Przejdź do treści strony WCAG

Opracowanie rastrowej mapy zasadniczej w państwowym układzie współrzędnych płaskich „2000” dla obszaru Powiatu Namysłowskiego.