik administracyjno-biurowy biurowy + Internet i multimedia
  Wyświetleń: 2909
 659. Dostosowanie holu, pomieszczenia wc dla niepełnosprawnych i pracowni mieszczących się w łączniku I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie do obowiązujących standardów.
  Wyświetleń: 2907
 660. Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2902
 661. Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
  Wyświetleń: 2886
 662. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych - Przedstawiciel handlowy telemarketer (telepraca)
  Wyświetleń: 2886
 663. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Poddziałanie 6.1.3., projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie.
  Wyświetleń: 2878
 664. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1353 O – budowa chodnika w m. Domaradzka Kuźnia o długości 127,00 mb i szerokości 1,50 m do 5,00 m wraz z remontem istniejących zjazdów.
  Wyświetleń: 2877
 665. Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych (15 kompletów zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) dla Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie w ramach realizacji projektu pn. W LEPSZY START - II
  Wyświetleń: 2873
 666. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 2868
 667. Wycinka 113 szt. drzew z gatunku topola przy drogach powiatowych.
  Wyświetleń: 2860
 668. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej DP 1103 O w m. Jakubowice.
  Wyświetleń: 2858
 669. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2016 r. za rok 2015
  Wyświetleń: 2847
 670. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, w ramach projektu systemowego pt. Wspólnymi siłami ku samodzielności.
  Wyświetleń: 2845
 671. Wykaz nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2839
 672. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2014-2015 - II.
  Wyświetleń: 2839
 673. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 2838
 674. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 6.1.3, projekt pn. "Job - czyli Jak Opuścić Bezrobocie" - Kurs pilota wycieczek.
  Wyświetleń: 2831
 675. Przebudowa drogi powiatowej DP 1103 O na odcinku w m. Jakubowice
  Wyświetleń: 2822
 676. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2014
  Wyświetleń: 2806
 677. Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej PROMYK w Kamiennej II.
  Wyświetleń: 2804
 678. IV (czwarty) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie, Rynek 16/7
  Wyświetleń: 2793
 679. korekty do oświadczeń majątkowych członków Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 2788
 680. Opracowanie dokumentacji technicznej do przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
  Wyświetleń: 2787
 681. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w I LO w ramach realizacji projektu pt. Dobry start
  Wyświetleń: 2787
 682. Remont drogi powiatowej DP 1125 O (klasa drogi - Z) na odcinku w m. Namysłów ul. Grunwaldzka.
  Wyświetleń: 2787
 683. Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Zamawiającego w ilości łącznej ok. 13 292 szt. (+30%; -30%) oraz do nieodpłatnego złomowania i utylizacji starych tablic.
  Wyświetleń: 2785
 684. Scalenie gruntów w obrębie Zofijówka, gmina Domaszowice
  Wyświetleń: 2771
 685. Załatwianie spraw w Wydziałach Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2729
 686. Wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Namysłowskim"
  Wyświetleń: 2726
 687. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2014-2015
  Wyświetleń: 2722
 688. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1348 O i DP 1325 O – budowa chodnika w m. Zawiść o długości 66,00 mb i szerokości 2,00 m wraz z remontem istniejącego zjazdu.
  Wyświetleń: 2721
 689. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 2718
 690. Wycieczka do Brukseli w ramach projektu Dobry start
  Wyświetleń: 2717
 691. VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne i mieszkaniowo-usługowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 2700
 692. Koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach powiatowych Powiatu Namysłowskiego w latach 2017-2019
  Wyświetleń: 2695
 693. oświadczenie majątkowe Wicestrosty Namysłowskiego złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
  Wyświetleń: 2692
 694. Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.
  Wyświetleń: 2690
 695. Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów
  Wyświetleń: 2678
 696. korekty do oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2676
 697. Przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10, polegająca na utworzeniu nowych pracowni
  Wyświetleń: 2675
 698. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnośc i w zakresie: Część I zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  Wyświetleń: 2672
 699. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2016 (za rok 2015)
  Wyświetleń: 2670
 700. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Namysłowie o nr ewid. 437/357, k.m. 12
  Wyświetleń: 2668
 701. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 2664
 702. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Andrzeja Michty złożone w 2016 r. (za rok 2015)
  Wyświetleń: 2663
 703. Petycje 2018
  Wyświetleń: 2661
 704. Opracowanie, druk i dostawa broszury promocyjnej dla projektu pn. „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 2657
 705. Skład, przygotowanie do druku, druk i dostawa do Starostwa Powiatowego w Namysłowie gazety: "Nasz Powiat Namysłowski"
  Wyświetleń: 2657
 706. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski
  Wyświetleń: 2647
 707. Wykaz nieruchomości - urządzonego pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 2633
 708. oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru na stanowisko (Andrzej Michta)
  Wyświetleń: 2615
 709. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Kolejowa – budowę chodnika.
  Wyświetleń: 2610
 710. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 2587
 711. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr: 1) Zadanie nr 1 – DP 1102 O i DP 1104 O na odcinku Namysłów-Głuszyna; 2) Zadanie nr 2 – DP 1129 O o przebiegu Mikowice – Biestrzykowice.
  Wyświetleń: 2584
 712. Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2582
 713. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni - II
  Wyświetleń: 2573
 714. Nabór na stanowisko ds. promocji i komunikacji społecznej w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu
  Wyświetleń: 2571
 715. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2017 (za rok 2016)
  Wyświetleń: 2569
 716. Wydawanie nalepek
  Wyświetleń: 2556
 717. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 2545
 718. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie - wykonanie elewacji.
  Wyświetleń: 2543
 719. Interpelacje i zapytania 2019 r.
  Wyświetleń: 2520
 720. Wytwarzanie i dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2015-2019
  Wyświetleń: 2488
 721. Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla Gminy Wilków.
  Wyświetleń: 2484
 722. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: Przebudowa mostu Pieczyska II w ciągu drogi powiatowej nr DP 1132 O Starościn – Domaradz – Jagienna w km 3+953.
  Wyświetleń: 2478
 723. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę dróg powiatowych.
  Wyświetleń: 2472
 724. Rozbudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Długa – budowa chodnika
  Wyświetleń: 2468
 725. Założenia inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla obrębów Domaszowice i Strzelce
  Wyświetleń: 2464
 726. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie - wykonanie elewacji. II przetarg
  Wyświetleń: 2452
 727. Wydawanie wtórników
  Wyświetleń: 2435
 728. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2016-2019
  Wyświetleń: 2432
 729. Wezwanie do odbioru depozytu - skuter
  Wyświetleń: 2404
 730. Założenie baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla części obrębów ewidencyjnych Gminy Namysłów (obszar wiejski)
  Wyświetleń: 2403
 731. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1127 O na odcinku Barzyna – Ligota Książęca etap II
  Wyświetleń: 2400
 732. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 2399
 733. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2017 r. (za rok 2016)
  Wyświetleń: 2398
 734. Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla części Gminy Domaszowice w ramach trzech zadań
  Wyświetleń: 2398
 735. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 2396
 736. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2017 r. za rok 2016
  Wyświetleń: 2389
 737. Skład, przygotowanie do druku, druk, dostawa do Starostwa Powiatowego w Namysłowie i kolportaż na terenie powiatu namysłowskiego (z wyłączeniem miasta Namysłów) gazety „Nasz Powiat Namysłowski”.
  Wyświetleń: 2385
 738. Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.
  Wyświetleń: 2374
 739. Dostawa sprzętu informatycznego dla szkół zawodowych uczestniczących w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 2 części: 1. Część 1: Zestawy informatyczne dla Zespołu Szkół Rolniczych 2. Cze
  Wyświetleń: 2374
 740. Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - II przetarg
  Wyświetleń: 2372
 741. Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych.
  Wyświetleń: 2348
 742. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
  Wyświetleń: 2346
 743. Ścinka poboczy i odmulanie rowów
  Wyświetleń: 2341
 744. Wycinka (prosta) 104 sztuk drzew przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 2341
 745. IV (czwarty) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 2324
 746. Wykaz nieruchomości położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2318
 747. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego latach 2015 – 2016
  Wyświetleń: 2314
 748. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów endourologicznych do Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.: ureterorenoskopu, lasera holmowego i aparatu USG.
  Wyświetleń: 2310
 749. I rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 2301
 750. Wykaz nieruchomości – działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie na osiedlu przy ul. Gałczyńskiego – 3 działki przy ul. C. Miłosza przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2296
 751. Nabór na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2289
 752. Wykaz nieruchomości – nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowo-magazynowym położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.
  Wyświetleń: 2287
 753. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.
  Wyświetleń: 2285
 754. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1108 O w m. Woskowice Małe
  Wyświetleń: 2279
 755. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego latach 2015 – 2016 II przetarg
  Wyświetleń: 2277
 756. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 320 ton w roku 2015.
  Wyświetleń: 2270
 757. Wykaz nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2266
 758. Założenie baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla części obrębów ewidencyjnej gminy Namysłów
  Wyświetleń: 2259
 759. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowo-magazynowym położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego
  Wyświetleń: 2255
 760. Zakup i montaż barier ochronnych U-12a, słupków U-1a oraz płyt ażurowych przy drogach powiatowych nr DP 1103 O w m. Jakubowice i DP 1124 O w m. Wilków
  Wyświetleń: 2254
 761. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 2246
 762. Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
  Wyświetleń: 2240
 763. Wezwanie do odbioru depozytu - wózek dziecięcy
  Wyświetleń: 2233
 764. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego
  Wyświetleń: 2231
 765. Remont chodnika przy ul. Łączańskiej w Namysłowie przy drodze powiatowej nr DP 1117 O
  Wyświetleń: 2220
 766. Dokonywanie Adnotacji
  Wyświetleń: 2215
 767. Przebudowa dróg powiatowych nr: 1) Zadanie nr 1 - DP 1348 O i DP 1325 O – przebudowa skrzyżowania w m. Zawiść 2) Zadanie nr 2 - DP 1132 O w m. Domaradz.
  Wyświetleń: 2189
 768. III rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 2188
 769. Wezwanie do odbioru depozytu - frytkownica
  Wyświetleń: 2183
 770. Remont nawierzchni dróg powiatowych DP 1348 O za miejscowością Pokój oraz DP 1125 O na odcinku między mostami przed miejscowością Młokicie.
  Wyświetleń: 2180
 771. Dostawy materiałów szewnych.
  Wyświetleń: 2178
 772. II rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 2177
 773. Dostawy płynów infuzyjnych. Zamówienie składa się z 3 części: 1. Dostawy płynów infuzyjnych - część 1. 2. Dostawy płynów infuzyjnych - część 2. 3. Dostawy płynów infuzyjnych - część 3.
  Wyświetleń: 2169
 774. Dostawy rękawic chirurgicznych.
  Wyświetleń: 2169
 775. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 5 części: przetarg III spr. 26
  Wyświetleń: 2165
 776. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 2161
 777. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 230 ton w roku 2016.
  Wyświetleń: 2160
 778. Dostawa sprzętu informatycznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.
  Wyświetleń: 2128
 779. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni
  Wyświetleń: 2119
 780. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2118
 781. Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 5 części: przetarg III
  Wyświetleń: 2108
 782. Dostawy leków różnych. Zamówienie składa się z 9 części: 1. Dostawy leków różnych - część 1. 2. Dostawy leków różnych - część 2. 3. Dostawy leków różnych - część 3. 4. Dostawy leków różnych - część 4. 5. Dostawy leków różnych - część 5. 6. Dostawy leków r
  Wyświetleń: 2103
 783. II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 2102
 784. Ogłoszenie o naborze na stanowiska ds. administracji architektoniczno-budowlanej- II ETATY
  Wyświetleń: 2092
 785. Wykazu nieruchomości – działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2092
 786. Konkurs na stanowisko dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2087
 787. Dostawy płynów infuzyjnych przetarg II
  Wyświetleń: 2076
 788. Zakup i dostawa wody źródlanej w systemie 5 galonowym (18,9 L) wraz z kubkami jednorazowymi oraz najem dystrybutorów chłodząco - grzewczych w Starostwie Powiatowym w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2065
 789. Uchwały Zarządu Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 2043
 790. Odmulanie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych powiatu namysłowskiego w ilości 5000 mb.
  Wyświetleń: 2039
 791. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 384 ton.
  Wyświetleń: 2035
 792. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 1996
 793. Dostawa sprzętu rolniczego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 1994
 794. Uchwały Rady Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 1991
 795. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1990
 796. Wykaz nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1985
 797. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 1974
 798. Dostawy antybiotyków
  Wyświetleń: 1970
 799. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1952
 800. Dostawa sprzętu gastronomicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 1944
 801. Dostawa diatermii elektrochirurgicznej z przystawką argonową
  Wyświetleń: 1942
 802. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2017 (za rok 2016)
  Wyświetleń: 1929
 803. Remont dróg powiatowych nr: DP 1102 O i DP 1104 O (klasa dróg – Z) na odcinku Namysłów – Głuszyna – Etap II – remont nawierzchni i remont chodnika na odcinku w m. Głuszyna
  Wyświetleń: 1924
 804. Świadczenie usług transportu sanitarnego
  Wyświetleń: 1923
 805. Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 1912
 806. Protokoły Rady Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 1906
 807. VI (szóste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1897
 808. Dostawa sprzętu elektronicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 1894
 809. Dostawa i sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów
  Wyświetleń: 1890
 810. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 2 części: Część 1 – Zestaw narzędzi mechanicznych dla Zespołu Szkół Mechanicznych.
  Wyświetleń: 1869
 811. Opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego
  Wyświetleń: 1861
 812. Dostawa sprzętu elektronicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 3 części: Część 1 – Zestaw sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół Mechaniczny
  Wyświetleń: 1856
 813. Dostawa sprzętu logistycznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 1852
 814. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1849
 815. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie
  Wyświetleń: 1847
 816. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 1846
 817. Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji
  Wyświetleń: 1839
 818. Dostawy materiałów opatrunkowych. Zamówienie składa się z 4 części: 1) Dostawy materiałów opatrunkowych - część 1. 2) Dostawy materiałów opatrunkowych - część 2. 3) Dostawy materiałów opatrunkowych - część 3. 4) Dostawy materiałów opatrunkowych - część 4.
  Wyświetleń: 1824
 819. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Andrzeja Michty złożone w 2017 r. (za rok 2016)
  Wyświetleń: 1819
 820. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2017 r. (za rok 2016) Próchnicki Wojciech
  Wyświetleń: 1817
 821. Dostawa trzydziestu sześciu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, dwóch serwerów z oprogramowaniem i licencjami oraz urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki laserowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1811
 822. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - urządzonego stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1810
 823. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie
  Wyświetleń: 1799
 824. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1793
 825. Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 1791
 826. Wezwanie do odbioru depozytu - radio
  Wyświetleń: 1791
 827. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej
  Wyświetleń: 1789
 828. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 1782
 829. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1774
 830. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
  Wyświetleń: 1768
 831. Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Zamawiającego w ilości łącznej ok. 13 006 szt. (+30%; -30%) oraz do nieodpłatnego złomowania i utylizacji starych tablic.
  Wyświetleń: 1763
 832. Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1761
 833. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 1754
 834. V (piąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1743
 835. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędniczne w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie - Referent do spraw uczniowskich - Nierostrzygnięty
  Wyświetleń: 1726
 836. Przeprowadzenie 1080 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie PG w Świerczowie), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1719
 837. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 1715
 838. Wykaz nieruchomości – budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4 przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1712
 839. Przeprowadzenie 620 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSM w Namysłowie), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1707
 840. Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1703
 841. Dostawy leków różnych
  Wyświetleń: 1695
 842. Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2017 roku
  Wyświetleń: 1692
 843. Wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny w szkołach uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1692
 844. Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Namysłowie
  Wyświetleń: 1685
 845. Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego wraz z miejscami postojowymi.
  Wyświetleń: 1657
 846. Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna: Przygotowywanie, dostarczanie i przekazywanie posiłków na oddziały szpitalne (do kuchenek oddziałowych) oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych.
  Wyświetleń: 1656
 847. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2017-2019.
  Wyświetleń: 1653
 848. Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia – przetarg II
  Wyświetleń: 1645
 849. Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie - II.
  Wyświetleń: 1641
 850. Świadczenie usług pralniczych
  Wyświetleń: 1640
 851. Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Namysłowie
  Wyświetleń: 1639
 852. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego (2 Przetarg).
  Wyświetleń: 1637
 853. Dostawy środków dezynfekcyjnych. Zamówienie składa się z 2 części: 1) Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 1. 2) Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 2.
  Wyświetleń: 1632
 854. Protokoły Zarządu Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 1632
 855. Imienny wykaz głosowań
  Wyświetleń: 1622
 856. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru
  Wyświetleń: 1619
 857. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w związku z rezygnacją ze stanowiska
  Wyświetleń: 1616
 858. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego.
  Wyświetleń: 1612
 859. Świadczenie transportu personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
  Wyświetleń: 1607
 860. Wsparcie kształcenia ogólnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wykonywane poprzez przewozy na i z zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdy edukacyjne w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 1607
 861. Przebudowa drogi powiatowej DP 1102 O – Namysłów, ul. Braterska.
  Wyświetleń: 1597
 862. Wykaz nieruchomości - urządzone pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1594
 863. Dostawa kopuły astronomicznej wraz z teleskopem dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1592
 864. Dostawy środków dezynfekcyjnych II.
  Wyświetleń: 1592
 865. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.(IV przetarg spr 26)
  Wyświetleń: 1584
 866. Dostawy leków różnych - wlewki onkologiczne i kontrast
  Wyświetleń: 1582
 867. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - 5 przetarg.
  Wyświetleń: 1572
 868. Przeprowadzenie 1250 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie I LO w Namysłowie).
  Wyświetleń: 1569
 869. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” polegająca na renowacji zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowska 8 na działce nr 916/7 i 917/1 - III przetarg.
  Wyświetleń: 1563
 870. Przeprowadzenie 420 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie PG w Wilkowie), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1553
 871. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 1546
 872. Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia drogą przewodu pokarmowego i pozajelitowego - II.
  Wyświetleń: 1541
 873. Wsparcie kształcenia ogólnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wykonywane poprzez przewozy na i z zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdy edukacyjne - II przetarg.
  Wyświetleń: 1540
 874. Utworzenie 2 Laboratoriów fonetycznych dl szkół gimnazjalnych uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 1538
 875. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski" - remont konserwatorski odcinka murów obronnych w Namysłowie przy ul. Staszica 8 na działce nr 913.
  Wyświetleń: 1536
 876. Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1530
 877. Wykaz nieruchomości - gruntów rolnych położonych w Namysłowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat
  Wyświetleń: 1529
 878. Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr DP 1132 O Starościn – Jagienna w m. Starościn.
  Wyświetleń: 1526
 879. VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1524
 880. Zakup materiałów dydaktycznych dla Publicznego Gimnazjum w Świerczowie uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1521
 881. Przeprowadzenie 480 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSG w Pokoju), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1512
 882. Przeprowadzenie 610 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSR w Namysłowie), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1511
 883. "Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie" poprzez rewitalizację zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie
  Wyświetleń: 1490
 884. Wykaz nieruchomości - kompleks budynków użytkowych położonych w Namysłowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieokreślony.
  Wyświetleń: 1476
 885. Wykaz nieruchomości – gruntów rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres jednego roku.
  Wyświetleń: 1475
 886. Zakup materiałów dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Namysłowskiego uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1473
 887. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2018 (za rok 2017)
  Wyświetleń: 1465
 888. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2018
  Wyświetleń: 1451
 889. Przeprowadzenie 60 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1449
 890. Przeprowadzenie 200 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZGS w Domaszowicach), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1447
 891. Dostawy rękawic chirurgicznych
  Wyświetleń: 1446
 892. Dostawy materiałów szewnych.
  Wyświetleń: 1442
 893. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1437
 894. Zakup materiałów dydaktycznych dla Publicznego Gimnazjum w Wilkowie uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1436
 895. Wykaz informujący o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 1435
 896. Dostawy płynów infuzyjnych
  Wyświetleń: 1433
 897. Świadczenie transportu personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - II przetarg.
  Wyświetleń: 1431
 898. Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno – budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa
  Wyświetleń: 1429
 899. Petycje 2019
  Wyświetleń: 1429
 900. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski - renowacja zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowska 8 na działce nr 916/7 i 917/1.
  Wyświetleń: 1426
 901. Ochrona siedlisk gatunku nietoperzy i wspomaganie rozmnażania się gatunku nietoperzy na obszarze parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 1425
 902. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Kolejowa – budowa chodnika.
  Wyświetleń: 1422
 903. II (drugi) publiczny przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego – autobus marki Renault Master
  Wyświetleń: 1417
 904. Wykaz nieruchomości - lokalu biurowego położonego w Namysłowie na I piętrze budynku przy ul. Pułaskiego 3b przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1412
 905. III (trzeci) publiczny przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego
  Wyświetleń: 1395
 906. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 1392
 907. Dostawa i montaż 7 zestawów systemów multimedialnych dla projektu pt.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna”.
  Wyświetleń: 1385
 908. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędniczne w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie - Referent do spraw uczniowskich II
  Wyświetleń: 1376
 909. Rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu e-zdrowia w Namysłowskim  Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.
  Wyświetleń: 1375
 910. I publiczny przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego – autobus marki Renault Master
  Wyświetleń: 1372
 911. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 1367
 912. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
  Wyświetleń: 1365
 913. Wykaz nieruchomości – kompleks budynków użytkowych położonych w Namysłowie przy ul. Piastowskiej i ul. Dubois przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1356
 914. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 1342
 915. Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1329
 916. Modernizacja drogi powiatowej nr DP 1111 O w m. Włochy.
  Wyświetleń: 1323
 917. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2018 r. za rok 2017
  Wyświetleń: 1321
 918. Ogłoszenie o naborze - Inspektor do spraw administracyjno osobowych i płac
  Wyświetleń: 1318
 919. Wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny w szkołach uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” - III przetarg.
  Wyświetleń: 1313
 920. Nabór na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1312
 921. Wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1308
 922. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Kolejowa – budowa chodnika II.
  Wyświetleń: 1304
 923. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” - mury obronne ul. Staszica 8 oraz mury obronne ul. Piastowska 8.
  Wyświetleń: 1303
 924. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro polegają na ochronie siedlisk gatunku nietoperzy i wspomaganie rozmnażania się gatunku nietoperzy na obszarze parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie
  Wyświetleń: 1301
 925. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 1297
 926. Dostawy środków dezynfekcyjnych.
  Wyświetleń: 1284
 927. Wykaz nieruchomości - urządzonego pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia działalności biurowej.
  Wyświetleń: 1283
 928. Świadczenie usług porządkowych oraz gospodarczo-konserwacyjnych.
  Wyświetleń: 1273
 929. Dostawy materiałów opatrunkowych.
  Wyświetleń: 1264
 930. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” - mury obronne ul. Staszica 8 oraz mury obronne ul. Piastowska 8.
  Wyświetleń: 1263
 931. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski - II.
  Wyświetleń: 1257
 932. Świadczenie usług pralniczych.
  Wyświetleń: 1257
 933. Przeprowadzenie 1250 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie I LO w Namysłowie).
  Wyświetleń: 1256
 934. Ogłoszenie o naborze - Referent do spraw administracyjnych
  Wyświetleń: 1253
 935. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni
  Wyświetleń: 1250
 936. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2018 (za rok 2017)
  Wyświetleń: 1246
 937. Wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny w szkołach uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” - II przetarg.
  Wyświetleń: 1242
 938. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. przetarg II
  Wyświetleń: 1222
 939. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, instalacja oraz montaż 12 tablic tyflograficznych dla projektu pt.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna”.
  Wyświetleń: 1211
 940. Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (Działka nr 315/3; Obręb Kamienna)
  Wyświetleń: 1203
 941. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” polegająca na renowacji zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowska 8 na działce nr 916/7 i 917/1.
  Wyświetleń: 1200
 942. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2018 r. (za rok 2017)
  Wyświetleń: 1199
 943. Wezwanie do odbioru depozytu spis
  Wyświetleń: 1198
 944. Świadczenie usług transportu sanitarnego.
  Wyświetleń: 1197
 945. Dostawy antybiotyków
  Wyświetleń: 1193
 946. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 1182
 947. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA - III przetarg
  Wyświetleń: 1154
 948. Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
  Wyświetleń: 1153
 949. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 1151
 950. Informacje dla stowarzyszeń
  Wyświetleń: 1148
 951. Wezwanie do odbioru rzeczy - Rower
  Wyświetleń: 1148
 952. Wyjazd edukacyjny do Drezna w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 1135
 953. Kompleksowa usługa opracowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych.
  Wyświetleń: 1126
 954. Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1118
 955. Wykaz imiennych głosowań kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 1116
 956. Dostawy materiałów szewnych.
  Wyświetleń: 1115
 957. Dostawy immunoglobulin
  Wyświetleń: 1109
 958. Remont drogi powiatowej nr DP 1150 O Popielów-Ładza w m. Ładza o długości 1.097,0 mb (klasa drogi -Z) .
  Wyświetleń: 1103
 959. VIII (ósme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1091
 960. Opracowanie, korekta, druk i dostawa materiałów poligraficznych dla projektu pt.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna”.
  Wyświetleń: 1079
 961. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 1075
 962. Nabór na stanowisko ds. promocji i komunikacji społecznej w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 1074
 963. V (piąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1073
 964. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 1073
 965. Świadczenie usług transportu sanitarnego.
  Wyświetleń: 1069
 966. Nabór na stanowisko ds. dróg w Wydziale Dróg
  Wyświetleń: 1060
 967. Świadczenie transportu personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
  Wyświetleń: 1059
 968. Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego II.
  Wyświetleń: 1058
 969. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER w roku 2018.
  Wyświetleń: 1049
 970. Świadczenie usług pralniczych
  Wyświetleń: 1019
 971. Uchwały Rady Powiatu - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1016
 972. Zapytanie ofertowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 1003
 973. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego
  Wyświetleń: 991
 974. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2018 r. (za rok 2017) Piotr Lechowicz
  Wyświetleń: 989
 975. IX (dziewiąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 970
 976. Nabór na stanowisko ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 966
 977. Wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim" - II.
  Wyświetleń: 942
 978. VI (szóste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 934
 979. V (piąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 930
 980. Ochrona siedlisk gatunku nietoperzy i wspomaganie rozmnażania się gatunku nietoperzy na obszarze parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 928
 981. Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2018 roku
  Wyświetleń: 928
 982. Dostawy rękawic chirurgicznych.
  Wyświetleń: 927
 983. Zapytanie ofertowe: Uproszczone plany urządzenia lasu. Inwentaryzacja stanu lasu.
  Wyświetleń: 915
 984. Wykaz nieruchomości - urządzone pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 911
 985. Ogłoszenia DPS
  Wyświetleń: 910
 986. Wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” - Drezno, Berlin.
  Wyświetleń: 901
 987. Dostawy antybiotyków.
  Wyświetleń: 894
 988. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie - II Przetarg.
  Wyświetleń: 881
 989. Wezwanie do odbioru rzeczy - Rower górski
  Wyświetleń: 881
 990. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Andrzeja Michty złożone w 2018 r. (za rok 2017)
  Wyświetleń: 875
 991. Uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 870
 992. Remont drogi powiatowej nr DP 1145 O DK 42 – Strzelce – Domaszowice – Wielołęka na odcinku DK 42 Gręboszów – Strzelce.
  Wyświetleń: 860
 993. Remont drogi powiatowej nr DP 1150 O Popielów-Ładza w m. Ładza o długości 1.097,0 mb (klasa drogi -Z) - II Przetarg..
  Wyświetleń: 855
 994. Wykaz nieruchomości – gruntów rolnych położonych w Namysłowie przeznaczonych do zbycia.
  Wyświetleń: 854
 995. Dostawy profesjonalnej chemii gospodarczej.
  Wyświetleń: 852
 996. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone 2 miesiące przed końcem kadencji (wrzesień 2018 r.)
  Wyświetleń: 850
 997. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie.
  Wyświetleń: 846
 998. Dostawy antybiotyków
  Wyświetleń: 841
 999. Wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 821
 1000. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie
  Wyświetleń: 809
 1001. Dostawy materiałów opatrunkowych.
  Wyświetleń: 803
 1002. Zarządzenia Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 793
 1003. Wykaz nieruchomości - gruntów rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 781
 1004. Opracowanie, korekta, druk i dostawa folderu promocyjnego dla projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 780
 1005. Nabór na stanowisko ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - nierozstrzygniety
  Wyświetleń: 761
 1006. Dostawy płynów infuzyjnych
  Wyświetleń: 758
 1007. Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej
  Wyświetleń: 754
 1008. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 752
 1009. Budowa i wdrożenie bazy danych, aplikacji mobilnej, portalu www w trzech wersjach językowych (polskiej angielskiej i niemieckiej oraz opracowanie contentu
  Wyświetleń: 750
 1010. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr DP 1126 O w m. Krasowice.
  Wyświetleń: 748
 1011. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 744
 1012. Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych.
  Wyświetleń: 733
 1013. Nabór na stanowisko ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 733
 1014. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie.
  Wyświetleń: 728
 1015. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. - V Przetarg.
  Wyświetleń: 716
 1016. Dostawy leków różnych (II).
  Wyświetleń: 695
 1017. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. - IV Przetarg.
  Wyświetleń: 690
 1018. Sprawozdania Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 690
 1019. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone 2 miesiące przed końcem kadencji (wrzesień 2018 r. Piotr Lechowicz)
  Wyświetleń: 687
 1020. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie - III Przetarg.
  Wyświetleń: 686
 1021. Wykonywania usługi inżyniera kontraktu.
  Wyświetleń: 684
 1022. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 683
 1023. Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych - II Przetarg.
  Wyświetleń: 672
 1024. Wykaz nieruchomości - urządzone stoisko obsługi klienta mieszczące się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 662
 1025. Zapytanie ofertowe na wykonywanie okresowych przeglądów i bieżącej konserwacji dźwigu osobowego znajdującego się w Starostwie Powiatowym w Namysłowie.
  Wyświetleń: 656
 1026. Dostawy leków różnych (III).
  Wyświetleń: 655
 1027. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej i Ośrodka Leczenia Odwykowego.
  Wyświetleń: 645
 1028. Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości do Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 643
 1029. ROK 2018 - ZSR + RCKU
  Wyświetleń: 637
 1030. Zamówienia publiczne 2020 r.
  Wyświetleń: 634
 1031. Dostawy leków różnych (I).
  Wyświetleń: 632
 1032. Dostawy środków dezynfekcyjnych.
  Wyświetleń: 631
 1033. Oferta banku żywności na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - rok 2018
  Wyświetleń: 613
 1034. Dostawy leków różnych (IV).
  Wyświetleń: 607
 1035. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr DP 1125 O w m. Lubska o długości 239,50 mb
  Wyświetleń: 598
 1036. Sprawozdania finansowe - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 597
 1037. Sprawozdania finansowe - Starostwo Powiatowe w Namysłowie - Informacja publiczna
  Wyświetleń: 596
 1038. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.100.000,00 zł.
  Wyświetleń: 595
 1039. X (dziesiąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego II.
  Wyświetleń: 595
 1040. VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego I.
  Wyświetleń: 594
 1041. VI (szóste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 593
 1042. Ułożenie kostki brukowej na terenie Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej
  Wyświetleń: 587
 1043. Budowa i wdrożenie bazy danych, aplikacji mobilnej, portalu www w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej)
  Wyświetleń: 578
 1044. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 577
 1045. Preparaty i sprzęt do żywienia
  Wyświetleń: 575
 1046. Dostawa schodołazu osobowego krzesełkowego do Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie.
  Wyświetleń: 567
 1047. Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Zamawiającego w ilości łącznej ok. 13.784 szt. (+30%; -30%) oraz do nieodpłatnego złomowania i utylizacji starych tablic.
  Wyświetleń: 553
 1048. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkół Rolniczych
  Wyświetleń: 546
 1049. Sprawozdania finansowe - PPP
  Wyświetleń: 540
 1050. Ważne informacje
  Wyświetleń: 539
 1051. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 500 ton.
  Wyświetleń: 531
 1052. Sprawozdania finansowe - PINB
  Wyświetleń: 530
 1053. Remont drogi powiatowej DP 1348 O na odcinku Kozuby - Jagienna.
  Wyświetleń: 526
 1054. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Andrzeja Michty złożone na koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 525
 1055. ROK 2018 - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE + ZSS
  Wyświetleń: 521
 1056. Świadczenie usług pralniczych.
  Wyświetleń: 511
 1057. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 506
 1058. Dostawy leków różnych (III).
  Wyświetleń: 502
 1059. Świadczenie usług transportu sanitarnego
  Wyświetleń: 501
 1060. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 484
 1061. Obwieszczenie o licytacji
  Wyświetleń: 469
 1062. Sprawozdania finansowe - Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  Wyświetleń: 466
 1063. Sprawozdania finansowe - Liceum Ogólnoształcące + Zespół Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 462
 1064. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkół Mechanicznych
  Wyświetleń: 456
 1065. Sprawozdania finansowe - Dom Pomocy Społecznej "Promyk"
  Wyświetleń: 441
 1066. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy sprzętu jednorazowego
  Wyświetleń: 421
 1067. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie” II Przetarg..
  Wyświetleń: 418
 1068. Dostawy leków różnych (II).
  Wyświetleń: 414
 1069. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 414
 1070. oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego Konrada Gęsiarza złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru na stanowisko
  Wyświetleń: 410
 1071. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 r. - 2023 r. (Andrzej Zielonka)
  Wyświetleń: 409
 1072. Sprawozdania finansowe - Dom Dziecka
  Wyświetleń: 408
 1073. Nabór na stanowisko ds. inwestycji i remontów w Wydziale inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu – ½ etatu
  Wyświetleń: 406
 1074. Dostawy materiałów szewnych.
  Wyświetleń: 400
 1075. VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza.
  Wyświetleń: 398
 1076. Dostawy rękawic chirurgicznych.
  Wyświetleń: 385
 1077. Realizacja wykonania zastępczego w zakresie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania przy ul. Oleśnickiej 15 w Namysłowie.
  Wyświetleń: 381
 1078. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 353
 1079. VIII (ósme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 353
 1080. XI (jedenaste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 344
 1081. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru (kadencja 2018-2023)
  Wyświetleń: 343
 1082. Plan zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 339
 1083. Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych
  Wyświetleń: 329
 1084. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2019-2022.
  Wyświetleń: 319
 1085. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2019 (za rok 2018)
  Wyświetleń: 313
 1086. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w dniu odwołania ze stanowiska (21.11.2018 r.)
  Wyświetleń: 312
 1087. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2019 r. (za rok 2018)
  Wyświetleń: 304
 1088. Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy 2 obiekty
  Wyświetleń: 289
 1089. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2019 (za rok 2018)
  Wyświetleń: 282
 1090. Remont drogi powiatowej DP 1140 O na odcinku Gola - Bąkowice.
  Wyświetleń: 280
 1091. Wezwania do odbioru niepodjętych depozytów
  Wyświetleń: 280
 1092. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 278
 1093. WYKAZ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W POWIECIE NAMYSŁOWSKIM
  Wyświetleń: 274
 1094. Remont drogi powiatowej DP 1111 O w m. Woskowice Górne.
  Wyświetleń: 267
 1095. Zamówienia publiczne 2019 r. - TEST
  Wyświetleń: 255
 1096. Przebudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej DP 1125 O na odcinku Lubska – Dębnik.
  Wyświetleń: 254
 1097. ROK 2018 - STAROSTWO POWIATOWE W NAMYSŁOWIE
  Wyświetleń: 253
 1098. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2019 r. za rok 2018
  Wyświetleń: 252
 1099. Przebudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej DP 1102 O na odcinku Józefków - Objazda.
  Wyświetleń: 252
 1100. Koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach powiatu namysłowskiego w latach 2020-2022.
  Wyświetleń: 251
 1101. Wydawanie zaświadczeń o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu
  Wyświetleń: 250
 1102. Adaptacja pomieszczeń przylegających do budowanej windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA.
  Wyświetleń: 247
 1103. ROK 2018 - PINB
  Wyświetleń: 244
 1104. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 236
 1105. Dostawa antybiotyków
  Wyświetleń: 230
 1106. Dyżury aptek na terenie powiatu na rok 2020
  Wyświetleń: 230
 1107. ROK 2018 - PCPR
  Wyświetleń: 230
 1108. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2020 r.
  Wyświetleń: 228
 1109. Wykaz nieruchomości - położonych w Namysłowie przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Namysłów
  Wyświetleń: 223
 1110. Wezwanie do obioru rzeczy - torebka męska z zawartością
  Wyświetleń: 221
 1111. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2019-2022.
  Wyświetleń: 220
 1112. Wpis do ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych
  Wyświetleń: 218
 1113. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów
  Wyświetleń: 201
 1114. Dostawy materiałów opatrunkowych
  Wyświetleń: 195
 1115. Ogłoszenie o zamówieniu-Przygotowanie, dostarczanie i przekazywanie posiłów na oddziały szpitalne
  Wyświetleń: 195
 1116. Wykaz nieruchomości - gruntów rolnych położonych w Namysłowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 192
 1117. Cechowanie drzewa pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 191
 1118. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2019 (za rok 2018)
  Wyświetleń: 188
 1119. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, na okres do trzech lat, budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
  Wyświetleń: 187
 1120. Wezwanie do odbioru rzeczy - rower typu damka
  Wyświetleń: 187
 1121. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, na okres do trzech lat, nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie
  Wyświetleń: 182
 1122. ROK 2018 - DPS
  Wyświetleń: 181
 1123. Wezwanie do odbioru rzeczy - telefon komórkowy
  Wyświetleń: 181
 1124. Wykonanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku związanego z termomodernizacją budynku przy Pl. Wolności 1 w Namysłowie: 1) Audytu energetycznego. 2) Studium Wykonalności Inwestycji.
  Wyświetleń: 178
 1125. Wezwanie do odbioru rzeczy - portfel koloru czarnego
  Wyświetleń: 176
 1126. Wykaz nieruchomości - przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat - Budynek prosektorium, ul. Oleśnicka 4 w Namysłowie
  Wyświetleń: 172
 1127. ROK 2018 - STAROSTWO POWIATOWE W NAMYSŁOWIE - INFORMACJA PUBLICZNA
  Wyświetleń: 171
 1128. ROK 2018 - ZSM
  Wyświetleń: 169
 1129. Wykonanie monitoringu obiektu – I LO i ZSR w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy 2 obiekty”
  Wyświetleń: 166
 1130. Zagospodarowanie zieleni – nasadzenia – I LO i ZSR w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy 2 obiekty”
  Wyświetleń: 165
 1131. Obwieszczenie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 164
 1132. ROK 2018 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 158
 1133. Dostawy płynów infuzyjnych
  Wyświetleń: 152
 1134. ROK 2018 - Dom Dziecka
  Wyświetleń: 145
 1135. Wykonanie pokrycia dachu płaskiego na budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Mickiewicza 14 w Namysłowie.
  Wyświetleń: 145
 1136. Dostawy materiałów opatrunkowych
  Wyświetleń: 133
 1137. Sprawozdania finansowe - RCKU
  Wyświetleń: 131
 1138. I publiczny przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego – przyczepy AUTOSAN D35-M numer rejestracyjny OPO 014Y
  Wyświetleń: 126
 1139. Dostawy środków dezynfekcyjnych
  Wyświetleń: 116
 1140. Zaproszenia Starosty Namysłowskiego - Stare
  Wyświetleń: 111
 1141. Wezwanie do odbioru rzeczy - rower górski, rower męski, rower męski
  Wyświetleń: 110
 1142. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2020-2022.
  Wyświetleń: 107
 1143. ROK 2018 - RCKU
  Wyświetleń: 107
 1144. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Konarada Gęsiarza złożone w 2019 r. (za rok 2018)
  Wyświetleń: 106
 1145. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych.
  Wyświetleń: 105
 1146. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł.
  Wyświetleń: 103
 1147. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Michty, złożone w 2019 r. (za rok 2018)
  Wyświetleń: 99
 1148. II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
  Wyświetleń: 97
 1149. Świadczenie usług porządkowych i gospodarczo-konserwacyjnych oraz wykonywanie robót malarskich.
  Wyświetleń: 90
 1150. Ogłoszenia Pełnomocnika - Stare
  Wyświetleń: 89
 1151. Świadczenie usług transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym.
  Wyświetleń: 87
 1152. Wezwanie do odbioru rzeczy - kwota pieniężna
  Wyświetleń: 82
 1153. Dostawa środków czystości do Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 75
 1154. Wezwanie do odbioru rzeczy - telefon komórkowy
  Wyświetleń: 70
 1155. Wezwanie do odbioru rzeczy - telefon komórkowy
  Wyświetleń: 69
 1156. Wezwanie do odbioru rzeczy - rower damski
  Wyświetleń: 54
 1157. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 50
 1158. Dostawy leków różnych
  Wyświetleń: 37
 1159. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
  Wyświetleń: 30
Metryczka
 • wytworzono:
  07-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  07-10-2011 10:29
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 19287
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl