Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień

Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień

Podstawa prawna:
a) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.(Dz.U. 2021, poz. 573)
b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U z 2021, poz. 857 ze zm.)

Rozpoczęcie sprawy:
złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Wymagane dokumenty:
a) pisemny wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (załącznik nr 1)
b) kserokopia treści orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia
c) kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej

Opłaty:
W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:
do 2 miesięcy

Zakończenie sprawy:
Wydanie orzeczenia o  wskazaniach do ulg i uprawnień

Inne istotne informacje (uwagi):
a) W przypadku złożenia w Zespole wypisu z treści orzeczenia, Powiatowy Zespół występuje do właściwego organu, który wydał niniejsze orzeczenie, o udostępnienie jego kopii.
b) O wydanie orzeczenia uprawniającego do korzystania z ulg i uprawnień mogą starać się osoby które ukończyły 18 r.ż. i posiadają jedno z orzeczeń: ważne orzeczenie KRUS, MSWiA, MON wydane przed dniem 01 stycznia 1998 r. lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS.
c) Orzeczenia wydawane są tylko na czas na jaki zostało wydane orzeczenie, które stanowi podstawę wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
d) Obecność osoby zainteresowanej na posiedzeniu składu orzekającego jest obowiązkowa.
e) Od decyzji  nie przysługuje odwołanie.

DOCwniosek-o-wydanie-orzeczenia-o-wskazaniach-do-ulg-i-uprawnien-zalacznik-nr-1.doc (93,50KB)