Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jak uzyskać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Jak uzyskać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

 

Miejsce załatwienia sprawy:

a) strona internetowa Starostwa www.namyslow.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”,

b)bezpośrednio w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami, II piętro, pok. 207.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

Rozpoczęcie sprawy:

osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek w formie pisemnej, faxem lub drogą elektroniczną.

Wymagane dokumenty:

pisemny wniosek z podaniem adresu wykonawcy, numeru telefonu, numeru faxu, adresu poczty elektronicznej, a w razie potrzeby również numeru NIP oraz oświadczenia upoważniającego Starostwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu wykonawcy.

Opłaty:

cena za materiały przetargowe jest każdorazowo określana w ogłoszeniu zamówienia publicznego. W przypadku przesłania materiałów pocztą do powyższej ceny dolicza się koszty opłaty pocztowej.

Czas załatwienia sprawy:

odpowiedź udzielana jest bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku                                                                                                         

Zakończenie sprawy:

osoba zainteresowana otrzyma pisemną odpowiedź wysłaną listem poleconym.

Inne istotne informacje (uwagi):

jeżeli Starostwo nie jest właściwą instytucją do załatwienia sprawy, odsyła interesanta do właściwej instytucji.