Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Jak uzyskać informację dotyczącą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Jak uzyskać informację dotyczącą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:
a) strona internetowa Starostwa www.namyslow.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”,
b) bezpośrednio w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami, II piętro, pok. 207.

 Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

 Rozpoczęcie sprawy:
osoba zainteresowana powinna zwrócić się z pisemną prośbą o wyjaśnienie specyfikacji najpóźniej na 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

Wymagane dokumenty:
prośbę o wyjaśnienie specyfikacji składa się w formie pisemnej z podaniem adresu wnoszącego sprawę.

Opłaty:
w tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:
odpowiedź udzielana jest bez zbędnej zwłoki.

Zakończenie sprawy:
wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, którzy złożyli  prośbę o wyjaśnienie specyfikacji oraz którzy powiadomili o pobraniu specyfikacji ze strony internetowej, zostanie jednocześnie przesłana pisemna odpowiedź wysłana listem poleconym oraz pocztą elektroniczną lub faksem.

Inne istotne informacje (uwagi):
prośba o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinna wpłynąć do Starostwa najpóźniej na 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  05-10-2011 14:49
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 5976
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl