Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 Pl. Wolności 12 A
pokój nr 14, 15
tel. 77 / 41 03 695 wew. 170, 169

Podstawa prawna:
art. 152 ust. 1 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019r., poz. 1510)

Rozpoczęcie sprawy:
zgłoszenie złożone w Sekretariacie lub przesłane pocztą

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zawierające:

  1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
  2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
  3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
  4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
  5. wielkość i rodzaj emisji,
  6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
  7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Opłaty:
Opłatę skarbową w kwocie 120 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie - nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Namysłowie.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Czas załatwienia sprawy:
do 30 dni od momentu złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami

Zakończenie sprawy:
przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

Inne istotne informacje (uwagi):Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.