Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Plac Wolności 12 A
46-100 Namysłów
tel. +48 77/4103 695
 fax. +48 77/4103 922

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Katarzyna Paradowska
tel. +48 77/4103 695, wew. 113
pokój nr 116, I piętro
e-mail:

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w poniedziałki, środy i piątki od godz. 800 do godz.1530.

 

Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

  1. Prowadzenie spraw należących do właściwości powiatowego rzecznika konsumentów w zakresie ochrony konsumenta określonym ustawą o Państwowej Inspekcji Handlowej oraz innymi przepisami.
  2. Żądanie wszczęcia postępowania antymonopolowego.
  3. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.
  4. Wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz występowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
  5. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  6. Współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.
  7. Występowanie z roszczeniami o zaniechanie niedozwolonych zadań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, złożenie oświadczenia przeciwko przedsiębiorcom, którzy dokonali czynu nieuczciwej konkurencji.