Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

 

Wymagane dokumenty:

a)pisemny wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,

b)kserokopia ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności/ wskazaniach do ulg i uprawnień,

c)fotografia o wymiarach 35x45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów  z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami,   a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznani- fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,

d)kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy, w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem -  z wyczernionymi danymi dot. imion rodziców i nazwiska rodowego.

 

Inne istotne informacje (uwagi):

a)Wniosek można otrzymać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub pobrać z niżej zamieszczonego pliku.


b)Legitymacja wydawana jest: dla osób do ukończenia 16 r.ż. - na czas ważności orzeczenia, lecz nie dłużej niż na lat 5; dla osób po 16 r.ż. - na czas ważności orzeczenia lecz nie dłużej niż na lat 10;w przypadku osób które ukończyły 60 r.ż. - na czas ważności orzeczenia, a w przypadku orzeczeń bezterminowych - na stałe.

 

c) Z dniem 1 września 2017 r. zmianie uległ wzór blankietu legitymacji. Legitymacje wystawione przed dniem 1 września br. zachowują ważność na czas w nich określony.

Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydawanych na dotychczasowych wzorach na legitymację według wzoru obowiązującego od 1 sierpnia 2017r.

 

Opłaty:

Procedura wydania legitymacji dla osób niepełnosprawnych jest bezpłatna, jednak koszt duplikatu legitymacji wynosi 15 zł.

Opłata za wydanie DUPLIKATU LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Kwota :

15 zł

 

Wpłaty należy dokonać na konto:

Starostwa Powiatowego w Namysłowie, ul. Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów

 

Nr rachunku bankowego:

63 8890 0001 0026 5917 2000 0003

 

Tytuł :

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej ……………….. (imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej)

 

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumentację należy składać  w :
Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów

Czas załatwienia sprawy

Legitymację Osoby Niepełnosprawnej wydaje się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. O terminie odbioru legitymacji osoba niepełnosprawna lub przedstawiciel ustawowy będzie poinformowany korespondencyjnie lub telefonicznie. Należy odebrać ją osobiście lub przez osobę upoważnioną we wniosku.

Tryb odwoławczy

Brak

W sprawie pytań i w celu wyjaśnienia wątpliwości można kontaktować się bezpośrednio z pracownikami telefonicznie (77 410 36 95 wew.166-167 ) lub osobiście w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów ( pokój nr. 17- 18/18a).

Pliki do pobania: