Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12295113390697363000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12370913501013570211504810866791513723858625978798112342110270116065
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
76003622369620826879825694588468779698961581300110422113711124915
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
792626822170688595837581267783661747431371845732576685490024
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
616334680145958442728027662423652546261959606593615818665551
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
612767532761811666047519571265139087123988127912124508121843134749
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
268933749248805306972855230431326823481932017320052966547804
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
338501870015726199592161218398173121521821298222542093523708
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000001107628183856
 1. Rejestr stron BIP
  Wyświetleń: 356438
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 208847
 3. Wydziały
  Wyświetleń: 83469
 4. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (konkursy)
  Wyświetleń: 79010
 5. Zapytania ofertowe 2014 r.
  Wyświetleń: 59196
 6. Wydział Komunikacji i Transportu - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 56518
 7. Dyżury aptek na terenie powiatu
  Wyświetleń: 51749
 8. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 44998
 9. Druki i wnioski dostępne w Wydziale Architektury i Budownictwa
  Wyświetleń: 39262
 10. Zapytania ofertowe 2015 r.
  Wyświetleń: 38743
 11. Wydział Architektury i Budownictwa - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 36939
 12. Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntów rolnych
  Wyświetleń: 36778
 13. Załatwianie spraw w PCPR
  Wyświetleń: 34602
 14. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 34184
 15. Wzory druków PINB
  Wyświetleń: 32649
 16. Wydział Dróg - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 32561
 17. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 31741
 18. Druki i wnioski dostępne w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 31067
 19. Wydział Organizacyjny - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 30616
 20. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 29812
 21. Kierownictwo Starostwa
  Wyświetleń: 28751
 22. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 28657
 23. Wydział Finansowy - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 28317
 24. Wizja i misja szkoły ZSS
  Wyświetleń: 27459
 25. Zamówienia publiczne 2017 r.
  Wyświetleń: 27381
 26. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2014 r.
  Wyświetleń: 26995
 27. Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 26742
 28. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 26671
 29. Zakładanie stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 26524
 30. Zapytania ofertowe 2016 r.
  Wyświetleń: 26390
 31. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 25417
 32. Zamówienia publiczne 2016 r.
  Wyświetleń: 25414
 33. Majątek i budżet ZSM
  Wyświetleń: 25369
 34. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2015 r.
  Wyświetleń: 24611
 35. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 24172
 36. Biuro Prawne
  Wyświetleń: 23383
 37. Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa / Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 23273
 38. Zasady funkcjonowania PINB
  Wyświetleń: 23204
 39. Kontrole zewnętrzne w ZSM
  Wyświetleń: 22952
 40. Oferty pracy w PINB
  Wyświetleń: 22755
 41. I Liceum Ogólnokształcące
  Wyświetleń: 22612
 42. Statut I LO
  Wyświetleń: 22567
 43. Rada Powiatu Namysłowskiego VI kadencji 2018 r.-2023 r.
  Wyświetleń: 22463
 44. Rekrutacja ZSS
  Wyświetleń: 22347
 45. Statut ZSM
  Wyświetleń: 22329
 46. Zadania Wydziału Komunikacji / Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 22312
 47. Załatwianie spraw - Wydział Inwestycji
  Wyświetleń: 22128
 48. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 21877
 49. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 21839
 50. Wykaz regulaminów ZSS
  Wyświetleń: 21783
 51. Zarząd Powiatu Namysłowskiego VI kadencji 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 21543
 52. Strategie i programy PCPR
  Wyświetleń: 21430
 53. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2016 r.
  Wyświetleń: 21327
 54. Zamówienia publiczne 2015 r.
  Wyświetleń: 21259
 55. Procedury dotyczące wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy
  Wyświetleń: 21043
 56. Zamówienia niepubliczne (zapytania ofertowe) 2013 r.
  Wyświetleń: 20890
 57. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 20856
 58. Protokoły Zarządu Powiatu 2010r. - 2014r
  Wyświetleń: 20382
 59. Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2015 r.
  Wyświetleń: 20201
 60. Zamówienia publiczne 2018 r.
  Wyświetleń: 19974
 61. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu
  Wyświetleń: 19893
 62. Majątek i budżet I LO
  Wyświetleń: 19831
 63. Zamówienia publiczne 2014 r.
  Wyświetleń: 19813
 64. Prowadzone rejestry PINB
  Wyświetleń: 19622
 65. Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 19054
 66. Informacje ogóne Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 18903
 67. Druki do pobrania - Wydział Dróg
  Wyświetleń: 18776
 68. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 18719
 69. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2013 r.
  Wyświetleń: 18202
 70. Zawiadomienia o posiedzeniach (sesjach) Rady Powiatu
  Wyświetleń: 18185
 71. Zadania Wydziału Architektury i Budownictwa / Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 18180
 72. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 18058
 73. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu
  Wyświetleń: 17902
 74. Zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 17887
 75. Organizacja PINB
  Wyświetleń: 17660
 76. Statut prawny PINB
  Wyświetleń: 17649
 77. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2012 r.
  Wyświetleń: 17526
 78. Zamówienia niepubliczne (zapytania ofertowe) 2012 r.
  Wyświetleń: 17411
 79. Wyniki wyszukiwania w BIP
  Wyświetleń: 17399
 80. Zamówienia publiczne 2013 r.
  Wyświetleń: 17259
 81. Zadania Wydziału Finansowego
  Wyświetleń: 17124
 82. Struktura Organizacyjna Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 17056
 83. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających złożenie wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
  Wyświetleń: 17041
 84. Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 16928
 85. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 16876
 86. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie
  Wyświetleń: 16802
 87. Zadania Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu
  Wyświetleń: 16666
 88. Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu
  Wyświetleń: 16390
 89. Zadania Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 16344
 90. Rejestry publiczne, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 16148
 91. Protokoły Rady Powiatu
  Wyświetleń: 15961
 92. Uchwały Zarządu Powiatu 2010 r. – 2014 r.
  Wyświetleń: 15926
 93. Zapytania ofertowe 2018 r.
  Wyświetleń: 15818
 94. Oświadczenia majątkowe pracowników starostwa
  Wyświetleń: 15666
 95. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 15564
 96. Zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 15469
 97. Biuro rzeczy znalezionych
  Wyświetleń: 15422
 98. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
  Wyświetleń: 15362
 99. Statut powiatu
  Wyświetleń: 15326
 100. Pogram Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 15176
 101. Zadania Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 15056
 102. Komisje Stałe Rady Powiatu kadencji VI 2018 r. -2023 r.
  Wyświetleń: 15027
 103. Rejestracja pojazdów - Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 14922
 104. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 14799
 105. Zamówienia publiczne 2012 r.
  Wyświetleń: 14777
 106. Oświadczenia majątkowe Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 14731
 107. Zadania Wydziału Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 14728
 108. Podstawowe informacje dotyczące Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 14547
 109. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 14530
 110. Podstawa prawna działalności Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 14472
 111. Informacje ogólne Zespół Szkół Mechanicznych
  Wyświetleń: 14337
 112. Działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 14306
 113. Informacje ogólne Zespół Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 14302
 114. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wyświetleń: 14279
 115. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  Wyświetleń: 14268
 116. Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarowania odpadami dla Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 14230
 117. Załatwianie spraw - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 14185
 118. Uchwały Rady Powiatu 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 13957
 119. Charakterystyka Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 13954
 120. Wykaz obiektów i robót nie wymagajacych pozwolenia na budowę / rozbiórkę
  Wyświetleń: 13883
 121. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu
  Wyświetleń: 13769
 122. Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 13710
 123. Podstawa prawna Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 13663
 124. Zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 13510
 125. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 13463
 126. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 13423
 127. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Aktualności
  Wyświetleń: 13421
 128. Zasady rekrutacji I LO
  Wyświetleń: 13417
 129. Informacje Ogólne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 13368
 130. Pobierz programy
  Wyświetleń: 13350
 131. Pozostałe informacje publiczne
  Wyświetleń: 13337
 132. Struktura organizacyjna I LO
  Wyświetleń: 13241
 133. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2018 r.
  Wyświetleń: 13205
 134. Zasady rekrutacji ZSM
  Wyświetleń: 13097
 135. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 13076
 136. Podstawa prawna działania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 12926
 137. Rejestry, ewidencje i archiwa ZSM
  Wyświetleń: 12914
 138. Ogłoszenia biura rzeczy znalezionych
  Wyświetleń: 12655
 139. Informacje finansowe Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 12614
 140. Organy i osoby sprawujące funkcję PINB
  Wyświetleń: 12608
 141. Rejestr SKP i OSK
  Wyświetleń: 12529
 142. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - ZLIKWIDOWANY
  Wyświetleń: 12490
 143. Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
  Wyświetleń: 12461
 144. Struktura organizacyjna ZSM
  Wyświetleń: 12395
 145. Wykaz regulaminów ZSM
  Wyświetleń: 12361
 146. Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
  Wyświetleń: 12259
 147. Rejestry, ewidencje i archiwa I LO
  Wyświetleń: 12238
 148. Załatwianie spraw - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 12232
 149. Kontrole zewnętrzne w I LO
  Wyświetleń: 12216
 150. Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 12201
 151. Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień
  Wyświetleń: 12177
 152. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie
  Wyświetleń: 12086
 153. Uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 12044
 154. Struktura Organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 11995
 155. Majątek PINB
  Wyświetleń: 11991
 156. Kontrole zewnętrzne Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 11976
 157. Petycje 2017
  Wyświetleń: 11974
 158. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 11881
 159. Przedmiot działania i kompetencje PINB
  Wyświetleń: 11818
 160. Struktura organizacyjna ZSS
  Wyświetleń: 11813
 161. Majątek Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 11807
 162. Wsparcie dla lokalnego sektora MŚP
  Wyświetleń: 11806
 163. Statut Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 11793
 164. Informacje Ogólne - Dom Dziecka i Filia w Namysłowie
  Wyświetleń: 11777
 165. Kontrole zewnętrzne ZSS
  Wyświetleń: 11734
 166. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 11700
 167. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 11631
 168. Plan Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2022
  Wyświetleń: 11562
 169. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2017 r.
  Wyświetleń: 11538
 170. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 11456
 171. Majątek i budżet ZSS
  Wyświetleń: 11351
 172. Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 11150
 173. Ogłoszenia Pełnomocnika
  Wyświetleń: 11099
 174. Zezwolenie na transport odpadów
  Wyświetleń: 10988
 175. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 10905
 176. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 10861
 177. Zaproszenia Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 10756
 178. Rejestry, ewidencje i archiwa ZSS
  Wyświetleń: 10694
 179. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw PINB
  Wyświetleń: 10605
 180. Informacje Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 10568
 181. Zarządzenia Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 10383
 182. Podstawa prawna działalności Domu Dziecka
  Wyświetleń: 10169
 183. Informacje Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 10036
 184. Ogłoszenia o konkursach ofert
  Wyświetleń: 9944
 185. Uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 9773
 186. Sprawozdania Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 9600
 187. Zdawalność osób szkolonych w OSK
  Wyświetleń: 9214
 188. Przedmiot działania Domu Dziecka
  Wyświetleń: 9137
 189. Wydawanie kart parkingowych
  Wyświetleń: 8933
 190. Roczna informacja finansowa za rok 2010
  Wyświetleń: 8658
 191. Wykonanie wycinki drzew w ilości 269 szt. przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 8347
 192. Oferta pracy na stanowisku: Inspektor Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 8345
 193. Sprawozdania z konsultacji Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 8248
 194. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
  Wyświetleń: 7997
 195. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, które powstają w związku z eksploatacją instalacji
  Wyświetleń: 7901
 196. Konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie
  Wyświetleń: 7888
 197. Dom Dziecka
  Wyświetleń: 7770
 198. Zgłoszenie sprzedaży pojazdu
  Wyświetleń: 7670
 199. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 7382
 200. Zapytania ofertowe 2017 r.
  Wyświetleń: 7298
 201. Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
  Wyświetleń: 7226
 202. Nabór na stanowisko: Referent ds. sekretariatu w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 7200
 203. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 7172
 204. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki - Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie
  Wyświetleń: 7157
 205. Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 7145
 206. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 7004
 207. Konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcacego w Namysłowie
  Wyświetleń: 6972
 208. Zgłoszenia robót budowlanych podlegających obowiązkowi publikacji
  Wyświetleń: 6941
 209. Nabór na stanowisko: Sekretarz Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 6853
 210. Nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu
  Wyświetleń: 6783
 211. Jak złożyć protest w sprawie zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 6749
 212. Uchwały Rady Powiatu 2014 - 2018 - Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 6708
 213. Kierowanie nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
  Wyświetleń: 6657
 214. Pozwolenie wodnoprawne
  Wyświetleń: 6620
 215. Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 6606
 216. Udostępnianie protokołu postępowania o zamówienie publiczne
  Wyświetleń: 6602
 217. Jak uzyskać informacje z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 6465
 218. Nabór na stanowisko Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Namysłowskim
  Wyświetleń: 6409
 219. Majątek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 6406
 220. Nabór na stanowisko pracy: Informatyk Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 6390
 221. Przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
  Wyświetleń: 6369
 222. Rejestracja pojazdu z terenu RP (spoza powiatu namysłowskiego)
  Wyświetleń: 6302
 223. Informacje publiczne Wydziału Architektury i Budownictwa
  Wyświetleń: 6300
 224. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2011 (za rok 2010)
  Wyświetleń: 6248
 225. Ustanowienie lub wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 6214
 226. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w powiecie namysłowskim
  Wyświetleń: 6213
 227. Wydawanie zezwolenia na utworzenie placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
  Wyświetleń: 6102
 228. Rachunki bankowe
  Wyświetleń: 6054
 229. Nabór na stanowisko referenta księgowości w Zespole Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 6048
 230. Nabór na stanowisko: Referent ds. ewidencji i rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 6041
 231. Kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 6019
 232. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kadencja 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 5971
 233. Wyrejestrowanie pojazdu
  Wyświetleń: 5955
 234. Informacje Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 5940
 235. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2011 r. za rok 2010)
  Wyświetleń: 5878
 236. Jak i gdzie złożyć ofertę
  Wyświetleń: 5875
 237. Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 5847
 238. Wydanie wtórnika prawa jazdy
  Wyświetleń: 5835
 239. Sprzedaż wypisów z ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 5828
 240. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się lub technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5813
 241. Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa
  Wyświetleń: 5801
 242. Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
  Wyświetleń: 5785
 243. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2011 r. (za rok 2010)
  Wyświetleń: 5782
 244. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2011 (za rok 2010)
  Wyświetleń: 5765
 245. Konkurs na stanowisko Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
  Wyświetleń: 5752
 246. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze dla osób indywidualnych
  Wyświetleń: 5695
 247. Zaświadczenie potwierdzające dane zarejestrowanego pojazdu
  Wyświetleń: 5688
 248. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych
  Wyświetleń: 5675
 249. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2011 r. (za rok 2010)
  Wyświetleń: 5674
 250. Jak uzyskać informację o rozstrzygniętych zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 5670
 251. Nadanie stopnia awansu zawodowego
  Wyświetleń: 5668
 252. Pozostałe informacje finansowe Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 5658
 253. Jak uzyskać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
  Wyświetleń: 5634
 254. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  Wyświetleń: 5603
 255. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2013 (za rok 2012)
  Wyświetleń: 5582
 256. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym (na żądanie ZUS, KRUS, Sąd, Urząd Skarbowy, Komenda Policji)
  Wyświetleń: 5560
 257. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 5541
 258. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
  Wyświetleń: 5538
 259. Informacje ogólne Zespół Szkół Rolniczych
  Wyświetleń: 5532
 260. Informacje publiczne Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 5514
 261. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2011 r. (za rok 2010) wraz z korektą
  Wyświetleń: 5510
 262. Jak dokonać zgłoszenia robót budowlanych ?
  Wyświetleń: 5509
 263. Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
  Wyświetleń: 5501
 264. Wnoszenie i rozpatrywanie odwołań od protestów
  Wyświetleń: 5500
 265. Zarządzenia Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 5468
 266. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych
  Wyświetleń: 5446
 267. Informacja o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży
  Wyświetleń: 5432
 268. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 5422
 269. Jak uzyskać pozwolenie na budowę lub rozbiórkę ?
  Wyświetleń: 5415
 270. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa
  Wyświetleń: 5411
 271. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2012 (za rok 2011)
  Wyświetleń: 5374
 272. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji
  Wyświetleń: 5372
 273. Kwartalne informacje finansowe Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 5363
 274. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2012 (za rok 2011)
  Wyświetleń: 5351
 275. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 5349
 276. Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
  Wyświetleń: 5339
 277. Jak uzyskać informację dotyczącą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  Wyświetleń: 5317
 278. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
  Wyświetleń: 5313
 279. Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 5310
 280. Jak uzyskać informację o ogłaszanych zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 5297
 281. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców
  Wyświetleń: 5230
 282. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2012 r. za rok 2011)
  Wyświetleń: 5196
 283. Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
  Wyświetleń: 5193
 284. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 5183
 285. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2013 r. za rok 2012)
  Wyświetleń: 5161
 286. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu, złożone w roku 2011 (za rok 2010)
  Wyświetleń: 5140
 287. Uchwały Rady Powiatu 2014-2018
  Wyświetleń: 5130
 288. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 5125
 289. Roczne informacje finansowe Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 5111
 290. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej osobom opuszczającym placówki, o których mowa w art.88 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz rodziny zastępcze
  Wyświetleń: 5099
 291. Wydawanie kart wędkarskich
  Wyświetleń: 5094
 292. Wykonanie zadań Starosty z zakresu administracji rządowej
  Wyświetleń: 5086
 293. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2013 (za rok 2012)
  Wyświetleń: 5070
 294. Wykaz nieruchomości - działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5070
 295. Uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 5045
 296. Audytor Wewnętrzny
  Wyświetleń: 5044
 297. Przygotowywanie i zawieranie umów w sprawie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5040
 298. Koncesja na wydobywanie kopalin metodą odkrywkową ze złóż nieobjętych własnością górniczą
  Wyświetleń: 5033
 299. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 5030
 300. Pierwsza rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP
  Wyświetleń: 4997
 301. Wezwanie do odbioru depozytu - Torba podróżna z zawartością znaleziona dnia 14 sierpnia 2015r. w Krogólnej (przystanek PKS)
  Wyświetleń: 4995
 302. Obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych - przygotowanie materiałów zasobu geodezyjnego do wykonywania prac geodezyjnych oraz weryfikacja zakończonych prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 4990
 303. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2012 r. (za rok 2011)
  Wyświetleń: 4988
 304. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2012 r. (za rok 2011)
  Wyświetleń: 4978
 305. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji
  Wyświetleń: 4963
 306. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 4939
 307. Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  Wyświetleń: 4921
 308. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 4919
 309. Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia
  Wyświetleń: 4905
 310. Informacja o nieruchomościach do wynajęcia, wydzierżawienia, itp.
  Wyświetleń: 4871
 311. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4865
 312. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2013 r. (za rok 2012)
  Wyświetleń: 4855
 313. Informacje do publicznej wiadomości
  Wyświetleń: 4834
 314. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2013 r. (za rok 2012)
  Wyświetleń: 4822
 315. Uchwały Zarządu Powiatu 2014-2018
  Wyświetleń: 4815
 316. Kompleksowa obsługa BHP i PPOŻ na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 4803
 317. Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
  Wyświetleń: 4797
 318. Sprzedaż wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (dokumentacja do celów notarialnych)
  Wyświetleń: 4795
 319. Zakup oraz dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (skaner kolorowy A3, drukarka i kopiarka) wraz z usługami serwisowymi dotyczącymi konserwacji urządzenia
  Wyświetleń: 4776
 320. Wyniki wyborów 2014
  Wyświetleń: 4772
 321. Pozostałe informacje publiczne
  Wyświetleń: 4759
 322. Regulacje stanów prawnych nieruchomości
  Wyświetleń: 4751
 323. Nabr na stanowisko: ds.inwestycji i remontów w Wydz. Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu - 0,5 etatu
  Wyświetleń: 4746
 324. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4689
 325. Informacje publiczne Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 4681
 326. Wezwanie do odbioru depozytu - rower
  Wyświetleń: 4666
 327. Udostępnianie informacji o środowisku
  Wyświetleń: 4662
 328. Wezwanie do odbioru depozytu - Rower typu damka znaleziony dnia 14 lipca 2015r. w Namysłowie przy ul. Waryńskiego
  Wyświetleń: 4656
 329. I przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego - drewna opałowego
  Wyświetleń: 4653
 330. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu, złożone w roku 2012 (za rok 2011)
  Wyświetleń: 4653
 331. Uzyskanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 4650
 332. Wykreślanie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 4647
 333. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 4645
 334. Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 4636
 335. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2012 r. (za rok 2011)
  Wyświetleń: 4626
 336. Informacje Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 4622
 337. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu
  Wyświetleń: 4618
 338. Ustanawianie strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej
  Wyświetleń: 4586
 339. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu, złożone w roku 2013 (za rok 2012)
  Wyświetleń: 4578
 340. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu
  Wyświetleń: 4568
 341. Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 4540
 342. I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynku położonego na tej nieruchomości w Namysłowie przy ul. Grunwaldzkiej 10
  Wyświetleń: 4500
 343. Udzielanie informacji o danych z ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 4483
 344. Informacje publiczne Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 4474
 345. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy
  Wyświetleń: 4469
 346. Nabór na stanowisko ds. księgowości
  Wyświetleń: 4454
 347. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 160/3 położona w Barzynie przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 4429
 348. Elementy postulatywne - Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023r.
  Wyświetleń: 4424
 349. Ustalenie w drodze decyzji linii brzegowej cieku naturalnego
  Wyświetleń: 4419
 350. II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat pomieszczenia położonego w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3
  Wyświetleń: 4399
 351. Nabór na stanowisko - Rzecznik Prasowy
  Wyświetleń: 4394
 352. Obwieszczenie Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 4386
 353. Dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej
  Wyświetleń: 4374
 354. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2019 r.
  Wyświetleń: 4371
 355. Zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio-video do projektu pn.: „Dobry start – dobra przyszłość II” - II.
  Wyświetleń: 4369
 356. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 167/1 położona w Nowym Folwarku przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 4367
 357. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
  Wyświetleń: 4366
 358. Majątek i budżet ZSR
  Wyświetleń: 4360
 359. Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 4356
 360. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę lub utrzymywanie chartów lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 4356
 361. Ustanawianie w drodze decyzji strefy ochronnej urządzeń pomiarowych państwowych służb hydrologiczno - meteorologicznych i hydrogeologicznych
  Wyświetleń: 4317
 362. Wykaz regulaminów ZSR
  Wyświetleń: 4310
 363. Protokoły Rady Powiatu 2010r. - 2014r
  Wyświetleń: 4297
 364. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 4289
 365. Ochrona znaków geodezyjnych
  Wyświetleń: 4271
 366. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym dot. przystosowania pojazdu do zasilania gazem / dot. przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczepy
  Wyświetleń: 4268
 367. Sprzedaż map ewidencyjnych, zasadniczych do celów opiniodawczych
  Wyświetleń: 4262
 368. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości - lokali położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12, ul. Pułaskiego 3, ul. Pułaskiego 10.
  Wyświetleń: 4256
 369. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 4255
 370. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2014 r. za rok 2013)
  Wyświetleń: 4244
 371. Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego realizującej cel publiczny
  Wyświetleń: 4225
 372. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne)
  Wyświetleń: 4215
 373. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2013 r. (za rok 2012)
  Wyświetleń: 4204
 374. Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie kopalin pospolitych
  Wyświetleń: 4194
 375. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 4181
 376. Zakup i dostawa środków czystości do Starostwa Powiatowego w Namysłowie na pokrycie bieżących potrzeb.
  Wyświetleń: 4177
 377. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2012-2014
  Wyświetleń: 4167
 378. Protokoły Zarządu Powiatu 2014-2018
  Wyświetleń: 4148
 379. Nabór na stanowisko ds. nadzoru nad SKP i OSK w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 4144
 380. Jak dokonać zgłoszenia rozbiórki ?
  Wyświetleń: 4142
 381. Scalenia i wymiany gruntów
  Wyświetleń: 4115
 382. Zakup usługi WMS/WFS
  Wyświetleń: 4096
 383. Wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 4084
 384. Nadanie na własność nieruchomości gruntowych pod zabudowaniami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego w zamian za świadczenia emerytalno - rentowe
  Wyświetleń: 4078
 385. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego przez Policję
  Wyświetleń: 4064
 386. Zapytania ofertowe 2019 r.
  Wyświetleń: 4051
 387. Zamówienia publiczne 2019 r.
  Wyświetleń: 4048
 388. Nabór na stanowisko ds. nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów i Ośrodkami Szkolenia Kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 4041
 389. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2014 (za rok 2013)
  Wyświetleń: 4036
 390. Jak dokonać zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania ?
  Wyświetleń: 4034
 391. Wycinka 161 sztuk drzew przydrożnych, gatunek topola, rosnących przy drogach powiatowych.
  Wyświetleń: 4002
 392. Kontrole zewnętrzne w ZSR
  Wyświetleń: 3993
 393. Ustanowienie / anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe
  Wyświetleń: 3993
 394. Czyszczenie rowów przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 3986
 395. Rejestry, ewidencje i archiwa ZSR
  Wyświetleń: 3981
 396. Wezwanie do odbioru depozytu - Rower typu damka znaleziony dnia 09 lipca 2015r. w Bukowie Śl. (okolice sklepu)
  Wyświetleń: 3904
 397. Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawa oraz kolportaż gazety
  Wyświetleń: 3896
 398. II przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego – drewna opałowego
  Wyświetleń: 3891
 399. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 3872
 400. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa (na żądanie banków, urzędów gmin, innych instytucji)
  Wyświetleń: 3872
 401. Zakup i dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej
  Wyświetleń: 3854
 402. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2014 r. (za rok 2013)
  Wyświetleń: 3853
 403. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych pod budownictwo wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej.
  Wyświetleń: 3840
 404. Plan zamówień publicznych - 2017
  Wyświetleń: 3836
 405. Wezwanie do odbioru depozytu - pęk kluczy znalezionych w Namysłowie na przejeździe kolejowym na ul. Piłsudskiego.
  Wyświetleń: 3836
 406. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3825
 407. Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
  Wyświetleń: 3825
 408. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej.
  Wyświetleń: 3802
 409. Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę (zniszczenie lub uszkodzenie)
  Wyświetleń: 3798
 410. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2014 (za rok 2013)
  Wyświetleń: 3788
 411. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 3783
 412. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 3762
 413. Struktura organizacyjna RCKU
  Wyświetleń: 3756
 414. Protokoły Rady Powiaty 2014-2018
  Wyświetleń: 3752
 415. Wezwanie do odbioru depozytu - Rower młodzieżowy typu górskiego znaleziony dnia 17 listopada 2015r. w Kamiennej (droga polna Kamiena – Paulinów)
  Wyświetleń: 3751
 416. Skrzynka Podawcza Powiatowego Inspektoratu Budowlanego
  Wyświetleń: 3744
 417. Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice-Świerczów-Mąkoszyce – etap II
  Wyświetleń: 3741
 418. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 3734
 419. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 3731
 420. Wykaz nieruchomości - lokali położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12, ul. Pułaskiego 3, ul. Pułaskiego 10 przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat.
  Wyświetleń: 3718
 421. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2014 r. (za rok 2013)
  Wyświetleń: 3708
 422. Nowe wnioski o pozwolenie na budowę i rozbiórkę
  Wyświetleń: 3698
 423. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2014 r. (za rok 2013)
  Wyświetleń: 3670
 424. Koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach powiatowych Powiatu Namysłowskiego w latach 2014 - 2016.
  Wyświetleń: 3665
 425. Zasady rekrutacji ZSR
  Wyświetleń: 3662
 426. Ogłoszenia Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 3657
 427. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat stoiska obsługi klienta na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3643
 428. Sporządzenie cyfrowej kopii PZGiK dla obszaru Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 3639
 429. Wykonanie wycinki z wysięgnika 99 szt. drzew, podkrzesania i usunięcia posuszu 128 szt. drzew oraz frezowania 78 szt. pni
  Wyświetleń: 3618
 430. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 437/307 położonej w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 3617
 431. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych II - Kurs operator obrabiarek CNC
  Wyświetleń: 3613
 432. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 3612
 433. Wezwanie do odbioru depozytu - rower górski znaleziony w Namysłowie przy ul. Mickiewicza w okolicach budynku mieszkalnego nr 6
  Wyświetleń: 3610
 434. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu, złożone w roku 2014 (za rok 2013)
  Wyświetleń: 3600
 435. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych PUP
  Wyświetleń: 3592
 436. Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.
  Wyświetleń: 3587
 437. Wycinka drzew, podkrzesanie i usunięcie posuszu z wysięgnika oraz redukcja pni przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 3579
 438. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” polegająca na remoncie konserwatorskim odcinka murów obronnych w Namysłowie przy ul. Staszica 8 na działce nr 913.
  Wyświetleń: 3569
 439. Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - Unieważniony
  Wyświetleń: 3543
 440. Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
  Wyświetleń: 3537
 441. Struktura organizacyjna ZSR
  Wyświetleń: 3532
 442. Informacje o dyżurach PKW
  Wyświetleń: 3527
 443. Statut ZSR
  Wyświetleń: 3518
 444. Wykaz nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 3515
 445. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
  Wyświetleń: 3508
 446. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone 2 miesiące przed końcem kadencji (wrzesień 2014 r.)
  Wyświetleń: 3500
 447. Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawa oraz kolportaż gazety: Nasz Powiat Namysłowski -II
  Wyświetleń: 3492
 448. Poświadczenie dokumentów stwierdzających prawo własność do nieruchomości
  Wyświetleń: 3487
 449. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do trzech lat, nieruchomości rolnej będącej własnością Skarbu Państwa położonej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 3471
 450. Numery rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3462
 451. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji opiekuna stażu
  Wyświetleń: 3447
 452. Zapytanie ofertowe dot. przeglądów obiektów mostowych
  Wyświetleń: 3446
 453. Ogłoszenie I (pierwszego) publicznego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 3419
 454. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 3413
 455. Zakup i dostawa kamizelek odblaskowych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3406
 456. Wykaz nieruchomości - urządzonego stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 3395
 457. Zarządu Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 3382
 458. Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkoły zawodowej w ramach realizacji projektu: Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem II
  Wyświetleń: 3378
 459. Kwartalna informacja finansowa za rok 2011
  Wyświetleń: 3369
 460. Świadczenie usług szpitalnych na oddziale wewnętrznym i opieki długoterminowej Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
  Wyświetleń: 3366
 461. Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół zawodowych
  Wyświetleń: 3354
 462. Dostawa oprogramowania GEO-INFO 6 i.Net oraz GEO-INFO 6 i.Kerg
  Wyświetleń: 3345
 463. Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy - znaleziony dnia 26 października 2016r. w Namysłowie ul. Mariańska (plac „Pod Grzybkiem”)
  Wyświetleń: 3339
 464. Jak uzyskać poświadczenie samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego ?
  Wyświetleń: 3329
 465. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie i w Wilkowie
  Wyświetleń: 3328
 466. Informacja o składzie i siedzibie PKW
  Wyświetleń: 3322
 467. Świadczenie usług pielęgniarskich na oddziale urologicznym Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
  Wyświetleń: 3309
 468. Nabór na stanowisko ds. ewidencji kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu - Anulowane
  Wyświetleń: 3301
 469. Oświadczenia majątkowe radnych, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 3298
 470. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat położonych w Wilkowie i Namysłowie
  Wyświetleń: 3293
 471. Dostawa modułu Ośrodek GEO INFO V Mapa do Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3290
 472. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 127/1 położona w Dziedzicach przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 3283
 473. Nabór na stanowisko ds. Nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów i Ośrodkami Szkolenia Kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 3278
 474. Dostawa oprogramowania dla oświaty
  Wyświetleń: 3276
 475. Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół zawodowych II
  Wyświetleń: 3249
 476. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2015 (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3242
 477. Wykaz nieruchomości - działka o nr ewid. 1279/47 położona w Namysłowie przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 3234
 478. Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Namysłowie
  Wyświetleń: 3218
 479. Przebudowa części pomieszczeń budynku szpitala na oddział dziecięcy - II
  Wyświetleń: 3218
 480. Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3218
 481. Kursy dla uczniów szkół zawodowych ZSR i ZSM - prawo jazdy B, T i wózki widłowe
  Wyświetleń: 3209
 482. Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych z dnia 27 września 2016r.
  Wyświetleń: 3198
 483. Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy – znaleziony 06 czerwca 2016r. na trasie Namysłów – Smarchowice Małe.
  Wyświetleń: 3194
 484. Kwartalna informacja finansowa za rok 2010
  Wyświetleń: 3193
 485. Zapytanie ofertowe - Terminarze na rok 2014
  Wyświetleń: 3181
 486. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2015 r. (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3180
 487. Zakup i dostawy wody źródlanej dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3171
 488. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych
  Wyświetleń: 3162
 489. Przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B dla uczniów szkoły zawodowej
  Wyświetleń: 3158
 490. Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół zawodowych: Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie, w ramach realizacji projektu pt. Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem III - 16 zadań.
  Wyświetleń: 3150
 491. Remont drogi powiatowej nr DP 1131 O w miejscowości Domaszowice, ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 3150
 492. Przeprowadzenie kursu pilotów wycieczek turystycznych dla uczniów szkoły zawodowej w ramach realizacji projektu pt. Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem II
  Wyświetleń: 3144
 493. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 134/5 położona w Nowym Folwarku przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 3140
 494. Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Skarbu Państwa położonych w obrębie wsi Dąbrowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat
  Wyświetleń: 3120
 495. Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 3112
 496. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.
  Wyświetleń: 3107
 497. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3106
 498. Przebudowa boiska na boiska wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Rolniczych
  Wyświetleń: 3105
 499. Przebudowa części pomieszczeń w budynku szpitala na Oddział Dziecięcy w Namysłowie
  Wyświetleń: 3105
 500. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 3093
 501. Wykonanie wycen nieruchomości w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 3091
 502. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie
  Wyświetleń: 3086
 503. Zakup, dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 14.
  Wyświetleń: 3084
 504. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  Wyświetleń: 3083
 505. Praktyki zawodowe uczniów we Wrocławiu II
  Wyświetleń: 3072
 506. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji budynków powiatu namysłowskiego
  Wyświetleń: 3064
 507. Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego Microsoft SQLServer 2012 w ramach umowy licencyjnej Select Plus na potrzeby PODGiK
  Wyświetleń: 3064
 508. Wycinka drzew wraz z wykupem II
  Wyświetleń: 3060
 509. Plan zamówień publicznych - 2018
  Wyświetleń: 3051
 510. Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3039
 511. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2015 (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3036
 512. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2014 r. - 2018 r. (Sławomir Gardzik)
  Wyświetleń: 3019
 513. Praktyki zaowodowe uczniów we Wrocławiu
  Wyświetleń: 3019
 514. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 3004
 515. Wykaz nieruchomości - działka o nr ewid. 437/357 przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 3003
 516. Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3001
 517. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru
  Wyświetleń: 2995
 518. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych - Przedstawiciel handlowy telemarketer (telepraca)
  Wyświetleń: 2994
 519. oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska - Julian Kruszyński
  Wyświetleń: 2987
 520. Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
  Wyświetleń: 2983
 521. Wykaz nieruchomości - pomieszczeń położonych w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10 przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 2970
 522. Dotacje dla Szkół i Placówek publicznych i niepublicznych
  Wyświetleń: 2962
 523. Wykonanie prac geodezyjnych w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 2960
 524. Nabór na stanowisko ds. ewidencji kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 2952
 525. Wykaz nieruchomości - budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4 przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 2946
 526. Szkolenia dla osób bezrobotnych: telepraca i sklep w sieci internetowej
  Wyświetleń: 2945
 527. Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i oświetleniem w m. Bukowie.
  Wyświetleń: 2943
 528. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do komputerów
  Wyświetleń: 2936
 529. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 2934
 530. Ubezpieczenie mienia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 2932
 531. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w dniu odwołania ze stanowiska (01.12.2014r.)
  Wyświetleń: 2929
 532. Subskrypcja i nadzór autorski nad oprogramowaniem GEO-INFO 6 na rok 2013
  Wyświetleń: 2927
 533. Zorganizowanie i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego nad polskim morzem dla osób niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 2927
 534. Praktyka zawodowa we Wrocławiu dla uczniów ZSM - II
  Wyświetleń: 2926
 535. Remont odcinka drogi powiatowej DP 1132 O w miejscowości Pieczyska (gmina Świerczów) długości 150 mb
  Wyświetleń: 2920
 536. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Poddziałanie 6.1.3., projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie - 9 zadań
  Wyświetleń: 2919
 537. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2015 r. za rok 2014
  Wyświetleń: 2913
 538. Wycinka drzew wraz z wykupem, redukcja koron, usunięcie posuszu z wysięgnika oraz frezowanie pni.
  Wyświetleń: 2901
 539. Zakup i dostawa materiałów biurowych i środków czystości na pokrycie bieżących potrzeb do Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2900
 540. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Namysłowie
  Wyświetleń: 2898
 541. Budowa chodnika przy drodze powiatowej DP 1105 O w m. Smogorzów o długości 399,00 mb i szerokości 2,00 m
  Wyświetleń: 2893
 542. Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawa oraz kolportaż gazety: Nasz Powiat Namysłowski.
  Wyświetleń: 2893
 543. Wykonanie wycinki drzew w ilości 157 szt. przy drogach powiatowych II.
  Wyświetleń: 2881
 544. Założenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla miasta Namysłów w zakresie sieci ciepłowniczej.
  Wyświetleń: 2880
 545. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2015 (za rok 2014)
  Wyświetleń: 2878
 546. Termomodernizacja budynku Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2874
 547. Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego Microsoft SQLServer 2012
  Wyświetleń: 2874
 548. Ubezpieczenie mienia Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 2871
 549. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2015 r. (za rok 2014)
  Wyświetleń: 2864
 550. Opracowanie rastrowej mapy zasadniczej w państwowym układzie współrzędnych płaskich „2000” dla obszaru Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 2857
 551. Praktyki zawodowe uczniów ZSM we Wrocławiu
  Wyświetleń: 2857
 552. Przeprowadzenie kursów dla uczniów ZSR i ZSM - barista, florysta, wizaż i barman
  Wyświetleń: 2856
 553. Zakup i dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Namysłowie na pokrycie bieżących potrzeb.
  Wyświetleń: 2853
 554. Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej Promyk w Kamiennej
  Wyświetleń: 2845
 555. Zakup i dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej "PROMYK" w Kamiennej
  Wyświetleń: 2840
 556. Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych i oprogramowania dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie w ramach realizacji projektu pn. W LEPSZY START.
  Wyświetleń: 2837
 557. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone 2 miesiące przed końcem kadencji (wrzesień 2014 r. - Roman Półrolniczak)
  Wyświetleń: 2836
 558. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów II LO - ćwiczenia interaktywne II
  Wyświetleń: 2835
 559. Wykonanie wycinki drzew w ilości 157 szt. przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 2832
 560. Wytworzenie i dostarczanie dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń
  Wyświetleń: 2832
 561. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2015 r. (za rok 2014)
  Wyświetleń: 2824
 562. Kursy dla uczniów ZSR i ZSM - spawanie MAG i TIG
  Wyświetleń: 2820
 563. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Namysłowskiego - II
  Wyświetleń: 2810
 564. Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.
  Wyświetleń: 2807
 565. Modernizacja c.w.u. i z.w. w budynku przychodni szpitala w Namysłowie
  Wyświetleń: 2804
 566. Opracowanie dokumentacji technicznej do przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  Wyświetleń: 2803
 567. V (piąte) publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości - działek budowlanych przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 2802
 568. Budowa zatoki parkingowej w miejscowości Krasowice
  Wyświetleń: 2797
 569. Subskrypcja i nadzór autorski nad oprogramowaniem GEO-INFO 6.
  Wyświetleń: 2797
 570. Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 2796
 571. Schematy/Procedury Kontroli
  Wyświetleń: 2787
 572. Wykonanie okresowych przeglądów i bieżącej konserwacji dźwigu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2781
 573. II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie (Rynek 16/7)
  Wyświetleń: 2777
 574. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na pokrycie bieżących potrzeb Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2776
 575. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2772
 576. Zakup i dostawa serwera do Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2766
 577. Zakup sprzętu komputerowego i audio-video
  Wyświetleń: 2766
 578. Wyposażenie laboratorium logistycznego w sprzęt komputerowy i drukarki
  Wyświetleń: 2765
 579. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości – pomieszczeń spawalni położonych w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10
  Wyświetleń: 2762
 580. Zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio-video do projektu pn.: „Dobry start – dobra przyszłość II” - II.
  Wyświetleń: 2761
 581. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Poddziałanie 6.1.3., projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie - 11 zadań
  Wyświetleń: 2758
 582. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć w II LO w Namysłowie
  Wyświetleń: 2757
 583. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć w Zespole Szkół Mechanicznych oraz w I Liceum Ogólnokształcącym
  Wyświetleń: 2743
 584. Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup, dostawę i montaż windy zewnętrznej do budynku, w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Skarbowy w Namysłowie przy Placu Wolności 1.
  Wyświetleń: 2742
 585. Zapewnienie dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia na praktykach zawodowych we Wrocławiu dla uczniów szkół zawodowych w ramach realizacji projektu: W lepszy start.
  Wyświetleń: 2739
 586. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego DP 1129 O na odcinku Ligota Książęca – Mikowice.
  Wyświetleń: 2736
 587. Zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio-video do projektu pn.: Dobry start – dobra przyszłość II.
  Wyświetleń: 2731
 588. Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów - II.
  Wyświetleń: 2721
 589. Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych (16 kompletów zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) dla ZSM w ramach projektu pn. W lepszy start
  Wyświetleń: 2716
 590. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów II LO w Namysłowie
  Wyświetleń: 2715
 591. Remont istniejącego chodnika w miejscowości Minkowskie
  Wyświetleń: 2715
 592. Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do DPS - II
  Wyświetleń: 2698
 593. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie (Rynek 16/7)
  Wyświetleń: 2697
 594. Remont pracowni chemiczno-fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie - II.
  Wyświetleń: 2695
 595. Wyposażenie laboratorium logistycznego w sprzęt komputerowy i drukarki II
  Wyświetleń: 2693
 596. Remont pracowni chemiczno-fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2689
 597. Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do DPS - III.
  Wyświetleń: 2687
 598. Zakup i dostawa serwera do Starostwa Powiatowego w Namysłowie II
  Wyświetleń: 2685
 599. Zakup materiałów dydaktycznych dla profilu technik elektronik
  Wyświetleń: 2685
 600. Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych i utworzenie nowych gabinetów terapeutycznych poprzez nadbudowę z przebudową i rozbudową.
  Wyświetleń: 2684
 601. Zakup oraz dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla zawodu branży elektromechanicznej w ramach realizacji projektu pn. LEPSZA SZKOŁA ZAWODOWA LEPSZYM JUTREM III - II
  Wyświetleń: 2682
 602. Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej „PROMYK”w Kamiennej.
  Wyświetleń: 2680
 603. Przewozy wraz z postojami uczestników projektów
  Wyświetleń: 2670
 604. Zakup oraz dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla zawodu branży elektromechanicznej w ramach realizacji projektu pn. LEPSZA SZKOŁA ZAWODOWA LEPSZYM JUTREM III
  Wyświetleń: 2656
 605. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2013 - 2016 - II.
  Wyświetleń: 2654
 606. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie - II
  Wyświetleń: 2653
 607. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1103 O w m. Namysłów, ul. Sycowska na długości 510,00 mb.
  Wyświetleń: 2650
 608. Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2649
 609. Wykonanie, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych z wyposażeniem do pracowni fizyczno-chemicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie
  Wyświetleń: 2648
 610. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Praca zdalna
  Wyświetleń: 2635
 611. Zakup i dostawa trzynastu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.
  Wyświetleń: 2634
 612. Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2629
 613. oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru na stanowisko (Michał Ilnicki)
  Wyświetleń: 2624
 614. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów I LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start.
  Wyświetleń: 2623
 615. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć pozalekcyjnych w ZSR w Namysłowie
  Wyświetleń: 2623
 616. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 2620
 617. Zakup i dostawy wody źródlanej dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2609
 618. Przeproawadzenie kursu pilotów wycieczek turystycznych w ramach realizacji projektu pt. Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem II.
  Wyświetleń: 2603
 619. Wykonywanie i dostarczanie tablice rejestracyjnych
  Wyświetleń: 2603
 620. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2013-2016.
  Wyświetleń: 2603
 621. Przebudowa drogi powiatowej DP 1104 O na odcinku Kowalowice-Głuszyna, o długości 900,00 mb.
  Wyświetleń: 2601
 622. Przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa w celu ich przystosowania dla potrzeb archiwum PODGiK.
  Wyświetleń: 2598
 623. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w II LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start. - II.
  Wyświetleń: 2596
 624. Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu audio-video i aparatu fotograficznego w ramach realizacji projektów pn. LEPSZA SZKOŁA ZAWODOWA LEPSZYM JUTREM III; DOBRY START – DOBRA PRZYSZŁOŚĆ II; W LEPSZY START.
  Wyświetleń: 2588
 625. Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym
  Wyświetleń: 2584
 626. Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów
  Wyświetleń: 2584
 627. Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej PROMYK w Kamiennej.
  Wyświetleń: 2583
 628. Zakup oraz dostawa urządzenia kopiująco - drukująco - skanującego do tworzenia i archiwizacji wielkoformatowej dokumentacji w kolorze
  Wyświetleń: 2583
 629. Prowadzenie stałej obsługi w zakresie wykonywania służby BHP i p.poż dla jednostek organizacyjnych powiatu namysłowskiego
  Wyświetleń: 2566
 630. Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów.
  Wyświetleń: 2566
 631. Wykonanie prac geodezyjnych w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 2557
 632. Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć w II LO w Namysłowie - II
  Wyświetleń: 2556
 633. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2016 (za rok 2015)
  Wyświetleń: 2548
 634. Przebudowa drogi powiatowej DP 1348 O na odcinku Jagienna – Kozuby, o długości 1.000,00 mb.
  Wyświetleń: 2538
 635. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej DP 1102 O Namysłów, ul. Braterska.
  Wyświetleń: 2538
 636. Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ZSM - II
  Wyświetleń: 2533
 637. Zakup pomocy dydaktycznych dla zawodu branży elektromechanicznej
  Wyświetleń: 2530
 638. Opracowanie rastrowej mapy zasadniczej w państwowym układzie współrzędnych płaskich 2000 dla obszaru Powiatu Namysłowskiego - II.
  Wyświetleń: 2528
 639. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2516
 640. Przebudowa drogi powiatowej DP 1139 O na odcinku Świerczów – Bielice o długości 5,600 km.
  Wyświetleń: 2508
 641. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2013-2016 - III.
  Wyświetleń: 2504
 642. Wykonanie, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych z wyposażeniem do pracowni fizyczno-chemicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie - II
  Wyświetleń: 2497
 643. Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, biletów MPK, ubezpieczenia oraz transportów do miejsca odbywania praktyk zawodowych we Wrocławiu i powrotów do Namysłowa dla uczniów szkół zawodowych z Namysłowa i ich opiekunów
  Wyświetleń: 2494
 644. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Długa – budowę chodnika od km 2+296,7 do km 3+277 o dług. 980,30mb.
  Wyświetleń: 2488
 645. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 160/3 położona w Barzynie przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 2486
 646. Nabór na stanowisko ds. sekretariatu w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2479
 647. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1105 O na odcinku Głuszyna – Smogorzów, o długości 2.200,00 mb.
  Wyświetleń: 2472
 648. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych - Przedstawiciel handlowy telemarketer (telepraca)
  Wyświetleń: 2471
 649. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów I LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start - II
  Wyświetleń: 2464
 650. Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2464
 651. Zakup i dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej PROMYK w Kamiennej
  Wyświetleń: 2456
 652. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 2455
 653. Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, biletów MPK, ubezpieczenia oraz transportów do miejsca odbywania praktyk zawodowych we Wrocławiu i powrotów do Namysłowa dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie i ich opiekunów.
  Wyświetleń: 2436
 654. Przebudowa drogi – budowa chodnika ze ścieżką rowerową przy DP 1129 O na odcinku Mikowice – Ligota Książęca.
  Wyświetleń: 2435
 655. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów II LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start.
  Wyświetleń: 2435
 656. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 2421
 657. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 6.1.3, projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie - 16 zadań.
  Wyświetleń: 2419
 658. Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
  Wyświetleń: 2415
 659. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2017
  Wyświetleń: 2412
 660. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nazwą: Pracownik administracyjno-biurowy biurowy + Internet i multimedia
  Wyświetleń: 2407
 661. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 6.1.3, projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie - 13 zadań.
  Wyświetleń: 2405
 662. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, w ramach projektu systemowego pt. Wspólnymi siłami ku samodzielności.
  Wyświetleń: 2402
 663. Ogłoszenie o sprzedaży składników mienia ruchomego w miejscowości Kozuby - gmina Pokój
  Wyświetleń: 2387
 664. Przebudowa drogi powiatowej DP 1127 O na odcinku Barzyna – Ligota Książęca, o długości 1.000,00 mb.
  Wyświetleń: 2387
 665. Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawę oraz kolportaż gazety: Nasz Powiat Namysłowski.
  Wyświetleń: 2384
 666. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2016 (za rok 2015)
  Wyświetleń: 2380
 667. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Poddziałanie 6.1.3., projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie.
  Wyświetleń: 2380
 668. Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych (15 kompletów zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) dla Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie w ramach realizacji projektu pn. W LEPSZY START - II
  Wyświetleń: 2372
 669. Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej PROMYK w Kamiennej II.
  Wyświetleń: 2351
 670. Przekształcanie stowarzyszenia - wpis do ewidencji
  Wyświetleń: 2348
 671. Wykonanie, dostawa i montaż mebli z wyposażeniem do pracowni polonistyczno – biologicznej i matematyczno – fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2342
 672. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej DP 1103 O w m. Jakubowice.
  Wyświetleń: 2341
 673. Założenia inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla miasta Namysłów.
  Wyświetleń: 2335
 674. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie
  Wyświetleń: 2326
 675. Wykonanie, dostawa i montaż mebli z wyposażeniem do pracowni polonistyczno - biologicznej i matematyczno - fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie
  Wyświetleń: 2321
 676. Korekty do oświadczeń majątkowych złożonych w 2016 r.
  Wyświetleń: 2315
 677. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2016 r. (za rok 2015)
  Wyświetleń: 2314
 678. Opracowanie dokumentacji technicznej do przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
  Wyświetleń: 2309
 679. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 2305
 680. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 6.1.3, projekt pn. "Job - czyli Jak Opuścić Bezrobocie" - Kurs pilota wycieczek.
  Wyświetleń: 2287
 681. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2015-2017.
  Wyświetleń: 2284
 682. Załatwianie spraw w Wydziałach Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2282
 683. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2014
  Wyświetleń: 2281
 684. Dostosowanie holu, pomieszczenia wc dla niepełnosprawnych i pracowni mieszczących się w łączniku I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie do obowiązujących standardów.
  Wyświetleń: 2264
 685. VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne i mieszkaniowo-usługowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 2263
 686. Generowanie PKK
  Wyświetleń: 2254
 687. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski
  Wyświetleń: 2253
 688. Wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Namysłowskim"
  Wyświetleń: 2250
 689. Nabór na stanowisko Inspektora ds. obsługi Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 2247
 690. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2016 r. (za rok 2015)
  Wyświetleń: 2244
 691. Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.
  Wyświetleń: 2238
 692. Wykaz nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2226
 693. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2016 r. za rok 2015
  Wyświetleń: 2222
 694. Wycieczka do Brukseli w ramach projektu Dobry start
  Wyświetleń: 2221
 695. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w I LO w ramach realizacji projektu pt. Dobry start
  Wyświetleń: 2220
 696. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2014-2015 - II.
  Wyświetleń: 2219
 697. Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Zamawiającego w ilości łącznej ok. 13 292 szt. (+30%; -30%) oraz do nieodpłatnego złomowania i utylizacji starych tablic.
  Wyświetleń: 2211
 698. Opracowanie, druk i dostawa broszury promocyjnej dla projektu pn. „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 2210
 699. korekty do oświadczeń majątkowych członków Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 2201
 700. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1353 O – budowa chodnika w m. Domaradzka Kuźnia o długości 127,00 mb i szerokości 1,50 m do 5,00 m wraz z remontem istniejących zjazdów.
  Wyświetleń: 2200
 701. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Namysłowie o nr ewid. 437/357, k.m. 12
  Wyświetleń: 2198
 702. Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów
  Wyświetleń: 2192
 703. Przebudowa drogi powiatowej DP 1103 O na odcinku w m. Jakubowice
  Wyświetleń: 2184
 704. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2014-2015
  Wyświetleń: 2177
 705. IV (czwarty) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie, Rynek 16/7
  Wyświetleń: 2175
 706. korekty do oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2170
 707. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Andrzeja Michty złożone w 2016 r. (za rok 2015)
  Wyświetleń: 2154
 708. Wykaz nieruchomości - urządzonego pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 2146
 709. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 2141
 710. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2016 (za rok 2015)
  Wyświetleń: 2140
 711. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni - II
  Wyświetleń: 2127
 712. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1348 O i DP 1325 O – budowa chodnika w m. Zawiść o długości 66,00 mb i szerokości 2,00 m wraz z remontem istniejącego zjazdu.
  Wyświetleń: 2116
 713. oświadczenie majątkowe Wicestrosty Namysłowskiego złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
  Wyświetleń: 2076
 714. Skład, przygotowanie do druku, druk i dostawa do Starostwa Powiatowego w Namysłowie gazety: "Nasz Powiat Namysłowski"
  Wyświetleń: 2055
 715. Remont drogi powiatowej DP 1125 O (klasa drogi - Z) na odcinku w m. Namysłów ul. Grunwaldzka.
  Wyświetleń: 2049
 716. Wycinka 113 szt. drzew z gatunku topola przy drogach powiatowych.
  Wyświetleń: 2049
 717. oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru na stanowisko (Andrzej Michta)
  Wyświetleń: 2028
 718. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Kolejowa – budowę chodnika.
  Wyświetleń: 2011
 719. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnośc i w zakresie: Część I zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  Wyświetleń: 2006
 720. Wydawanie nalepek
  Wyświetleń: 2001
 721. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 2000
 722. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 1999
 723. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr: 1) Zadanie nr 1 – DP 1102 O i DP 1104 O na odcinku Namysłów-Głuszyna; 2) Zadanie nr 2 – DP 1129 O o przebiegu Mikowice – Biestrzykowice.
  Wyświetleń: 1961
 724. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie - wykonanie elewacji.
  Wyświetleń: 1932
 725. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1927
 726. Założenia inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla obrębów Domaszowice i Strzelce
  Wyświetleń: 1912
 727. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2017 (za rok 2016)
  Wyświetleń: 1903
 728. Skład, przygotowanie do druku, druk, dostawa do Starostwa Powiatowego w Namysłowie i kolportaż na terenie powiatu namysłowskiego (z wyłączeniem miasta Namysłów) gazety „Nasz Powiat Namysłowski”.
  Wyświetleń: 1898
 729. Koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach powiatowych Powiatu Namysłowskiego w latach 2017-2019
  Wyświetleń: 1892
 730. Wykaz nieruchomości położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1884
 731. Przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10, polegająca na utworzeniu nowych pracowni
  Wyświetleń: 1878
 732. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie - wykonanie elewacji. II przetarg
  Wyświetleń: 1867
 733. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1857
 734. Rozbudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Długa – budowa chodnika
  Wyświetleń: 1843
 735. IV (czwarty) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 1840
 736. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę dróg powiatowych.
  Wyświetleń: 1840
 737. Wytwarzanie i dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2015-2019
  Wyświetleń: 1836
 738. Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla Gminy Wilków.
  Wyświetleń: 1832
 739. Drewno opałowe na sprzedaż
  Wyświetleń: 1826
 740. Wykaz nieruchomości – nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowo-magazynowym położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.
  Wyświetleń: 1826
 741. Wykaz nieruchomości – działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie na osiedlu przy ul. Gałczyńskiego – 3 działki przy ul. C. Miłosza przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1811
 742. Wydawanie wtórników
  Wyświetleń: 1807
 743. Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.
  Wyświetleń: 1802
 744. Wykaz nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1800
 745. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: Przebudowa mostu Pieczyska II w ciągu drogi powiatowej nr DP 1132 O Starościn – Domaradz – Jagienna w km 3+953.
  Wyświetleń: 1795
 746. Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla części Gminy Domaszowice w ramach trzech zadań
  Wyświetleń: 1781
 747. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowo-magazynowym położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego
  Wyświetleń: 1776
 748. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 1769
 749. Scalenie gruntów w obrębie Zofijówka, gmina Domaszowice
  Wyświetleń: 1765
 750. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1127 O na odcinku Barzyna – Ligota Książęca etap II
  Wyświetleń: 1759
 751. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1758
 752. I rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 1750
 753. Założenie baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla części obrębów ewidencyjnych Gminy Namysłów (obszar wiejski)
  Wyświetleń: 1747
 754. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2017 r. (za rok 2016)
  Wyświetleń: 1746
 755. Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych.
  Wyświetleń: 1726
 756. Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1726
 757. Wezwanie do odbioru depozytu - skuter
  Wyświetleń: 1720
 758. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1108 O w m. Woskowice Małe
  Wyświetleń: 1699
 759. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 1698
 760. Ścinka poboczy i odmulanie rowów
  Wyświetleń: 1698
 761. Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1694
 762. Dostawa sprzętu informatycznego dla szkół zawodowych uczestniczących w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 2 części: 1. Część 1: Zestawy informatyczne dla Zespołu Szkół Rolniczych 2. Cze
  Wyświetleń: 1684
 763. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 320 ton w roku 2015.
  Wyświetleń: 1684
 764. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2017 r. za rok 2016
  Wyświetleń: 1658
 765. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów endourologicznych do Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.: ureterorenoskopu, lasera holmowego i aparatu USG.
  Wyświetleń: 1653
 766. Nabór na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1650
 767. III rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 1643
 768. II rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 1641
 769. Dokonywanie Adnotacji
  Wyświetleń: 1636
 770. Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1635
 771. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego latach 2015 – 2016
  Wyświetleń: 1633
 772. Wykazu nieruchomości – działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1628
 773. Informacja o skladzie Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1612
 774. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego latach 2015 – 2016 II przetarg
  Wyświetleń: 1611
 775. Założenie baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla części obrębów ewidencyjnej gminy Namysłów
  Wyświetleń: 1607
 776. Wycinka (prosta) 104 sztuk drzew przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 1606
 777. Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
  Wyświetleń: 1601
 778. II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 1596
 779. Zakup i montaż barier ochronnych U-12a, słupków U-1a oraz płyt ażurowych przy drogach powiatowych nr DP 1103 O w m. Jakubowice i DP 1124 O w m. Wilków
  Wyświetleń: 1595
 780. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego
  Wyświetleń: 1594
 781. Zakup i dostawa wody źródlanej w systemie 5 galonowym (18,9 L) wraz z kubkami jednorazowymi oraz najem dystrybutorów chłodząco - grzewczych w Starostwie Powiatowym w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1575
 782. Przebudowa dróg powiatowych nr: 1) Zadanie nr 1 - DP 1348 O i DP 1325 O – przebudowa skrzyżowania w m. Zawiść 2) Zadanie nr 2 - DP 1132 O w m. Domaradz.
  Wyświetleń: 1572
 783. Remont chodnika przy ul. Łączańskiej w Namysłowie przy drodze powiatowej nr DP 1117 O
  Wyświetleń: 1567
 784. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 230 ton w roku 2016.
  Wyświetleń: 1552
 785. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1551
 786. Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - II przetarg
  Wyświetleń: 1543
 787. Wezwanie do odbioru depozytu - wózek dziecięcy
  Wyświetleń: 1538
 788. Dostawy rękawic chirurgicznych.
  Wyświetleń: 1528
 789. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1513
 790. Dostawy materiałów szewnych.
  Wyświetleń: 1510
 791. Remont nawierzchni dróg powiatowych DP 1348 O za miejscowością Pokój oraz DP 1125 O na odcinku między mostami przed miejscowością Młokicie.
  Wyświetleń: 1505
 792. Wezwanie do odbioru depozytu - frytkownica
  Wyświetleń: 1504
 793. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 384 ton.
  Wyświetleń: 1499
 794. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni
  Wyświetleń: 1497
 795. Odmulanie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych powiatu namysłowskiego w ilości 5000 mb.
  Wyświetleń: 1488
 796. Dostawy leków różnych. Zamówienie składa się z 9 części: 1. Dostawy leków różnych - część 1. 2. Dostawy leków różnych - część 2. 3. Dostawy leków różnych - część 3. 4. Dostawy leków różnych - część 4. 5. Dostawy leków różnych - część 5. 6. Dostawy leków r
  Wyświetleń: 1449
 797. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 1447
 798. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.
  Wyświetleń: 1433
 799. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1432
 800. Dostawa sprzętu informatycznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.
  Wyświetleń: 1426
 801. Wykaz nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1423
 802. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 5 części: przetarg III spr. 26
  Wyświetleń: 1417
 803. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie
  Wyświetleń: 1417
 804. Świadczenie usług transportu sanitarnego
  Wyświetleń: 1417
 805. Dostawy antybiotyków
  Wyświetleń: 1399
 806. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 1394
 807. VI (szóste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1394
 808. Konkurs na stanowisko dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
  Wyświetleń: 1389
 809. Dostawa diatermii elektrochirurgicznej z przystawką argonową
  Wyświetleń: 1385
 810. Opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego
  Wyświetleń: 1385
 811. Dostawa trzydziestu sześciu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, dwóch serwerów z oprogramowaniem i licencjami oraz urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki laserowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1381
 812. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
  Wyświetleń: 1379
 813. Dyżury aptek na terenie powiatu na rok 2019
  Wyświetleń: 1375
 814. Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji
  Wyświetleń: 1353
 815. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1352
 816. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - urządzonego stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1351
 817. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 1349
 818. Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 5 części: przetarg III
  Wyświetleń: 1347
 819. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1345
 820. Dostawy płynów infuzyjnych. Zamówienie składa się z 3 części: 1. Dostawy płynów infuzyjnych - część 1. 2. Dostawy płynów infuzyjnych - część 2. 3. Dostawy płynów infuzyjnych - część 3.
  Wyświetleń: 1341
 821. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 1333
 822. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1327
 823. Remont dróg powiatowych nr: DP 1102 O i DP 1104 O (klasa dróg – Z) na odcinku Namysłów – Głuszyna – Etap II – remont nawierzchni i remont chodnika na odcinku w m. Głuszyna
  Wyświetleń: 1326
 824. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2017 (za rok 2016)
  Wyświetleń: 1320
 825. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej
  Wyświetleń: 1317
 826. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Andrzeja Michty złożone w 2017 r. (za rok 2016)
  Wyświetleń: 1311
 827. Przeprowadzenie 1080 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie PG w Świerczowie), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1308
 828. Dostawy płynów infuzyjnych przetarg II
  Wyświetleń: 1306
 829. Wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny w szkołach uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1306
 830. Wykaz nieruchomości – budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4 przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1304
 831. Dostawa sprzętu elektronicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 1303
 832. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 1302
 833. Dostawa sprzętu gastronomicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 1299
 834. Dostawy materiałów opatrunkowych. Zamówienie składa się z 4 części: 1) Dostawy materiałów opatrunkowych - część 1. 2) Dostawy materiałów opatrunkowych - część 2. 3) Dostawy materiałów opatrunkowych - część 3. 4) Dostawy materiałów opatrunkowych - część 4.
  Wyświetleń: 1298
 835. Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Zamawiającego w ilości łącznej ok. 13 006 szt. (+30%; -30%) oraz do nieodpłatnego złomowania i utylizacji starych tablic.
  Wyświetleń: 1289
 836. Dostawa i sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów
  Wyświetleń: 1285
 837. Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2017 roku
  Wyświetleń: 1282
 838. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2016-2019
  Wyświetleń: 1278
 839. Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Namysłowie
  Wyświetleń: 1272
 840. Dostawa sprzętu rolniczego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 1271
 841. Dostawa sprzętu elektronicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 3 części: Część 1 – Zestaw sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół Mechaniczny
  Wyświetleń: 1266
 842. V (piąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1256
 843. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 1252
 844. Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Namysłowie
  Wyświetleń: 1251
 845. Dostawa sprzętu logistycznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 1242
 846. Przeprowadzenie 620 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSM w Namysłowie), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1237
 847. Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1231
 848. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 2 części: Część 1 – Zestaw narzędzi mechanicznych dla Zespołu Szkół Mechanicznych.
  Wyświetleń: 1225
 849. Wsparcie kształcenia ogólnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wykonywane poprzez przewozy na i z zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdy edukacyjne w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 1223
 850. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego (2 Przetarg).
  Wyświetleń: 1222
 851. Dostawy środków dezynfekcyjnych. Zamówienie składa się z 2 części: 1) Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 1. 2) Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 2.
  Wyświetleń: 1215
 852. Świadczenie usług pralniczych
  Wyświetleń: 1213
 853. Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1208
 854. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 1207
 855. Plan zamówień publicznych - 2019
  Wyświetleń: 1206
 856. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - 5 przetarg.
  Wyświetleń: 1191
 857. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego.
  Wyświetleń: 1190
 858. Przeprowadzenie 1250 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie I LO w Namysłowie).
  Wyświetleń: 1184
 859. Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego wraz z miejscami postojowymi.
  Wyświetleń: 1184
 860. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2017 r. (za rok 2016) Próchnicki Wojciech
  Wyświetleń: 1182
 861. Przeprowadzenie 420 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie PG w Wilkowie), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1166
 862. Dostawy leków różnych
  Wyświetleń: 1157
 863. Utworzenie 2 Laboratoriów fonetycznych dl szkół gimnazjalnych uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 1157
 864. Wsparcie kształcenia ogólnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wykonywane poprzez przewozy na i z zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdy edukacyjne - II przetarg.
  Wyświetleń: 1148
 865. Dostawa kopuły astronomicznej wraz z teleskopem dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1145
 866. Wykaz nieruchomości - gruntów rolnych położonych w Namysłowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat
  Wyświetleń: 1144
 867. Wezwanie do odbioru depozytu - radio
  Wyświetleń: 1139
 868. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.(IV przetarg spr 26)
  Wyświetleń: 1138
 869. Przeprowadzenie 610 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSR w Namysłowie), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1136
 870. Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1132
 871. Zakup materiałów dydaktycznych dla Publicznego Gimnazjum w Świerczowie uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1122
 872. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
  Wyświetleń: 1120
 873. Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna: Przygotowywanie, dostarczanie i przekazywanie posiłków na oddziały szpitalne (do kuchenek oddziałowych) oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych.
  Wyświetleń: 1109
 874. Świadczenie transportu personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
  Wyświetleń: 1109
 875. "Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie" poprzez rewitalizację zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie
  Wyświetleń: 1103
 876. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2017-2019.
  Wyświetleń: 1103
 877. Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 1103
 878. Ogłoszenie o naborze na stanowiska ds. administracji architektoniczno-budowlanej- II ETATY
  Wyświetleń: 1103
 879. Przebudowa drogi powiatowej DP 1102 O – Namysłów, ul. Braterska.
  Wyświetleń: 1102
 880. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru
  Wyświetleń: 1101
 881. Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia drogą przewodu pokarmowego i pozajelitowego - II.
  Wyświetleń: 1094
 882. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w związku z rezygnacją ze stanowiska
  Wyświetleń: 1085
 883. Przeprowadzenie 200 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZGS w Domaszowicach), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1077
 884. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” polegająca na renowacji zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowska 8 na działce nr 916/7 i 917/1 - III przetarg.
  Wyświetleń: 1074
 885. Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr DP 1132 O Starościn – Jagienna w m. Starościn.
  Wyświetleń: 1068
 886. Świadczenie transportu personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - II przetarg.
  Wyświetleń: 1064
 887. Zakup materiałów dydaktycznych dla Publicznego Gimnazjum w Wilkowie uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1057
 888. Przeprowadzenie 480 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSG w Pokoju), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1047
 889. Dostawy materiałów szewnych.
  Wyświetleń: 1046
 890. Przeprowadzenie 60 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1041
 891. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie
  Wyświetleń: 1039
 892. VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1025
 893. Wykaz nieruchomości - urządzone pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1023
 894. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 1017
 895. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Kolejowa – budowa chodnika.
  Wyświetleń: 1010
 896. Zakup materiałów dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Namysłowskiego uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1009
 897. Dostawy leków różnych - wlewki onkologiczne i kontrast
  Wyświetleń: 1003
 898. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski" - remont konserwatorski odcinka murów obronnych w Namysłowie przy ul. Staszica 8 na działce nr 913.
  Wyświetleń: 1002
 899. Wykaz nieruchomości - kompleks budynków użytkowych położonych w Namysłowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieokreślony.
  Wyświetleń: 995
 900. Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie - II.
  Wyświetleń: 985
 901. Ochrona siedlisk gatunku nietoperzy i wspomaganie rozmnażania się gatunku nietoperzy na obszarze parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 980
 902. Wykaz informujący o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 980
 903. Wykaz nieruchomości – gruntów rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres jednego roku.
  Wyświetleń: 976
 904. Dostawy płynów infuzyjnych
  Wyświetleń: 950
 905. Dostawy środków dezynfekcyjnych II.
  Wyświetleń: 942
 906. Dostawy rękawic chirurgicznych
  Wyświetleń: 933
 907. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 932
 908. Wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 930
 909. Wykaz nieruchomości - lokalu biurowego położonego w Namysłowie na I piętrze budynku przy ul. Pułaskiego 3b przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 929
 910. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędniczne w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie - Referent do spraw uczniowskich - Nierostrzygnięty
  Wyświetleń: 922
 911. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 910
 912. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Kolejowa – budowa chodnika II.
  Wyświetleń: 908
 913. Modernizacja drogi powiatowej nr DP 1111 O w m. Włochy.
  Wyświetleń: 905
 914. Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Namysłowie.
  Wyświetleń: 902
 915. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 895
 916. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski - renowacja zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowska 8 na działce nr 916/7 i 917/1.
  Wyświetleń: 894
 917. Wykaz nieruchomości – kompleks budynków użytkowych położonych w Namysłowie przy ul. Piastowskiej i ul. Dubois przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 884
 918. I publiczny przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego – autobus marki Renault Master
  Wyświetleń: 882
 919. Świadczenie usług pralniczych.
  Wyświetleń: 868
 920. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 865
 921. Wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny w szkołach uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” - III przetarg.
  Wyświetleń: 865
 922. Dostawy antybiotyków
  Wyświetleń: 862
 923. Świadczenie usług porządkowych oraz gospodarczo-konserwacyjnych.
  Wyświetleń: 859
 924. Przeprowadzenie 1250 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie I LO w Namysłowie).
  Wyświetleń: 858
 925. Rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu e-zdrowia w Namysłowskim  Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.
  Wyświetleń: 851
 926. Wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny w szkołach uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” - II przetarg.
  Wyświetleń: 846
 927. II (drugi) publiczny przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego – autobus marki Renault Master
  Wyświetleń: 837
 928. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 830
 929. Wykaz nieruchomości - urządzonego pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia działalności biurowej.
  Wyświetleń: 825
 930. III (trzeci) publiczny przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego
  Wyświetleń: 824
 931. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” - mury obronne ul. Staszica 8 oraz mury obronne ul. Piastowska 8.
  Wyświetleń: 821
 932. Dostawa i montaż 7 zestawów systemów multimedialnych dla projektu pt.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna”.
  Wyświetleń: 815
 933. Dostawy środków dezynfekcyjnych.
  Wyświetleń: 807
 934. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” polegająca na renowacji zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowska 8 na działce nr 916/7 i 917/1.
  Wyświetleń: 799
 935. Dostawy materiałów opatrunkowych.
  Wyświetleń: 798
 936. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
  Wyświetleń: 796
 937. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski - II.
  Wyświetleń: 782
 938. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” - mury obronne ul. Staszica 8 oraz mury obronne ul. Piastowska 8.
  Wyświetleń: 777
 939. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2018 (za rok 2017)
  Wyświetleń: 771
 940. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro polegają na ochronie siedlisk gatunku nietoperzy i wspomaganie rozmnażania się gatunku nietoperzy na obszarze parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie
  Wyświetleń: 768
 941. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. przetarg II
  Wyświetleń: 754
 942. Uchwały Rady Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 738
 943. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, instalacja oraz montaż 12 tablic tyflograficznych dla projektu pt.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna”.
  Wyświetleń: 733
 944. Wyjazd edukacyjny do Drezna w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 730
 945. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 728
 946. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2018
  Wyświetleń: 725
 947. Świadczenie usług transportu sanitarnego.
  Wyświetleń: 722
 948. Świadczenie usług transportu sanitarnego.
  Wyświetleń: 718
 949. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 715
 950. Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (Działka nr 315/3; Obręb Kamienna)
  Wyświetleń: 713
 951. Nabór na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 701
 952. Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
  Wyświetleń: 688
 953. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni
  Wyświetleń: 688
 954. Dostawy immunoglobulin
  Wyświetleń: 678
 955. Remont drogi powiatowej nr DP 1150 O Popielów-Ładza w m. Ładza o długości 1.097,0 mb (klasa drogi -Z) .
  Wyświetleń: 663
 956. Świadczenie usług pralniczych
  Wyświetleń: 652
 957. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2018 r. za rok 2017
  Wyświetleń: 651
 958. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA - III przetarg
  Wyświetleń: 647
 959. Kompleksowa usługa opracowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych.
  Wyświetleń: 646
 960. Uchwały Zarządu Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 643
 961. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2018 r. (za rok 2017)
  Wyświetleń: 636
 962. V (piąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 635
 963. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 634
 964. Protokoły Rady Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 631
 965. Protokoły Zarządu Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 628
 966. Dostawy materiałów szewnych.
  Wyświetleń: 620
 967. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 610
 968. Wezwanie do odbioru depozytu spis
  Wyświetleń: 603
 969. VIII (ósme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 601
 970. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2018 (za rok 2017)
  Wyświetleń: 598
 971. Zapytanie ofertowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 590
 972. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego
  Wyświetleń: 575
 973. Ogłoszenie o naborze - Referent do spraw administracyjnych
  Wyświetleń: 575
 974. Opracowanie, korekta, druk i dostawa materiałów poligraficznych dla projektu pt.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna”.
  Wyświetleń: 575
 975. Świadczenie transportu personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
  Wyświetleń: 570
 976. Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego II.
  Wyświetleń: 553
 977. Imienny wykaz głosowań
  Wyświetleń: 547
 978. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędniczne w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie - Referent do spraw uczniowskich II
  Wyświetleń: 532
 979. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER w roku 2018.
  Wyświetleń: 531
 980. Wykaz imiennych głosowań kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 531
 981. Ochrona siedlisk gatunku nietoperzy i wspomaganie rozmnażania się gatunku nietoperzy na obszarze parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 527
 982. Wykaz nieruchomości - urządzone pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 520
 983. Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2018 roku
  Wyświetleń: 514
 984. Ogłoszenie o naborze - Inspektor do spraw administracyjno osobowych i płac
  Wyświetleń: 513
 985. Dostawy rękawic chirurgicznych.
  Wyświetleń: 488
 986. Wezwanie do odbioru rzeczy - Rower
  Wyświetleń: 487
 987. Dostawy antybiotyków.
  Wyświetleń: 469
 988. Wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim" - II.
  Wyświetleń: 460
 989. Wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 454
 990. VI (szóste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 452
 991. IX (dziewiąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 446
 992. Wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” - Drezno, Berlin.
  Wyświetleń: 443
 993. V (piąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 441
 994. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2018 r. (za rok 2017) Piotr Lechowicz
  Wyświetleń: 440
 995. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Andrzeja Michty złożone w 2018 r. (za rok 2017)
  Wyświetleń: 432
 996. Dostawy profesjonalnej chemii gospodarczej.
  Wyświetleń: 430
 997. Opracowanie, korekta, druk i dostawa folderu promocyjnego dla projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 406
 998. Remont drogi powiatowej nr DP 1150 O Popielów-Ładza w m. Ładza o długości 1.097,0 mb (klasa drogi -Z) - II Przetarg..
  Wyświetleń: 400
 999. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie
  Wyświetleń: 392
 1000. Zapytanie ofertowe: Uproszczone plany urządzenia lasu. Inwentaryzacja stanu lasu.
  Wyświetleń: 381
 1001. Remont drogi powiatowej nr DP 1145 O DK 42 – Strzelce – Domaszowice – Wielołęka na odcinku DK 42 Gręboszów – Strzelce.
  Wyświetleń: 373
 1002. Wykaz nieruchomości – gruntów rolnych położonych w Namysłowie przeznaczonych do zbycia.
  Wyświetleń: 370
 1003. Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych.
  Wyświetleń: 358
 1004. Dostawy materiałów opatrunkowych.
  Wyświetleń: 357
 1005. Informacje dla stowarzyszeń
  Wyświetleń: 356
 1006. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone 2 miesiące przed końcem kadencji (wrzesień 2018 r.)
  Wyświetleń: 356
 1007. Wezwanie do odbioru rzeczy - Rower górski
  Wyświetleń: 351
 1008. Dostawy antybiotyków
  Wyświetleń: 349
 1009. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie.
  Wyświetleń: 347
 1010. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie - II Przetarg.
  Wyświetleń: 346
 1011. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie.
  Wyświetleń: 338
 1012. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. - V Przetarg.
  Wyświetleń: 327
 1013. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr DP 1126 O w m. Krasowice.
  Wyświetleń: 324
 1014. Petycje 2019
  Wyświetleń: 314
 1015. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 314
 1016. Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej
  Wyświetleń: 308
 1017. Budowa i wdrożenie bazy danych, aplikacji mobilnej, portalu www w trzech wersjach językowych (polskiej angielskiej i niemieckiej oraz opracowanie contentu
  Wyświetleń: 307
 1018. Dostawy płynów infuzyjnych
  Wyświetleń: 298
 1019. Wykaz nieruchomości - gruntów rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 294
 1020. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. - IV Przetarg.
  Wyświetleń: 291
 1021. Dostawy leków różnych (II).
  Wyświetleń: 282
 1022. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 276
 1023. Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych - II Przetarg.
  Wyświetleń: 276
 1024. Dostawy leków różnych (I).
  Wyświetleń: 273
 1025. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr DP 1125 O w m. Lubska o długości 239,50 mb
  Wyświetleń: 269
 1026. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.100.000,00 zł.
  Wyświetleń: 262
 1027. Wykaz nieruchomości - urządzone stoisko obsługi klienta mieszczące się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 261
 1028. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie - III Przetarg.
  Wyświetleń: 260
 1029. Preparaty i sprzęt do żywienia
  Wyświetleń: 252
 1030. Dostawy leków różnych (III).
  Wyświetleń: 250
 1031. Oferta banku żywności na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - rok 2018
  Wyświetleń: 242
 1032. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej i Ośrodka Leczenia Odwykowego.
  Wyświetleń: 242
 1033. Wykonywania usługi inżyniera kontraktu.
  Wyświetleń: 241
 1034. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone 2 miesiące przed końcem kadencji (wrzesień 2018 r. Piotr Lechowicz)
  Wyświetleń: 236
 1035. Nabór na stanowisko ds. promocji i komunikacji społecznej w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu
  Wyświetleń: 233
 1036. Budowa i wdrożenie bazy danych, aplikacji mobilnej, portalu www w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej)
  Wyświetleń: 210
 1037. Ogłoszenia DPS
  Wyświetleń: 203
 1038. Nabór na stanowisko ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 200
 1039. Dostawy środków dezynfekcyjnych.
  Wyświetleń: 199
 1040. X (dziesiąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego II.
  Wyświetleń: 184
 1041. Dostawy leków różnych (IV).
  Wyświetleń: 180
 1042. VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego I.
  Wyświetleń: 180
 1043. Zapytanie ofertowe na wykonywanie okresowych przeglądów i bieżącej konserwacji dźwigu osobowego znajdującego się w Starostwie Powiatowym w Namysłowie.
  Wyświetleń: 176
 1044. Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości do Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 175
 1045. VI (szóste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 163
 1046. Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Zamawiającego w ilości łącznej ok. 13.784 szt. (+30%; -30%) oraz do nieodpłatnego złomowania i utylizacji starych tablic.
  Wyświetleń: 145
 1047. Dostawa schodołazu osobowego krzesełkowego do Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie.
  Wyświetleń: 143
 1048. Ułożenie kostki brukowej na terenie Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej
  Wyświetleń: 123
 1049. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 121
 1050. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 500 ton.
  Wyświetleń: 111
 1051. Świadczenie usług transportu sanitarnego
  Wyświetleń: 93
 1052. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Andrzeja Michty złożone na koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 89
 1053. Dostawy leków różnych (III).
  Wyświetleń: 88
 1054. Uchwały Rady Powiatu - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 88
 1055. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 84
 1056. Świadczenie usług pralniczych.
  Wyświetleń: 79
 1057. Dostawy leków różnych (II).
  Wyświetleń: 73
 1058. Uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 60
 1059. XI (jedenaste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 53
 1060. VIII (ósme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 52
 1061. VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza.
  Wyświetleń: 50
 1062. Zarządzenia Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 49
 1063. Plan zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 46
 1064. Sprawozdania Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 44
 1065. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 31
 1066. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 r. - 2023 r. (Andrzej Zielonka)
  Wyświetleń: 27
 1067. oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego Konrada Gęsiarza złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru na stanowisko
  Wyświetleń: 23
 1068. Zamówienia publiczne 2019 r. - TEST
  Wyświetleń: 23
Metryczka
 • wytworzono:
  07-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  07-10-2011 10:29
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 18058
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×