Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży

Informacja o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży

 

Miejsce załatwienia sprawy:
a) strona internetowa Starostwa www.namyslow.pl w zakładce „Nieruchomości na sprzedaż”,
b) tablica ogłoszeń – parter,
c) bezpośrednio w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami, II piętro, pok. 206,
d) tel. /077/ 410 36 95, wew. 206.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

Rozpoczęcie sprawy:
Informacji udziela się w formie pisemnej – ogłoszenie lub ustnej.

Wymagane dokumenty:
nie wymaga się.

Opłaty:
w tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:
odpowiedź udzielana jest bez zbędnej zwłoki.

Zakończenie sprawy:
informacje o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży ogłasza się w prasie (lokalnej, gdy wartość nieruchomości przekracza 10.000,00 euro lub krajowej, gdy wartość nieruchomości przekracza 100.000,00 euro), zamieszcza ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa i na stronie internetowej Starostwa www.namyslow.pl w zakładce „Nieruchomości na sprzedaż”.

Inne istotne informacje (uwagi):
jeżeli Starostwo nie jest właściwą instytucją do załatwienia sprawy, odsyła interesanta do właściwej instytucji.