Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jak i gdzie złożyć ofertę

Jak i gdzie złożyć ofertę

Miejsce załatwienia sprawy:
a) w sekretariacie – pok. 102,
b) bezpośrednio w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami, II piętro, pok. 207.

Podstawa prawna:
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami),
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
c) ogłoszeniem o zamówieniu publicznym.

Rozpoczęcie sprawy:

a) ofertę należy sporządzić na piśmie i złożyć w odpowiednio oznaczonej kopercie zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Wymagane dokumenty:
oferta musi zawierać dokumenty określone w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Opłaty:
w tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:
oferta przyjmowana jest bez zbędnej zwłoki.

Zakończenie sprawy:
ofercie nadaje się numer, wpisuje datę i godzinę wpływu.

Inne istotne informacje (uwagi):
jeżeli Starostwo nie jest właściwą instytucją do załatwienia sprawy, odsyła interesanta do właściwej instytucji.