Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Wydział Architektury i Budownictwa - Informacje ogólne

Opłaty za pozwolenie budowlane wpłaca się na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
W przypadku ustanowienie pełnomocnika opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (oprócz zwolnionych).

 

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Wydział Architektury i Budownictwa

Plac Wolności 12 A
46-100 Namysłów
tel. +48 77/4103 695
 fax. +48 77/4103 922

  e- mail:

Pracownicy wydziału:

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

Edmund Dworecki
tel. +48 77/4103 695, wew. 108
pokój nr 108, I piętro
e-mail:

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa

Agnieszka Adamiak
tel. +48 77/4103 695, wew. 109
pokój nr 109, I piętro
e-mail:

 

Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Magdalena Hojeńska
tel. +48 77/4103 695, wew. 110
pokój nr 110, I piętro
e-mail:

 

Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Czesław Gabryl
tel. +48 77/4103 695, wew. 110
pokój nr 110, I piętro
e-mail:

 

Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa
Magdalena Bezwerchna
tel. +48 77/4103 695, wew. 110
pokój nr 110, I piętro
e-mail: