Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Jak i gdzie złożyć ofertę

Jak i gdzie złożyć ofertę

Miejsce załatwienia sprawy:
a) w sekretariacie – pok. 102,
b) bezpośrednio w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami, II piętro, pok. 207.

Podstawa prawna:
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami),
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
c) ogłoszeniem o zamówieniu publicznym.

Rozpoczęcie sprawy:

a) ofertę należy sporządzić na piśmie i złożyć w odpowiednio oznaczonej kopercie zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Wymagane dokumenty:
oferta musi zawierać dokumenty określone w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Opłaty:
w tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:
oferta przyjmowana jest bez zbędnej zwłoki.

Zakończenie sprawy:
ofercie nadaje się numer, wpisuje datę i godzinę wpływu.

Inne istotne informacje (uwagi):
jeżeli Starostwo nie jest właściwą instytucją do załatwienia sprawy, odsyła interesanta do właściwej instytucji.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  05-10-2011 14:20
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 6527
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl