Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia publiczne 2014 r.

Data publikacji Termin składania ofert Zadanie
17.10.2014 r.

28.10.2014 r.

godz. 10:00

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Kolejowa – budowę chodnika.

17.10.2014 r.

03.11.2014 r.

godz. 10:00

Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1353 O – budowa chodnika w m. Domaradzka Kuźnia o długości 127,00 mb i szerokości 1,50 m do 5,00 m wraz z remontem istniejących zjazdów.

17.10.2014 r.

03.11.2014 r.

godz. 10:00

Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1348 O i DP 1325 O – budowa chodnika w m. Zawiść o długości 66,00 mb i szerokości 2,00 m wraz z remontem istniejącego zjazdu.

17.10.2014 r.

27.10.2014 r.

godz. 10:00

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i leżących przy nich chodników na terenie powiatu namysłowskieg, w latach 2014 – 2015: sezon zimowy: 01.11.2014 r. – 15.04.2015 r. - II przetarg.

13.10.2014 r.

22.10.2014 r.

godz. 10:00

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Zamawiającego w ilości łącznej ok. 13 292 szt. (+30%; -30%) oraz do nieodpłatnego złomowania i utylizacji starych tablic.

Rodzaje tablic objęte przedmiotem zamówienia:

  1. tablice samochodowe jednorzędowe,
  2. tablice samochodowe dwurzędowe,
  3. tablice motocyklowe,
  4. tablice motorowerowe,
  5. tablice indywidualne,
  6. tablice zabytkowe,
  7. tablice tymczasowe.
02.10.2014 r.

17.10.2014 r.

godz. 10:00

Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie.

26.09.2014 r.

06.10.2014 r.

godz. 10:00

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i leżących przy nich chodników na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2014 – 2015: I sezon zimowy: 01.11.2014 r. – 15.04.2015 r.
22.08.2014 r. 02.09.2014 r.
godz. 10:00
Wykonanie, dostawa i montaż mebli z wyposażeniem do pracowni polonistyczno - biologicznej
i matematyczno - fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie.
14.08.2014 r. 22.08.2014 r. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 6.1.3, projekt pn. "Job - czyli Jak Opuścić Bezrobocie" - Kurs pilota wycieczek.
13.08.2014 r. 21.08.2014 r. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w I LO w ramach realizacji projektu pt. Dobry start.
12.08.2014 r. 20.08.2014 r. Wykonanie, dostawa i montaż mebli z wyposażeniem do pracowni polonistyczno – biologicznej i matematyczno – fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie.
28.07.2014 r.

14.08.2014 r.

godz. 10:00

Budowa chodnika przy drodze powiatowej DP 1105 O w m. Smogorzów o długości 399,00 mb i szerokości 2,00 m
28.07.2014 r.

13.08.2014 r.

godz. 10:00

Przebudowa drogi powiatowej DP 1139 O na odcinku Świerczów – Bielice o długości 5,600 km.

25.07.2014 r.

12.08.2014 r.

godz. 10:00

Przebudowa drogi – budowa chodnika ze ścieżką rowerową przy DP 1129 O na odcinku Mikowice – Ligota Książęca.

10.07.2014 r.

21.07.2014 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 6.1.3, projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie.
Zamówienie składa się z 13 części (zadań - szkoleń):
1.    ZADANIE NR 1 – Palacz CO,
2.    ZADANIE NR 2 – Sprzedawca-magazynier,
3.    ZADANIE NR 3 – Szkolenie okresowe do kategorii C,
4.    ZADANIE NR 4 – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów wózków jezdniowych,
5.    ZADANIE NR 5 – ABC przedsiębiorczości,
6.    ZADANIE NR 6 – Grafika komputerowa z tworzeniem stron www,
7.    ZADANIE NR 7 – Tworzenie i obsługa sklepu internetowego,
8.    ZADANIE NR 8 – Obsługa komputera i Internetu,
9.    ZADANIE NR 9 – Nowoczesny sekretariat z językiem angielskim,
10.    ZADANIE NR 10 – Masaż klasyczny I i II stopnia,
11.    ZADANIE NR 11 – Praca zdalna - Telepraca,
12.    ZADANIE NR 12 – Pracownik gastronomii,
13.    ZADANIE NR 13 – Kurs pilota wycieczek.
10.07.2014 r.

18.07.204 r.

godz. 10:00

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Długa – budowę chodnika od km 2+296,7 do km 3+277 o dług. 980,30mb.

18.06.2014 r.

03.07.2014 r.

godz. 10:00

Dostosowanie holu, pomieszczenia wc dla niepełnosprawnych i pracowni mieszczących się w łączniku I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie do obowiązujących standardów.

17.06.2014 r.

02.07.2014 r.

godz. 10:00

Zakup, dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 14.

03.06.2014 r.

18.06.2014 r.

godz.: 1000

Przebudowa drogi powiatowej DP 1348 O  na odcinku Jagienna – Kozuby, o długości 1.000,00 mb.

02.06.2014 r.

17.06.2014 r.

godz.: 1000

Przebudowa drogi powiatowej DP 1127 O  na odcinku Barzyna – Ligota Książęca, o długości 1.000,00 mb.

30.05.2014 r.

23.06.2014 r.

godz.: 1000

Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i oświetleniem w m. Bukowie.

29.05.2014 r.

16.06.2014 r.

godz.: 10:00

Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1105 O na odcinku Głuszyna – Smogorzów, o długości 2.200,00 mb.

29.05.2014 r.

13.06.2014 r.

godz. 10:00

Przebudowa drogi powiatowej DP 1104 O  na odcinku Kowalowice-Głuszyna, o długości 900,00 mb.

27.05.2014 r.

11.06.2014 r.

godz. 10:00

Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1103 O w m. Namysłów, ul. Sycowska na długości 510,00 mb.
15.05.2014 r.

09.06.2014 r.

godz. 10:00

Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup, dostawę i montaż windy zewnętrznej do budynku, w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Skarbowy w Namysłowie przy Placu Wolności 1 w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków PFRON.
09.05.2014 r.

26.05.2014 r.

godz. 10:00

Przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa w celu ich przystosowania dla potrzeb archiwum PODGiK.

29.04.2014 r.

08.05.2014 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nazwą: Pracownik administracyjno-biurowy + Internet i multimedia.

20.03.2014 r.

31.03.2014 r.

god. 10:00

Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów.

14.03.2014 r.

28.03.2014 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tytuł projektu: Sieć możliwości.
Kategoria szkolenia: Praca zdalna.
14.03.2014 r.

26.03.2014 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w II LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start - II.

13.03.2014 r.

25.03.2014 r.

godz.10:00

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego DP 1129 O na odcinku Ligota Książęca – Mikowice.

12.03.2014 r.

21.03.2014 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 6.1.3, projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie.

Zamówienie składa się z 16 części (zadań - szkoleń):
1.    ZADANIE NR 1 – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów wózków jezdniowych,
2.    ZADANIE NR 2 – Drwal - operator pił mechanicznych,
3.    ZADANIE NR 3 – Ogrodnik terenów zieleni,
4.    ZADANIE NR 4 – Operator koparek jednonaczyniowych na III klasę uprawnień,
5.    ZADANIE NR 5 – Operator koparko-ładowarki III klasy uprawnień,
6.    ZADANIE NR 6 – Montażysta rusztowań budowlano - montażowych metalowych,
7.    ZADANIE NR 7 – Kasjer – fakturzysta,
8.    ZADANIE NR 8 – Florystyka z elementami aranżacji i dekoracji wnętrz,
9.    ZADANIE NR 9 – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów agregatów tynkarskich,
10.    ZADANIE NR 10 – Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą „MAG”,
11.    ZADANIE NR 11 – Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą „TIG”,
12.    ZADANIE NR 12 – Prawo jazdy kategorii C,
13.    ZADANIE NR 13 – Prawo jazdy kategorii C+E,
14.    ZADANIE NR 14 – Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kategorii C1, C1+E, C lub C+E,
15.    ZADANIE NR 15 – Prawo jazdy kategorii D,
16.    ZADANIE NR 16 – Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim.

12.03.2014 r.

20.03.2014 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów I LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start- II
12.03.2014 r.

27.03.2014 r.

godz. 10:00

Termomodernizacja budynku Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie.

12.03.2014 r.

27.03.2014 r.

godz. 10:00

Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Namysłowie.
07.03.2014 r. 24.03.2014 r.  godz. 10:00

Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych i utworzenie nowych gabinetów terapeutycznych poprzez nadbudowę z przebudową, rozbudową i wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w budynku związanych z montażem windy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 – 2013. Projekt p. n. Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Namysłowskim.

28.02.2014 r.

10.03.2014 r.

godz. 10:00

Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, biletów MPK, ubezpieczenia oraz transportów do miejsca odbywania praktyk zawodowych we Wrocławiu i powrotów do Namysłowa dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie i ich opiekunów.