Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną

Mając na uwadze zapisy art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2014r. poz. 627 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przygotował wzory arkuszy zgłoszenia przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną. Celem takiego działania jest możliwie dokładne zebranie informacji na temat skali tego zjawiska, co może być istotne przy określeniu jego wpływu na populacje. Informacje zebrane w ten sposób mogą również okazać się niezbędne podczas planowania różnego rodzaju przedsięwzięć, np.: projektowania przejść dla zwierząt przy inwestycjach drogowych, czy linii napowietrznych.

Zgodnie z zapisem art. 58 ust. 3 ustawy każdy, kto przypadkowo schwytał lub zabił zwierzę gatunku objętego ochroną ścisłą lub wydrę, niezwłocznie zawiadamia o tym właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

 

Załączone poniżej arkusze ułatwią dokonywanie zgłoszeń:

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-10-2014
  przez: Marcin Kompała
 • opublikowano:
  23-10-2014 09:43
  przez: Marcin Kompała
 • zmodyfikowano:
  23-10-2014 10:11
  przez: Marcin Kompała
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 4004
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl