Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu 2014-2018

 

Uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego
L.p. Nr z dnia w sprawie / o
586 153/586/2018 21 listopada 2018 r.  w sprawie wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w powiecie namysłowskim w 2019 r.  
585 153/585/2018 21 listopada 2018 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok  
584 153/584/2018 21 listopada 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku 
583 153/583/2018 21 listopada 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2018 roku  
582 153/582/2018 21 listopada 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku  
581 153/581/2018 21 listopada 2018 r.  w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia X (dziesiątych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego    
580 153/580/2018 21 listopada 2018 r.  w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia VII (siódmych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego  
579 153/579/2018 21 listopada 2018 r.  w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia VI (szóstych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Miłosza  
578 152/578/2018 13 listopada 2018 r.  w sprawie określenia szczegółowości sporządzania projektów planów finansowych jednostek budżetowych   
577 152/577/2018 13 listopada 2018 r.  w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok  
576 152/576/2018 13 listopada 2018 r.  w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2019 - 2025 
575 152/575/2018 13 listopada 2018 r.  w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w powiecie namysłowskim w 2019 r.  
574 152/574/2018 13 listopada 2018 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (V)” w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   
573 152/573/2018 13 listopada 2018 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (V)” w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
572 152/572/2018 13 listopada 2018 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
571 152/571/2018 13 listopada 2018 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
570 151/570/2018 07 listopada 2018 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok  
569 151/569/2018 07 listopada 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku 
568 151/568/2018 07 listopada 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2018 roku  
567 151/567/2018 07 listopada 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku  
566 150/566/2018 31 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok 
565 150/565/2018 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku 
564 150/564/2018 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólne j i celowej w 2018 roku  
563 150/563/2018 31 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku  
562 149/562/2018 19 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok  
561 149/561/2018 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 
560 149/560/2018 19 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku 
559 149/559/2018 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2018 roku  
558 149/558/2018  19 października 2018 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w powiecie namysłowskim w 2019 roku
557 148/557/2018 17 października 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku 
556 148/556/2018 17 października 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2018 roku 
555 148/555/2018 17 października 2018 r.  w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej  
554 148/554/2018 17 października 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie przez Powiat Namysłowski na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. środków trwałych stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego na czas nieokreślony   
553 148/553/2018 17 października 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie przez Powiat Namysłowski na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego na czas nieokreślony  
552 147/552/2018 08 października 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku   
551 147/551/2018 08 października 2018 r.  w sprawie upoważnienia członków Zarządu do wykonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego w 2018 roku  
550 145/550/2018 03 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku 
549 144/549/2018 26 września 2018 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok   
548 144/548/2018 26 września 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2018 roku  
547 144/547/2018 26 września 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku  
546 144/546/2018 26 września 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku   
545 143/545/2018 17 września 2018 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok  
544 143/544/2018 17 września 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2018 roku  
543 143/543/2018 17 września 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku 
542 143/542/2018 17 września 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku   
541 143/541/2018 17 września 2018 r.  w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej nr 2295 O o nazwie ul. Sienkiewicza w Wołczynie   
540 143/540/2018 17 września 2018 r.  w sprawie wydania opinii nt. przebiegu dróg wojewódzkich na obszarze województwa opolskiego  
539 142/539/2018 06 września 2018 r.  w sprawie wydania opinii o pozbawieniu części drogi nr 1167 O (działka nr 250/3 obręb ewidencyjny Michałowice) w m. Michałowice, kategorii drogi powiatowej   
538 141/538/2018 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2018 roku   
537 141/537/2018 29 sierpnia 2018 r. sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok  
536 141/536/2018 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku 
535 141/535/2018 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2018 roku 
534 141/534/2018 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku  
533 141/533/2018 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie  
532 141/532/2018 29 sierpnia 2018 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie
531 141/531/2018 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie 
530 141/530/2018 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie Pani Zdzisławie Letkiej   
529 141/529/2018 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie Pani Joannie Chmurze   
528 141/528/2018 29 sierpnia 2018 r.  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie Panu Bartoszowi Medykowi 
527 140/527/2018 09 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie  
526 140/526/2018 09 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok  
525 140/525/2018 09 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku 
524 140/524/2018 09 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku  
523 140/523/2018 09 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  
522 139/522/2018 13 lipca 2018 r.  w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie  
521 138/521/2018 10 lipca 2018 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok  
520 138/520/2018 10 lipca 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku  
519 138/519/2018 10 lipca 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2018 roku 
518 138/518/2018 10 lipca 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku 
517 138/517/2018 10 lipca 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie przez Powiat Namysłowski na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. środków trwałych i oprogramowania stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego na czas nieokreślony 
516 138/516/2018 10 lipca 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie 
515 138/515/2018 10 lipca 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie    
514 138/514/2018 10 lipca 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie 
513 136/513/2018 20 czerwca 2018 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok  
512 136/512/2018 20 czerwca 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2018 roku  
511 136/511/2018 20 czerwca 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku 
510 136/510/2018 20 czerwca 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku 
509 135/509/2018 12 czerwca 2018 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie  
508 135/508/2018 12 czerwca 2018 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie  
507 135/507/2018 12 czerwca 2018 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie  
506 135/506/2018 11 czerwca 2018 r.  w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej nr 101604 O poprzez wyłączenie jej z użytkowania 
505 135/505/2018 11 czerwca 2018 r.  w sprawie wykazu nieruchomości - urządzonego stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat   
504 135/504/2018 11 czerwca 2018 r.  w sprawie wykazu nieruchomości - gruntów rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat   
503 135/503/2018 11 czerwca 2018 r.  w sprawie wykazu nieruchomości – gruntów rolnych położonych w Namysłowie przeznaczonych do zbycia 
502 134/502/2018 30 maja 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku   
501 134/501/2018 30 maja 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2018 roku 
500 133/500/2018 23 maja 2018 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok  
499 133/499/2018 23 maja 2018 .  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Aliny Białas od Akcjonariusza Powiatu Namysłowskiego w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej w Namysłowie, które odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. 
498 132/498/2018 21 maja 2018 r.  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie   
497 131/497/2018 14 maja 2018 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok   
496 131/496/2018 14 maja 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku  
495 131/495/2018 14 maja 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku  
494 131/494/2018 14 maja 2018 r.  w sprawie przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2018 roku   
493 131/493/2018 14 maja 2018 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie  
492 131/492/2018 14 maja 2018 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie  
491 131/491/2018 14 maja 2018 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie 
490 130/490/2018 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie do składania wszelkich oświadczeń woli w ramach przystąpienia, realizacji i rozliczania projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO) oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
489 130/489/2018 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie do składania wszelkich oświadczeń woli w ramach przystąpienia, realizacji i rozliczania projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO) oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
488 130/488/2018 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłowskiego za 2017 rok  
487 130/487/2018 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok  
486 130/486/2018 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku  
485 130/485/2018 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie wydania opinii nt. przebiegu dróg wojewódzkich nr 406, 407, 411, 454 oraz 489 (nowy numer) 
484 129/484/2018 16 kwietnia 2018 r.  w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia VI (szóstych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego  
483 129/483/2018 16 kwietnia 2018 r.  w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia IX (dziewiątych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego  
482 129/482/2018 16 kwietnia 2018 r.  w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia V (piątych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Miłosza  
481 129/481/2018 16 kwietnia 2018 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok   
480 129/480/2018 16 kwietnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku  
479 129/479/2018 16 kwietnia 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku 
478 129/478/2018 16 kwietnia 2018 r.  w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej nr 1356 O poprzez
wyłączenie z użytkowania jej części
 
477 128/477/2018 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2018 roku  
476 128/476/2018 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku 
 475 128/475/2018 28 marca 2018 r.  w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu  
474 127/474/2018 19 marca 2018 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok 
473 127/473/2018 19 marca 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku 
472 127/472/2018 19 marca 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku 
471 126/471/2018 13 marca 2018 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok  
470 126/470/2018 13 marca 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku  
469 126/469/2018 13 marca 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku  
468 126/468/2018 13 marca 2018 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (IV)” w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
467 126/467/2018 13 marca 2018 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (IV)” w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
466 126/466/2018 13 marca 2018 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
465 126/465/2018 13 marca 2018 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
464 124/464/2018 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
463 124/463/2018 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku 
462 124/462/2018 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego  
461 124/461/2018 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Namysłowski As Ekologii”  
460 124/460/2018 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w roku 2018   
459 124/459/2018 19 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Powiatu Namysłowskiego o uzyskanie decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na prowadzenie prac archeologicznych przy zabytkach  
458 123/458/2018 12 lutego 2018 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok 
457 122/457/2018 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok  
456 122/456/2018 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medykowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie 
455 122/455/2018 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia V (piątych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego
454 122/454/2018 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia VIII (ósmych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego 
453 122/453/2018 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia IV (czwartych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Miłosza
452 121/452/2018 19 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań  
451 121/451/2018 19 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań  
450 121/450/2018 19 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań 
449 121/449/2018 19 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie do zaciągania zobowiązań 
448 121/448/2018 19 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań  
447 121/447/2018 19 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań  
446 121/446/2018 19 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Namysłowskim do zaciągania zobowiązań  
445 121/445/2018 19 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie do zaciągania zobowiązań  
444 121/444/2018 19 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
443 121/443/2018 19 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
442 121/442/2018 19 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej do zaciągania zobowiązań
441 121/441/2018 19 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
440 121/440/2018 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie  
439 120/439/2018 12 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o pozbawieniu części drogi 1571 D położonej na terenie miasta Oława kategorii drogi powiatowej
438 120/438/2018 12 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Starosty Powiatu Namysłowskiego do dokonywania czynności prawno – administracyjnych związanych z zarządem dróg
437 120/437/2018 12 stycznia 2018 r.  sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
436 119/436/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok  
435 119/435/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku  
434 119/434/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2017 roku 
433 119/433/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2017 roku
432 117/432/2017 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok 
431 117/431/2017 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku 
430 117/430/2017 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2017 roku 
429 117/429/2017 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 79/289/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2016 – 2019  
428 117/428/2017 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, w drodze umowy, nieruchomości Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu  
427 117/427/2017 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej   
426 116/426/2017 08 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok   
425 116/425/2017 08 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku 
424 116/424/2017 08 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2017 roku 
423 116/423/2017 08 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2017 roku 
422 115/422/2017 05 grudnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od naliczania kar wynikających z umowy nr IZM.I.273.183.2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.
421 114/421/2017 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku  
420 114/420/2017 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2017 roku 
419 114/419/2017 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2017 roku  
418 114/418/2017 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru oferty złożonej na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2018 r. 
417 114/417/2017 29 listopada 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości - urządzonego pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia działalności biurowej, przeznaczonej do oddania w najem na okres do trzech lat 
416 114/416/2017 29 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych położonych w obrębie Wilków 
415 113/415/2017 20 listopada 2017 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok  
414 113/414/2017 20 listopada 2017 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku  
413 113/413/2017 20 listopada 2017 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2017 roku  
412 113/412/2017 20 listopada 2017 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2017 roku 
411 113/411/2017 20 listopada 2017 r.  w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2018 r.  
410 112/410/2017 13 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok  
409 112/409/2017 13 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2018 - 2025  
408 111/408/2017 09 listopad 2017 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamienne
407 110/407/2017 26 października 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok 
406 110/406/2017 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2017 roku 
405 110/405/2017 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2017 roku 
404 109/404/2017 20 październik 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2018 roku  
403 109/403/2017 20 październik 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Namysłowski As Ekologii” 
402 108/402/2017 18 październik 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok  
401 108/401/2017 18 październik 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2017 roku 
400 108/400/2017 18 październik 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku  
399 108/399/2017 18 październik 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2017 roku 
398 107/398/2017 10 października 2017r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok  
397 107/397/2017 10 października 2017r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2017 roku  
396 107/396/2017 10 października 2017r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2017 roku  
395 107/395/2017 10 października 2017r.  w sprawie zmiany uchwały nr 79/289/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2016 – 2019  
394 107/394/2017 10 października 2017r.   w sprawie udzielenia upoważnienia dla etatowego członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego do dokonywania czynności prawno – administracyjnych związanych z zarządem dróg 
393 104/393/2017 27 września 2017 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok  
392 104/392/2017 27 września 2017 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2017 roku 
391 103/391/2017 19 września 2017 r.  w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej części drogi 1541 D obejmującej działki nr 109/2 AM 1, 96/2 AM 1, 241 AM 1 obręb Chwałowice oraz działkę nr 108 AM 4 obręb Dębina, powiat Oławski  
390 103/390/2017 18 września 2017 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok  
389 103/389/2017 18 września 2017 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku 
388 103/388/2017 18 września 2017 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2017 roku  
387 103/387/2017 18 września 2017 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2017 roku  
386 103/386/2017 18 września 2017 r.  w sprawie przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2017 roku  
385 102/385/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok 
384 102/384/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia III (trzecich) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Miłosza  
383 102/383/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia IV (czwartych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego 
382 102/382/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia VII (siódmych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego 
381 102/381/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie 
380 102/380/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku
379 102/379/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku 
378 102/378/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2017 roku 
377 102/377/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o pozbawieniu części drogi powiatowej nr 1167 O kategorii drogi powiatowej obejmującej działkę nr 250/3 w m. Michałowice, gmina Lubsza, powiat Brzeski
376 101/376/2017 07 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości - wykazu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do dzierżawy na okres jednego roku
375 101/375/2017 07 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku 
374 101/374/2017 07 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/352/2017 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości położonych w Namysłowie przy ul. Piastowskiej i ul. Dubois przez Powiat Namysłowski na rzecz Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ” z siedzibą w Namysłowie  
373 100/373/2017 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok 
372 99/372/2017 13 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie  
371 99/371/2017 13 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku  
370 99/370/2017 13 lipca 2017 r. w sprawie w uchwalenia Regulaminu określającego zasady wsparcia finansowego projektów realizowanych w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2022  
369 98/369/2017 05 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok  
368 98/368/2017 05 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku 
367 98/367/2017 05 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2017 roku  
366 98/366/2017 05 lipca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości - urządzonego pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat  
365 98/365/2017 05 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie Panu Wojciechowi Surmaczowi  
364 98/364/2017 05 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie Pani Dorocie Surmańskiej  
363 97/363/2017 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok  
362 97/362/2017 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku  
361 97/361/2017 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 
360 97/360/2017 26 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości – kompleksu budynków użytkowych położonych w Namysłowie przy ul. Piastowskiej i ul. Dubois przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieokreślony  
359 95/359/2017 08 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości – lokalu biurowego położonego w Namysłowie na I piętrze budynku przy ul. Pułaskiego 3b przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat  
358 95/358/2017 08 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2017 roku  
357 94/357/2017 31 maja 2017 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok   
356 94/356/2017 31 maja 2017 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku 
355 94/355/2017 31 maja 2017 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2017 roku 
354 92/354/2017 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok  
353 92/353/2017 22 maja 2017 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku 
352 92/352/2017 22 maja 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości położonych w Namysłowie przy ul. Piastowskiej i ul. Dubois przez Powiat Namysłowski na rzecz Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ” z siedzibą w Namysłowie 
351 90/351/2017   26 kwietnia 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłowskiego za 2016 rok  
350 90/350/2017   26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2017 roku
349 90/349/2017   26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku  
348 90/348/2017   26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie przez Powiat Namysłowski na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego na okres trzech lat
347 90/347/2017   26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości – kompleksu budynków użytkowych położonych w Namysłowie przy ul. Piastowskiej i ul. Dubois przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat  
346 90/346/2017   26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 92/516/2009 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie przez Powiat Namysłowski na rzecz Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ” z siedzibą w Namysłowie nieruchomości położonych w Namysłowie przy ul. Piastowskiej i ul. Dubois      
345 89/345/2017 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok   
344 89/344/2017 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2017 roku 
343 88/343/2017 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu  
342 88/342/2017 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok 
341 88/341/2017 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku
340 88/340/2017 29 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Namysłowski As Ekologii”  
339 88/339/2017 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (III)” w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
338 88/338/2017 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (III)” w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
337 88/337/2017 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie  
336 88/336/2017 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie  
335 87/335/2017 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok  
334 87/334/2017 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku
333 87/333/2017 20 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie 
332 87/332/2017 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznane oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w roku 2017  
331 86/331/2017 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok  
330 86/330/2017 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku  
329 86/329/2017 15 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie
328 86/328/2017 15 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie  
327 85/327/2017 1 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Namysłowskiemu Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie 
326 85/326/2017 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok 
325 85/325/2017 1 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku 
324 85/324/2017 1 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2017 roku 
323 84/323/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok 
322 84/322/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2017 roku
321 84/321/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 r. 
320 84/320/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2017 roku   
319 84/319/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie do zaciągania zobowiązań  
318 84/318/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
317 84/317/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie do zaciągania zobowiązań  
316 84/316/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej do zaciągania zobowiązań 
315 84/315/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do zaciągania zobowiązań  
314 84/314/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Namysłowskim do zaciągania zobowiązań 
313 84/313/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań  
312 84/312/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań  
311 84/311/2017 20 lutego 2017 r.  w sprawie upoważnienia Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie do zaciągania zobowiązań  
310 84/310/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań  
309 84/309/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań 
308 84/308/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie do zaciągania zobowiązań 
307 84/307/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie
306 84/306/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie
305 84/305/2017 20 lutego 2017 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Namysłów do kategorii dróg gminnych
304 83/304/2017 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku 
303 83/303/2017 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugich) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Miłosza   
302 83/302/2017 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia VI (szóstych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego  
301 83/301/2017 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia III (trzecich) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego   
300 83/300/2017 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do sprzedaży  
299 82/299/2017 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok  
298 82/298/2017 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku 
297 82/297/2017 16 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medykowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie  
296 82/296/2017 16 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi- Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie  
295 82/295/2017 16 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
294 82/294/2017 16 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego   
293 81/293/2017 09 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2017 roku
292 80/292/2017 02 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok  
291 79/291/2016 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok    
290 79/290/2016 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku  
289 79/289/2016 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2016 – 2019 
288 78/288/2016 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok  
287 78/287/2016 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku  
286 78/286/2016 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2016 roku 
285 78/285/2016 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwał Zarządu Powiatu Namysłowskiego Nr 96/535/2010 oraz Nr 108/578/2010 w sprawie ustalenia regulaminu określającego organizację Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w tym Ośrodku  
284 78/284/2016 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej  
283 78/283/2016 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Namysłowie 
282 76/282/2016 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru oferty złożonej na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2017 r. 
281 76/281/2016 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2017 r 
280 76/280/2016 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2016 roku
279 76/279/2016 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku 
278 75/278/2016 21 listopada 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w 2016 roku 
277 75/277/2016 21 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu do wykonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego w 2016 roku 
276 75/276/2016 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok 
275 75/275/2016 21 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku
274 75/274/2016 21 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2016 roku
273 75/273/2016 21 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2016 roku  
272 73/272/2016 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok 
271 73/271/2016 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku 
270 73/270/2016 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2016 roku 
269 73/269/2016 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2016 roku 
268 73/268/2016 14 listopada 2016 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok 
267 73/267/2016 14 listopada 2016 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2017 - 2025
266 73/266/2016 14 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Namysłowskiego na czas dłuższy niż 3 lata 
265 72/265/2016 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2017 roku  
264 72/264/2016 26 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
263 72/263/2016 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku
262 72/262/2016 26 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2016 roku
261 71/261/2016 24 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku
260 70/260/2016 17 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
259 70/259/2016 17 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku
258 70/258/2016 17 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2016 roku
257 70/257/2016 17 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2016 roku
256 69/256/2016 28 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
255 69/255/2016 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2016 roku
254 69/254/2016 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku
253 69/253/2016 28 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2016 roku
252 68/252/2016 21 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
251 68/251/2016 21 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2016 roku
250 68/250/2016 21 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2016 roku
249 67/249/2016 19 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
248 67/248/2016 19 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku
247 67/247/2016 19 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych obejmującej działki nr 498, 440, 441 obręb Bukowie, położonych na terenie gminy Wilków
246 67/246/2016 19 września 2016 r. w sprawie powołania członków Komitetu Sterującego w związku z realizacją projektu pn.: ”Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna”
245 66/245/2016 12 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
244 66/244/2016 12 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku
243 64/243/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
242 64/242/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2016 roku
241 63/241/2016 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2016 roku
240 63/240/2016 29 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego do dokonywania czynności prawno – administracyjnych związanych z zarządem dróg.
239 62/239/2016 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
238 62/238/2016 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku
237 62/237/2016 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2016 roku
236 62/236/2016 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia V (piątych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego
235 62/235/2016 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugich) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego
234 62/234/2016 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych –budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Miłosza
233 61/233/2016 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych obejmującej działki nr 398, 399, 429, 395, 396, 421, 422 obręb Wojciechów oraz działkę nr 163 obręb Pielgrzymowice, położonych na terenie gminy Wilków
232 60/232/2016 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku
231 59/231/2016 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
230 59/230/2016 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie
229 57/229/2016 13 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
228 57/228/2016 13 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2016 roku
227 57/227/2016 13 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku
226 57/226/2016 13.07 2016 r. w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej drogi nr 100005 O obejmującej działki nr część 388, 389 oraz 409 AM 2 położonej w m. Wojciechów Kolonia
225 56/225/2016 4 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
224 56/224/2016 4 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2016 roku
223 56/223/2016 4 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku
222 56/222/2016 4 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie
221 56/221/2016 4 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
200 56/220/2016 4 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej
219 55/219/2016 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku  
218 55/218/2016 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2016 roku 
217 54/217/2016 22 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości – gruntów rolnych położonych w Namysłowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat  
216 54/216/2016 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok 
215 53/215/2016 20 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg (ulic) na terenie Gminy Namysłów do kategorii dróg gminnych 
214 52/214/2016 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok  
213 52/213/2016 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku  
212 52/212/2016 13 czerwca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do wypoczynku dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej 
211 52/211/2016 13 czerwca 2016 r. w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej   
210 52/210/2016 13 czerwca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki  
209 51/209/2016 06 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie  
208 51/208/2016 06 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medykowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie  
207 50/207/2016 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok  
206 50/206/2016 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2016 roku 
205 50/205/2016 25 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2016 roku 
204 49/204/2016 16 maja 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości – budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4 przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat 
203 49/203/2016 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok 
202 49/202/2016 16 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku 
201 49/201/2016 16 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2016 roku
 200 49/200/2016 16 maja 2016 r. w sprawie przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2016 roku
199 48/199/2016 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok 
198 48/198/2016 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku  
197 48/197/2016 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2016 roku 
196 48/196/2016 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2016 roku  
195 48/195/2016 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłowskiego za 2015 rok 
194 48/194/2016 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oddania części nieruchomości w bezpłatne użyczenie Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Stanisława Bpa w Fałkowicach  
193 48/193/2016 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Pawła Płatkiewicza przy realizacji zadania pn.: „Budowa mostu Pieczyska II w ciągu drogi powiatowej nr DP 1132 O Starościn – Domaradz – Jagienna w km 3+953,7”  
192 47/192/2016 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok  
191 47/191/2016 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku 
190 47/190/2016 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2016 roku
189 44/189/2016 30 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2016 roku 
188 44/188/2016 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia III (trzeciego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie 
187 44/187/2016 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia IV (czwartych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego 
186 44/186/2016 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu 
185 43/185/2016 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok 
184 43/184/2016 21 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku 
183 43/183/2016 21 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2016 roku 
182 43/182/2016 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/409/2005 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 lipca 2005 r.
181 43/181/2016 21 marca 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości – działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie na osiedlu przy ul. Gałczyńskiego – 3 działki przy ul. C. Miłosza przeznaczonych do sprzedaży
180 43/180/2016 21 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego 
179 43/179/2016 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro 
178 43/178/2016 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (II)” w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
177 43/177/2016 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (II)” w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
176 39/176/2016 08 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego do dokonywania czynności prawno – administracyjnych związanych z zarządem dróg 
175 39/175/2016 08 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
174 39/174/2016 08 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku
173 39/173/2016 08 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
172 39/172/2016 08 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
171 39/171/2016 08 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego   
170 38/170/2016 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
169 38/169/2016 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznane oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w roku 2016 
168 37/168/2016 18 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości – działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży 
167 37/167/2016 18 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia III (trzecich) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego 
166 37/166/2016 18 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok 
165 37/165/2016 18 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku
164 37/164/2016 18 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi- Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie 
163 37/163/2016 18 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medykowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie
162 36/162/2015 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
161 36/161/2015 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok 
160 36/160/2015 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku 
159 35/159/2015 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru prawnika do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 
158 35/158/2015 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
157 35/157/2015 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku
156 35/156/2015 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2015 roku
155 34/155/2015 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
154 34/154/2015 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku
153 34/153/2015 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2015 roku
152 34/152/2015 14 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugiego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
151 34/151/2015 14 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
150 33/150/2015 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku
149 33/149/2015 25 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie przez Powiat Namysłowski na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. sprzętu medycznego na okres trzech lat
148 33/148/2015 25 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie przez Powiat Namysłowski na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. sprzętu medycznego na okres trzech lat
147 32/147/2015 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
146 32/146/2015 16 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku 
145 32/145/2015 16 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2015 roku
144 32/144/2015 16 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2015 roku
143 32/143/2015 16 listopada 2015 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok
142 32/142/2015 16 listopada 2015 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2016 - 2025
141 31/141/2015 05 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
140 31/140/2015 05 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2015 roku
139 30/139/2015 28 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej w formie zasiłku pieniężnego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Namysłowski
138 30/138/2015 28 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
137 30/137/2015 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku
136 30/136/2015 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2015 roku
135 30/135/2015 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2015 roku
134 29/134/2015 19 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe
133 29/133/2015 19 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
132 29/132/2015 19 października 2015 r. sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku 
131 29/131/2015 19 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2015 roku 
130 28/130/2015 09 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
129 28/129/2015 09 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku
128 27/128/2015 02 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok 
127 27/127/2015 02 października 2015 r w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku 
126 27/126/2015 02 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2015 roku 
125 27/125/2015 02 październik 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2015 roku 
124 26/124/2015 28 września 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
123 26/123/2015 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku
122 26/122/2015 28 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2015 roku
121 25/121/2015 23 września 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
120 25/120/2015 23 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku
119 25/119/2015 23 września 2015 r. w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 5711P poprzez wyłączenie z użytkowania jej części - działka nr 2103/1 obręb Miasto Kępno
118 25/118/2015 23 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie 
117 24/117/2015 14 września 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
116 24/116/2015 14 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2015 roku
115 24/115/2015 14 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku
114 24/114/2015 14 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2015 roku
113 24/113/2015 14 września 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla XXXXXXXXXXX przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa mostu Pieczyska II w ciągu drogi powiatowej nr DP 1132 O o przebiegu Starościn – Domaradz – Jagienna w km 3+953,7” 
112 24/112/2015 14 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie 
111 23/111/2015 28 sieprnia 2015r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok 
110 23/110/2015 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2015 roku
109 23/109/2015 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku 
108 23/108/2015 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2015 roku 
107 22/107/2015 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
106 22/106/2015 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku
105 22/105/2015 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 102/444/2013 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wieloletniego planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2013 – 2016
104 22/104/2015 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2015 roku
103 22/103/2015 13 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (I)” w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
102 22/102/2015 13 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (I)” w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
101 22/101/2015 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości - urządzonego stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
100 22/100/2015 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 102/444/2013 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wieloletniego planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2013 – 2016  
99 22/99/2015 13 sierpnia 2015 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
98 21/98/2015 27 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
97 21/97/2015 27 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku
96 21/96/2015 27 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2015 roku 
95 21/95/2015 27 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2015 roku
94 21/94/2015 27 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Apelu w sprawie udzielenia poparcia Prezydentowi Wrocławia Panu Rafałowi Dutkiewiczowi w temacie modernizacji trasy kolejowej nr 143 Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów
93 21/93/2015 27 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie przez Powiat Namysłowski na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego na okres trzech lat
92 20/92/2015 08 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
91 20/91/2015 08 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku
90 20/90/2015 08 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2015 roku 
89 20/89/2015 08 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugich) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego
88 19/88/2015 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
87 19/87/2015 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2015 roku 
86 19/86/2015 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
85 18/85/2015 15 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
84 18/84/2015 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
83 18/83/2015 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku
82 18/82/2015 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2015 roku
81 18/81/2015 15 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszek- Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie 
80 18/80/2015 15 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
79 17/79/2015 27 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
78 17/78/2015 27 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
77 17/77/2015 27 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu systemowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
76 17/76/2015 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
75 17/75/2015 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2015 roku
74 17/74/2015 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku
73 17/73/2015 27 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu systemowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
72 17/72/2015 27 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu systemowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
71 17/71/2015 27 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
70 16/70/2015 18 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku
69 16/69/2015 18 maja 2015 r. w sprawie przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2015 roku
68 16/68/2015 18 maja 2015 r. w sprawie wydania opinii o pozbawieniu części drogi nr 1561D położonej w obrębie Niemil, kategorii drogi powiatowej
67 16/67/2015 18 maja 2015 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
66 15/66/2015 7 maja 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłowskiego za 2014 rok
65 15/65/2015 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok 
64 15/64/2015 7 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2015 roku
63 14/63/2015 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok  
62 14/62/2015 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku 
61 14/61/2015 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2015 roku
60 14/60/2015 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
59 14/59/2015 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
58 14/58/2015 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
57 14/57/2015 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Powiatu Namysłowskiego do dokonywania czynności prawno – administracyjnych związanych z zarządem dróg
56 13/56/2015 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku
55 13/55/2015 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2015 roku 
54 13/54/2015 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do sprzedaży
53 13/53/2015 16 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowo-magazynowym położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 
52 13/52/2015 16 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
51 12/51/2015 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
50 11/50/2015 25 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana M. M. przy realizacji zadania pn.: „Budowa kolektora deszczowego na odcinku drogi powiatowej nr DP 1102 O Namysłów, ul. Braterska działki nr: 837, 853/19 i 853/26” 
49 11/49/2015 25 marca 2015 r, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok 
48 11/48/2015 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku
47 11/47/2015 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2015 roku
46 11/46/2015 25 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie 
45 11/45/2015 25 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie 
44 11/44/2015 25 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Młodzi na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
43 11/43/2015 25 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Młodzi na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
42 11/42/2015 25 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej w formie zasiłku pieniężnego dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych  
41 10/41/2015 16 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszek- Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie  
40 10/40/2015 16 marca 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
39 10/39/2015 16 marca 2015 r. w sprawie zasad przyznawania rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego
38 9/38/2015 11 marca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
37 9/37/2015 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 133/551/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. o wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 na rzecz dzierżawcy Pana Ireneusza Bratosiewicza
36 8/36/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Zespołowi Szkół Mechanicznych
35 8/35/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Młodzi na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
34 8/34/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Młodzi na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
33 8/33/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medyk - Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie
32 8/32/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku 
31 8/31/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2015 roku  
30 8/30/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszek- Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie 
29 8/29/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie  
28 8/28/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
27 8/27/2015 25 lutego 2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowo-magazynowym położonym w Namysłowie przy ul. Pułaskiego
26 8/26/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznane oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w roku 2015
25 7/25/2015 13 lutego 2015 r. w sprawie zmiany przedstawiciela Powiatu Namysłowskiego w Stowarzyszeniu „Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna”
24 7/24/2015 13 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
23 7/23/2015 13 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku
22 7/22/2015 13 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2015 roku
21 7/21/2015 13 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok 
20 7/20/2015 13 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych –
budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego
19 7/19/2015 13 lutego 2015 r. w sprawie procedury ustalania kosztów kształcenia jednego ucznia/słuchacza w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Namysłowski wprowadzonej w celu zapewnienia przestrzegania art.90 ustawy o systemie oświaty
18 7/18/2015 13 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
17 7/17/2015 13 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej
16 6/16/2015 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
15 4/15/2014 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
14 4/14/2014 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku  
13 4/13/2014 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 102/444/2013 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wieloletniego planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2013 – 2016 
12 3/12/2014 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
11 3/11/2014 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
10. 3/10/2014 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2014 roku
9 3/9/2014 18 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży
8 3/8/2014 18 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medyk - Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie 
7 2/7/2014 8 grudnia 2014 r.  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
6 2/6/2014 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok 
5 2/5/2014 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2014 roku  
4 2/4/2014 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
3 2/3/2014 8 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia IV (czwartego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie, Rynek 16/7  
2 2/2/2014 8 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego do dokonywania czynności prawno – administracyjnych związanych z zarządem dróg 
1 1/1/2014 2 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 145/593/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia VII (siódmych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne i mieszkaniowo-usługowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie

29 sierpnia 2018 r.