Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przygotowywanie i zawieranie umów w sprawie zamówień publicznych

Przygotowywanie i zawieranie umów w sprawie zamówień publicznych

 

Miejsce załatwienia sprawy:

bezpośrednio w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami, II piętro, pok. 207.


Podstawa prawna :

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

Rozpoczęcie sprawy:

przygotowanie umowy odbywa się po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wymagane dokumenty:

nie wymaga się.

Opłaty:

w tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Umowę zawiera się:
a) po 7 dniach od dnia ogłoszenia wyników zamówienia publicznego (w przypadku gdy nie wniesiono protestu),

b) po zakończeniu postępowania protestacyjnego (w przypadku złożenia protestu przez Wykonawcę). 

Zakończenie sprawy:

Podpisanie umowy.

Inne istotne informacje (uwagi):

Umowy sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku wniesienia protestu, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, nie można zawrzeć umowy.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  05-10-2011 14:26
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 5557
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl