Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawa prawna działalności Domu Dziecka

Dom Dziecka i Filia w Namysłowie działa na podstawie :

 1. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,  poz.1240 ze zm.),
 3. ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.),
 4. Decyzja Wojewody Opolskiego Nr 3/2010 z dnia 6 października 2010 r. dająca Staroście Namysłowskiemu zezwolenie na prowadzenie Domu Dziecka w Namysłowie ul. Pułaskiego 1 z  Filią w Namysłowie ul. Pułaskiego 3B na czas nieokreślony.
 5. Statutu Domu Dziecka zatwierdzonego Uchwałą Rady Powiatu nr 29/248/2013.
 6. Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka  w Namysłowie zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Powiatu Namysłowskiego nr 87/376/2013
Metryczka
 • wytworzono:
  02-07-2013
  przez: Maciej Jański
 • opublikowano:
  02-07-2013 11:46
  przez: Przemysław Radzioch
 • zmodyfikowano:
  02-07-2013 13:29
  przez: Przemysław Radzioch
 • podmiot udostępniający:
  Dom Dziecka w Namysłowie
  odwiedzin: 11637
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl