Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
Pl. Wolności 12 A
pokój nr 14, 15
tel. 77 / 41 03 695 wew. 170, 169

Podstawa prawna:
art. 184, art. 220 ust. 1, art. 221 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 z późn. zm.)
 

Rozpoczęcie sprawy:
wniosek złożony w Sekretariacie lub przesłany pocztą

Wymagane dokumenty:
Wniosek opracowany zgodnie z art. 184 ust. 2 oraz art. 221 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 z późn. zm.)

Opłaty:
Opłatę skarbową od decyzji w kwocie 2011 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie - nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Namysłowie.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

Czas załatwienia sprawy:
Do 30 dni od momentu złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami

Zakończenie sprawy:
wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Inne istotne informacje (uwagi):
Wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia w przypadku instalacji określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.12.2004r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2840)

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Od decyzji służy odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.