Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dyżury aptek na terenie powiatu

ZMIANA DYŻURÓW APTEK

 

W związku z likwidacją Apteki „Przy Targu”, uchwałą Rady Powiatu Namysłowskiego, z dnia 26 października 2018 r, Nr XLV/324/2018, został zmieniony grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu namysłowskiego, począwszy od dnia 1 października 2018 r.:

Harmonogram dyżurów w porze nocnej, święta i dni wolne od pracy - dyżur rozpoczyna się o godzinie 08.00 i trwa do godziny 08.00 następnego dnia.

L.p.

Nazwa apteki

Adres

październik

listopad

grudzień

1

Apteka „Pharmacia”

ul. Reymonta 10, Namysłów

8,18,28

7,17,27

7,17,27

2

Apteka „Siloe”

ul. Obr. Pokoju 10, Namysłów

9,19,29

8,18,28

8,18,28

3

Apteka Prywatna mgr E. Jerczyńska

ul. 3-go Maja 1-5, Namysłów

10,20,30

9,19,29

9,19,29

4

Apteka „Pod Białym Orłem”

ul. Rynek 2, Namysłów

1,11,21,31

10,20,30

10,20,30

5

Apteka „Przy Szpitalu”

ul. Oleśnicka 4, Namysłów

2,12,22

1,11,21

1,11,21,31

6

Apteka „Rodzinna”

ul. Mickiewicza 8, Namysłów

3,13,23

2,12,22

2,12,22

7

Apteka Dr Max - Kaufland

ul. Sikorskiego 12, Namysłów

4,14,24

3,13,23

3,13,23

8

Apteka „Na dobre i na złe”

ul. Krakowska 5, Namysłów

5,15,25

4,14,24

4,14,24

9

Apteka „Na Reymonta”

ul. Reymonta 1, Namysłów

6,16,26

5,15,25

5,15,25

10

Apteka „Społeczna”

ul. Boh. Warszawy 17B, Namysłów

7,17,27

6,16,26

 

 

Uchwała XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie

Powiatu Namysłowskiego na rok 2018

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017, poz. 1868)  oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2016, poz. 2142 i poz. 2003 i Dz.U 2017, poz. 1015 i poz. 1200), Rada Powiatu  Namysłowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala  się, że w roku 2018, na terenie Powiatu Namysłowskiego, obowiązywać będzie niżej podany  rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych:

 1. godziny pracy aptek ogólnodostępnych

 

Adres apteki

Nazwa apteki

Typ

Czynna

Dyżur

 

 

Poniedziałek-piątek

Soboty

Pełni

Nie pełni

Pogotowie pracy

 
 

46-034 Pokój

ul. 1-go Maja 30A,  tel. 77/ 4 69 15 63

„Pod Lipami”

A

900-1630

900-1300

-

X

-

 

46-146 Domaszowice

ul. Strzelecka 3, tel. 77/ 4 10 82 30-1

„Amicus”

mgr Dorota Idzi

A

8oo-1500

900-1100

-

X

X

 

46-100 Namysłów

ul. Reymonta 10, tel.77/ tel. 4 10 70 20

„Pharmacia”

A

900-1800

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

Rynek 2, tel.77/ 4 196 748

„Pod Białym Orłem”

A

800-1900

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Obr. Pokoju 10, tel. 77/  4 10 70 15

„Siloe”

A

800-1800

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. 3-go Maja 1-5, tel. 77/ 4 196 785

Apteka Prywatna

mgr Ewa

 Jerczyńska

A

800-1800

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 4, tel. 77/ 500 04 55

Apteka Przy Szpitalu

A

800-2200

900-1600

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Mickiewicza 8  tel. 77/ 4 102 089

Apteka Rodzinna

A

800-1900

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Wały Jana III 5, tel. 77/ 4 103 133

Apteka Przy Targu

A

800-1900

800-1500

X

-

-

 

46-100Namysłów

   ul. Sikorskiego 12, tel. 77/        030104                            

Apteka Dr Max

Kaufland

A

8°°-21°°

8°°-21°°

niedziele

9°°-19°°

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Krakowska 5

 tel. 77/ 464 80 90

Apteka

„Na dobre i na złe”

A

800-1900

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Bohaterów Warszawy 17B

 tel. 721 230 920

Apteka „Społeczna”

A

730-2000

800-1600

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Reymonta 1, tel. 77/ 546 11 35

Apteka „Na Reymonta”      mgr farm. Anna Drozdowska

A

800-1900

800-1500

X

-

-

 

46-113 Wilków,

ul. Długa 4,  tel. 77/  419 33 10

Punkt Apteczny

Beata Bojczuk

-

800-1600

900-1300

 

X

-

 

46-100 Namysłów, Kowalowice

ul. Szkolna 2, tel. 77/ 419 20 10

Punkt Apteczny

-

800-1300

-

-

X

-

 

 1. harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych, w porze nocnej, święta, dni wolne od pracy

Wykaz aptek  dyżurujących

L.p.

Nazwa

Adres

Telefon

1.

Apteka „Pharmacia”

ul. Reymonta 10, Namysłów

77/ 4 107 020

2.

Apteka „Siloe”

ul. Obr. Pokoju 10, Namysłów

77/ 4 107 015

3.

Apteka Prywatna

ul. 3-go Maja 1-5, Namysłów

77/ 4 196 785

4.

Apteka „Pod Białym Orłem”

ul. Rynek 2, Namysłów

77/ 4 196 748

5.

Apteka „Przy Szpitalu”

ul. Oleśnicka 4, Namysłów

77/ 500 04 55

6.

Apteka „Rodzinna”

ul. Mickiewicza 8, Namysłów

77/ 4 102 089

7.

Apteka „Przy Targu”

ul. Wały Jana III 5, Namysłów

77/ 4 103 133

8.

Apteka Dr Max - Kaufland

ul. Sikorskiego 12, Namysłów

77/ 4 030 104

9.

Apteka „Na dobre i na złe”

ul. Krakowska 5, Namysłów

77/ 464 80 90

10.

Apteka „Na Reymonta”

ul. Reymonta 1, Namysłów

77/ 546 11 35

11

Apteka „Społeczna”

ul. Boh. Warszawy 17B, Namysłów

721 230 920

 

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.01.2018

6

01.02.2018

4

01.03.2018

10

02.01.2018

7

02.02.2018

5

02.03.2018

11

03.01.2018

8

03.02.2018

6

03.03.2018

1

04.01.2018

9

04.02.2018

7

04.03.2018

2

05.01.2018

10

05.02.2018

8

05.03.2018

3

06.01.2018

11

06.02.2018

9

06.03.2018

4

07.01.2018

1

07.02.2018

10

07.03.2018

5

08.01.2018

2

08.02.2018

11

08.03.2018

6

09.01.2018

3

09.02.2018

1

09.03.2018

7

10.01.2018

4

10.02.2018

2

10.03.2018

8

11.01.2018

5

11.02.2018

3

11.03.2018

9

12.01.2018

6

12.02.2018

4

12.03.2018

10

13.01.2018

7

13.02.2018

5

13.03.2018

11

14.01.2018

8

14.02.2018

6

14.03.2018

1

15.01.2018

9

15.02.2018

7

15.03.2018

2

16.01.2018

10

16.02.2018

8

16.03.2018

3

17.01.2018

11

17.02.2018

9

17.03.2018

4

18.01.2018

1

18.02.2018

10

18.03.2018

5

19.01.2018

2

19.02.2018

11

19.03.2018

6

20.01.2018

3

20.02.2018

1

20.03.2018

7

21.01.2018

4

21.02.2018

2

21.03.2018

8

22.01.2018

5

22.02.2018

3

22.03.2018

9

23.01.2018

6

23.02.2018

4

23.03.2018

10

24.01.2018

7

24.02.2018

5

24.03.2018

11

25.01.2018

8

25.02.2018

6

25.03.2018

1

26.01.2018

9

26.02.2018

7

26.03.2018

2

27.01.2018

10

27.02.2018

8

27.03.2018

3

28.01.2018

11

28.02.2018

9

28.03.2018

4

29.01.2018

1

----------------

----------------

29.03.2018

5

30.01.2018

2

----------------

----------------

30.03.2018

6

31.01.2018

3

----------------

----------------

31.03.2018

7

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Data dyżuru

Data dyżuru

Nr apteki

01.04.2018

8

01.05.2018

5

01.06.2018

3

02.04.2018

9

02.05.2018

6

02.06.2018

4

03.04.2018

10

03.05.2018

7

03.06.2018

5

04.04.2018

11

04.05.2018

8

04.06.2018

6

05.04.2018

1

05.05.2018

9

05.06.2018

7

06.04.2018

2

06.05.2018

10

06.06.2018

8

07.04.2018

3

07.05.2018

11

07.06.2018

9

08.04.2018

4

08.05.2018

1

08.06.2018

10

09.04.2018

5

09.05.2018

2

09.06.2018

11

10.04.2018

6

10.05.2018

3

10.06.2018

1

11.04.2018

7

11.05.2018

4

11.06.2018

2

12.04.2018

8

12.05.2018

5

12.06.2018

3

13.04.2018

9

13.05.2018

6

13.06.2018

4

14.04.2018

10

14.05.2018

7

14.06.2018

5

15.04.2018

11

15.05.2018

8

15.06.2018

6

16.04.2018

1

16.05.2018

9

16.06.2018

7

17.04.2018

2

17.05.2018

10

17.06.2018

8

18.04.2018

3

18.05.2018

11

18.06.2018

9

19.04.2018

4

19.05.2018

1

19.06.2018

10

20.04.2018

5

20.05.2018

2

20.06.2018

11

21.04.2018

6

21.05.2018

3

21.06.2018

1

22.04.2018

7

22.05.2018

4

22.06.2018

2

23.04.2018

8

23.05.2018

5

23.06.2018

3

24.04.2018

9

24.05.2018

6

24.06.2018

4

25.04.2018

10

25.05.2018

7

25.06.2018

5

26.04.2018

11

26.05.2018

8

26.06.2018

6

27.04.2018

1

27.05.2018

9

27.06.2018

7

28.04.2018

2

28.05.2018

10

28.06.2018

8

29.04.2018

3

29.05.2018

11

29.06.2018

9

30.04.2018

4

30.05.2018

1

30.06.2018

10

---------------

--------------

31.05.2018

2

-------------

--------------

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.07.2018

11

01.08.2018

9

01.09.2018

7

02.07.2018

1

02.08.2018

10

02.09.2018

8

03.07.2018

2

03.08.2018

11

03.09.2018

9

04.07.2018

3

04.08.2018

1

04.09.2018

10

05.07.2018

4

05.08.2018

2

05.09.2018

11

06.07.2018

5

06.08.2018

3

06.09.2018

1

07.07.2018

6

07.08.2018

4

07.09.2018

2

08.07.2018

7

08.08.2018

5

08.09.2018

3

09.07.2018

8

09.08.2018

6

09.09.2018

4

10.07.2018

9

10.08.2018

7

10.09.2018

5

11.07.2018

10

11.08.2018

8

11.09.2018

6

12.07.2018

11

12.08.2018

9

12.09.2018

7

13.07.2018

1

13.08.2018

10

13.09.2018

8

14 07.2018

2

14.08.2018

11

14.09.2018

9

15.07.2018

3

15.08.2018

1

15.09.2018

10

16.07.2018

4

16.08.2018

2

16.09.2018

11

17.07.2018

5

17.08.2018

3

17.09.2018

1

18.07.2018

6

18.08.2018

4

18.09.2018

2

19.07.2018

7

19.08.2018

5

19.09.2018

3

20.07.2018

8

20.08.2018

6

20.09.2018

4

21.07.2018

9

21.08.2018

7

21.09.2018

5

22.07.2018

10

22.08.2018

8

22.09.2018

6

23.07.2018

11

23.08.2018

9

23.09.2018

7

24.07.2018

1

24.08.2018

10

24.09.2018

8

25.07.2018

2

25.08.2018

11

25.09.2018

9

26.07.2018

3

26.08.2018

1

26.09.2018

10

27.07.2018

4

27.08.2018

2

27.09.2018

11

28.07.2018

5

28.08.2018

3

28.09.2018

1

29.07.2018

6

29.08.2018

4

29.09.2018

2

30.07.2018

7

30.08.2018

5

30.09.2018

3

31.07.2018

8

31.08.2018

6

---------------

---------------

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.10.2018

4

01.11.2018

2

01.12.2018

10

02.10.2018

5

02.11.2018

3

02.12.2018

11

03.10.2018

6

03.11.2018

4

03.12.2018

1

04.10.2018

7

04.11.2018

5

04.12.2018

2

05.10.2018

8

05.11.2018

6

05.12.2018

3

06.10.2018

9

06.11.2018

7

06.12.2018

4

07.10.2018

10

07.11.2018

8

07.12.2018

5

08.10.2018

11

08.11.2018

9

08.12.2018

6

09.10.2018

1

09.11.2018

10

09.12.2018

7

10.10.2018

2

10.11.2018

11

10.12.2018

8

11.10.2018

3

11.11.2018

1

11.12.2018

9

12.10.2018

4

12.11.2018

2

12.12.2018

10

13.10.2018

5

13.11.2018

3

13.12.2018

11

14.10.2018

6

14.11.2018

4

14.12.2018

1

15.10.2018

7

15.11.2018

5

15.12.2018

2

16.10.2018

8

16.11.2018

6

16.12.2018

3

17.10.2018

9

17.11.2018

7

17.12.2018

4

18.10.2018

10

18.11.2018

8

18.12.2018

5

19.10.2018

11

19.11.2018

9

19.12.2018

6

20.10.2018

1

20.11.2018

10

20.12.2018

7

21.10.2018

2

21.11.2018

11

21.12.2018

8

22.10.2018

3

22.11.2018

1

22.12.2018

9

23.10.2018

4

23.11.2018

2

23.12.2018

10

24.10.2018

5

24.11.2018

3

24.12.2018

11

25.10.2018

6

25.11.2018

4

25.12.2018

1

26.10.2018

7

26.11.2018

5

26.12.2018

2

27.10.2018

8

27.11.2018

6

27.12.2018

3

28.10.2018

9

28.11.2018

7

28.12.2018

4

29.10.2018

10

29.11.2018

8

29.12.2018

5

30.10.2018

11

30.11.2018

9

30.12.2018

6

31.10.2018

1

--------------

----------------

31.12.2018

7

 1. dyżur apteki rozpoczyna się o godzinie 08.00 i trwa do godziny 08.00 następnego dnia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 r.

 

      

          Przewodniczy Rady Powiatu

                                                                                                       Namysłowskiego      

                                                                                                       Piotr Lechowicz                        

                                                                                                                 

                                                                                                    

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  05-10-2011 11:13
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  27-09-2018 11:22
  przez: Katarzyna Kuśmierczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 56147
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl