Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie kart parkingowych

ZŁOŻENIE WNIOSKU

O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

PO DNIU 28 WRZEŚNIA 2023r.

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie informuje,

począwszy od dnia 29 września 2023r.( w związku z upływem 90.dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2)

wniosek o wydanie karty parkingowej osoba niepełnosprawna lub jej przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny) może złożyć

 

WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE ORGANU.

 

Telefon kontaktowy w sprawach dot. kart parkingowych (77) 4103 695, wew. 166-167.

 

Podstawa prawna: art.18a ust.1  rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021r. zmieniające rozporządzanie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2021r. poz.1123) w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2023r. poz.1118).


WYDAWANIE KART PARKINGOWYCH

 

1.WYDAWANIE KART PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych– Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie, pok. 17-18,18a, tel. 4103 695, wew. 166-167.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej  oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 843),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1611).

 

Rozpoczęcie sprawy:

 • Złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej (wniosek do pobrania na dole strony).

 

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE !

 

Wymagane dokumenty:

 • Pisemny wniosek o wydanie karty parkingowej.
 • Oryginał opłaty za wydanie karty parkingowej – w treści druku należy wpisać imię i nazwisko osoby na którą ma zostać wydana karta.
 • Zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów (poza wyjątkami opisanymi w rozporządzeniu).
 • Oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Orzeczeniem prawomocnym jest orzeczenie od którego nie wniesiono odwołania albo co do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania oraz wyroku sądu, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia.

 

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE!

 

Opłaty:

 • Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.
 • Opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 złotych, należy wpłacać na konto:

 

Starostwo Powiatowe w Namysłowie, pl. Wolności 12A
      Nr konta: 63 8890 0001 0026 5917 2000 0003

 

Czas załatwienia sprawy:

 • Przewodniczy Zespołu ma obowiązek, w terminie 30 dni, poinformowania o dacie i miejscu odbioru karty.

 

Zakończenie sprawy:

 • Wydanie kart parkingowej.
 • Odmowa wydania karty parkingowej.

 

Wydanie karty parkingowej lub odmowa jej wydania jest czynnością materialno-techniczną, w związku z tym nie przysługuje stronie odwołanie/zażalenie.

 

2.WYDAWANIE KART PARKINGOWYCH DLA PLACÓWEK

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie, pok. 17-18-18a, tel. 4103 695, wew. 166-167.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej  oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 843),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1611 ),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 818).

 

Rozpoczęcie sprawy:

 • Złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej (wniosek na dole strony).

 

Wymagane dokumenty:

 • Pisemny wniosek o wydanie karty parkingowej.
 • Oryginał opłaty za wydanie karty parkingowej.
 • Do wglądu – dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

 

WNIOSEK SKŁADANY JEST PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ DO REPREZENTOWANIA PLACÓWKI.

Opłaty:

 • Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.
 • Opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 złotych, należy wpłacać na konto:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie, pl. Wolności 12A
      Nr konta: 63 8890 0001 0026 5917 2000 0003

 

Czas załatwienia sprawy:

 • Przewodniczy Zespołu ma obowiązek, w terminie 30 dni, poinformowania o dacie i miejscu odbioru karty.

 

Zakończenie sprawy:

 • Wydanie kart parkingowej.
 • Odmowa wydania karty parkingowej.

 

Wydanie karty parkingowej lub odmowa jej wydania jest czynnością materialno-techniczną, w związku z tym nie przysługuje stronie odwołanie/zażalenie.  

 

Pliki do pobrania:

XLSWniosek o wydanie karty parkingowej - Wersja edytowalna.xls (63,50KB)
PDFWniosek o wydanie karty parkingowej - Wersja PDF.pdf (270,54KB)