Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Plac Wolności 12 A
46-100 Namysłów
tel. +48 77/4103 695
 fax. +48 77/4103 922

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Katarzyna Paradowska
tel. +48 77/4103 695, wew. 113
pokój nr 116, I piętro
e-mail:

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w poniedziałki, środy i piątki od godz. 800 do godz.1530.

 

Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 1. Prowadzenie spraw należących do właściwości powiatowego rzecznika konsumentów w zakresie ochrony konsumenta określonym ustawą o Państwowej Inspekcji Handlowej oraz innymi przepisami.
 2. Żądanie wszczęcia postępowania antymonopolowego.
 3. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.
 4. Wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz występowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
 5. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 6. Współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.
 7. Występowanie z roszczeniami o zaniechanie niedozwolonych zadań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, złożenie oświadczenia przeciwko przedsiębiorcom, którzy dokonali czynu nieuczciwej konkurencji.
Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2011
  przez: Anna Pacyniak
 • opublikowano:
  06-10-2011 09:05
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  28-06-2012 11:11
  przez: Przemysław Radzioch
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 23870
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl