Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Struktura organizacyjna

Wydział Organizacyjny

Sławomir Hinborch - Sekretarz Powiatu Namysłowskiego, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
tel.  +48 77/4103 695, wew. 101
e- mail:

 

Anna Pacyniak – Inspektor ds. Kadr
tel.  +48 77/4103 695, wew. 118
e- mail:

 

Robert Kupniewski – Informatyk
tel. +48 77/4103 695, wew. 205
e- mail: 


Bartosz Podgórski – Informatyk
tel. +48 77/4103 695, wew. 205
e- mail:
 

Weronika Mieszała - pomoc administracyjna (stanowisko ds. sekretariatu)
tel. +48 77/4103 695, wew. 101 i 175
e -mail:

 

Barbara Jarmuszewska- Podinspektor ds. komunikacji społecznej
tel. +48 77/4103 695, wew. 217
e-mail:

Arkadiusz Kasprzycki – Robotnik gospodarczy
tel. +48 77/4103 695, wew.174

Pracownicy porządkowi:
Elena Katryk
Małgorzta Komarnicka 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

 
Marta Adamiec - Inspektor ds. Zarządu Powiatu i spraw administracyjno - gospodarczych
tel. +48 77/4103 -695, wew. 117
e-mail:
 
Alicja Włodarczyk - Podinspektor ds. Rady Powiatu
tel. +48 77/4103 -695, wew. 117
e-mail:
 


Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Joanna Fedycka – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
tel. +48 77/4103 695, wew. 170
e- mail:

Edyta Panfil – Inspektor ds. zdrowia
tel. +48 77/4103 695, wew. 169

Joanna Klim– Pomoc administracyjna
tel. +48 77/4103 695, wew. 169

 
 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Katarzyna Kucharska – Naczelnik Wydziału
tel. +48 77/4103 695, wew. 129
e-mail:


Marcin Kompała- Inspektor ds. Ochrony Środowiska
tel. +48 77/4103 695, wew. 128
e-mail:
e-mail: 

 

Wydział Finansowy

Katarzyna Parzonka – Skarbnik Powiatu
tel. +48 77/4103 695, wew. 106
e- mail:

Joanna Raduchowska – Zastępca Naczelnika Wydziału
tel. +48 77/4103 695, wew. 121
e- mail:

Beata Wołk – Inspektor ds. Księgowości Budżetowej
tel. +48 77/4103 695, wew. 121
e- mail: 

Joanna Dorociak – Inspektor ds. Płac i Księgowości Budżetowej
tel. +48 77/4103 695, wew. 119
e- mail: 

Agnieszka Ogonowska – Inspektor ds. Księgowości Budżetowej
tel. +48 77/4103 695, wew. 119

Mateusz Gołębiowski  – Inspektor ds. Księgowości Budżetowej
tel. +48 77/4103 695, wew. 121

 

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu

Wioletta Socha-Kompała – Naczelnik Wydziału
tel. +48 77/4103 695, wew. 206
e- mail:

Joanna Ehrenfeld – Inspektor ds. promocji i koordynacji projektów
tel. +48 77/4103 695, wew. 207
e- mail: 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich


Marta Gazdecka – Naczelnik Wydziału
tel. +48 77/4103 695, wew. 222
e- mail:

Kazimierz Osuch – Inspektor ds. OC, Obronności i Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 77/4103 695, wew. 223
e- mail:

Paweł Gorczyński – Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 77/4103 695, wew. 223
e-mail.

Faks bezpośredni do wydziału: +48 77/4100 285

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Władysław Żółtaniecki – Geodeta Powiatowy (Naczelnik Wydziału)
tel. +48 77/4103 695, wew. 130
e-mail:

Adrian Stopa – Zastępca Naczelnika Wydziału
Tel. +48 77/4103 695, wew. 153
e-mail: 
 

Ewa Czarnecka – Inspektor ds. Ewidencji Gruntów i Budynków
tel. +48 77/4103 695, wew. 151
e-mail: 


Aleksandra Nowak – Inspektor ds. Ewidencji Gruntów i Budynków
tel. +48 77/4103 695, wew. 151
e-mail: 


Małgorzata Gąsior – Inspektor ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. +48 77/4103 695, wew. 149
e-mail: 

Agnieszka Przytulska – Inspektor ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. +48 77/4103 695, wew. 150
e-mail: 

Barbara Kula – Inspektor ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. +48 77/4103 695, wew. 149
e-mail: 

Beata Bużowicz – Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 77/4103 695, wew. 155
e-mail: 

Alicja Polan  – Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 77/4103 695, wew. 155
e-mail: 

Mariusz Schmidt – Inspektor ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. +48 77/4103 695, wew. 149
e-mail: 

Tomasz Czuczwara – Inspektor ds. Ewidencji Gruntów i Budynków
tel. +48 77/4103 695, wew. 153
e-mail: 

Gracjan Warzyński – Podinspektor ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. +48 77/4103 695, wew. 148
e-mail:

 

Wydział Komunikacji i Transportu

e-mail:


Monika Duraj –  Naczelnik Wydziału
tel. +48 77/4103 695, wew. 127

Iwona Karasińska – Zastępca Naczelnika Wydziału
tel. +48 77/4103 695, wew. 156

Anna Chrzanowska – Inspektor ds. Ewidencji i Rejestracji Pojazdów
tel. +48 77/4103 695, wew. 156

Arkadiusz Maksym – Referent ds. Ewidencji i Rejestracji Pojazdów
tel. +48 77/4103 695, wew. 156

Klaudia Nowacka – Podinspektor ds. Ewidencji i Rejestracji Pojazdów
tel. +48 77/4103 695, wew. 156


Bernarda Bratosiewcz – Inspektor ds. Ewidencji Kierowców
tel. +48 77/4103 695, wew. 157

Julia Stolarz – Pomoc administracyjna
tel. +48 77/4103 695, wew. 157

Jacek Gąsior –  Inspektor ds. OSK i SKP
tel. +48 77/4103 695, wew. 204

 

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu

Maria Adamczyk – Naczelnik Wydziału
tel. +48 77/4103 695, wew. 209
e- mail:

Anna Kochmańska Grzegorczyk – Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Bogdan Kowalski - Inspektor ds. inwestycji i mienia powiatu

tel. +48 77/4103 695, wew. 210 i 211

 

Wydział Dróg

Krzysztof Holinej Naczelnik Wydziału
tel. +48 77/4103 695, wew. 219
e- mail:

Karolina Sośniak - Inspektor ds. Mostów i Ewidencji i Gospodarki Nieruchomościami

Piotr Zaremba Inspektor ds. Dróg
tel. +48 77/4103 695, wew. 218

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Magdalena Hojeńska Naczelnik Wydziału
tel. +48 77/4103 695, wew. 110

Agnieszka AdamiakZastępca Naczelnika
tel. +48 77/4103 695, wew. 109
e- mail: 

Magdalena Koper - Inspektor
tel. +48 77/4103 695, wew. 110

Agnieszka Podyma - Podinspektor
tel. +48 77/4103 695, wew. 110

 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Emilia Wołczańska Naczelnik Wydziału
tel. +48 77/4103 695, wew. 116
e- mail: 

Anna Wołoszczuk Inspektor
tel. +48 77/4103 695, wew. 116
e- mail:

Samodzielne Stanowiska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Katarzyna Paradowska
tel. +48 77/4103 695, wew. 113

e-mail: 

Inspektor ds. Kontroli
Justyna Pokutycka
tel. +48 77/4103 695, wew. 120
pokój nr 120, I piętro
e-mail: