Przejdź do treści strony WCAG

Struktura organizacyjna

Wydział Organizacyjny

Alina Białas – Sekretarz Powiatu
tel. +48 77/4103 695, wew. 101 (sekretariat)
e- mail:


Anna Pacyniak – Inspektor ds. Kadr
tel.  +48 77/4103 695, wew. 118
e- mail:

 

Robert Kupniewski – Informatyk
tel. +48 77/4103 695, wew. 205
e- mail: 


Bartosz Podgórski – Informatyk
tel. +48 77/4103 695, wew. 205
e- mail:
 

Alicja Włodarczyk - Podinspektor ds. sekretariatu
tel. +48 77/4103 695, wew. 101 i 175
e -mail:

Henryka Wolak – Inspektor ds. obsługi informacyjnej i archiwum
tel. +48 77/4103 695, wew. 100
e-mail: 

Barbara Jarmuszewska- Podinspektor ds. komunikacji społecznej
tel. +48 77/4103 695, wew. 217
e-mail:

Arkadiusz Kasprzycki – Robotnik gospodarczy
tel. +48 77/4103 695, wew.174

Pracownicy porządkowi:
Elżbieta Katryk
Małgorzta Komarnicka

Anna Trafny

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Monika Duraj – Inspektor ds. Rady Powiatu
tel. +48 77/4103 695, wew. 117
e -mail: 

 

Marta Adamiec - Inspektor ds. Zarządu Powiatu i spraw administracyjno - gospodarczych
tel. +48 77/4103 -695, wew. 117
e-mail:


Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Joanna Fedycka – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
tel. +48 77/4103 695, wew. 170
e- mail:

Krzysztof Lasoń – Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych
tel. +48 77/4103 695, wew. 169

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Katarzyna Kucharska – Naczelnik Wydziału
tel. +48 77/4103 695, wew. 129
e-mail:


Marcin Kompała- Inspektor ds. Ochrony Środowiska
tel. +48 77/4103 695, wew. 128
e-mail:
e-mail: 

 

Wydział Finansowy

Katarzyna Parzonka – Skarbnik Powiatu
tel. +48 77/4103 695, wew. 106
e- mail:

Joanna Raduchowska – Zastępca Naczelnika Wydziału
tel. +48 77/4103 695, wew. 121
e- mail:

Beata Wołk – Inspektor ds. Księgowości Budżetowej
tel. +48 77/4103 695, wew. 121
e- mail: 

Joanna Dorociak – Inspektor ds. Płac i Księgowości Budżetowej
tel. +48 77/4103 695, wew. 119
e- mail: 

Agnieszka Rdzanek – Inspektor ds. Księgowości Budżetowej
tel. +48 77/4103 695, wew. 119

Mateusz Gołębiowski  – Inspektor ds. Księgowości Budżetowej
tel. +48 77/4103 695, wew. 121

 

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu

Wioletta Socha-Kompała – Naczelnik Wydziału
tel. +48 77/4103 695, wew. 206
e- mail:

Anna Pilarska- Inspektor ds. Koordynacji Projektów i Promocji
tel. +48 77/4103 695, wew. 208
e-mail:

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Halina Dzidowska – Naczelnik Wydziału
tel. +48 77/4103 695, wew. 222
e- mail:

Kazimierz Osuch – Inspektor ds. OC, Obronności i Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 77/4103 695, wew. 223
e- mail:

Paweł Gorczyński – Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 77/4103 695, wew. 223
e-mail.

Faks bezpośredni do wydziału: +48 77/4100 285

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Władysław Żółtaniecki – Geodeta Powiatowy (Naczelnik Wydziału)
tel. +48 77/4103 695, wew. 130
e-mail:

Adrian Stopa – Zastępca Naczelnika Wydziału
Tel. +48 77/4103 695, wew. 153
e-mail: 

Anna Janczyn – Inspektor ds. Ewidencji Gruntów i Budynków
tel. +48 77/4103 695, wew. 153
e-mail: 

Ewa Czarnecka – Inspektor ds. Ewidencji Gruntów i Budynków
tel. +48 77/4103 695, wew. 151
e-mail: 

Małgorzata Gąsior – Inspektor ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. +48 77/4103 695, wew. 149
e-mail: 

Agnieszka Przytulska – Inspektor ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. +48 77/4103 695, wew. 150
e-mail: 

Barbara Kula – Inspektor ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. +48 77/4103 695, wew. 149
e-mail: 

Marta Gazdecka – Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 77/4103 695, wew. 155
e-mail: 

Beata Bużowicz – Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 77/4103 695, wew. 155
e-mail: 

Alicja Polan  – Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 77/4103 695, wew. 155
e-mail: 

Mariusz Schmidt – Inspektor ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. +48 77/4103 695, wew. 149
e-mail: 

Tomasz Czuczwara – Inspektor ds. Ewidencji Gruntów i Budynków
tel. +48 77/4103 695, wew. 153
e-mail: 

Gracjan Warzyński – Podinspektor ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. +48 77/4103 695, wew. 148
e-mail:

 

Wydział Komunikacji i Transportu

e-mail:


Iwona Kamińska –  Naczelnik Wydziału
tel. +48 77/4103 695, wew. 127


Iwona Karasińska – Zastępca Naczelnika Wydziału
tel. +48 77/4103 695, wew. 156

Anna Chrzanowska – Inspektor ds. Ewidencji i Rejestracji Pojazdów
tel. +48 77/4103 695, wew. 156

Danuta Nowak – Inspektor ds Ewidencji i Rejestracji Pojazdów
tel. +48 77/4103 695, wew. 156

Arkadiusz Maksym – Referent ds. Ewidencji i Rejestracji Pojazdów
tel. +48 77/4103 695, wew. 156


Bernarda Bratosiewcz – Inspektor ds. Ewidencji Kierowców
tel. +48 77/4103 695, wew. 157

Maciej Simlat – Podinspektor ds. Ewidencji Kierowców
tel. +48 77/4103 695, wew. 157

Jacek Gąsior –  Inspektor ds. OSK i SKP
tel. +48 77/4103 695, wew. 127

 

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu

Maria Adamczyk – Naczelnik Wydziału
tel. +48 77/4103 695, wew. 209
e- mail:

Anna Kochmańska Grzegorczyk – Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Bogdan Kowalski - Inspektor ds. inwestycji i mienia powiatu

tel. +48 77/4103 695, wew. 210 i 211

 

Wydział Dróg

Krzysztof Holinej Naczelnik Wydziału
tel. +48 77/4103 695, wew. 219
e- mail:

Karolina Sośniak - Inspektor ds. Mostów i Ewidencji i Gospodarki Nieruchomościami

Piotr Zaremba Inspektor ds. Dróg
tel. +48 77/4103 695, wew. 218

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Edmund Dworecki Naczelnik Wydziału
tel. +48 77/4103 695, wew. 108
e- mail: 

Agnieszka AdamiakZastępca Naczelnika
tel. +48 77/4103 695, wew. 109

Magdalena Hojeńska Inspektor
tel. +48 77/4103 695, wew. 110

Magdalena Bezwerchna - Inspektor
tel. +48 77/4103 695, wew. 110

Agnieszka Podyma - Podinspektor
tel. +48 77/4103 695, wew. 110

 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Sławomir Hinborch Naczelnik Wydziału
tel. +48 77/4103 695, wew. 115
e-mail:

Emilia Wołczańska Inspektor
tel. +48 77/4103 695, wew. 116
e- mail: 

Anna Wołoszczuk Inspektor
tel. +48 77/4103 695, wew. 116
e- mail:

Samodzielne Stanowiska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Katarzyna Paradowska
tel. +48 77/4103 695, wew. 113
e-mail: 

Stanowisko ds. Kontroli

Justyna Pokutycka – Inspektor ds. Kontroli
tel. +48 77/4103 695, wew. 120
e- mail: