Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomości - działka o nr ewid. 437/357 przeznaczona do sprzedaży

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuje, że w dniu 20 grudnia 2013 r. podjął uchwałę Nr 113/492/2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości rolnej położonej w Namysłowie przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość o nr ewidencyjnym 437/357 położona w Namysłowie przy drodze powiatowej nr 1102 O (po prawej stronie trasy Namysłów – Kowalowice) o pow. 31,2292 ha. Lokalizacja atrakcyjna, na peryferiach miasta Namysłów, w bliskości punktów zaopatrzenia i zbytu, w otoczeniu gruntów rolnych
i w niedalekiej odległości od terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysoka klasa bonitacji gruntu, wysoka przydatność rolnicza.
Działka stanowi grunt orny uprawiany rolniczo, rozłóg regularny, brak wyposażenia w urządzenia do produkcji rolnej, dojazd dogodny od drogi powiatowej.

W skład działki nr 437/357 wchodzą następujące grunty:

- grunty orne RIIIa o pow. 22,6542 ha,

- grunty orne RIIIb o pow. 5,5986 ha,

- grunty orne RIVa o pow. 3,0664 ha.

Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami.

Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.

Forma zbycia: sprzedaż w drodze przetargu.

 

                                                                                                               Przewodniczący Zarządu

                                                                                                                                                                                 Julian Kruszyński

Pliki do pobrania:

  1. PDFUchwała ZP nr 113-492-2013.pdf
  2. PDFZałącznik do uchwały ZP nr 113-492-2013 z 20.12.2013 r..pdf