Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 167/1 położona w Nowym Folwarku przeznaczona do sprzedaży

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuje, że w dniu 27 lutego 2013 r. podjął uchwałę nr 74/344/2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - działki o nr ewid. 167/1 położonej w Nowym Folwarku przeznaczonej do sprzedaży.
Oznaczenie nieruchomości: działka o nr ewid.: 167/1, k.m. 1, położona w Nowym Folwarku, gmina Namysłów.
Powierzchnia nieruchomości: 0,0132 ha.
Opis nieruchomości: Działka położona w Nowym Folwarku.  Działka położona w obszarze wiejskim gminy Namysłów, na skraju miejscowości Nowy Folwark; kształt nieregularny, przylega do nieruchomości sąsiedniej i do drogi, w otoczeniu tereny rolne zabudowane, tereny leśne, użytki rolne. W miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem Mr – tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i gospodarczej związanej z produkcją rolną.. Dostępne uzbrojenie: energia elektryczna, woda, sieć telekomunikacyjna. Kanalizacja w sąsiedniej działce indywidualna. Działka oznaczona w ewidencji gruntów symbolem BV i B-RV grunty orne, użytki rolne zabudowane.
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) KW nr OP1U/00074654/8 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.
Forma zbycia: Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli działki przyległej tj.: działki nr 21 państwa Lidii i Adama Bochenek. 
Cena nieruchomości netto: 1.036,00 zł
Do powyższej kwoty zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Uchwała w pełnym brzmieniu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego (adres strony internetowej www.namyslow.pl w zakładce „Nieruchomości na sprzedaż”), na okres 21 dni tj. od dnia 01.03.2013 r. do dnia 22.03.2013 r.
 
 
Zarząd Powiatu Namysłowskiego
 
Pliki do pobrania:
 
  1. PDFUCHWAŁA ZP 74-344-2013 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Nowy Folwark.pdf
  2. PDFZałącznik do uchwały ZP 74-344-2013 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Nowy Folwark.pdf