Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu 2014-2018

 

Uchwała Rady Powiatu Namysłowskiego
L.p. Nr z dnia w sprawie / o
337 XLVI/337/2018 17 października 2018 r.  w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2018 roku  
336 XLVI/336/2018 17 października 2018 r.  w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej  
335 XLVI/335/2018 17 października 2018 r.  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2019  
334 XLVI/334/2018 17 października 2018 r.  w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”  
333 XLVI/333/2018 17 października 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku 
332 XLVI/332/2018 17 października 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 r. 
331 XLV/331/2018 26 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego  
330 XLV/330/2018 26 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
329 XLV/329/2018 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku  
328 XLV/328/2018 26 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku  
327 XLV/327/2018 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/274/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2018 - 2025 
326 XLV/326/2018 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego  
325 XLV/325/2018 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2018 r. dla Powiatu Namysłowskiego  
324 XLV/324/2018 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2018 
323 XLIV/323/2018 20 czerwca 2018 r.  w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych 
322 XLIV/322/2018 20 czerwca 2018 r.  w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie
321 XLIV/321/2018 20 czerwca 2018 r.  w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach   
320 XLIV/320/2018 20 czerwca 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku 
319 XLIV/319/2018 20 czerwca 2018 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/274/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2018 - 2025  
318 XLIII/318/2018 30 maja 2018 r. w sprawie opinii o łączeniu powiatów w podziale województwa na okręgi wyborcze 
317 XLIII/317/2018 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku 
316 XLIII/316/2018 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerczów  
315 XLIII/315/2018 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/274/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2018 - 2025  
314 XLIII/314/2018 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju
313 XLIII/313/2018 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2018 r. dla Powiatu Namysłowskiego   
312 XLIII/312/2018 30 maja 2018 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu
za 2017 rok
  
311 XLIII/311/2018 30 maja 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok  
310 XLII/310/2018 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku  
309 XLII/309/2018 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej   
308 XLII/308/2018 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 
307 XLI/307/2018 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku   
306 XLI/306/2018 28 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2018 roku 
305 XLI/305/2018  28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pokój  
304 XLI/304/2018 28 marca 2018 r. w sprawie skargi na niewłaściwe zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim  
303 XLI/303/2018 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Kowalowicach  
302 XLI/302/2018 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ligocie Książęcej  
301 XLI/301/2018  28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Michalicach  
300 XLI/300/2018 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Wilkowie  
299 XLI/299/2018 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych 
298 XLI/298/2018 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy partnerskiej nr 5 na rzecz realizacji Projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” z dnia 22 września 2016 r.   
297 XLI/297/2018 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2018 r. dla Powiatu Namysłowskiego  
296 XL/296/2018 28 lutego 2018 r.  w sprawie nieuwzględnienia skargi z dnia 19 lutego 2018 r. Wojewody Opolskiego na uchwałę nr XXXV/245/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego
295 XL/295/2018 28 lutego 2018 r.  w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmniejszenia nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy województwem opolskim, a innymi regionami Polski  
294 XL/294/2018 28 lutego 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku 
293 XL/293/2018 28 lutego 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku   
292 XL/292/2018  28 lutego 2018 r.  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze  
291 XXXIX/291/2018 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku  
290 XXXIX/290/2018 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/274/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2018 - 2025   
289 XXXIX/289/2018 29 stycznia 2018 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa  
288 XXXIX/288/2018 29 stycznia 2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydata Powiatu Namysłowskiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Namysłowie
287 XXXIX/287/2018 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym i publicznym oraz trybu i zakresu prowadzenia kontroli ich pobrania i wykorzystania 
286 XXXIX/286/2018 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie  
285 XXXIX/285/2018 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2023 
284 XXXIX/284/2018 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2020”  
283 XXXVIII/283/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  
282 XXXVIII/282/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
281 XXXVIII/281/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych  
280 XXXVIII/280/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku 
279 XXXVIII/279/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku 
278 XXXVIII/278/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku 
277 XXXVIII/277/2017 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 r. dla Powiatu Namysłowskiego  
276 XXXVIII/276/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2018 roku 
275 XXXVIII/275/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok  
274 XXXVIII/274/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2018 - 2025 
273 XXXVII/273/2017 29 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIV/243/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dni05ipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
272 XXXVII/272/2017 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian buwiązku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2017 roku  
271 XXXVII/271/2017 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku 
270 XXXVII/270/2017 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku 
269 XXXVII/269/2017 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/194/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok 
268 XXXVII/268/2017 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/193/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2017 - 2025 
267 XXXVII/267/2017 29 listopada 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Namysłowski (LO i ZSS) 
266 XXXVII/266/2017  29 listopada 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Namysłowski (ZSR i RCKU) 
265 XXXVII/265/2017 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2018 rok  
264 XXXVII/264/2017 29 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
263 XXXVII/263/2017 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” 
262 XXXVII/262/2017 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2018 
261 XXXVII/261/2017 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
260 XXXVII/260/2017 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
259 XXXVII/259/2017 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego 
258 XXXVII/258/2017 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji etatowego członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego 
257 XXXVI/257/2017 18 październik 2017 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku 
256 XXXVI/256/2017 18 październik 2017 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2017 roku 
255 XXXVI/255/2017 18 październik 2017 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/193/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2017 - 2025  
254 XXXV/254/2017 27 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku  
253 XXXV/253/2017 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku  
252 XXXV/252/2017 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy partnerskiej nr 5 na rzecz realizacji Projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” z dnia 22 września 2016 r.  
251 XXXV/251/2017 27 września 2017 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego  
250 XXXV/250/2017 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 r. dla Powiatu Namysłowskiego  
249 XXXV/249/2017 27 września 2017 r. sprawie wyboru etatowego członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego 
248 XXXV/248/2017 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego  
247 XXXV/247/2017 27 września 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego   
246 XXXV/246/2017 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego  
245 XXXV/245/2017 27 września 2017 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego  
244 XXXV/244/2017 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego 
243 XXXIV/243/2017 05 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
242 XXXIV/242/2017 05 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2017 roku 
241 XXXIV/241/2017 05 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/194/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok  
240 XXXIV/240/2017 05 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/193/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2017 - 2025   
239 XXXIV/239/2017 05 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/185/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2017  
238 XXXIV/238/2017 05 lipca 2017 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Namysłowie, ul. Pułaskiego 
237 XXXIV/237/2017 05 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 w Namysłowie w Specjalną Branżową Szkołę I Stopnia w Namysłowie
236 XXXIV/236/2017 05 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Namysłowie w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Namysłowie   
235 XXXIV/235/2017 05 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Namysłowie w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Namysłowie 
234 XXXIV/234/2017 05 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Namysłowie w Szkołę Specjalną Przyspasabiającą do Pracy w Namysłowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe    
233 XXXIV/233/2017 05 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Namysłowie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Namysłowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy – Prawo oświatowe  
232 XXXIV/232/2017 05 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Namysłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Namysłowie    
231 XXXIV/231/2017 05 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 r. dla Powiatu Namysłowskiego    
230 XXXIII/230/2017 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego 
229 XXXIII/229/2017 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku
228 XXXIII/228/2017 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku 
227 XXXIII/227/2017 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2022 
226 XXXIII/226/2017 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych
dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2022
  
225 XXXIII/225/2017 31 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie przez powiat namysłowski szkoły podstawowej dla dorosłych 
224 XXXIII/224/2017 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Siemysłowie 
223 XXXIII/223/2017 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Michalicach 
222 XXXIII/222/2017 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Wilkowie
221 XXXIII/221/2017 31 maja 2017 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok  

220

XXXIII/220/2017 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok 
219 XXXII/219/2017 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku 
218 XXXII/218/2017 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 r. dla Powiatu Namysłowskiego   
217 XXXI/217/2017 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
216 XXXI/216/2017 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku  
215 XXXI/215/2017 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/193/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2017 - 2025  
214 XXXI/214/2017 29 marca 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2017 roku 
213 XXXI/213/2017 29 marca 2017 r. w sprawie nadania Sali Narad znajdującej się na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie imienia Michała Ilnickiego  
212 XXXI/212/2017 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 r. dla Powiatu Namysłowskiego 
211 XXX/211/2017 1 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Namysłowskim a Gminą Pokój w sprawie przekształcenia Publicznego Gimnazjum w Pokoju w trzyletnią branżową szkołę I stopnia pod nazwą Branżowa Szkoła I stopnia w Pokoju oraz prowadzenia tej szkoły przez Gminę Pokój
210 XXX/210/2017 1 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku 
209 XXX/209/2017 1 marca 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Namysłowskiego 
208 XXIX/208/2017 25 stycznia 2017 r. w sprawie zajęcia stanowiska Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie remontu Dróg Wojewódzkich nr 454 i nr 451   
207 XXIX/207/2017 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku  
206 XXIX/206/2017 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/193/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2017 - 2025 
205 XXIX/205/2017 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”  
204 XXVIII/204/2016 28 grudnia 2016 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Namysłowskiego w związku z likwidacją Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie  
203 XXVIII/203/2016 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku   
202 XXVIII/202/2016 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku 
201 XXVIII/201/2016 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu    
200 XXVIII/200/2016 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych  
199 XXVIII/199/2016 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku  
198 XXVIII/198/2016 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  
197 XXVIII/197/2016 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości dodatku dla rodzin zastępczych na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
196 XXVIII/196/2016 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, świadczących w powiecie namysłowskim opiekę i wychowanie dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej 
195 XXVIII/195/2016 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2016 r. dla Powiatu Namysłowskiego  
194 XXVIII/194/2016 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok
193 XXVIII/193/2016 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2017 - 2025  
192 XXVII/192/2016 30 listopada 2016 r. w sprawie wskazania radnych, będących członkami zarządu do pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2017 roku  
191 XXVII/191/2016 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku
190 XXVII/190/2016 30 listopada 2016 . w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku 
189 XXVII/189/2016 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/96/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2016 - 2025 
188 XXVII/188/2016 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2017 rok 
187 XXVII/187/2016 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2017 rok”
 
186 XXVII/186/2016 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
185 XXVII/185/2016 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2017
184 XXVI/184/2016 16 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie” 
183 XXV/183/2016 26 października 2016 r. w sprawie nieuwzględnienia skargi z dnia 20 października 2016 r. grupy radnych Powiatu Namysłowskiego na następujące uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r.: uchwały Nr XII/142/2016 w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu, uchwały Nr XII/146/2016 w sprawie wyboru Wicestarosty Namysłowskiego, uchwały Nr XII/144/2016 w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pn. „W lepszy start”, uchwały Nr XII/145/2016 w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pn. „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, uchwały Nr XII/146/2016 w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego, uchwały Nr XII/147/2016 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia diet przysługującym radnym Powiatu Namysłowskiego, uchwały Nr XII/148/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/96/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2025, uchwały Nr XII/149/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 r., uchwały Nr XII/150/2016 w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 r., uchwały Nr XII/151/2016 w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2016 roku, uchwały Nr XII/52/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
182 XXV/182/2016 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku
181 XXV/181/2016 26 października 2016 r. w sprawie w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
180 XXV/180/2016 26 października 2016 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
179 XXV/179/2016 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2016 -2023”
178 XXV/178/2016 26 października 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały dot. warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
177 XXV/177/2016 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2016 r. dla Powiatu Namysłowskiego
176 XXIV/176/2016 21 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna”
175 XXIV/175/2016 21 września 2016 r. w sprawie przyjęcia powiatowego programu opieki nad zabytkami pn.: ”Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2019”
174 XXIV/174/2016 21 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu
173 XXIV/173/2016 21 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku
172 XXIV/172/2016 21 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji d/s Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
171 XXIV/171/2016 21 września 2016 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
170 XXIV/170/2016 21 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
169 XXIV/169/2016 21 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2016 roku
168 XXIV/168/2016 21 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
167 XXIV/167/2016 21 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/96/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2016 - 2025
166 XXIV/166/2016 21 września 2016 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Namysłowski
165 XXIV/165/2016 21 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”
164 XXIII/164/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszenia kandydata Powiatu Namysłowskiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Namysłowie
163 XXIII/163/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pokoju z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich prospektu organowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Księżnej Zofii w Pokoju
162 XXIII/162/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Wilkowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w prezbiterium kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Wilkowie
161 XXIII/161/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku
160 XXIII/160/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
159 XXIII/159/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/96/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2016 - 2025
158 XXIII/158/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego
157 XXIII/157/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego
156 XXIII/156/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
155 XXIII/155/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego
154 XXIII/154/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
153 XXIII/153/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego
152 XXII/152/2016 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
151 XXII/151/2016 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2016 roku
150 XXII/150/2016 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
149 XXII/149/2016 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok
148 XXII/148/2016 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/96/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2016 - 2025
147 XXII/147/2016 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego
146 XXII/146/2016 4 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego
145 XXII/145/2016 4 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pn. „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
144 XXII/144/2016 4 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pn. „W lepszy start II”
143 XXII/143/2016 4 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego
142 XXII/142/2016 4 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu
141 XVII/141/2016 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pn. „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”  
140 XVII/140/2016 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pn. „W lepszy start II” 
139 XVII/139/2016 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
138 XVII/138/2016 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku  
137 XVII/137/2016 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji d/s Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
136 XVII/136/2016 25 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku 
135 XVII/135/2016 25 maja 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku
134 XVII/134/2016 25 maja 2016 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2015 rok 
133 XVII/133/2016 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok
132 XVI/132/2016 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023”   
131 XVI/131/2016 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku   
130 XVI/130/2016 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie  
129 XVI/129/2016 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
128 XVI/128/2016 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji d/s Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
127 XV/127/2016 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/98/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 
126 XV/126/2016 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
125 XV/125/2016 30 marca 2016 r,. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2016 roku 
124 XV/124/2016 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/96/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2016 - 2025  
123 XV/123/2016 30 marca 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2016 roku 
122 XV/122/2016 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego 
121 XV/121/2016 30 marca 2016 r w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego
120 XV/120/2016 30 marca 2016 r. sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2016 r. dla Powiatu Namysłowskiego 
119 XV/119/2016 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2016-2023”
118 XV/118/2016 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie
117 XV/117/2016 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kowalowicach 
116 XV/116/2016 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kowalowicach 
115 XV/115/2016 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Michalicach
114 XIV/114/2016 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Namysłowskiego
113 XIV/113/2016 17 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego
112 XIV/112/2016 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji d/s Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
111 XIV/111/2016 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
110 XIV/110/2016 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku 
109 XIV/109/2016 17 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 
108 XIV/108/2016 17 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.”  
107 XIV/107/2016 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego XII/86/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2016  
106 XIII/106/2016 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku 
105 XIII/105/2016 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
104 XIII/104/2016 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego
103 XIII/103/2016 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Namysłowskiego
102 XIII/102/2016 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego
101 XIII/101/2016 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Namysłowskiego 
100 XIII/100/2016 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu Namysłowskiego
99 XII/99/2015 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dot. określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2015 r. dla Powiatu Namysłowskiego
98 XII/98/2015 30 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
97 XII/97/2015 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok
96 XII/96/2015 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2016 - 2025 
95 XII/95/2015 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku
94 XII/94/2015 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
93 XII/93/2015 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
92 XII/92/2015 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku
91 XII/91/2015 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu
90 XII90/2015 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
89 XII/89/2015 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
88 XII/88/2015 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dot. warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 
87 XII/87/2015 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
86 XII/86/2015 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2016
85 XI/85/2015 25 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie w 2015 roku
84 XI/84/2015 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku 
83 XI/83/2015 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
82 XI/82/2015 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2016
81 XI/81/2015 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok” 
80 XI/80/2015 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”
79 X/79/2015 28 października 2015 r. w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu”
78 X/78/2015 28 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Namysłowskiego do uczestnictwa w projekcie „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”
77 X/77/2015 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
76 X/76/2015 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku
75 X/75/2015 28 października 2015 r. w sprawie w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
74 IX/74/2015 23 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
73 IX/73/2015 23 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku
72 IX/72/2015 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne uczniów
71 IX/71/2015 23 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć
70 IX/70/2015 23 września 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ligocie Książęcej
69 IX/69/2015 23 września 2015 r. w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
68 IX/68/2015 23 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2015 r. dla Powiatu Namysłowskiego
67 VIII/67/2015 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kowalowicach
66 VIII/66/2015 24 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych Państwowej Straży Pożarnej w 2015 roku
65 VIII/65/2015 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Głuszynie
64 VIII/64/2015 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Rychnowie
63 VIII/63/2015 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie
62 VIII/62/2015 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie
61 VIII/61/2015 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ligocie Książęcej
60 VIII/60/2015 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie
59 VIII/59/2015 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Michalicach
58 VIII/58/2015 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie w 2015 roku
57 VIII/57/2015 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
56 VIII/56/2015 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku 
55 VIII/55/2015 24 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok
54 VIII/54/2015 24 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok
53 VII/53/2015 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
52 VII/52/2015 27 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
51 VII/51/2015 27 maja 2015 r. o wyrażenie zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Domaszowice darowizny nieruchomości położonych w Wielołęce
50 VI/50/2015 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu w 2015 roku 
49 VI/49/2015 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
48 VI/48/2015 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
47 VI/47/2015 29 kwietnia 2015 r. o wydanie pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia w drodze przetargu nieruchomości rolnej położonej w Wilkowie
46 V/46/2015 25 marca 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2015 roku
45 V/45/2015 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku
44 V/44/2015 25 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku 
43 V/43/2015 25 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego  
42 V/42/2015 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/322/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wraz z gruntem, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu przedmiotowej nieruchomości oraz wydania pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia w drodze bezprzetargowej
41 V/41/2015 25 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2015 r. dla Powiatu Namysłowskiego
40 V/40/2015 25 marca 2015 r. w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” 
39 IV/39/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 roku 
38 IV/38/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku 
37 IV/37/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2015 roku
36 IV/36/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/369/2006 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata 
35 IV/35/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Namysłowski 
34 IV/34/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
33 IV/33/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku 
32 IV/32/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
31 IV/31/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
30 IV/30/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”  
29 IV/29/2015 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak” 
28 IV/28/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 
27 IV/27/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych
26 III/26/2015 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok
25 III/25/2015 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
24 III/24/2015 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania radnego/radnych do Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
23 III/23/2015 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania radnych do Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu
22 III/22/2015 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania radnego do Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku
21 III/21/2015 28 stycznia 2015 r. w sprawie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2015-2017” 
20 III/20/2014 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XLI/341/2014 z dnia 24 października 2014 r.wsprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2015 
19 II/19/2014 29 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie
18 II/18/2014 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego
17 II/17/2014 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 
16 II/16/2014 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
15 II/15/2014 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku 
14 II/14/2014 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji d/s Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
13 II/13/2014 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku
12 II/12/2014 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
11 II/11/2014 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku  
10 II/10/2014 29 grudnia 2014 r. w sprawie delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku 
9 II/9/2014 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy PowiatuNamysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” 
8 II/8/2014 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2015 
7 II/7/2014 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego
6 II/6/2014 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego 
5 I/5/2014 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Namysłowskiego
4 I/4/2014 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego 
3 I/3/2014 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Namysłowskiego
2 I/2/2014 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Namysłowskiego
1 I/1/2014 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego