Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarowania odpadami dla Powiatu Namysłowskiego

ZIPProgram ochrony środowiska wraz z planem gospodarowania odpadami dla Powiatu Namysłowskiego.zip

 

PDFAktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.pdf

PDFAktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.pdf

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”.pdf

 

PDFAktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.pdf

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”.pdf