Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12286013379314837414912313838766550000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12358413486513555411492610855691407723158616078732112239110193115955
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
75943621599608926871525683788359778928951181220110300113585124780
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
791786813570585595067572267687660797423171742731606676189894
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
615594672745897442268019262361651806255159557593085813965480
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
612037522961721665057510571187138876123776127687124320121658134578
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
268633745548738306552852030392326423477431985319712962647741
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
337651866615699199382159318390172961520221275222352091023687
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000001107428103836
 1. Rejestr stron BIP
  Wyświetleń: 377224
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 221811
 3. Wydziały
  Wyświetleń: 94131
 4. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (konkursy)
  Wyświetleń: 82187
 5. Zapytania ofertowe 2014 r.
  Wyświetleń: 59674
 6. Wydział Komunikacji i Transportu - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 58633
 7. Dyżury aptek na terenie powiatu
  Wyświetleń: 53183
 8. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 46743
 9. Druki i wnioski dostępne w Wydziale Architektury i Budownictwa
  Wyświetleń: 41012
 10. Zapytania ofertowe 2015 r.
  Wyświetleń: 40244
 11. Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntów rolnych
  Wyświetleń: 38950
 12. Wydział Architektury i Budownictwa - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 38716
 13. Załatwianie spraw w PCPR
  Wyświetleń: 35111
 14. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 34814
 15. Wydział Dróg - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 33775
 16. Wzory druków PINB
  Wyświetleń: 33543
 17. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 33087
 18. Druki i wnioski dostępne w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 32259
 19. Wydział Organizacyjny - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 31781
 20. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 30970
 21. Kierownictwo Starostwa
  Wyświetleń: 29616
 22. Wydział Finansowy - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 29284
 23. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 29236
 24. Zamówienia publiczne 2017 r.
  Wyświetleń: 28003
 25. Zapytania ofertowe 2016 r.
  Wyświetleń: 27886
 26. Wizja i misja szkoły ZSS
  Wyświetleń: 27788
 27. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 27665
 28. Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 27629
 29. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2014 r.
  Wyświetleń: 27492
 30. Zakładanie stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 27425
 31. Zamówienia publiczne 2016 r.
  Wyświetleń: 26984
 32. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 26445
 33. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2015 r.
  Wyświetleń: 26140
 34. Majątek i budżet ZSM
  Wyświetleń: 25715
 35. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 25154
 36. Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa / Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 23853
 37. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 23786
 38. Biuro Prawne
  Wyświetleń: 23754
 39. Zadania Wydziału Komunikacji / Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 23723
 40. Zasady funkcjonowania PINB
  Wyświetleń: 23553
 41. Kontrole zewnętrzne w ZSM
  Wyświetleń: 23357
 42. I Liceum Ogólnokształcące
  Wyświetleń: 23192
 43. Rada Powiatu Namysłowskiego VI kadencji 2018 r.-2023 r.
  Wyświetleń: 23113
 44. Oferty pracy w PINB
  Wyświetleń: 23102
 45. Załatwianie spraw - Wydział Inwestycji
  Wyświetleń: 23046
 46. Statut I LO
  Wyświetleń: 22960
 47. Statut ZSM
  Wyświetleń: 22738
 48. Rekrutacja ZSS
  Wyświetleń: 22703
 49. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2016 r.
  Wyświetleń: 22508
 50. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 22481
 51. Zamówienia publiczne 2015 r.
  Wyświetleń: 22416
 52. Zarząd Powiatu Namysłowskiego VI kadencji 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 22212
 53. Wykaz regulaminów ZSS
  Wyświetleń: 22098
 54. Procedury dotyczące wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy
  Wyświetleń: 21975
 55. Strategie i programy PCPR
  Wyświetleń: 21877
 56. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 21652
 57. Zamówienia niepubliczne (zapytania ofertowe) 2013 r.
  Wyświetleń: 21328
 58. Protokoły Zarządu Powiatu 2010r. - 2014r
  Wyświetleń: 21078
 59. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu
  Wyświetleń: 20849
 60. Zamówienia publiczne 2018 r.
  Wyświetleń: 20723
 61. Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2015 r.
  Wyświetleń: 20708
 62. Zamówienia publiczne 2014 r.
  Wyświetleń: 20199
 63. Majątek i budżet I LO
  Wyświetleń: 20164
 64. Prowadzone rejestry PINB
  Wyświetleń: 19946
 65. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 19515
 66. Informacje ogóne Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 19459
 67. Druki do pobrania - Wydział Dróg
  Wyświetleń: 19443
 68. Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 19377
 69. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 18890
 70. Zawiadomienia o posiedzeniach (sesjach) Rady Powiatu
  Wyświetleń: 18871
 71. Zadania Wydziału Architektury i Budownictwa / Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 18779
 72. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2013 r.
  Wyświetleń: 18764
 73. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 18513
 74. Zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 18482
 75. Organizacja PINB
  Wyświetleń: 18104
 76. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2012 r.
  Wyświetleń: 17998
 77. Statut prawny PINB
  Wyświetleń: 17968
 78. Wyniki wyszukiwania w BIP
  Wyświetleń: 17853
 79. Zamówienia niepubliczne (zapytania ofertowe) 2012 r.
  Wyświetleń: 17809
 80. Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 17717
 81. Zadania Wydziału Finansowego
  Wyświetleń: 17646
 82. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 17644
 83. Struktura Organizacyjna Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 17598
 84. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających złożenie wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
  Wyświetleń: 17446
 85. Zamówienia publiczne 2013 r.
  Wyświetleń: 17434
 86. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie
  Wyświetleń: 17414
 87. Zadania Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu
  Wyświetleń: 17267
 88. Zapytania ofertowe 2018 r.
  Wyświetleń: 17111
 89. Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu
  Wyświetleń: 16958
 90. Zadania Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 16887
 91. Rejestry publiczne, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 16692
 92. Protokoły Rady Powiatu
  Wyświetleń: 16496
 93. Oświadczenia majątkowe pracowników starostwa
  Wyświetleń: 16426
 94. Uchwały Zarządu Powiatu 2010 r. – 2014 r.
  Wyświetleń: 16401
 95. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
  Wyświetleń: 16022
 96. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 15953
 97. Biuro rzeczy znalezionych
  Wyświetleń: 15947
 98. Zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 15911
 99. Statut powiatu
  Wyświetleń: 15834
 100. Pogram Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 15823
 101. Rejestracja pojazdów - Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 15765
 102. Zadania Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 15636
 103. Komisje Stałe Rady Powiatu kadencji VI 2018 r. -2023 r.
  Wyświetleń: 15520
 104. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 15377
 105. Oświadczenia majątkowe Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 15368
 106. Zadania Wydziału Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 15217
 107. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 15209
 108. Podstawowe informacje dotyczące Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 15140
 109. Zamówienia publiczne 2012 r.
  Wyświetleń: 14994
 110. Podstawa prawna działalności Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 14986
 111. Wykaz obiektów i robót nie wymagajacych pozwolenia na budowę / rozbiórkę
  Wyświetleń: 14977
 112. Informacje ogólne Zespół Szkół Mechanicznych
  Wyświetleń: 14852
 113. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  Wyświetleń: 14842
 114. Informacje ogólne Zespół Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 14805
 115. Działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 14761
 116. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wyświetleń: 14734
 117. Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarowania odpadami dla Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 14577
 118. Załatwianie spraw - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 14543
 119. Charakterystyka Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 14451
 120. Uchwały Rady Powiatu 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 14351
 121. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 14329
 122. Podstawa prawna Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 14220
 123. Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 14182
 124. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Aktualności
  Wyświetleń: 14026
 125. Zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 14022
 126. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu
  Wyświetleń: 14018
 127. Zasady rekrutacji I LO
  Wyświetleń: 13942
 128. Pozostałe informacje publiczne
  Wyświetleń: 13897
 129. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 13815
 130. Informacje Ogólne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 13800
 131. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 13781
 132. Ogłoszenia biura rzeczy znalezionych
  Wyświetleń: 13773
 133. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2018 r.
  Wyświetleń: 13751
 134. Pobierz programy
  Wyświetleń: 13743
 135. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 13637
 136. Struktura organizacyjna I LO
  Wyświetleń: 13568
 137. Zasady rekrutacji ZSM
  Wyświetleń: 13485
 138. Podstawa prawna działania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 13372
 139. Rejestry, ewidencje i archiwa ZSM
  Wyświetleń: 13313
 140. Informacje finansowe Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 13116
 141. Organy i osoby sprawujące funkcję PINB
  Wyświetleń: 12983
 142. Rejestr SKP i OSK
  Wyświetleń: 12920
 143. Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
  Wyświetleń: 12915
 144. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - ZLIKWIDOWANY
  Wyświetleń: 12866
 145. Struktura organizacyjna ZSM
  Wyświetleń: 12730
 146. Wykaz regulaminów ZSM
  Wyświetleń: 12723
 147. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2019 r.
  Wyświetleń: 12719
 148. Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 12683
 149. Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
  Wyświetleń: 12591
 150. Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień
  Wyświetleń: 12586
 151. Rejestry, ewidencje i archiwa I LO
  Wyświetleń: 12553
 152. Kontrole zewnętrzne w I LO
  Wyświetleń: 12533
 153. Uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 12511
 154. Załatwianie spraw - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 12497
 155. Petycje 2017
  Wyświetleń: 12484
 156. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie
  Wyświetleń: 12448
 157. Struktura Organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 12347
 158. Majątek PINB
  Wyświetleń: 12334
 159. Kontrole zewnętrzne Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 12324
 160. Informacje Ogólne - Dom Dziecka i Filia w Namysłowie
  Wyświetleń: 12276
 161. Struktura organizacyjna ZSS
  Wyświetleń: 12238
 162. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 12232
 163. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 12221
 164. Majątek Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 12211
 165. Przedmiot działania i kompetencje PINB
  Wyświetleń: 12203
 166. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2017 r.
  Wyświetleń: 12195
 167. Wsparcie dla lokalnego sektora MŚP
  Wyświetleń: 12173
 168. Statut Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 12145
 169. Kontrole zewnętrzne ZSS
  Wyświetleń: 12061
 170. Plan Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2022
  Wyświetleń: 11987
 171. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 11976
 172. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 11817
 173. Majątek i budżet ZSS
  Wyświetleń: 11634
 174. Ogłoszenia Pełnomocnika
  Wyświetleń: 11453
 175. Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 11449
 176. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 11290
 177. Informacje Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 11285
 178. Zaproszenia Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 11222
 179. Zezwolenie na transport odpadów
  Wyświetleń: 11209
 180. Zapytania ofertowe 2019 r.
  Wyświetleń: 11189
 181. Ogłoszenia o konkursach ofert
  Wyświetleń: 11110
 182. Rejestry, ewidencje i archiwa ZSS
  Wyświetleń: 10999
 183. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw PINB
  Wyświetleń: 10919
 184. Zarządzenia Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 10803
 185. Podstawa prawna działalności Domu Dziecka
  Wyświetleń: 10603
 186. Informacje Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 10410
 187. Zamówienia publiczne 2019 r.
  Wyświetleń: 10277
 188. Uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 10131
 189. Sprawozdania Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 10010
 190. Zdawalność osób szkolonych w OSK
  Wyświetleń: 9692
 191. Przedmiot działania Domu Dziecka
  Wyświetleń: 9478
 192. Wydawanie kart parkingowych
  Wyświetleń: 9395
 193. Roczna informacja finansowa za rok 2010
  Wyświetleń: 9101
 194. Wykonanie wycinki drzew w ilości 269 szt. przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 8723
 195. Oferta pracy na stanowisku: Inspektor Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 8595
 196. Sprawozdania z konsultacji Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 8593
 197. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
  Wyświetleń: 8303
 198. Konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie
  Wyświetleń: 8210
 199. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, które powstają w związku z eksploatacją instalacji
  Wyświetleń: 8186
 200. Dom Dziecka
  Wyświetleń: 8054
 201. Zgłoszenie sprzedaży pojazdu
  Wyświetleń: 8035
 202. Zapytania ofertowe 2017 r.
  Wyświetleń: 7732
 203. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 7648
 204. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 7568
 205. Zgłoszenia robót budowlanych podlegających obowiązkowi publikacji
  Wyświetleń: 7439
 206. Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 7427
 207. Nabór na stanowisko: Referent ds. sekretariatu w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 7406
 208. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki - Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie
  Wyświetleń: 7385
 209. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 7313
 210. Konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcacego w Namysłowie
  Wyświetleń: 7226
 211. Uchwały Rady Powiatu 2014 - 2018 - Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 7165
 212. Nabór na stanowisko: Sekretarz Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 7118
 213. Jak złożyć protest w sprawie zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 7001
 214. Nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu
  Wyświetleń: 6986
 215. Udostępnianie protokołu postępowania o zamówienie publiczne
  Wyświetleń: 6879
 216. Pozwolenie wodnoprawne
  Wyświetleń: 6833
 217. Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 6784
 218. Jak uzyskać informacje z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 6691
 219. Ustanowienie lub wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 6672
 220. Rejestracja pojazdu z terenu RP (spoza powiatu namysłowskiego)
  Wyświetleń: 6626
 221. Nabór na stanowisko pracy: Informatyk Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 6616
 222. Nabór na stanowisko Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Namysłowskim
  Wyświetleń: 6588
 223. Majątek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 6566
 224. Przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
  Wyświetleń: 6561
 225. Informacje publiczne Wydziału Architektury i Budownictwa
  Wyświetleń: 6550
 226. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w powiecie namysłowskim
  Wyświetleń: 6536
 227. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2011 (za rok 2010)
  Wyświetleń: 6483
 228. Kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 6260
 229. Nabór na stanowisko: Referent ds. ewidencji i rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 6252
 230. Nabór na stanowisko referenta księgowości w Zespole Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 6248
 231. Rachunki bankowe
  Wyświetleń: 6230
 232. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kadencja 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 6226
 233. Wyrejestrowanie pojazdu
  Wyświetleń: 6201
 234. Wydanie wtórnika prawa jazdy
  Wyświetleń: 6154
 235. Informacje Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 6148
 236. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2011 r. za rok 2010)
  Wyświetleń: 6109
 237. Sprzedaż wypisów z ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 6060
 238. Jak i gdzie złożyć ofertę
  Wyświetleń: 6047
 239. Zaświadczenie potwierdzające dane zarejestrowanego pojazdu
  Wyświetleń: 6040
 240. Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 6028
 241. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się lub technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 6017
 242. Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
  Wyświetleń: 6001
 243. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2011 (za rok 2010)
  Wyświetleń: 5999
 244. Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa
  Wyświetleń: 5985
 245. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2011 r. (za rok 2010)
  Wyświetleń: 5978
 246. Konkurs na stanowisko Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
  Wyświetleń: 5954
 247. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2011 r. (za rok 2010)
  Wyświetleń: 5902
 248. Zarządzenia Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 5897
 249. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych
  Wyświetleń: 5888
 250. Pozostałe informacje finansowe Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 5874
 251. Nadanie stopnia awansu zawodowego
  Wyświetleń: 5872
 252. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze dla osób indywidualnych
  Wyświetleń: 5865
 253. Informacje ogólne Zespół Szkół Rolniczych
  Wyświetleń: 5850
 254. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 5828
 255. Jak uzyskać informację o rozstrzygniętych zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 5821
 256. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 5813
 257. Jak uzyskać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
  Wyświetleń: 5799
 258. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  Wyświetleń: 5794
 259. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2013 (za rok 2012)
  Wyświetleń: 5785
 260. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym (na żądanie ZUS, KRUS, Sąd, Urząd Skarbowy, Komenda Policji)
  Wyświetleń: 5778
 261. Informacje publiczne Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 5771
 262. Uchwały Rady Powiatu 2014-2018
  Wyświetleń: 5753
 263. Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
  Wyświetleń: 5723
 264. Jak dokonać zgłoszenia robót budowlanych ?
  Wyświetleń: 5721
 265. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
  Wyświetleń: 5709
 266. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2011 r. (za rok 2010) wraz z korektą
  Wyświetleń: 5672
 267. Wnoszenie i rozpatrywanie odwołań od protestów
  Wyświetleń: 5665
 268. Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 5657
 269. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa
  Wyświetleń: 5654
 270. Jak uzyskać pozwolenie na budowę lub rozbiórkę ?
  Wyświetleń: 5611
 271. Informacja o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży
  Wyświetleń: 5606
 272. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych
  Wyświetleń: 5592
 273. Kwartalne informacje finansowe Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 5591
 274. Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
  Wyświetleń: 5571
 275. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2012 (za rok 2011)
  Wyświetleń: 5567
 276. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2012 (za rok 2011)
  Wyświetleń: 5565
 277. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 5559
 278. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji
  Wyświetleń: 5556
 279. Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
  Wyświetleń: 5531
 280. Jak uzyskać informację dotyczącą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  Wyświetleń: 5486
 281. Wykreślanie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 5450
 282. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
  Wyświetleń: 5449
 283. Jak uzyskać informację o ogłaszanych zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 5445
 284. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców
  Wyświetleń: 5437
 285. Uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 5432
 286. Obwieszczenie Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 5426
 287. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2012 r. za rok 2011)
  Wyświetleń: 5424
 288. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2013 r. za rok 2012)
  Wyświetleń: 5411
 289. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 5404
 290. Uchwały Zarządu Powiatu 2014-2018
  Wyświetleń: 5404
 291. Wykaz nieruchomości - działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5382
 292. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 5356
 293. Roczne informacje finansowe Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 5344
 294. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu, złożone w roku 2011 (za rok 2010)
  Wyświetleń: 5324
 295. Pierwsza rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP
  Wyświetleń: 5316
 296. Wykonanie zadań Starosty z zakresu administracji rządowej
  Wyświetleń: 5315
 297. Wydawanie kart wędkarskich
  Wyświetleń: 5288
 298. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej osobom opuszczającym placówki, o których mowa w art.88 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz rodziny zastępcze
  Wyświetleń: 5282
 299. Audytor Wewnętrzny
  Wyświetleń: 5277
 300. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2013 (za rok 2012)
  Wyświetleń: 5269
 301. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 5240
 302. Uzyskanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 5232
 303. Regulacje stanów prawnych nieruchomości
  Wyświetleń: 5230
 304. Koncesja na wydobywanie kopalin metodą odkrywkową ze złóż nieobjętych własnością górniczą na obszarze, który nie przekracza 2 ha, w ilości, która nie przekroczy 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych
  Wyświetleń: 5218
 305. Wezwanie do odbioru depozytu - Torba podróżna z zawartością znaleziona dnia 14 sierpnia 2015r. w Krogólnej (przystanek PKS)
  Wyświetleń: 5218
 306. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2012 r. (za rok 2011)
  Wyświetleń: 5213
 307. Obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych - przygotowanie materiałów zasobu geodezyjnego do wykonywania prac geodezyjnych oraz weryfikacja zakończonych prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 5194
 308. Przygotowywanie i zawieranie umów w sprawie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5191
 309. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2012 r. (za rok 2011)
  Wyświetleń: 5159
 310. Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  Wyświetleń: 5159
 311. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji
  Wyświetleń: 5147
 312. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 5099
 313. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 5092
 314. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2013 r. (za rok 2012)
  Wyświetleń: 5078
 315. Wyniki wyborów 2014
  Wyświetleń: 5077
 316. Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia
  Wyświetleń: 5062
 317. Dyżury aptek na terenie powiatu na rok 2019
  Wyświetleń: 5044
 318. Informacja o nieruchomościach do wynajęcia, wydzierżawienia, itp.
  Wyświetleń: 5038
 319. Kompleksowa obsługa BHP i PPOŻ na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 5030
 320. Informacje do publicznej wiadomości
  Wyświetleń: 5022
 321. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2013 r. (za rok 2012)
  Wyświetleń: 5017
 322. Informacje Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 5013
 323. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5003
 324. Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
  Wyświetleń: 4993
 325. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu
  Wyświetleń: 4989
 326. Pozostałe informacje publiczne
  Wyświetleń: 4985
 327. Zakup oraz dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (skaner kolorowy A3, drukarka i kopiarka) wraz z usługami serwisowymi dotyczącymi konserwacji urządzenia
  Wyświetleń: 4979
 328. Sprzedaż wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (dokumentacja do celów notarialnych)
  Wyświetleń: 4963
 329. Nabr na stanowisko: ds.inwestycji i remontów w Wydz. Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu - 0,5 etatu
  Wyświetleń: 4936
 330. I przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego - drewna opałowego
  Wyświetleń: 4930
 331. Informacje publiczne Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 4922
 332. Wezwanie do odbioru depozytu - rower
  Wyświetleń: 4902
 333. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 4873
 334. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4871
 335. Wezwanie do odbioru depozytu - Rower typu damka znaleziony dnia 14 lipca 2015r. w Namysłowie przy ul. Waryńskiego
  Wyświetleń: 4868
 336. Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 4838
 337. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu, złożone w roku 2012 (za rok 2011)
  Wyświetleń: 4816
 338. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2012 r. (za rok 2011)
  Wyświetleń: 4794
 339. Elementy postulatywne - Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023r.
  Wyświetleń: 4785
 340. Udostępnianie informacji o środowisku
  Wyświetleń: 4783
 341. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu, złożone w roku 2013 (za rok 2012)
  Wyświetleń: 4752
 342. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 4743
 343. Zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio-video do projektu pn.: „Dobry start – dobra przyszłość II” - II.
  Wyświetleń: 4738
 344. I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynku położonego na tej nieruchomości w Namysłowie przy ul. Grunwaldzkiej 10
  Wyświetleń: 4737
 345. Ustanawianie strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej
  Wyświetleń: 4730
 346. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu
  Wyświetleń: 4727
 347. Ogłoszenia Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 4704
 348. Udzielanie informacji o danych z ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 4695
 349. Informacje publiczne Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 4690
 350. Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 4664
 351. Nabór na stanowisko ds. księgowości
  Wyświetleń: 4661
 352. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 160/3 położona w Barzynie przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 4644
 353. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy
  Wyświetleń: 4638
 354. Nabór na stanowisko - Rzecznik Prasowy
  Wyświetleń: 4625
 355. Protokoły Zarządu Powiatu 2014-2018
  Wyświetleń: 4622
 356. Wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 4611
 357. Dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej
  Wyświetleń: 4608
 358. II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat pomieszczenia położonego w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3
  Wyświetleń: 4591
 359. Ustalenie w drodze decyzji linii brzegowej cieku naturalnego
  Wyświetleń: 4574
 360. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 167/1 położona w Nowym Folwarku przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 4570
 361. Majątek i budżet ZSR
  Wyświetleń: 4540
 362. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę lub utrzymywanie chartów lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 4531
 363. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
  Wyświetleń: 4524
 364. Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 4504
 365. Protokoły Rady Powiatu 2010r. - 2014r
  Wyświetleń: 4496
 366. Wykaz regulaminów ZSR
  Wyświetleń: 4489
 367. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2014 r. za rok 2013)
  Wyświetleń: 4466
 368. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 4459
 369. Ochrona znaków geodezyjnych
  Wyświetleń: 4445
 370. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym dot. przystosowania pojazdu do zasilania gazem / dot. przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczepy
  Wyświetleń: 4443
 371. Sprzedaż map ewidencyjnych, zasadniczych do celów opiniodawczych
  Wyświetleń: 4443
 372. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości - lokali położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12, ul. Pułaskiego 3, ul. Pułaskiego 10.
  Wyświetleń: 4432
 373. Ustanawianie w drodze decyzji strefy ochronnej urządzeń pomiarowych państwowych służb hydrologiczno - meteorologicznych i hydrogeologicznych
  Wyświetleń: 4427
 374. Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego realizującej cel publiczny
  Wyświetleń: 4402
 375. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 4352
 376. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2013 r. (za rok 2012)
  Wyświetleń: 4350
 377. Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie kopalin pospolitych
  Wyświetleń: 4349
 378. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne)
  Wyświetleń: 4341
 379. Zakup i dostawa środków czystości do Starostwa Powiatowego w Namysłowie na pokrycie bieżących potrzeb.
  Wyświetleń: 4330
 380. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2012-2014
  Wyświetleń: 4319
 381. Nabór na stanowisko ds. nadzoru nad SKP i OSK w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 4316
 382. Plan zamówień publicznych - 2017
  Wyświetleń: 4305
 383. Jak dokonać zgłoszenia rozbiórki ?
  Wyświetleń: 4294
 384. Protokoły Rady Powiaty 2014-2018
  Wyświetleń: 4276
 385. Nadanie na własność nieruchomości gruntowych pod zabudowaniami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego w zamian za świadczenia emerytalno - rentowe
  Wyświetleń: 4269
 386. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2014 (za rok 2013)
  Wyświetleń: 4243
 387. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego przez Policję
  Wyświetleń: 4237
 388. Scalenia i wymiany gruntów
  Wyświetleń: 4234
 389. Nabór na stanowisko ds. nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów i Ośrodkami Szkolenia Kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 4231
 390. Zakup usługi WMS/WFS
  Wyświetleń: 4228
 391. Jak dokonać zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania ?
  Wyświetleń: 4178
 392. Kontrole zewnętrzne w ZSR
  Wyświetleń: 4165
 393. Czyszczenie rowów przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 4154
 394. Rejestry, ewidencje i archiwa ZSR
  Wyświetleń: 4148
 395. Ustanowienie / anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe
  Wyświetleń: 4145
 396. Wycinka 161 sztuk drzew przydrożnych, gatunek topola, rosnących przy drogach powiatowych.
  Wyświetleń: 4116
 397. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4108
 398. Wezwanie do odbioru depozytu - Rower typu damka znaleziony dnia 09 lipca 2015r. w Bukowie Śl. (okolice sklepu)
  Wyświetleń: 4098
 399. II przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego – drewna opałowego
  Wyświetleń: 4092
 400. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2014 r. (za rok 2013)
  Wyświetleń: 4081
 401. Wezwanie do odbioru depozytu - pęk kluczy znalezionych w Namysłowie na przejeździe kolejowym na ul. Piłsudskiego.
  Wyświetleń: 4076
 402. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych pod budownictwo wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej.
  Wyświetleń: 4057
 403. Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawa oraz kolportaż gazety
  Wyświetleń: 4055
 404. Zakup i dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej
  Wyświetleń: 4054
 405. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej.
  Wyświetleń: 4024
 406. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 4022
 407. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa (na żądanie banków, urzędów gmin, innych instytucji)
  Wyświetleń: 4004
 408. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 4001
 409. Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
  Wyświetleń: 3978
 410. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 3977
 411. Wykaz nieruchomości - lokali położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12, ul. Pułaskiego 3, ul. Pułaskiego 10 przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat.
  Wyświetleń: 3975
 412. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 3972
 413. Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę (zniszczenie lub uszkodzenie)
  Wyświetleń: 3963
 414. Struktura organizacyjna RCKU
  Wyświetleń: 3962
 415. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2014 (za rok 2013)
  Wyświetleń: 3960
 416. Wezwanie do odbioru depozytu - Rower młodzieżowy typu górskiego znaleziony dnia 17 listopada 2015r. w Kamiennej (droga polna Kamiena – Paulinów)
  Wyświetleń: 3943
 417. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2014 r. (za rok 2013)
  Wyświetleń: 3921
 418. Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice-Świerczów-Mąkoszyce – etap II
  Wyświetleń: 3912
 419. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 3906
 420. Wezwanie do odbioru depozytu - rower górski znaleziony w Namysłowie przy ul. Mickiewicza w okolicach budynku mieszkalnego nr 6
  Wyświetleń: 3901
 421. Skrzynka Podawcza Powiatowego Inspektoratu Budowlanego
  Wyświetleń: 3895
 422. Zasady rekrutacji ZSR
  Wyświetleń: 3891
 423. Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - Unieważniony
  Wyświetleń: 3890
 424. Wycinka drzew, podkrzesanie i usunięcie posuszu z wysięgnika oraz redukcja pni przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 3881
 425. Nowe wnioski o pozwolenie na budowę i rozbiórkę
  Wyświetleń: 3877
 426. Sporządzenie cyfrowej kopii PZGiK dla obszaru Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 3875
 427. Koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach powiatowych Powiatu Namysłowskiego w latach 2014 - 2016.
  Wyświetleń: 3870
 428. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2014 r. (za rok 2013)
  Wyświetleń: 3868
 429. Informacje o dyżurach PKW
  Wyświetleń: 3856
 430. Wykonanie wycinki z wysięgnika 99 szt. drzew, podkrzesania i usunięcia posuszu 128 szt. drzew oraz frezowania 78 szt. pni
  Wyświetleń: 3855
 431. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu, złożone w roku 2014 (za rok 2013)
  Wyświetleń: 3853
 432. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych II - Kurs operator obrabiarek CNC
  Wyświetleń: 3849
 433. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat stoiska obsługi klienta na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3842
 434. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych PUP
  Wyświetleń: 3826
 435. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 437/307 położonej w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 3825
 436. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 3805
 437. Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
  Wyświetleń: 3795
 438. Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.
  Wyświetleń: 3791
 439. Struktura organizacyjna ZSR
  Wyświetleń: 3775
 440. Wykaz nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 3750
 441. Poświadczenie dokumentów stwierdzających prawo własność do nieruchomości
  Wyświetleń: 3745
 442. Statut ZSR
  Wyświetleń: 3737
 443. Numery rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3736
 444. Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawa oraz kolportaż gazety: Nasz Powiat Namysłowski -II
  Wyświetleń: 3733
 445. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” polegająca na remoncie konserwatorskim odcinka murów obronnych w Namysłowie przy ul. Staszica 8 na działce nr 913.
  Wyświetleń: 3718
 446. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
  Wyświetleń: 3718
 447. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone 2 miesiące przed końcem kadencji (wrzesień 2014 r.)
  Wyświetleń: 3709
 448. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do trzech lat, nieruchomości rolnej będącej własnością Skarbu Państwa położonej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 3705
 449. Dostawa oprogramowania GEO-INFO 6 i.Net oraz GEO-INFO 6 i.Kerg
  Wyświetleń: 3660
 450. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji opiekuna stażu
  Wyświetleń: 3638
 451. Informacja o składzie i siedzibie PKW
  Wyświetleń: 3629
 452. Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkoły zawodowej w ramach realizacji projektu: Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem II
  Wyświetleń: 3629
 453. Wykaz nieruchomości - urządzonego stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 3628
 454. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 3625
 455. Zapytanie ofertowe dot. przeglądów obiektów mostowych
  Wyświetleń: 3624
 456. Ogłoszenie I (pierwszego) publicznego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 3621
 457. Kwartalna informacja finansowa za rok 2011
  Wyświetleń: 3607
 458. Zakup i dostawa kamizelek odblaskowych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3603
 459. Zarządu Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 3603
 460. Świadczenie usług szpitalnych na oddziale wewnętrznym i opieki długoterminowej Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
  Wyświetleń: 3591
 461. Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół zawodowych
  Wyświetleń: 3588
 462. Nabór na stanowisko ds. ewidencji kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu - Anulowane
  Wyświetleń: 3583
 463. Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy - znaleziony dnia 26 października 2016r. w Namysłowie ul. Mariańska (plac „Pod Grzybkiem”)
  Wyświetleń: 3580
 464. Jak uzyskać poświadczenie samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego ?
  Wyświetleń: 3574
 465. Nabór na stanowisko ds. Nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów i Ośrodkami Szkolenia Kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 3569
 466. Dostawa modułu Ośrodek GEO INFO V Mapa do Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3549
 467. Plan zamówień publicznych - 2018
  Wyświetleń: 3534
 468. Oświadczenia majątkowe radnych, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 3530
 469. Świadczenie usług pielęgniarskich na oddziale urologicznym Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
  Wyświetleń: 3526
 470. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie i w Wilkowie
  Wyświetleń: 3518
 471. Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Namysłowie
  Wyświetleń: 3515
 472. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2015 (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3514
 473. Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy – znaleziony 06 czerwca 2016r. na trasie Namysłów – Smarchowice Małe.
  Wyświetleń: 3514
 474. Dostawa oprogramowania dla oświaty
  Wyświetleń: 3508
 475. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 127/1 położona w Dziedzicach przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 3498
 476. Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół zawodowych II
  Wyświetleń: 3489
 477. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat położonych w Wilkowie i Namysłowie
  Wyświetleń: 3486
 478. Kursy dla uczniów szkół zawodowych ZSR i ZSM - prawo jazdy B, T i wózki widłowe
  Wyświetleń: 3482
 479. Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 3450
 480. Zakup, dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 14.
  Wyświetleń: 3429
 481. Wykaz nieruchomości - działka o nr ewid. 1279/47 położona w Namysłowie przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 3427
 482. Kwartalna informacja finansowa za rok 2010
  Wyświetleń: 3426
 483. Przebudowa części pomieszczeń budynku szpitala na oddział dziecięcy - II
  Wyświetleń: 3421
 484. Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół zawodowych: Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie, w ramach realizacji projektu pt. Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem III - 16 zadań.
  Wyświetleń: 3421
 485. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.
  Wyświetleń: 3418
 486. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2015 r. (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3412
 487. Remont drogi powiatowej nr DP 1131 O w miejscowości Domaszowice, ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 3407
 488. Ogłoszenie o sprzedaży składników mienia ruchomego w miejscowości Kozuby - gmina Pokój
  Wyświetleń: 3395
 489. Przeprowadzenie kursu pilotów wycieczek turystycznych dla uczniów szkoły zawodowej w ramach realizacji projektu pt. Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem II
  Wyświetleń: 3393
 490. Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych z dnia 27 września 2016r.
  Wyświetleń: 3391
 491. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych
  Wyświetleń: 3387
 492. Przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B dla uczniów szkoły zawodowej
  Wyświetleń: 3381
 493. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3367
 494. Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3365
 495. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 134/5 położona w Nowym Folwarku przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 3364
 496. Przebudowa boiska na boiska wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Rolniczych
  Wyświetleń: 3351
 497. Wycinka drzew wraz z wykupem II
  Wyświetleń: 3350
 498. Zapytanie ofertowe - Terminarze na rok 2014
  Wyświetleń: 3347
 499. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 3346
 500. Przebudowa części pomieszczeń w budynku szpitala na Oddział Dziecięcy w Namysłowie
  Wyświetleń: 3345
 501. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie
  Wyświetleń: 3341
 502. Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Skarbu Państwa położonych w obrębie wsi Dąbrowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat
  Wyświetleń: 3334
 503. Zakup i dostawy wody źródlanej dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3315
 504. Wykonanie wycen nieruchomości w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 3314
 505. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  Wyświetleń: 3313
 506. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji budynków powiatu namysłowskiego
  Wyświetleń: 3298
 507. Praktyki zawodowe uczniów we Wrocławiu II
  Wyświetleń: 3294
 508. Dotacje dla Szkół i Placówek publicznych i niepublicznych
  Wyświetleń: 3293
 509. Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego Microsoft SQLServer 2012 w ramach umowy licencyjnej Select Plus na potrzeby PODGiK
  Wyświetleń: 3288
 510. Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
  Wyświetleń: 3286
 511. Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i oświetleniem w m. Bukowie.
  Wyświetleń: 3268
 512. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2015 (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3255
 513. Praktyki zaowodowe uczniów we Wrocławiu
  Wyświetleń: 3252
 514. Nabór na stanowisko ds. ewidencji kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 3251
 515. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2014 r. - 2018 r. (Sławomir Gardzik)
  Wyświetleń: 3248
 516. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru
  Wyświetleń: 3246
 517. Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3245
 518. Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3226
 519. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 3225
 520. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych - Przedstawiciel handlowy telemarketer (telepraca)
  Wyświetleń: 3225
 521. oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska - Julian Kruszyński
  Wyświetleń: 3216
 522. Budowa chodnika przy drodze powiatowej DP 1105 O w m. Smogorzów o długości 399,00 mb i szerokości 2,00 m
  Wyświetleń: 3208
 523. Wykaz nieruchomości - działka o nr ewid. 437/357 przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 3197
 524. Wykaz nieruchomości - pomieszczeń położonych w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10 przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 3181
 525. Subskrypcja i nadzór autorski nad oprogramowaniem GEO-INFO 6 na rok 2013
  Wyświetleń: 3180
 526. Schematy/Procedury Kontroli
  Wyświetleń: 3175
 527. Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawa oraz kolportaż gazety: Nasz Powiat Namysłowski.
  Wyświetleń: 3171
 528. Wykonanie prac geodezyjnych w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 3166
 529. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w dniu odwołania ze stanowiska (01.12.2014r.)
  Wyświetleń: 3164
 530. Szkolenia dla osób bezrobotnych: telepraca i sklep w sieci internetowej
  Wyświetleń: 3164
 531. Ubezpieczenie mienia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 3159
 532. Praktyka zawodowa we Wrocławiu dla uczniów ZSM - II
  Wyświetleń: 3157
 533. Wykonanie wycinki drzew w ilości 157 szt. przy drogach powiatowych II.
  Wyświetleń: 3157
 534. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Poddziałanie 6.1.3., projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie - 9 zadań
  Wyświetleń: 3151
 535. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Namysłowie
  Wyświetleń: 3151
 536. Zakup i dostawa materiałów biurowych i środków czystości na pokrycie bieżących potrzeb do Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3151
 537. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2015 r. za rok 2014
  Wyświetleń: 3147
 538. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do komputerów
  Wyświetleń: 3145
 539. Zorganizowanie i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego nad polskim morzem dla osób niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 3144
 540. Remont odcinka drogi powiatowej DP 1132 O w miejscowości Pieczyska (gmina Świerczów) długości 150 mb
  Wyświetleń: 3140
 541. Wykaz nieruchomości - budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4 przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 3137
 542. Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego Microsoft SQLServer 2012
  Wyświetleń: 3134
 543. Termomodernizacja budynku Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3128
 544. Założenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla miasta Namysłów w zakresie sieci ciepłowniczej.
  Wyświetleń: 3128
 545. Ubezpieczenie mienia Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 3114
 546. Wycinka drzew wraz z wykupem, redukcja koron, usunięcie posuszu z wysięgnika oraz frezowanie pni.
  Wyświetleń: 3113
 547. Zakup i dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej "PROMYK" w Kamiennej
  Wyświetleń: 3111
 548. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 3101
 549. Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej Promyk w Kamiennej
  Wyświetleń: 3098
 550. Opracowanie rastrowej mapy zasadniczej w państwowym układzie współrzędnych płaskich „2000” dla obszaru Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 3096
 551. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2015 r. (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3091
 552. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2015 (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3090
 553. Zakup i dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Namysłowie na pokrycie bieżących potrzeb.
  Wyświetleń: 3076
 554. Praktyki zawodowe uczniów ZSM we Wrocławiu
  Wyświetleń: 3067
 555. Przeprowadzenie kursów dla uczniów ZSR i ZSM - barista, florysta, wizaż i barman
  Wyświetleń: 3066
 556. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów II LO - ćwiczenia interaktywne II
  Wyświetleń: 3062
 557. Wykonanie wycinki drzew w ilości 157 szt. przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 3057
 558. Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych i oprogramowania dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie w ramach realizacji projektu pn. W LEPSZY START.
  Wyświetleń: 3054
 559. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 3045
 560. Kursy dla uczniów ZSR i ZSM - spawanie MAG i TIG
  Wyświetleń: 3040
 561. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2015 r. (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3040
 562. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone 2 miesiące przed końcem kadencji (wrzesień 2014 r. - Roman Półrolniczak)
  Wyświetleń: 3039
 563. Wytworzenie i dostarczanie dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń
  Wyświetleń: 3037
 564. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Namysłowskiego - II
  Wyświetleń: 3034
 565. Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup, dostawę i montaż windy zewnętrznej do budynku, w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Skarbowy w Namysłowie przy Placu Wolności 1.
  Wyświetleń: 3025
 566. Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.
  Wyświetleń: 3022
 567. Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 3019
 568. Modernizacja c.w.u. i z.w. w budynku przychodni szpitala w Namysłowie
  Wyświetleń: 3012
 569. Zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio-video do projektu pn.: „Dobry start – dobra przyszłość II” - II.
  Wyświetleń: 3012
 570. Budowa zatoki parkingowej w miejscowości Krasowice
  Wyświetleń: 3009
 571. Subskrypcja i nadzór autorski nad oprogramowaniem GEO-INFO 6.
  Wyświetleń: 3009
 572. V (piąte) publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości - działek budowlanych przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 3004
 573. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na pokrycie bieżących potrzeb Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3002
 574. Opracowanie dokumentacji technicznej do przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  Wyświetleń: 2999
 575. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego DP 1129 O na odcinku Ligota Książęca – Mikowice.
  Wyświetleń: 2992
 576. Zapewnienie dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia na praktykach zawodowych we Wrocławiu dla uczniów szkół zawodowych w ramach realizacji projektu: W lepszy start.
  Wyświetleń: 2982
 577. Zakup i dostawa serwera do Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2981
 578. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2980
 579. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Poddziałanie 6.1.3., projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie - 11 zadań
  Wyświetleń: 2978
 580. Wyposażenie laboratorium logistycznego w sprzęt komputerowy i drukarki
  Wyświetleń: 2978
 581. Zakup sprzętu komputerowego i audio-video
  Wyświetleń: 2974
 582. II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie (Rynek 16/7)
  Wyświetleń: 2971
 583. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć w II LO w Namysłowie
  Wyświetleń: 2965
 584. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć w Zespole Szkół Mechanicznych oraz w I Liceum Ogólnokształcącym
  Wyświetleń: 2958
 585. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości – pomieszczeń spawalni położonych w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10
  Wyświetleń: 2948
 586. Wykonanie okresowych przeglądów i bieżącej konserwacji dźwigu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2946
 587. Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych (16 kompletów zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) dla ZSM w ramach projektu pn. W lepszy start
  Wyświetleń: 2939
 588. Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów - II.
  Wyświetleń: 2935
 589. Zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio-video do projektu pn.: Dobry start – dobra przyszłość II.
  Wyświetleń: 2933
 590. Remont istniejącego chodnika w miejscowości Minkowskie
  Wyświetleń: 2932
 591. Remont pracowni chemiczno-fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2924
 592. Wyposażenie laboratorium logistycznego w sprzęt komputerowy i drukarki II
  Wyświetleń: 2916
 593. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów II LO w Namysłowie
  Wyświetleń: 2914
 594. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie (Rynek 16/7)
  Wyświetleń: 2913
 595. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1103 O w m. Namysłów, ul. Sycowska na długości 510,00 mb.
  Wyświetleń: 2909
 596. Remont pracowni chemiczno-fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie - II.
  Wyświetleń: 2906
 597. Przewozy wraz z postojami uczestników projektów
  Wyświetleń: 2899
 598. Zakup oraz dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla zawodu branży elektromechanicznej w ramach realizacji projektu pn. LEPSZA SZKOŁA ZAWODOWA LEPSZYM JUTREM III - II
  Wyświetleń: 2899
 599. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Praca zdalna
  Wyświetleń: 2898
 600. Zakup i dostawa serwera do Starostwa Powiatowego w Namysłowie II
  Wyświetleń: 2894
 601. Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej „PROMYK”w Kamiennej.
  Wyświetleń: 2891
 602. Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do DPS - III.
  Wyświetleń: 2887
 603. Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do DPS - II
  Wyświetleń: 2885
 604. Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych i utworzenie nowych gabinetów terapeutycznych poprzez nadbudowę z przebudową i rozbudową.
  Wyświetleń: 2876
 605. Przebudowa drogi powiatowej DP 1104 O na odcinku Kowalowice-Głuszyna, o długości 900,00 mb.
  Wyświetleń: 2874
 606. Przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa w celu ich przystosowania dla potrzeb archiwum PODGiK.
  Wyświetleń: 2873
 607. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie - II
  Wyświetleń: 2865
 608. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2013 - 2016 - II.
  Wyświetleń: 2864
 609. Zakup oraz dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla zawodu branży elektromechanicznej w ramach realizacji projektu pn. LEPSZA SZKOŁA ZAWODOWA LEPSZYM JUTREM III
  Wyświetleń: 2855
 610. Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2851
 611. Wykonanie, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych z wyposażeniem do pracowni fizyczno-chemicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie
  Wyświetleń: 2850
 612. Zakup i dostawa trzynastu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.
  Wyświetleń: 2849
 613. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w II LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start. - II.
  Wyświetleń: 2846
 614. Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów.
  Wyświetleń: 2843
 615. Przebudowa drogi powiatowej DP 1348 O na odcinku Jagienna – Kozuby, o długości 1.000,00 mb.
  Wyświetleń: 2838
 616. oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru na stanowisko (Michał Ilnicki)
  Wyświetleń: 2831
 617. Przebudowa drogi powiatowej DP 1139 O na odcinku Świerczów – Bielice o długości 5,600 km.
  Wyświetleń: 2828
 618. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2013-2016.
  Wyświetleń: 2825
 619. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć pozalekcyjnych w ZSR w Namysłowie
  Wyświetleń: 2824
 620. Zakup materiałów dydaktycznych dla profilu technik elektronik
  Wyświetleń: 2822
 621. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów I LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start.
  Wyświetleń: 2817
 622. Wykonywanie i dostarczanie tablice rejestracyjnych
  Wyświetleń: 2813
 623. Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu audio-video i aparatu fotograficznego w ramach realizacji projektów pn. LEPSZA SZKOŁA ZAWODOWA LEPSZYM JUTREM III; DOBRY START – DOBRA PRZYSZŁOŚĆ II; W LEPSZY START.
  Wyświetleń: 2810
 624. Nabór na stanowisko ds. sekretariatu w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2807
 625. Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2801
 626. Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej PROMYK w Kamiennej.
  Wyświetleń: 2795
 627. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Długa – budowę chodnika od km 2+296,7 do km 3+277 o dług. 980,30mb.
  Wyświetleń: 2794
 628. Przeproawadzenie kursu pilotów wycieczek turystycznych w ramach realizacji projektu pt. Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem II.
  Wyświetleń: 2792
 629. Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów
  Wyświetleń: 2787
 630. Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym
  Wyświetleń: 2784
 631. Wykonanie prac geodezyjnych w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 2782
 632. Zakup i dostawy wody źródlanej dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2780
 633. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1105 O na odcinku Głuszyna – Smogorzów, o długości 2.200,00 mb.
  Wyświetleń: 2776
 634. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2016 (za rok 2015)
  Wyświetleń: 2770
 635. Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć w II LO w Namysłowie - II
  Wyświetleń: 2765
 636. Opracowanie rastrowej mapy zasadniczej w państwowym układzie współrzędnych płaskich 2000 dla obszaru Powiatu Namysłowskiego - II.
  Wyświetleń: 2752
 637. Przekształcanie stowarzyszenia - wpis do ewidencji
  Wyświetleń: 2748
 638. Drewno opałowe na sprzedaż
  Wyświetleń: 2747
 639. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej DP 1102 O Namysłów, ul. Braterska.
  Wyświetleń: 2742
 640. Zakup oraz dostawa urządzenia kopiująco - drukująco - skanującego do tworzenia i archiwizacji wielkoformatowej dokumentacji w kolorze
  Wyświetleń: 2739
 641. Przebudowa drogi – budowa chodnika ze ścieżką rowerową przy DP 1129 O na odcinku Mikowice – Ligota Książęca.
  Wyświetleń: 2738
 642. Prowadzenie stałej obsługi w zakresie wykonywania służby BHP i p.poż dla jednostek organizacyjnych powiatu namysłowskiego
  Wyświetleń: 2737
 643. Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ZSM - II
  Wyświetleń: 2734
 644. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2017
  Wyświetleń: 2722
 645. Wykonanie, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych z wyposażeniem do pracowni fizyczno-chemicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie - II
  Wyświetleń: 2722
 646. Zakup pomocy dydaktycznych dla zawodu branży elektromechanicznej
  Wyświetleń: 2720
 647. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2718
 648. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 6.1.3, projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie - 13 zadań.
  Wyświetleń: 2693
 649. Przebudowa drogi powiatowej DP 1127 O na odcinku Barzyna – Ligota Książęca, o długości 1.000,00 mb.
  Wyświetleń: 2688
 650. Założenia inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla miasta Namysłów.
  Wyświetleń: 2687
 651. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2013-2016 - III.
  Wyświetleń: 2687
 652. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 160/3 położona w Barzynie przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 2685
 653. Zakup i dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej PROMYK w Kamiennej
  Wyświetleń: 2680
 654. Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, biletów MPK, ubezpieczenia oraz transportów do miejsca odbywania praktyk zawodowych we Wrocławiu i powrotów do Namysłowa dla uczniów szkół zawodowych z Namysłowa i ich opiekunów
  Wyświetleń: 2679
 655. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów I LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start - II
  Wyświetleń: 2677
 656. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 6.1.3, projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie - 16 zadań.
  Wyświetleń: 2672
 657. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych - Przedstawiciel handlowy telemarketer (telepraca)
  Wyświetleń: 2670
 658. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 2662
 659. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów II LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start.
  Wyświetleń: 2647
 660. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nazwą: Pracownik administracyjno-biurowy biurowy + Internet i multimedia
  Wyświetleń: 2646
 661. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2016 (za rok 2015)
  Wyświetleń: 2642
 662. Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, biletów MPK, ubezpieczenia oraz transportów do miejsca odbywania praktyk zawodowych we Wrocławiu i powrotów do Namysłowa dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie i ich opiekunów.
  Wyświetleń: 2642
 663. Wykonanie, dostawa i montaż mebli z wyposażeniem do pracowni polonistyczno – biologicznej i matematyczno – fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2641
 664. Nabór na stanowisko Inspektora ds. obsługi Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 2633
 665. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie
  Wyświetleń: 2633
 666. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 2623
 667. Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2619
 668. Wykonanie, dostawa i montaż mebli z wyposażeniem do pracowni polonistyczno - biologicznej i matematyczno - fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie
  Wyświetleń: 2610
 669. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2015-2017.
  Wyświetleń: 2605
 670. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 6.1.3, projekt pn. "Job - czyli Jak Opuścić Bezrobocie" - Kurs pilota wycieczek.
  Wyświetleń: 2602
 671. Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawę oraz kolportaż gazety: Nasz Powiat Namysłowski.
  Wyświetleń: 2588
 672. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Poddziałanie 6.1.3., projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie.
  Wyświetleń: 2584
 673. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, w ramach projektu systemowego pt. Wspólnymi siłami ku samodzielności.
  Wyświetleń: 2572
 674. Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
  Wyświetleń: 2567
 675. Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej PROMYK w Kamiennej II.
  Wyświetleń: 2566
 676. Dostosowanie holu, pomieszczenia wc dla niepełnosprawnych i pracowni mieszczących się w łączniku I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie do obowiązujących standardów.
  Wyświetleń: 2561
 677. Generowanie PKK
  Wyświetleń: 2560
 678. Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych (15 kompletów zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) dla Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie w ramach realizacji projektu pn. W LEPSZY START - II
  Wyświetleń: 2555
 679. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2016 r. (za rok 2015)
  Wyświetleń: 2552
 680. Korekty do oświadczeń majątkowych złożonych w 2016 r.
  Wyświetleń: 2548
 681. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w I LO w ramach realizacji projektu pt. Dobry start
  Wyświetleń: 2541
 682. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2014-2015 - II.
  Wyświetleń: 2541
 683. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej DP 1103 O w m. Jakubowice.
  Wyświetleń: 2538
 684. Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Zamawiającego w ilości łącznej ok. 13 292 szt. (+30%; -30%) oraz do nieodpłatnego złomowania i utylizacji starych tablic.
  Wyświetleń: 2534
 685. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1353 O – budowa chodnika w m. Domaradzka Kuźnia o długości 127,00 mb i szerokości 1,50 m do 5,00 m wraz z remontem istniejących zjazdów.
  Wyświetleń: 2527
 686. Opracowanie dokumentacji technicznej do przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
  Wyświetleń: 2511
 687. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2014
  Wyświetleń: 2508
 688. Przebudowa drogi powiatowej DP 1103 O na odcinku w m. Jakubowice
  Wyświetleń: 2506
 689. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 2502
 690. Załatwianie spraw w Wydziałach Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2488
 691. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2014-2015
  Wyświetleń: 2476
 692. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2016 r. za rok 2015
  Wyświetleń: 2473
 693. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2016 r. (za rok 2015)
  Wyświetleń: 2466
 694. Plan zamówień publicznych - 2019
  Wyświetleń: 2465
 695. Wykaz nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2460
 696. korekty do oświadczeń majątkowych członków Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 2440
 697. Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.
  Wyświetleń: 2439
 698. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1348 O i DP 1325 O – budowa chodnika w m. Zawiść o długości 66,00 mb i szerokości 2,00 m wraz z remontem istniejącego zjazdu.
  Wyświetleń: 2431
 699. VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne i mieszkaniowo-usługowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 2428
 700. Wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Namysłowskim"
  Wyświetleń: 2428
 701. Wycinka 113 szt. drzew z gatunku topola przy drogach powiatowych.
  Wyświetleń: 2411
 702. Remont drogi powiatowej DP 1125 O (klasa drogi - Z) na odcinku w m. Namysłów ul. Grunwaldzka.
  Wyświetleń: 2406
 703. Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów
  Wyświetleń: 2396
 704. Wycieczka do Brukseli w ramach projektu Dobry start
  Wyświetleń: 2395
 705. korekty do oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2393
 706. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Namysłowie o nr ewid. 437/357, k.m. 12
  Wyświetleń: 2392
 707. IV (czwarty) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie, Rynek 16/7
  Wyświetleń: 2391
 708. Opracowanie, druk i dostawa broszury promocyjnej dla projektu pn. „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 2381
 709. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski
  Wyświetleń: 2380
 710. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Andrzeja Michty złożone w 2016 r. (za rok 2015)
  Wyświetleń: 2377
 711. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnośc i w zakresie: Część I zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  Wyświetleń: 2366
 712. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2016 (za rok 2015)
  Wyświetleń: 2363
 713. Wykaz nieruchomości - urządzonego pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 2347
 714. Przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10, polegająca na utworzeniu nowych pracowni
  Wyświetleń: 2340
 715. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Kolejowa – budowę chodnika.
  Wyświetleń: 2340
 716. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni - II
  Wyświetleń: 2333
 717. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 2333
 718. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 2332
 719. oświadczenie majątkowe Wicestrosty Namysłowskiego złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
  Wyświetleń: 2310
 720. Informacja o skladzie Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2304
 721. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr: 1) Zadanie nr 1 – DP 1102 O i DP 1104 O na odcinku Namysłów-Głuszyna; 2) Zadanie nr 2 – DP 1129 O o przebiegu Mikowice – Biestrzykowice.
  Wyświetleń: 2304
 722. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie - wykonanie elewacji.
  Wyświetleń: 2271
 723. Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2241
 724. oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru na stanowisko (Andrzej Michta)
  Wyświetleń: 2240
 725. Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2232
 726. Założenia inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla obrębów Domaszowice i Strzelce
  Wyświetleń: 2230
 727. Skład, przygotowanie do druku, druk i dostawa do Starostwa Powiatowego w Namysłowie gazety: "Nasz Powiat Namysłowski"
  Wyświetleń: 2228
 728. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 2199
 729. Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla Gminy Wilków.
  Wyświetleń: 2188
 730. Wydawanie nalepek
  Wyświetleń: 2183
 731. Koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach powiatowych Powiatu Namysłowskiego w latach 2017-2019
  Wyświetleń: 2181
 732. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie - wykonanie elewacji. II przetarg
  Wyświetleń: 2180
 733. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę dróg powiatowych.
  Wyświetleń: 2180
 734. Wytwarzanie i dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2015-2019
  Wyświetleń: 2172
 735. Rozbudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Długa – budowa chodnika
  Wyświetleń: 2168
 736. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2017 (za rok 2016)
  Wyświetleń: 2159
 737. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: Przebudowa mostu Pieczyska II w ciągu drogi powiatowej nr DP 1132 O Starościn – Domaradz – Jagienna w km 3+953.
  Wyświetleń: 2158
 738. Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2135
 739. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 2133
 740. Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla części Gminy Domaszowice w ramach trzech zadań
  Wyświetleń: 2130
 741. Scalenie gruntów w obrębie Zofijówka, gmina Domaszowice
  Wyświetleń: 2110
 742. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1127 O na odcinku Barzyna – Ligota Książęca etap II
  Wyświetleń: 2098
 743. Założenie baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla części obrębów ewidencyjnych Gminy Namysłów (obszar wiejski)
  Wyświetleń: 2091
 744. Skład, przygotowanie do druku, druk, dostawa do Starostwa Powiatowego w Namysłowie i kolportaż na terenie powiatu namysłowskiego (z wyłączeniem miasta Namysłów) gazety „Nasz Powiat Namysłowski”.
  Wyświetleń: 2075
 745. Wykaz nieruchomości położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2072
 746. IV (czwarty) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 2050
 747. Dostawa sprzętu informatycznego dla szkół zawodowych uczestniczących w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 2 części: 1. Część 1: Zestawy informatyczne dla Zespołu Szkół Rolniczych 2. Cze
  Wyświetleń: 2044
 748. Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych.
  Wyświetleń: 2040
 749. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2016-2019
  Wyświetleń: 2039
 750. Ścinka poboczy i odmulanie rowów
  Wyświetleń: 2038
 751. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 2031
 752. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1108 O w m. Woskowice Małe
  Wyświetleń: 2019
 753. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2017 r. (za rok 2016)
  Wyświetleń: 2013
 754. Wykaz nieruchomości – nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowo-magazynowym położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.
  Wyświetleń: 2013
 755. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 320 ton w roku 2015.
  Wyświetleń: 2004
 756. Wydawanie wtórników
  Wyświetleń: 2004
 757. Wykaz nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1999
 758. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów endourologicznych do Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.: ureterorenoskopu, lasera holmowego i aparatu USG.
  Wyświetleń: 1994
 759. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowo-magazynowym położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego
  Wyświetleń: 1989
 760. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego latach 2015 – 2016
  Wyświetleń: 1984
 761. Wycinka (prosta) 104 sztuk drzew przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 1982
 762. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego latach 2015 – 2016 II przetarg
  Wyświetleń: 1980
 763. Wykaz nieruchomości – działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie na osiedlu przy ul. Gałczyńskiego – 3 działki przy ul. C. Miłosza przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1968
 764. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 1967
 765. Wezwanie do odbioru depozytu - skuter
  Wyświetleń: 1964
 766. Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.
  Wyświetleń: 1961
 767. Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - II przetarg
  Wyświetleń: 1957
 768. I rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 1949
 769. Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
  Wyświetleń: 1948
 770. Założenie baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla części obrębów ewidencyjnej gminy Namysłów
  Wyświetleń: 1948
 771. Zakup i montaż barier ochronnych U-12a, słupków U-1a oraz płyt ażurowych przy drogach powiatowych nr DP 1103 O w m. Jakubowice i DP 1124 O w m. Wilków
  Wyświetleń: 1946
 772. Remont chodnika przy ul. Łączańskiej w Namysłowie przy drodze powiatowej nr DP 1117 O
  Wyświetleń: 1942
 773. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1928
 774. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego
  Wyświetleń: 1927
 775. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2017 r. za rok 2016
  Wyświetleń: 1916
 776. Przebudowa dróg powiatowych nr: 1) Zadanie nr 1 - DP 1348 O i DP 1325 O – przebudowa skrzyżowania w m. Zawiść 2) Zadanie nr 2 - DP 1132 O w m. Domaradz.
  Wyświetleń: 1908
 777. Interpelacje i zapytania 2018
  Wyświetleń: 1906
 778. Nabór na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1903
 779. Remont nawierzchni dróg powiatowych DP 1348 O za miejscowością Pokój oraz DP 1125 O na odcinku między mostami przed miejscowością Młokicie.
  Wyświetleń: 1902
 780. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 1891
 781. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 230 ton w roku 2016.
  Wyświetleń: 1887
 782. Dostawy rękawic chirurgicznych.
  Wyświetleń: 1873
 783. Dostawy materiałów szewnych.
  Wyświetleń: 1869
 784. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.
  Wyświetleń: 1860
 785. III rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 1852
 786. II rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 1845
 787. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 5 części: przetarg III spr. 26
  Wyświetleń: 1844
 788. Wykazu nieruchomości – działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1840
 789. Dostawy leków różnych. Zamówienie składa się z 9 części: 1. Dostawy leków różnych - część 1. 2. Dostawy leków różnych - część 2. 3. Dostawy leków różnych - część 3. 4. Dostawy leków różnych - część 4. 5. Dostawy leków różnych - część 5. 6. Dostawy leków r
  Wyświetleń: 1838
 790. Dostawa sprzętu informatycznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.
  Wyświetleń: 1828
 791. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1828
 792. Dokonywanie Adnotacji
  Wyświetleń: 1821
 793. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni
  Wyświetleń: 1816
 794. II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 1800
 795. Dostawy płynów infuzyjnych. Zamówienie składa się z 3 części: 1. Dostawy płynów infuzyjnych - część 1. 2. Dostawy płynów infuzyjnych - część 2. 3. Dostawy płynów infuzyjnych - część 3.
  Wyświetleń: 1767
 796. Zakup i dostawa wody źródlanej w systemie 5 galonowym (18,9 L) wraz z kubkami jednorazowymi oraz najem dystrybutorów chłodząco - grzewczych w Starostwie Powiatowym w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1762
 797. Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 5 części: przetarg III
  Wyświetleń: 1760
 798. Wezwanie do odbioru depozytu - wózek dziecięcy
  Wyświetleń: 1754
 799. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1739
 800. Dostawy antybiotyków
  Wyświetleń: 1738
 801. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 1732
 802. Nabór na stanowisko ds. promocji i komunikacji społecznej w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu
  Wyświetleń: 1730
 803. Dostawy płynów infuzyjnych przetarg II
  Wyświetleń: 1724
 804. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1712
 805. Dostawa diatermii elektrochirurgicznej z przystawką argonową
  Wyświetleń: 1710
 806. Wezwanie do odbioru depozytu - frytkownica
  Wyświetleń: 1707
 807. Ogłoszenie o naborze na stanowiska ds. administracji architektoniczno-budowlanej- II ETATY
  Wyświetleń: 1687
 808. Remont dróg powiatowych nr: DP 1102 O i DP 1104 O (klasa dróg – Z) na odcinku Namysłów – Głuszyna – Etap II – remont nawierzchni i remont chodnika na odcinku w m. Głuszyna
  Wyświetleń: 1676
 809. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 384 ton.
  Wyświetleń: 1670
 810. Odmulanie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych powiatu namysłowskiego w ilości 5000 mb.
  Wyświetleń: 1665
 811. Dostawa sprzętu gastronomicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 1664
 812. Konkurs na stanowisko dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
  Wyświetleń: 1655
 813. Dostawa sprzętu elektronicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 1651
 814. Dostawa sprzętu rolniczego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 1641
 815. Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 1639
 816. Dostawa i sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów
  Wyświetleń: 1638
 817. Interpelacje i zapytania 2019 r.
  Wyświetleń: 1634
 818. Dostawa sprzętu elektronicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 3 części: Część 1 – Zestaw sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół Mechaniczny
  Wyświetleń: 1630
 819. Dostawa sprzętu logistycznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 1617
 820. Wykaz nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1598
 821. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1593
 822. VI (szóste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1593
 823. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 1591
 824. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 2 części: Część 1 – Zestaw narzędzi mechanicznych dla Zespołu Szkół Mechanicznych.
  Wyświetleń: 1587
 825. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie
  Wyświetleń: 1582
 826. Świadczenie usług transportu sanitarnego
  Wyświetleń: 1577
 827. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 1576
 828. Opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego
  Wyświetleń: 1555
 829. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - urządzonego stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1545
 830. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2017 (za rok 2016)
  Wyświetleń: 1539
 831. Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji
  Wyświetleń: 1537
 832. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Andrzeja Michty złożone w 2017 r. (za rok 2016)
  Wyświetleń: 1535
 833. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
  Wyświetleń: 1531
 834. Dostawa trzydziestu sześciu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, dwóch serwerów z oprogramowaniem i licencjami oraz urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki laserowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1507
 835. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1498
 836. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 1493
 837. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej
  Wyświetleń: 1488
 838. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1483
 839. Przeprowadzenie 1080 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie PG w Świerczowie), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1475
 840. Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia – przetarg II
  Wyświetleń: 1472
 841. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 1469
 842. Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 1462
 843. Dostawy materiałów opatrunkowych. Zamówienie składa się z 4 części: 1) Dostawy materiałów opatrunkowych - część 1. 2) Dostawy materiałów opatrunkowych - część 2. 3) Dostawy materiałów opatrunkowych - część 3. 4) Dostawy materiałów opatrunkowych - część 4.
  Wyświetleń: 1462
 844. Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2017 roku
  Wyświetleń: 1450
 845. Wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny w szkołach uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1448
 846. Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Zamawiającego w ilości łącznej ok. 13 006 szt. (+30%; -30%) oraz do nieodpłatnego złomowania i utylizacji starych tablic.
  Wyświetleń: 1444
 847. Wykaz nieruchomości – budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4 przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1428
 848. V (piąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1421
 849. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 1414
 850. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2017 r. (za rok 2016) Próchnicki Wojciech
  Wyświetleń: 1413
 851. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
  Wyświetleń: 1409
 852. Przeprowadzenie 620 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSM w Namysłowie), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1405
 853. Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Namysłowie
  Wyświetleń: 1398
 854. Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Namysłowie
  Wyświetleń: 1396
 855. Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1386
 856. Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1373
 857. Dostawy środków dezynfekcyjnych. Zamówienie składa się z 2 części: 1) Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 1. 2) Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 2.
  Wyświetleń: 1367
 858. Wezwanie do odbioru depozytu - radio
  Wyświetleń: 1367
 859. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego (2 Przetarg).
  Wyświetleń: 1361
 860. Wsparcie kształcenia ogólnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wykonywane poprzez przewozy na i z zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdy edukacyjne w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 1358
 861. Świadczenie usług pralniczych
  Wyświetleń: 1355
 862. Dostawy leków różnych
  Wyświetleń: 1350
 863. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie
  Wyświetleń: 1349
 864. Przeprowadzenie 1250 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie I LO w Namysłowie).
  Wyświetleń: 1339
 865. Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego wraz z miejscami postojowymi.
  Wyświetleń: 1333
 866. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego.
  Wyświetleń: 1319
 867. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 1319
 868. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - 5 przetarg.
  Wyświetleń: 1318
 869. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru
  Wyświetleń: 1308
 870. Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna: Przygotowywanie, dostarczanie i przekazywanie posiłków na oddziały szpitalne (do kuchenek oddziałowych) oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych.
  Wyświetleń: 1298
 871. Wykaz nieruchomości - gruntów rolnych położonych w Namysłowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat
  Wyświetleń: 1296
 872. Przeprowadzenie 420 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie PG w Wilkowie), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1293
 873. Wsparcie kształcenia ogólnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wykonywane poprzez przewozy na i z zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdy edukacyjne - II przetarg.
  Wyświetleń: 1292
 874. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.(IV przetarg spr 26)
  Wyświetleń: 1287
 875. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2017-2019.
  Wyświetleń: 1282
 876. Utworzenie 2 Laboratoriów fonetycznych dl szkół gimnazjalnych uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 1270
 877. Przeprowadzenie 610 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSR w Namysłowie), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1267
 878. Przebudowa drogi powiatowej DP 1102 O – Namysłów, ul. Braterska.
  Wyświetleń: 1263
 879. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w związku z rezygnacją ze stanowiska
  Wyświetleń: 1262
 880. Zakup materiałów dydaktycznych dla Publicznego Gimnazjum w Świerczowie uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1262
 881. Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1261
 882. Dostawa kopuły astronomicznej wraz z teleskopem dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1258
 883. Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia drogą przewodu pokarmowego i pozajelitowego - II.
  Wyświetleń: 1250
 884. Świadczenie transportu personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
  Wyświetleń: 1246
 885. "Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie" poprzez rewitalizację zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie
  Wyświetleń: 1242
 886. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” polegająca na renowacji zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowska 8 na działce nr 916/7 i 917/1 - III przetarg.
  Wyświetleń: 1241
 887. VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1227
 888. Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr DP 1132 O Starościn – Jagienna w m. Starościn.
  Wyświetleń: 1224
 889. Wykaz nieruchomości - urządzone pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1218
 890. Dostawy leków różnych - wlewki onkologiczne i kontrast
  Wyświetleń: 1216
 891. Przeprowadzenie 200 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZGS w Domaszowicach), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1209
 892. Zakup materiałów dydaktycznych dla Publicznego Gimnazjum w Wilkowie uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1189
 893. Dostawy materiałów szewnych.
  Wyświetleń: 1187
 894. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 1184
 895. Przeprowadzenie 480 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSG w Pokoju), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1184
 896. Świadczenie transportu personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - II przetarg.
  Wyświetleń: 1183
 897. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędniczne w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie - Referent do spraw uczniowskich - Nierostrzygnięty
  Wyświetleń: 1180
 898. Wykaz nieruchomości - kompleks budynków użytkowych położonych w Namysłowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieokreślony.
  Wyświetleń: 1175
 899. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski" - remont konserwatorski odcinka murów obronnych w Namysłowie przy ul. Staszica 8 na działce nr 913.
  Wyświetleń: 1173
 900. Wykaz nieruchomości – gruntów rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres jednego roku.
  Wyświetleń: 1172
 901. Przeprowadzenie 60 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1157
 902. Dostawy środków dezynfekcyjnych II.
  Wyświetleń: 1155
 903. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Kolejowa – budowa chodnika.
  Wyświetleń: 1151
 904. Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie - II.
  Wyświetleń: 1149
 905. Wykaz informujący o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 1149
 906. Ochrona siedlisk gatunku nietoperzy i wspomaganie rozmnażania się gatunku nietoperzy na obszarze parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 1148
 907. Zakup materiałów dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Namysłowskiego uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1144
 908. Uchwały Rady Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 1134
 909. Wykaz nieruchomości - lokalu biurowego położonego w Namysłowie na I piętrze budynku przy ul. Pułaskiego 3b przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1119
 910. Dostawy płynów infuzyjnych
  Wyświetleń: 1114
 911. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1110
 912. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 1099
 913. Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1094
 914. Uchwały Zarządu Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 1082
 915. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 1074
 916. Dostawy rękawic chirurgicznych
  Wyświetleń: 1072
 917. I publiczny przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego – autobus marki Renault Master
  Wyświetleń: 1065
 918. Przeprowadzenie 1250 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie I LO w Namysłowie).
  Wyświetleń: 1057
 919. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski - renowacja zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowska 8 na działce nr 916/7 i 917/1.
  Wyświetleń: 1056
 920. Wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1056
 921. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2018 (za rok 2017)
  Wyświetleń: 1055
 922. Protokoły Rady Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 1055
 923. Świadczenie usług pralniczych.
  Wyświetleń: 1053
 924. Wykaz nieruchomości – kompleks budynków użytkowych położonych w Namysłowie przy ul. Piastowskiej i ul. Dubois przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1052
 925. III (trzeci) publiczny przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego
  Wyświetleń: 1051
 926. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Kolejowa – budowa chodnika II.
  Wyświetleń: 1048
 927. Modernizacja drogi powiatowej nr DP 1111 O w m. Włochy.
  Wyświetleń: 1031
 928. Wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny w szkołach uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” - III przetarg.
  Wyświetleń: 1031
 929. Rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu e-zdrowia w Namysłowskim  Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.
  Wyświetleń: 1024
 930. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2018
  Wyświetleń: 1020
 931. Protokoły Zarządu Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 1015
 932. Świadczenie usług porządkowych oraz gospodarczo-konserwacyjnych.
  Wyświetleń: 1014
 933. II (drugi) publiczny przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego – autobus marki Renault Master
  Wyświetleń: 1010
 934. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” - mury obronne ul. Staszica 8 oraz mury obronne ul. Piastowska 8.
  Wyświetleń: 1008
 935. Wykaz nieruchomości - urządzonego pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia działalności biurowej.
  Wyświetleń: 1003
 936. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 992
 937. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski - II.
  Wyświetleń: 987
 938. Wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny w szkołach uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” - II przetarg.
  Wyświetleń: 985
 939. Dostawy antybiotyków
  Wyświetleń: 979
 940. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
  Wyświetleń: 961
 941. Dostawy materiałów opatrunkowych.
  Wyświetleń: 959
 942. Dostawy środków dezynfekcyjnych.
  Wyświetleń: 956
 943. Dostawa i montaż 7 zestawów systemów multimedialnych dla projektu pt.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna”.
  Wyświetleń: 954
 944. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” - mury obronne ul. Staszica 8 oraz mury obronne ul. Piastowska 8.
  Wyświetleń: 950
 945. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro polegają na ochronie siedlisk gatunku nietoperzy i wspomaganie rozmnażania się gatunku nietoperzy na obszarze parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie
  Wyświetleń: 948
 946. Nabór na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 943
 947. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” polegająca na renowacji zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowska 8 na działce nr 916/7 i 917/1.
  Wyświetleń: 936
 948. Imienny wykaz głosowań
  Wyświetleń: 936
 949. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2018 r. za rok 2017
  Wyświetleń: 936
 950. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 923
 951. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. przetarg II
  Wyświetleń: 920
 952. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2018 r. (za rok 2017)
  Wyświetleń: 906
 953. Wyjazd edukacyjny do Drezna w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 893
 954. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, instalacja oraz montaż 12 tablic tyflograficznych dla projektu pt.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna”.
  Wyświetleń: 890
 955. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 886
 956. Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (Działka nr 315/3; Obręb Kamienna)
  Wyświetleń: 873
 957. Ogłoszenie o naborze - Referent do spraw administracyjnych
  Wyświetleń: 870
 958. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2018 (za rok 2017)
  Wyświetleń: 856
 959. Świadczenie usług transportu sanitarnego.
  Wyświetleń: 849
 960. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 848
 961. Świadczenie usług transportu sanitarnego.
  Wyświetleń: 840
 962. Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
  Wyświetleń: 829
 963. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędniczne w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie - Referent do spraw uczniowskich II
  Wyświetleń: 829
 964. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni
  Wyświetleń: 829
 965. Wezwanie do odbioru depozytu spis
  Wyświetleń: 821
 966. Remont drogi powiatowej nr DP 1150 O Popielów-Ładza w m. Ładza o długości 1.097,0 mb (klasa drogi -Z) .
  Wyświetleń: 816
 967. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA - III przetarg
  Wyświetleń: 808
 968. Dostawy immunoglobulin
  Wyświetleń: 801
 969. Ogłoszenie o naborze - Inspektor do spraw administracyjno osobowych i płac
  Wyświetleń: 799
 970. V (piąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 792
 971. Kompleksowa usługa opracowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych.
  Wyświetleń: 791
 972. Zapytanie ofertowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 789
 973. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 784
 974. Dostawy materiałów szewnych.
  Wyświetleń: 774
 975. Świadczenie usług pralniczych
  Wyświetleń: 774
 976. Wykaz imiennych głosowań kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 773
 977. VIII (ósme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 770
 978. Petycje 2019
  Wyświetleń: 743
 979. Świadczenie transportu personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
  Wyświetleń: 727
 980. Ochrona siedlisk gatunku nietoperzy i wspomaganie rozmnażania się gatunku nietoperzy na obszarze parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 722
 981. Wykaz nieruchomości - urządzone pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 717
 982. Opracowanie, korekta, druk i dostawa materiałów poligraficznych dla projektu pt.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna”.
  Wyświetleń: 716
 983. Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2018 roku
  Wyświetleń: 710
 984. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego
  Wyświetleń: 699
 985. Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego II.
  Wyświetleń: 690
 986. Nabór na stanowisko ds. promocji i komunikacji społecznej w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 690
 987. Wezwanie do odbioru rzeczy - Rower
  Wyświetleń: 683
 988. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER w roku 2018.
  Wyświetleń: 676
 989. Nabór na stanowisko ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 653
 990. Informacje dla stowarzyszeń
  Wyświetleń: 646
 991. Dostawy rękawic chirurgicznych.
  Wyświetleń: 635
 992. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2018 r. (za rok 2017) Piotr Lechowicz
  Wyświetleń: 633
 993. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Andrzeja Michty złożone w 2018 r. (za rok 2017)
  Wyświetleń: 621
 994. Dostawy antybiotyków.
  Wyświetleń: 616
 995. V (piąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 615
 996. IX (dziewiąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 609
 997. Wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim" - II.
  Wyświetleń: 609
 998. Wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” - Drezno, Berlin.
  Wyświetleń: 602
 999. VI (szóste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 598
 1000. Zapytanie ofertowe: Uproszczone plany urządzenia lasu. Inwentaryzacja stanu lasu.
  Wyświetleń: 596
 1001. Wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 584
 1002. Dostawy profesjonalnej chemii gospodarczej.
  Wyświetleń: 554
 1003. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone 2 miesiące przed końcem kadencji (wrzesień 2018 r.)
  Wyświetleń: 540
 1004. Remont drogi powiatowej nr DP 1150 O Popielów-Ładza w m. Ładza o długości 1.097,0 mb (klasa drogi -Z) - II Przetarg..
  Wyświetleń: 537
 1005. Opracowanie, korekta, druk i dostawa folderu promocyjnego dla projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 534
 1006. Dostawy antybiotyków
  Wyświetleń: 517
 1007. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie
  Wyświetleń: 512
 1008. Dostawy materiałów opatrunkowych.
  Wyświetleń: 509
 1009. Wezwanie do odbioru rzeczy - Rower górski
  Wyświetleń: 509
 1010. Wykaz nieruchomości – gruntów rolnych położonych w Namysłowie przeznaczonych do zbycia.
  Wyświetleń: 508
 1011. Remont drogi powiatowej nr DP 1145 O DK 42 – Strzelce – Domaszowice – Wielołęka na odcinku DK 42 Gręboszów – Strzelce.
  Wyświetleń: 506
 1012. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie - II Przetarg.
  Wyświetleń: 505
 1013. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie.
  Wyświetleń: 504
 1014. Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej
  Wyświetleń: 493
 1015. Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych.
  Wyświetleń: 477
 1016. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr DP 1126 O w m. Krasowice.
  Wyświetleń: 472
 1017. Ogłoszenia DPS
  Wyświetleń: 461
 1018. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie.
  Wyświetleń: 455
 1019. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 443
 1020. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. - V Przetarg.
  Wyświetleń: 442
 1021. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 439
 1022. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. - IV Przetarg.
  Wyświetleń: 438
 1023. Dostawy płynów infuzyjnych
  Wyświetleń: 437
 1024. Budowa i wdrożenie bazy danych, aplikacji mobilnej, portalu www w trzech wersjach językowych (polskiej angielskiej i niemieckiej oraz opracowanie contentu
  Wyświetleń: 434
 1025. Uchwały Rady Powiatu - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 434
 1026. Wykaz nieruchomości - gruntów rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 433
 1027. Oferta banku żywności na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - rok 2018
  Wyświetleń: 417
 1028. Nabór na stanowisko ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - nierozstrzygniety
  Wyświetleń: 412
 1029. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone 2 miesiące przed końcem kadencji (wrzesień 2018 r. Piotr Lechowicz)
  Wyświetleń: 411
 1030. Dostawy leków różnych (II).
  Wyświetleń: 406
 1031. Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych - II Przetarg.
  Wyświetleń: 399
 1032. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie - III Przetarg.
  Wyświetleń: 395
 1033. Dostawy leków różnych (I).
  Wyświetleń: 387
 1034. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej i Ośrodka Leczenia Odwykowego.
  Wyświetleń: 383
 1035. Uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 379
 1036. Dostawy leków różnych (III).
  Wyświetleń: 378
 1037. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.100.000,00 zł.
  Wyświetleń: 378
 1038. Wykaz nieruchomości - urządzone stoisko obsługi klienta mieszczące się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 377
 1039. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr DP 1125 O w m. Lubska o długości 239,50 mb
  Wyświetleń: 364
 1040. Wykonywania usługi inżyniera kontraktu.
  Wyświetleń: 360
 1041. Preparaty i sprzęt do żywienia
  Wyświetleń: 351
 1042. Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości do Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 350
 1043. Zarządzenia Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 348
 1044. Budowa i wdrożenie bazy danych, aplikacji mobilnej, portalu www w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej)
  Wyświetleń: 331
 1045. Zapytanie ofertowe na wykonywanie okresowych przeglądów i bieżącej konserwacji dźwigu osobowego znajdującego się w Starostwie Powiatowym w Namysłowie.
  Wyświetleń: 330
 1046. Sprawozdania Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 326
 1047. Ułożenie kostki brukowej na terenie Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej
  Wyświetleń: 325
 1048. Dostawy środków dezynfekcyjnych.
  Wyświetleń: 322
 1049. Dostawy leków różnych (IV).
  Wyświetleń: 318
 1050. X (dziesiąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego II.
  Wyświetleń: 299
 1051. Dostawa schodołazu osobowego krzesełkowego do Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie.
  Wyświetleń: 298
 1052. VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego I.
  Wyświetleń: 294
 1053. VI (szóste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 290
 1054. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 284
 1055. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 276
 1056. Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Zamawiającego w ilości łącznej ok. 13.784 szt. (+30%; -30%) oraz do nieodpłatnego złomowania i utylizacji starych tablic.
  Wyświetleń: 267
 1057. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Andrzeja Michty złożone na koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 265
 1058. Nabór na stanowisko ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 264
 1059. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 250
 1060. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 500 ton.
  Wyświetleń: 247
 1061. Dostawy leków różnych (III).
  Wyświetleń: 237
 1062. Dostawy leków różnych (II).
  Wyświetleń: 224
 1063. Świadczenie usług transportu sanitarnego
  Wyświetleń: 214
 1064. Świadczenie usług pralniczych.
  Wyświetleń: 206
 1065. Plan zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 200
 1066. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 r. - 2023 r. (Andrzej Zielonka)
  Wyświetleń: 190
 1067. oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego Konrada Gęsiarza złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru na stanowisko
  Wyświetleń: 190
 1068. VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza.
  Wyświetleń: 185
 1069. Realizacja wykonania zastępczego w zakresie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania przy ul. Oleśnickiej 15 w Namysłowie.
  Wyświetleń: 178
 1070. VIII (ósme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 172
 1071. XI (jedenaste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 170
 1072. Dostawy materiałów szewnych.
  Wyświetleń: 166
 1073. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 164
 1074. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 159
 1075. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru (kadencja 2018-2023)
  Wyświetleń: 154
 1076. Zamówienia publiczne 2019 r. - TEST
  Wyświetleń: 152
 1077. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w dniu odwołania ze stanowiska (21.11.2018 r.)
  Wyświetleń: 144
 1078. Sprawozdania finansowe - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 136
 1079. Dostawy rękawic chirurgicznych.
  Wyświetleń: 122
 1080. Sprawozdania finansowe - Starostwo Powiatowe w Namysłowie - Informacja publiczna
  Wyświetleń: 122
 1081. Sprawozdania finansowe - PPP
  Wyświetleń: 118
 1082. ROK 2018 - ZSR + RCKU
  Wyświetleń: 114
 1083. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkół Rolniczych
  Wyświetleń: 111
 1084. Sprawozdania finansowe - PINB
  Wyświetleń: 104
 1085. ROK 2018 - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE + ZSS
  Wyświetleń: 103
 1086. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie” II Przetarg..
  Wyświetleń: 102
 1087. Sprawozdania finansowe - Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  Wyświetleń: 101
 1088. Sprawozdania finansowe - Dom Pomocy Społecznej "Promyk"
  Wyświetleń: 98
 1089. Sprawozdania finansowe - Liceum Ogólnoształcące + Zespół Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 94
 1090. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkół Mechanicznych
  Wyświetleń: 87
 1091. Sprawozdania finansowe - Dom Dziecka
  Wyświetleń: 85
 1092. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 71
 1093. Obwieszczenie o licytacji
  Wyświetleń: 71
 1094. Adaptacja pomieszczeń przylegających do budowanej windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA.
  Wyświetleń: 58
 1095. Sprawozdania finansowe - RCKU
  Wyświetleń: 43
 1096. ROK 2018 - PCPR
  Wyświetleń: 40
 1097. ROK 2018 - DPS
  Wyświetleń: 35
 1098. Wydawanie zaświadczeń o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu
  Wyświetleń: 33
 1099. ROK 2018 - Dom Dziecka
  Wyświetleń: 32
 1100. Cechowanie drzewa pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 31
 1101. ROK 2018 - ZSM
  Wyświetleń: 30
 1102. ROK 2018 - PINB
  Wyświetleń: 29
 1103. ROK 2018 - STAROSTWO POWIATOWE W NAMYSŁOWIE - INFORMACJA PUBLICZNA
  Wyświetleń: 29
 1104. ROK 2018 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 27
 1105. ROK 2018 - STAROSTWO POWIATOWE W NAMYSŁOWIE
  Wyświetleń: 27
 1106. Wpis do ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych
  Wyświetleń: 26
 1107. Wezwanie do obioru rzeczy - torebka męska z zawartością
  Wyświetleń: 24
 1108. Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych
  Wyświetleń: 18
 1109. ROK 2018 - RCKU
  Wyświetleń: 15
Metryczka
 • wytworzono:
  07-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  07-10-2011 10:29
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 18513
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×