Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Druki do pobrania - Wydział Dróg

  1. DOCWniosek - opinia w spr. projektu org. ruchu - budowa zjazdu, budowa przyłącz, inne.doc
  2. DOCWniosek - remont istniejącego zjazdu.doc
  3. DOCWniosek - uzgodnienie projektu budowlanego - budowa zjazdu, budowa przyłącz, inne.doc
  4. DOCWniosek - zajęcie pasa drogowego na czas robót.doc
  5. DOCWniosek - zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia obcego.doc
  6. DOCWniosek - zgoda na lokalizację w pasie drogowym urządzenia obcego.doc
  7. DOCWniosek - zgoda na lokalizcję zjazdu, przebudowę zjazdu.doc
  8. DOCZgłoszenie szkody w pojeździe lub mieniu z OC Dróg, dla poszkodowanego.doc
  9. DOCWniosek - o wydanie oświadczenia o dostępie do drogi publicznej.doc
  10. DOCFormularz zgł. z OC Dróg dla poszkodowanego + RODO.doc