Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień

WYDAWANIE ORZECZEŃ O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ

 

Miejsce załatwienia sprawy:

  • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych– Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie, pok. 17-18,18a, tel. 4103 695, wew. 166-167.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.(Dz.U. 2023, poz. 100),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności(Dz.U z 2021, poz. 857 ze zm.).

 

Rozpoczęcie sprawy:

  • Złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

 

Wymagane dokumenty:

  • Pisemny wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.
  • Kserokopia treści orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia.
  • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej.

 

O wydanie orzeczenia uprawniającego do korzystania z ulg i uprawnień mogą starać się osoby, które ukończyły 18 r.ż. i posiadają jedno z orzeczeń: ważne orzeczenie KRUS, MSWiA, MON wydane przed dniem 01 stycznia 1998 r. lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS.

 

Opłaty:

  • W tej sprawie opłat nie pobiera się.

 

Czas załatwienia sprawy:

  • do 2 miesięcy.

 

Zakończenie sprawy:

  • Wydanie orzeczenia o  wskazaniach do ulg i uprawnień.

 

Pliki do pobrania:

DOCwniosek-o-wydanie-orzeczenia-o-wskazaniach-do-ulg-i-uprawnien-zalacznik-nr-1.doc (93,50KB)