Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne i mieszkaniowo-usługowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości  (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne
i mieszkaniowo-usługowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej

 

  1. Przedmiotem przetargów są działki przeznaczone pod zabudowę jedno- i wielorodzinną, stanowiące jednorodny kompleks gruntu, położone w strefie peryferyjnej miasta. Rejon ulicy Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, wielorodzinnego i usług towarzyszących. Działki nieuzbrojone, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Działki niezagospodarowane, nieogrodzone, teren płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych.
  2. Wszystkie działki (nieruchomości) mają urządzone księgi wieczyste (bez obciążeń) prowadzone przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2. Wszystkie w/w działki (nieruchomości) nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
  3. Przetargi odbędą się w dniu 02.12.2014 r. o godzinie 10:00 w dużej sali narad siedziby Starostwa
  4. Wadia mogą być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadia należy wpłacić lub wnieść do dnia 28.11.2014 r. włącznie.
  5. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego: www.namyslow.pl
  6. Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

 

 

Lp.

Nr

działki

Oznaczenie wg katastru nieruchomości

Pow.

(ha)

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

(zł)

Postąpienie

(zł)

1.

1279/2

B-RIVa, B-RV

0,2368

64 000,00

3 300,00

700,00

2.

1279/3

B-RV

0,2532

69 000,00

3 600,00

700,00

3.

1279/15

B-RV, PsV

0,1128

31 000,00

1 700,00

400,00

Pliki do pobrania:
  1. PDFUCHWAŁA ZP nr 145-593-2014.pdf (56,75KB)